YALIN DÜŞÜNCE

Report
YALIN DÖNÜŞÜM
Ülkü Kulaç
23 Ekim 2009
www.lean.org.tr
YALIN ENSTİTÜ
Yalın Küresel Ağ
Yalın Enstitü Türkiye
Yalın Enstitü Hizmetleri
Yayınlar
Eğitimler
Konferanslar / Seminerler
Uygulama Desteği
Yayınlar
www.lean.org.tr
Eğitimler
Yalın Üretim
Görmeyi
Öğrenmek
Sürekli Akış
Yaratmak
5S
SMED
Planlı Bakım
Kaizen
Stratejik
Pazarlama Planı
Yalın Çözümler
Yalın Ür-Ge
Yalın Liderlik Liderin Planlama
ve Motivasyon ve Uyg. Kılavuzu
Seviyelendirilmiş
Çekme Sistemi
Yalın Fabrikalarda
Kanban
TPM
Görsel Fabrika
CRM
İş Süreçlerinde
Görmeyi Öğrenmek
Değer Yönetimi
Yalın Hizmet
Yalın Dağıtım Ağı
ve Sim. Oyunu
FMEA
Hat Yönetimi
Süpervizör
Geliştirme
Öğrenmeyi
Yönetmek
Konferanslar / Seminerler
• 2009 Otomotiv Yan Sanayiinde Yapısal
Dönüşüm Ve Yeni Stratejiler
• 2009 Yalın Stratejiler ve
Teknikler Seminerleri
• 2008 Otomotivde Yalın Satış ve
Tedarik Zinciri Yönetimi
• 2007 Toplam Toyota
Üretim Sistemi Semineri
• 2007 Yalın Zirve, İstanbul
• 2006 Yalın Yeni Ürün
Geliştirme Seminerleri
• 2005 Yalın Zirve, İstanbul
• 2004 Yalın Yönetim Konferansı, Denizli
• 2004 Yalın Üretim Zirvesi, İzmir
• 2003 Yalın Zirve, Bursa
• 2002 İstanbul Konferansları
• 1998 Yalın Zirve, İstanbul
Referanslarımız
Bize ulaşın
Merkez Mah. Sefir Sok. No:39/1
34450 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 271 84 51
Faks: 0212 271 84 52
e-posta: [email protected]
web: www.lean.org.tr
Yalın yaklaşım
• Değer ile israfı ayırmak
• Müşteri açısından değer yaratmayan işleri yapmamak, bunlara ayrılan
süreyi azaltmak
• Akış süresini kısaltmaya odaklanmak
• Küçük partiler halinde üretmek, farklı iş tipleri arasında dönüş kayıplarını
azaltmak
• Farklı ürünlerin akış yollarını ayırmak
• Ürünleri bir işlemden diğerine bekletmeden akıtmak, prosesleri
yakınlaştırmak
• Malzemenin, bilginin ve çalışanın müşteri talep hızında akışını sağlamak
• Talebi zamana düzgün yaymak, talep olmadan iş / üretim yapmamak
Yalın yaklaşım
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İşi ilk defada hatasız yapmak
Toyota yöneticileri
Problemleri çabuk görünür kılmak
başarılarının
Değişkenlikleri azaltmak
ardındaki neden
Problemlerin kök nedenini ortadan kaldırmak
sorulduğunda
Yerinde gözlem yapmak
“bir çok problem”
yanıtını veriyorlar.
Çalışanların çok yönlü becerilerini geliştirmek
Hızlı problem çözme yeteneğini geliştirmek (PDCA)
Birim maliyet yerine toplam maliyete odaklanmak
Resmin bütününü görebilmek
İletişim araçlarını geliştirmek
Uygun tekniklerden yararlanmak
Kazanımlar
Parametreler
Kazançlar
Akış süresi
%60-90 
Üretkenlik
%30-100 
Hata sayısı
%70-80 
Stok
%40-90 
Alan kullanımı
%50 
İş kazaları
%50 
Yeni yatırım
çok az
Yalın şirket modeli
YALIN LİDERLİK
Kararlarınızı uzun vadeli felsefeye dayandırın
JIT
YALIN
ORGANİZASYON
VE DESTEK
SÜREÇLER
Müşteri
çektikçe
değeri
akıt
YALIN
PROSESLER
JIDOKA
Doğru süreçler
doğru sonuçlar
oluşturur
Hatayı
alma
yapma
verme
YALIN
TEDARİK
ZİNCİRİ
İNSANA SAYGI VE KARŞILIKLI GÜVEN
Zor
hedefler
Sürekli
iyileştirme
Yerinde
gözlem
Takım
çalışması
Saygılı
davranış
Çalışanlara yaklaşım
Bir yıllık refah istiyorsan
tohum ek
On yıllık refah istiyorsan
ağaç dik
Yüz yıllık refah istiyorsan
insan yetiştir.
