Mysql

Report
‫به نام خدا‬
‫سر فصل ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بانک اطالعاتی‬
‫فرم در ‪PHP‬‬
‫کار با فایل ها در ‪PHP‬‬
‫تابع در ‪PHP‬‬
‫کالس در ‪PHP‬‬
‫شروعی با ‪mysql‬‬
‫‪‬‬
‫برای اجرای برنامه ‪ mysql‬بر روی ‪ Icon‬کلیک‬
‫راست کرده سپس ‪ Tools‬و در نهایت ‪mysql‬‬
‫)‪ console (for root‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫مقابل عبارت ‪ Enter Password‬کلمه عبور ‪ vertrigo‬را وارد سپس ‪Enter‬‬
‫بزنید‬
‫اگر رمز عبور را درست وارد کرده باشید این عبارت نمایان می شود‪.‬‬
‫ساخت بانک اطالعاتی ‪ mysql‬توسط‬
‫نرم افزار ‪Vertrigo‬‬
‫‪‬‬
‫برای این کار ایکن گوشه سمت راست‪ ،‬کلیک راست‬
‫کرده سپس از منوی ظاهر شده ‪ Tools‬و در نهایت‬
‫‪ phpMyAdmin‬را انتخاب میکنیم‪.‬‬
‫در این قسمت نام کاربری ‪ root‬را وارد می کنید‪.‬‬
‫در این قسمت عبارت ‪ vertrigo‬را‬
‫به عنوان ‪ password‬وارد نمایید‪.‬‬
‫و سپس بر روی ‪ ok‬کلیک نمایید‪.‬‬
‫لیست تمامی‬
‫بانک‬
‫مثال‬
‫‪‬‬
‫یک بانک ‪ mysql‬درست کنید که شامل سه جدول که‬
‫این سه جدول با هم رابطه داشته باشند‪.‬‬
‫برای ساخت یک دیتابیس درون جعبه باکس ‪Creat‬‬
‫‪ New database‬نام بانک را وارد می کنیم و از‬
‫قسمت ‪ Collation‬عبارت ‪ utf8_persian_ci‬را‬
‫انتخاب می کنیم‪ .‬وس سپس روی ‪ Creat‬کلیک می‬
‫کنیم‪.‬‬
‫تعداد فیلد ها‬
‫نام جدول‬
‫کار با بانک اطالعاتی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای کار با بانک اطالعاتی ابتدا باید به آن وصل شد و‬
‫سپس باید ‪ Database‬مورد نظر را انتخاب نمود‪.‬‬
‫می توان با استفاده از دستورات ‪ sql‬کار هایی از قبیل‬
‫حذف‪ ،‬اضافه و جست وجو را انجام داد‪.‬‬
‫‪ PHP‬برای اینکار تابعی به نام ‪ mysql_query‬دارد‬
‫تا دستورات ‪ sql‬را اعمال نماید‪.‬‬
‫ارسال اطالعات به بانک‬
<?
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "vertrigo");
‫بانک مورد نظر را انتخاب میکند‬
mysql_select_db ("university");
mysql_query ("set names utf8");
‫برای فارسی سازی خروجی استفاده می شود‬
$sql = "insert into student values )'14','12','‫‘کریمی‬,'‫;“('محمد‬
mysql_query ($sql);
Mysql_close ($conn);
?>
.‫ را در بانک اجرا می کند‬$sql ‫محتوای متغییر‬
.‫ارتباط را با بانک قطع می کند‬
‫نکته‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫به طور کلی برای ارسال و جست وجو و حذف و تغییر‬
‫یا ‪ Update‬بانک از دستورات ‪ Sql‬می توان استفاده‬
‫کرد و سپس با تابع ‪ mysql_query‬آنها را اجرا کرد‪.‬‬
‫برای جست و جو از دستور ‪ Select‬و در صورت‬
‫نیاز ازقسمت ‪ Where‬استفاده می شود‪.‬‬
‫برای حذف و تغییر از دستور ‪ Delete‬و ‪ Update‬و‬
‫برای ارسال از دستور ‪ Insert into‬استفاده می شود‪.‬‬
‫نمایش اطالعات موجود در بانک‬
‫‪‬‬
‫تابع ‪ :mysql_Fetch_Assoc‬یک آرگومان دارد و آن‬
‫همخروجی دستور ‪ mysql_query‬است‪ .‬خروجی این تابع‬
‫آرایه ای از فیلدها را بر می گرداند اندیس آن فیلدهای دیتابیس‬
‫است و نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تمام فیلد های جدول ‪ student‬را در خروجی نمایش دهید‪.‬‬
‫جواب‬
<?