Çin atasözü
Liderin görevi,
işi sürekli
iyileştirebilen
yetkin insanlar
yetiştirmektir
İnsana saygı, aklına ve yeteneklerine saygı demektir. Karşılıklı
güven ve saygı, sizin işinizi iyi yapacağınıza ve bu yolla şirket
olarak başarılı olabileceğimize inanıyor ve güveniyorum
anlamına gelir, birbirimizi severiz anlamına değil.
Sam Heltman, Toyota
Yalın dönüşümün amacı
Müşteri için
mükemmel değeri
yaratırken
Şirket kaynaklarını
en etkin şekilde
kullanarak
Tüm paydaşlar için
karlılık, gelişme ve
refah elde etmek
Yalın düşüncenin yayılımı
YALIN ÜRETİM SİSTEMİ’NE
Q - YÜKSEK KALİTE
C - DÜŞÜK MALİYET
D - ZAMANINDA TESLİM
S - GÜVENLİK
YALIN BİR ŞİRKET’E
Y – YÖNETİM SİSTEMLERİ
G – YETENEK GELİŞTİRME
K – KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
YALIN BİR DEĞER ZİNCİRİ’NE
Yalın dönüşüm için yapılanma
Değişim
Temsilcisi
Hiçbir organizasyon güçlü bir
liderlik olmadan kapsamlı bir
değişim projesini başaramaz
Yönlendirme
Komitesi
• Firma sahibi veya
kararlı bir orta kademe
yöneticisi olabilir
Yalın Proje
Lideri
• Yalın bilgisinden çok
uygulama isteği
önemlidir
Destek &
Koordinasyon
• Organizasyonda saygı
duyulan, güvenilir,
iletişim yetenekleri
güçlü biridir
Yayılım
Lideri
5S, akış, yerinde kalite
vb. tema bazında
Yayılım
Lideri
• Vizyon ve
motivasyon sağlar
Aksiyon bazında
Ekip Lideri
Ekip Lideri
Ekip Lideri
Ekip Lideri
Ekip Lideri
Ekip
Ekip
Ekip
Ekip
Ekip
smed
kaizen
Görsel
Fabrika
5S
Takım Çalışması
Yalın
Liderlik
Strateji Yayılımı
ve Eylem Planı
1. faz
1-2 ay
2. faz
3-6 ay
FMEA
QFD
VA/VE
Tedarikçi
Geliştirme ve
Tedarik Politikaları
Ortak Parça
ve
Opsiyonlar
Genişletilmi Değer Akış
Uygulama
Karışık
Model
Üretimi
Satış
Geliştirme ve
Satış Politikaları
Talep
Dengeleme
kaizen
Üretim
Planlama
Milk Run
Kanban
Akış Hücreleri
Proses
Haritası
Çekme Sist.
Değer Akış
Haritası
Yalın
Düşünce
ve Yalın
Hizmet
Yalın
Düşünce
LOJİSTİK
SATIŞ
Yalın Düşünce
ve müşteri için
değer tanımı
ÜRETİM
YÖNETİM
Proses Tasarımı
Üretilebilirlik Açısından
Tasarım
Genişletilmiş Değer Akış
Haritası
ÜRÜN
GELİŞTİRME
Yalın dönüşüm planı
Standard
İş
Yerinde
Kalite
Otonom
Bakım
Üretim
Takımları
Yapısı
Liderlik Geliştirme
Maliyet Sistemleri
Yetkinlik Geliştirme
3. faz
6-12 ay
Kişisel Performans
ve Ücret Sistemleri
4. faz
1-2 yıl
Stratejik Yol Haritası
2009
2010
2011
2012
(Bugün)
(Gelişim)
(Yükseliş)
(Hayal)
MEVCUT SEKTÖREL KONUM
Oto yan san.+after market +
Beyaz eşya+
Beyaz eşya+yeni
OEM+after market
Yeni OEM+After
market+nich
Pazar(yapı
konstrüksiyon)
2.ci işlemli parçalar+soğuk dövme
Devam
Yapı konstrüksiyon
Ürün
Almanya temsilciliği
After market distribütörleri
Devam
Devam
Kanal
Fırın ön yıkama teknolojisi
Modernizasyon
Modernizasyon
Teknoloji
Performans sistemi -Hedef
yayılımı +Müşteri ile proaktif
iletişim + Sistem kurma+sürekli
öğrenme ve geliştirme
Sistem
kurma+sürekli
öğrenme ve
geliştirme
Sistem
kurma+sürekli
öğrenme ve
geliştirme
Know
How /
Yetkinlik
Ekonomik olmayan
üretimler+kaplama+ikinci işlemler
Müşteri
Üretim
Sermaye
Hedefleri başarmak
BETASEALS A.Ş. 2009 ŞİRKET HEDEF ve POLİTİKALAR YAYILIMI
Ana Strateji: Mevcut ürün gamını genişletmek
Bilinçli çalışanları ve katılımcı yönetim yaklaşımı ile global pazarda
Misyon:
rekabetçi fiyatlarla ileri teknolojiye sahip kauçuk metal parça
üreticisi olmak .
Lider Katılımcı
Slogan: "Mutlu paydaşlarla mutlu yarınlara…"
No
1.0
Konu
Ticari
Kalite
Plan.
Üretim
Bakım
Müh.
İK
Mali İş.
İLGİLİ BİRİM
Denetim Noktası
ZAMAN
İLGİLİ BİRİM
SORUMLU
FALİYET YOL
2008 BİRİM
HEDEFİ
İK
SEHER- EVRİM
Standart polivalans tablolarının hazırlanması ve tüm şirketlerde
yaygınlaştırılması sağlanacak.
% 100 uyum
üretim/KALİTE
F/demirH.YILDIRIM
T/L nin ve opearatörlerin yetkinliğinin arttırılması için problem çözme
,yerinde kalite ,pres ve kauçuk eğitimleri düzenlenmesi
% 100 uyum
Müşteri Memnuniyeti
Q1 Q2 Q3 Q4
X
X
1.1
Yerinde Kalite
Sistem Yönetimi
K L
K
İlk 3 ayda iç ve dış uygunsuzluk
veri takibini kurmak. Eğitim ve
polivalans ilk 6 ayda
tamamlamak. Yıl sonuna kadar
gelişimi haftalık izleyebilmek.
K
X
X
YERİNDE KALİTE
KALİTE
TALİMAT OLUŞTURULACAK
H.YILDIRIM VE YER.KAL. PERFORMANSI TAKİP /YÖNLENDİRME SİSTEMİ OLUŞTURULACAK.HAFTADA
% 1002uyum
GÜN 8D TOP
x
X
üretim/KALİTE
X
f.demir/h.yıldırım
Xkalite/bakım/üretim/
X
t.bıyıkçı/e.turan/f.demir/h.yıldırım
mühendislik
1.3
Sürekli İyileşme
K K K L
Hoshin sistematiğini yerleştirmek.
K K K K
Aylık takiplerle gelişimi
yönetmek.
X
X
X
X
x
X
TÜM BÖLÜMLER
x
% 100 uyum
yerinde kalite haftalık değerlendirme toplantılarına katılım
% 100 uyum
Hoshin sistematiğini yerleştirmek. Aylık takiplerle gelişimi yönetmek.
Q1 Q2 Q3 Q4
X
tüm kalite problemlerinin yerinde panoya aktarılması
İK
SEHER-EVRİM
üretim
f.demir
Mavi ve beyaz yaka gelişiminin yönlendirileceği ve takip edileceği
sistematik kurulacak-KOKPİT GÖSTERGELERİ
%100 uyum
Coşkunöz A.Ş.'deki öneri sistemi yaygınlaştırılacak.