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "vertrigo");
mysql_select_db("university");
mysql_query("SET NAMES 'utf8' ");
$sql = "SELECT * FROM student";
$result = mysql_query($sql);
if (mysql_num_rows($result) == 0) {
echo "No rows found, nothing to print so am exiting";
exit;
}
‫ادامه کد‬
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
echo $row["Name"]."<br>";
echo $row["LastName"]."<br>";
echo $row["IDNumber"]."<br>";
echo $row["Tell"]."<br>";
}
?>
‫نمایش اطالعات دریافتی درون جدول‬
<?
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "vertrigo");
mysql_query("SET NAMES 'utf8' ");
mysql_select_db("university");
$sql = "SELECT * FROM student";
$result = mysql_query($sql);
if (mysql_num_rows($result) == 0) {
echo "No rows found, nothing to print so am exiting";
exit;
}
‫ادامه کد‬
print "<table border='2' bordercolor='red'>";
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
print "<tr>";
echo "<td>".$row["Name"]."</td>";
echo "<td>".$row["LastName"]."</td>";
echo "<td>".$row["IDNumber"]."</td>";
echo "<td>".$row["Tell"]."</td>";
print "</tr>";
}
print "</table>"
?>
‫فرم در ‪PHP‬‬
‫‪‬‬
‫مثال‪ :1‬فرمی درست کنید و در فایلی دیگر اطالعات‬
‫دریافتی از آنرا توسط ‪ PHP‬چاپ نمایید‪.‬‬
:‫جواب‬
.‫ ذخیره شده است‬a.php ‫ با نام‬Html ‫فرم ساخته شده توسط‬
<form action="b.php" method=“get">
<input type="text" name="user">
<input type="submit" name="btn">
</form>
‫مقدار ”‪“Hello‬را به فایل ‪b.php‬ارسال می کند‪.‬‬
:‫کد برنامه‬
a.php ‫کد فایل‬
<form action="b.php" method=“get"<
<input type="text" name="user">
<input type="submit" name="btn">
<form/<
b.php ‫کد فایل‬
<?
print "$user";
?>
HTML ‫ با‬PHP ‫ترکیب‬
<form action="<?php print $PHP_SELF?>" method="POST">
name: <input type="text" name="user">
</form>
<?
while ($a<30)
{
Print "$user"."<br>";
$a++;
}
?>
.‫?< فرم همواره خودشو صدا میزنه‬php print $PHP_SELF?>‫ دستور‬:‫نکته‬
‫کار با فایل در ‪php‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دستور ‪ :Include‬این دستور یک کد که در فایل دیگر‬
‫قرار دارد در برنامه اجرا می کند‪.‬‬
‫شکل کلی این دستور بدین صورت است‪:‬‬
‫;)”‪Include(“ File Path‬‬
‫مثال‬
‫‪‬‬
‫کدی بنویسید و سپس انرا در یک فایل ذخیره کنید و‬
‫توسط فایل دیگر آن کد را اجرا کنید‪.‬‬
‫جواب‪:‬‬
‫‪‬‬
‫کد ذخیره شده در فایل‬
‫‪a.php‬‬
‫?<‬
‫;)”‪Include (“s.php‬‬
‫>?‬
‫‪‬‬
‫کد ذخیره شده در فایل‬
‫‪s.php‬‬
‫?<‬
‫)‪While (a<10‬‬
‫{‬
‫;‪Print a++‬‬
‫}‬
‫>?‬
‫معرفی چند تابع برای کار با فایل ها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)(‪:file_exists‬یک ارگومان که آدرس فایل است می گیرد و‬
‫بررسی می کند که آن فایل وجود دارد یا خیر و مقدار ‪ 1‬یا ‪0‬‬
‫را برمی گراند‪.‬‬
‫تابع ‪ :filesize‬این تابع مسیر فایل را بعنوان ارگومان دریافت‬
‫کرده و اندازه آنرا بر حسب بایت نمایش می دهد‪.‬‬
‫تابع ‪:touch‬مسیر فایل را دریافت کرده و اگر وجود نداشت‬
‫آنرا ایجاد و در غیر این صورت تاریخ ویرایش آن تغییر پیدا‬
‫می کند‪.‬‬
‫تابع ‪ :unlink‬برای حذف یک فایل بکار می رود‪.‬‬
: ‫مثال‬
<?