Uygulama ve hazırlıklar için Sadık Üstüner'den eğitim alınacak.
Kontrol ve denetim noktaları her ay revize edilerek takibi yapılacak.
%100 uyum
zaman etüdü analizlerinin güncellenmesi
%100 uyum
x
x
her ayın son haftası aylık yalın yayılım göstergelerinin güncellenmesi ve
x üretim
x planlama/kalite/yalın
z.kaya/h.yıldırım/y.sınay
ofis
holding ile paylaşımı
X
X
X
X
yalın ofis
y.sınay
her ayın son haftası aylık kaizen göstergelerinin güncellenmesi ve holding
ile paylaşımı
%100 uyum
%100 uyum
Q1 Q2 Q3 Q4
1.4
Kalite Maliyeti
K L
K K K
K
Kalite maliyet takip ve gelişim
X
sistematiğini ilk 6 ayda kurmak.
16 kalite odaklı K. Kaizen ile
x
€160.000 tasarruf sağlamak.
x
2.0
2.1
2.2
Rekabet Gücü
Maliyet Kaizen
Projeleri
Yeni Proje
Yönetimi
K
K K
L
K K
K K L
K
16 maliyet odaklı K.Kaizen ile
yıllık €160.000 tasarruf
sağlamak.
X
İK
Kaizen eğitimleri organize edilcek.
Kaizenlerde çıkan aksiyonların tamamlanması için gereken katkıda
bulunulacak.
h.yıldırım/y.sınay Kaızen havuzu aylık gözden geçirilecek.
SEHER-EVRİM
x
x
x
kalite/yalın ofis
x
x
x
kalite
h.yıldırım
üretim
üretim
f.demir
f.demir
İK
SEHER-EVRİM
mühendislik
t.bıyıkçı
Q1 Q2 Q3 Q4
x
x
x
x
x
x
O-obeya sistematiğini yıl sonuna Q1 Q2 Q3 Q4
kurmak. Ortalama gecikme <2
K hafta, kalite hatalarını ilk 1 ayda x
gidermek, maliyet hedeflerinde
azami %5 sapma.
x
x
x
%100 uyum
%100 uyum
kaizen havuzundan konu seçimi ile 16 k.kaizeninin gerçekleştrilmesi
%100 uyum
top12 iyileştirme planlaması gözden geçirilecek.
akış ,malzeme ve enerji kaizenlerinin oluşturulması gerçekleştirilmesi
%100 uyum
%100 uyum
O-obeya (proje yönetimi) eğitimi organize edilecek.
%100 uyum
proje yönetiminin görsel hale getirilmesi
%100 uyum
Şirkete özgü yalın dönüşüm planı
ÇOŞKUNÖZ 2004-2011 YALIN'A YOLCULUK GELİŞİM PLANI
KONU
2004
2005
2006
2007
TEMA
Yalın Prensiplerlerle
Tanışma
Üretim Süreçlerinde
Yalınlaşma
Yönetim Süreçlerinde
Yaınlaşma
Tedarik Zincirinde
Yalınlaşma
Proje Kick-Off
Katılımcı ve İletişim
Ağırlıklı Yönetim -
Vizyon
Politikalar
2010
2011
Yalın Kurumsallık
Mavi Yaka Performans
Değerlendirme Sistemi
Yaratıcı Öneri
VE/VA
Genchi-Genbutsu
YÖNETİ
M
2009
Performans
Değerlendirme
Kaizen Öneri
Yalın Liderlik
2008
Yalın Değer Zincirinde Yalın Süreçlerle Azami
Yalınla Azami Büyüme
Tasarım
Fayda
2010 Stratejik İş Planı
Stratejik İş Planı
Hoshin Modelinde Politikaların Açılımı
Hoshin Modelinde Strateji Yönetimi
Kobetsu Kaizen
Maliyet Kontrol
Maliyet Kontrol AltYapısı
Görsel
Fabrika
Performans Göstergelerinin Takibi ve Yönetimi
Hücre
Üretimi
Değer
Akış
Haritası
Standart İş
Yalın Düşünceye Hazırlık
LOJİSTİK
ve
DEĞER
ZİNCİRİ
Std. Zaman
Optimizasyon
Standart İş
Layout
Optimizasyonu
Deneme
Takım Çalışmasına Başlangıç
ÜRETİM
Bütçe Kontrol
Yetkinlik
Yönetimi
Andon
Sürekli 5S Uygulamaları
5S
Başlangıç
TPM UYGULAMALARI
Yerinde Kalite JIDOKA
SMED
İSİG
Otonom Bakım
Çapraz
İşlevsel
Projeler
Çekme Kanban Milkrun
İş Kolaylığı
Çekme Kanban Milkrun
Yalın Tekniklerle
Lojistik
Giriş Kalite
İyileşme
İç Lojistik
Süreçlerinde
İyileştirme
Tedarikçi
Kriterleri
Proje
Yönetimi
Sistem Güçlendirme ve
İyileştirmeÇalışmaları
Tedarikçi
Gelişim
Layout
Optimizasyonu
Satınalma
Süreç
İyileştirme
Çapraz
İşlevsel
Projeler
Ürün Geliştirme AltYapı Hazırlıkları
MÜHEND
İSLİK ve
TASARIM
Ergonomi
Projede
Kalite
Eşzamanlı Mühendislik
Tasarım-Tabanı Arşivi
Pilot Ürün Geliştirme
Projesi
Tasarım Gelişim Çalışmaları
SATIŞ ve
PAZARLA
MA
Müşteri
Memnuniyeti
Takibi
Değerin
Tanımı
Gelecek Ürün Geliştirme
Proses Akışı
Çapraz
İşlevsel
Projeler
Gelişmiş Ürün
Geliştirme Süreçleri
İyileştirilmiş Değer Akışı
Üretim süreci değer akış haritası-MD
6 Haftalık
tahmin
Üretim Kontrol
Haftalık Program
500 m/rulo
min. 2 rulo
Salı Perş.
I
Sac Rulo
5 günlük
5 gün
200 ton
C/T=1’’
C/O=1h
D/T=15%
#OP=1
HPH=2hf
KAYNAK 1
KAYNAK 2
I
I
4600 sol
2400 sağ
1100 sol
600 sağ
C/T=39’’
C/O=10’
D/T=0%
#OP=1
2 Vardiya
7.6 gün
Bu performanstan
1 sn.
memnun musunuz
Talep sık sık
değişiyor mu
18,400 parça/ay
- 12,000 sol
- 6,400 sağ
1 kasa=20 parça
2 vardiya
Günlük sevkiyat
programı
1x
Günlük
C/T=46’’
C/O=10’
D/T=20%
#OP=1
2 Vardiya
1600 sol
850 sağ
I
2.6 gün
46 sn.
Toplam LT =23.6 gün
C/T=62’’
C/O=0
D/T=0%
#OP=1
2 Vardiya
1200 sol
640 sağ
Bu stoklar
gün
neden2 var
62 sn.
SEVKİYAT
MONTAJ 2
MONTAJ 1
I
1.8 gün
39 sn.
State Street
Montaj Fab.
Sipariş
değiştiğinde
uyabiliyor
musunuz
Tedarikçiniz sizi
destekliyor mu
PRES
Günlük
sipariş
MRP
Haftalık
faks
Çelik
Şirketi
90/60/30 günlük
tahminler
I
C/T=40’’
C/O=0
D/T=0%
#OP=1
2 Vardiya
2700 sol
1440 sağ
4.5 gün
40 sn.
KD süre= 188 sn.
Üretim süreci değer akış haritası-GD
6 Haftalık
tahmin
State Street
Montaj Fab.
Günlük
sipariş
Günlük
sipariş
Çelik
Şirketi
90/60/30 günlük
tahminler
Üretim Kontrol
Günlük sipariş
18,400 parça/ay
- 12,000 sol
- 6,400 sağ
1 kasa=20 parça
2 vardiya
Sac ihtiyacı
Günlük
OXOX
yığın
LLRLLR
20
1x
Gün
KAYNAK +
MONTAJ
PRES
Sol
sac
Sağ
pres C/O
C/T=1”
C/O=30
D/T=15%
#OP=1
HPH=gün
1,5 gün
kaynak
kullanım
Takt=60’’
C/O=0
D/T=100%
C/T=55’’
2 Vardiya
165 sn.