Print file_exists ("a.php")."<br>";
print touch ("a.php")."<br>";
print filesize ("a.php");
?>
‫تابع در ‪PHP‬‬
‫‪‬‬
‫بالکی است که یک مقدار دریافت می کند و بر روی‬
‫آن عملیاتی انجام می دهد و نتیجه را به خروجی ارسال‬
‫میکند‪.‬‬
‫انواع تابع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫توابع تعریف شده در ‪ php‬مانند‪:‬تابع ‪ ،print‬تابع‬
‫‪ echo‬و ‪...‬‬
‫توابع تعریفی توسط کاربر‬
‫توابع تعریفی توسط کاربر‬
‫‪‬‬
‫شکل کلی یک تابع‪:‬‬
‫(آرگمان های تابع)نام تابع ‪Function‬‬
‫{‬
‫کدهای تابع‬
‫}‬
‫مثال ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تابعی تعریف کنید که مقدار ”‪“This is a php project‬‬
‫را در خروجی چاپ نماید‪.‬‬
‫جواب‬
<?
Function print_out()
{
Print "This is a php project";
}
print_out();
?>
‫مثال ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫تابعی تعریف کنید تا نام و نام خانوادگی را دریافت‬
‫کرده و سپس آنها را به هم وصل کرده و به خروجی‬
‫ارسال نماید‪.‬‬
‫جواب‬
<?
function print_Name ($Name ,$LastName)
{
Print $Name." ".$LastName;
}
print_Name("Hussein","Ojaghi");
?>
‫دستور ‪Return‬‬
‫‪‬‬
‫با استفاده از این دستور می توان از داخل تابع مقداری‬
‫را برگرداند‪ .‬دستور ‪ Return‬عملیات تابع را متوقف‬
‫می نماید و مقدار گفته شده را بر می گرداند‪.‬‬
‫مثال‬
‫‪‬‬
‫تابعی بنویسید تا حاصل جمع دو عدد را به خروجی‬
‫بفرستد‪.‬‬
‫جواب‬
<?
Function print_Name ($a=0 ,$b=0)
{
Return $a + $b;
}
Print print_Name(2,5);
?>
‫متغییر ها در تابع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫متغییر های تعریف شده در هر تابع فقط داخل آن تابع‬
‫قابل دسترس است‪.‬‬
‫با استفاده از دستور ‪ Global‬می توان از متغییر های‬
‫توابع دیگر در تابع مورد نظر استفاده کرد شکل کلی آن‬
‫بدین صورت است‪:‬‬
‫;نام متغییر ‪Global‬‬
:‫مثال‬
?<
$c=5+2;
Function Print_out() {
global $c;
print $c;
}
Print_out();
?>
‫منابع‬
WWW.PHP.NET
PHP Manual
www.barnamenevis.org(‫(انجمن برنامه نویسان‬
http://www.irandevelopers.com/
http://webnevis.net
/ http://fusion.alaviweb.com
http://www.w3schools.com
http://forum.phpclub.ir/index.php
www. Developercenter.com
www.gigapars.com
www. Irantrack.com
www. MaxSat.com
www. FarsiLearning.com

similar documents