Bu sonuca
ulaşmak
için uyulama
planı
kaynak
set up
2 gün
1 gün
1 sn.
iş yükü
<165 sn.
SEVKİYAT
LT = 4,5 gün
VAT = 166 sn
Uygulama Planı
TARIH
IMZALAR
TUTUCU BRAKET
ÜRÜN AILESI
FABRIKA
YÖN
SENDIKA
MÜHEN
DISLIK
BAKIM
ISLETME YÖN.
YILLIK DEGER AKIS PLANI
DEGER AKIS YÖN
ÜRÜN AILESI
IS HEDEFLERI
Pano braketi
karliligini
yükseltmek
FAALIYET
KONUSU
ÖLÇÜLEBILIR
HEDEFLER
Kaynak ve
montajda
sürekli akis
0 wip
is yükü kaizen
<= 165 sn
Kaynak C/O
< 60 sn
Kaynak 2 U/T
%100
Bitmis ürün
çekme sist
2 gün FG +
çizelge
Pres çekme
sistemi
1 günlük
stok
Pres C/O
< 10 dk
Pres parti adedi
360/160
Bobinler için
günlük sevk
ve çekme sis.
AYLAR
1
2
SORUMLU
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
<1.5 günlük
stok
Çizdiğiniz gelecek duruma ulaşmadıkça
değer akış haritalarınızın hiç bir değeri yoktur.
GÖZDEN GEÇIRME
KISI
TARIH
Yayılım
DAH
Yalın değer
akışı proje
ekibi
Aksiyon
planı
Yalın bilgi
yayılımı
Kaizen
ekipleri
sonuçlar
PUKÖ
Değer akış haritası fazları
TASARIM
SİPARİŞ
ÜRETİM
DAĞITIM
TOPLAM DEĞER AKIŞ SÜRESİ
TÜKETİM
Yalın üretim takımları
Yetenek maçı kazandırır,
takım çalışması ve zeka
ise kupayı kazandırır.
Michael Jordan, sporcu
• Çalışanları ekipler halinde organize etmek
• kendi işinin iyileştirmekten sorumlu
• yakın liderlik altında
Atölye Yöneticisi
Grup lideri
Ekip ve
ekip lideri
Takım olmak
YETKİNLİK
YÖNETİMİ
İNSAN
SİSTEM
•SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME
•ÇOKLU BECERİ
•ÇOKLU PROSES
•ÖĞRENEN
ORGANİZASYON
ORGANİZASYON
•İLETİŞİM
•SORUMLULUK
•İŞ YÜKÜ
KİŞİSEL GELİŞİM
DENETİM
TAKIMIN BÖLGESİ
KAIZEN SUNUMU
Araçlar
Görsel bilgi
• ekip için → geri besleme
• ekip tarafından → sorumluluk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İş başı eğitimleri
Günlük kısa toplantılar
Geri bildirim görüşmeleri
Performans panoları
Problem çözme panoları
Gemba’da toplantı alanları
Birlikte eğlenmek
Sosyal etkinliklere katılmak
Eğitim, eğitim, eğitim…
Performans izleme
Görsel performans yönetimi
Standart iş
Standart iş belgeleriyle öğrenmek
İŞLEM ADIMI
KRİTİK NOKTA
SEBEP
Yerinde kalite
• İşi ilk defada doğru
yapmak
• Hatanın tekrarına
izin vermemek,
• Müşteri prosesle
iletişim içinde olmak
Yalın gelişim seviyesi
BOYUT
PUAN
HEDEF
1. Yönetim Kararlılığı ve Desteği
2. Öğrenen Organizasyon
3. Takım Çalışması ve Problem Çözme
4. Standart İş
5. Görsel Yönetim - 5S
6. Yerinde Kalite ve Varyasyon Azaltma Çalışmaları
7. TPM
8. Sürekli Akış ve Çekme Sistemi
9. Organizasyon
10. Destek Süreçlerin Yalınlaştırılması
11. Ürün Geliştirme, Tasarım ve Mühendislik Süreçleri
12. Değer Zinciri Yönetimi
3,0
2,4
1,8
2,7
3,0
3,0
2,3
3,3
2,7
2,2
2,5
2,2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
GENEL DEĞERLENDİRME PUANI
2,6
4
SONUÇ VE ÖNERİLER
Firma özellikle sürekli akış ve çekme sistemlerindeki başarılı uygulamaları ile
öne çıkıyor. Kullanılan görsel araçlar, yerinde kalite ve standart iş çalışmaları
örnek oluşturacak düzeyde başarılı. Yönetimin Yalın'a adanmışlığı ve inancı
tam. Politikaların yayılımı ile yalın çalışmaların sürekliliğini sağlama ihtiyacı
var. Takım çalışması ve problem çözme şirketin en zayıf olduğu alan olarak
görünüyor. Bunun temel sebebi yapılan iyileştirme çalışmalarının formal olarak
takip edilmemesi ve öneri sayısındaki yetersizlik olarak görünüyor. Tedarikçi
yönetimi ve destek süreçler diğer iyileştirmeye açık alanlar.
YALIN SEVİYESİ
PUAN
12. Değer Zinciri
Yönetimi
11. Ürün
Geliştirme,
Tasarım ve …
10. Destek
Süreçlerin
Yalınlaştırılması
1. Yönetim
Kararlılığı ve
Desteği
4,0
3,0
2,0
HEDEF
2. Öğrenen
Organizasyon
3. Takım
Çalışması ve
Problem Çözme
1,0
0,0
9. Organizasyon
8. Sürekli Akış ve
Çekme Sistemi
7. TPM
4. Standart İş
5. Görsel Yönetim
- 5S
6. Yerinde Kalite
ve Varyasyon
Azaltma …
PUKÖ (PDCA) çevrimi
Başarılı değilse
yeni bir plan yap
Önlem al
Başarılı ise çözümü
yaygınlaştır
dokümante ederek
standartlaştır
yeni metodu öğret
Planla
Mevcut durumu analiz
ederek bir çözüm geliştir
Problemi
Tanımla
Uygula
Çözümü uygula
Kontrol et
Sonuçları değerlendir
başlangıç hedeflerine ulaşıldı mı
Proje yönetimi
ÖRNEKLER
Yalın dönüşüm kazanımları
Kültürel değişim
Hedef
12
Hat verimlilik gelişimi
Ortalama
Verim %98
Ekipman verimi
%45
OCAK 2005
400 TON
PRES
EYLÜL 2007
%55
BAŞLANGIÇTA
%85
15 AY SONUNDA
Stoğa bağlanan para
120
INDEX YTL
100
TOPLAM STOK
80
60
40
YARI MAMUL STOK
20
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Alan Kazanımı
Otobüs, 1000 çalışan
Faz 1
Faz 2
Faz 3
6 ay
6 ay
1 yıl
Toplam akış süresinde
kısalma
%59
%65
%75
Wip stoklarda azalma
%40
%50
%65
İlk seferde doğru oranında
artış
%35
%15- 280
Alan tasarrufu
2000 m2
8000 m2
Verim artışı
%38
%10-30
Kalıp tasarım ve üretim
süresinde kısalma
12000 m2
%52
Hizmet sektörü kazanımlar
TOPLAM AKIŞ SÜRESİ
MEVCUT DURUM
GELECEK DURUM
İYİLEŞME ORANI
62 GÜN
11 GÜN
%82
%35
%60
%71
20
10
%50
İLK SEFERDE DOĞRU ORANI
TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI
Satış Mağazası Ürün İadeleri Süreci
Tarımda yalın
TARLA GRUBUNDA KAZANÇLAR
• Üretim süresinde %45 kısalma
(45 Gün)
• İç taşımalarda %54 azalma
• Kalite sonuçlarının erken temini
(59 Gün)
• Etkin kapasite kullanımı (2.2 Kat
potansiyel kapasite artışı)
• Planlama & takip kolaylığı
• İşlemeden kazanılan zamanların
eğitim ve diğer proje konularının
yürütülmesinde kullanılması.
48
TESİS İŞLEME KAZANÇLAR
• İlaçlı ürün stok miktarında %91
azalma
• İlaçlı ürün stok maliyetinde %93
azalma
• Paketli ürün stok miktarında
%100 azalma
• Paketli ürün stok maliyetinde
%100 azalma
• Yardımcı malzeme stok
maliyetinde azalma;
Neden siz de yapmayasınız?
www.lean.org.tr

similar documents