TAO prezentáció - Kecskeméti TE Kézilabda Szakosztály

Report
Kecskeméti Testedző Egyesület (KTE)
Férfi kézilabda szakosztály
Székhely: 6000 Kecskemét, Beniczky F. u. 1/a.
Nyilvántartási szám: 313/1989.
www.kecskemetikezi.hu
• Az államkassza helyett, a látványsportágak utánpótlás fejlesztésére ajánlhatja fel
társasági adója egy részét.
• Látványsportágak egyik jelentős és sikeres teremsportja a kézilabda.
• Segítségével fiatalok ezrei sportolhatnak, mozoghatnak, az egészséges életmód
jegyében.
• Adókedvezményt kap az ön cége a felajánlás esetén.
• A lebonyolításban minden segítséget megadunk.
Tisztelt Cégvezető !
Az Országgyűlés 2011.év nyarán hozott döntése régen látott kedvező
helyzetbe hozza a magyar sportot, kiemelt figyelmet szentelve az
utánpótlásnevelési feladatok ellátásának. A sporttámogatási törvény (2011.
évi LXXXII. Tv.) az adózás rendjével kapcsolatos több jogszabályt (köztük a
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvényt) is
módosított egyben. A legfontosabb változás, hogy 2011. július 1-től jelentős
adókedvezményt kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek a kézilabdát,
mint látvány csapatsportot támogatják. Így nemcsak az adóalap, hanem a
társasági adó is csökkenthető (utóbbi legfeljebb a tárgyévi fizetendő adó
70%-áig) a támogatás összegével.
A támogatást az érintett sportszervezetek a szövetségek igazolásával
kereshetik föl a gazdasági társaságokat a kölcsönösen előnyös konkrét
megállapodásért, hiszen a sportszervezet forráshoz juthat, miközben az őt
támogató cég adókedvezményben részesül (2,5 %)
Az alábbi táblázat segítségével szeretném bemutatni, hogy miként
történhet a támogatás:
Megnevezés
Fizetendő (Ft)
Megjegyzés
Adó alap
10 000 000 Ft
Társasági adó számítás alapja
TAO fizetési kötelezettség (10 %)
1 000 000 Ft
Könyvelés szerinti 10 % társasági adó
Max felajánlható TAO sportra
700 000 Ft
A fizetendő TAO 70%-a ajánlható fel
sportra
Nemzeti Sport Intézet
7 000 Ft
Kötelezően fizetendő 1% ( MKSZ + EEM)
Támogatott egyesület
693 000 Ft
Az egyesület részére fizetett összeg
Támogatott egyesület
52 500 Ft
Az egyesület részére fizetendő
TÁMOGATÁSI jogcímen, ezért adóalap
csökkentő tétel (7,5%)
Igénybe vehető kedvezmény
70 000 Ft
A vállalkozás által igénybe vehető
kedvezmény (10%)
Vállalkozói nyereség
17 500 Ft
Igénybe vehető kedvezmény –
Az egyesület részére fizetett összeg
Tisztelt Cégvezető!
Bízunk abban, hogy szívesen fogadja, ha cége adómegtakarítását a fiatal
sportolók sporttámogatására fordítja, aminek jóvoltából egyúttal a fiatalok
testkultúrájának, életminőségének javítását is elősegítheti.
Ha bármilyen további információra lenne szüksége, a támogatással
kapcsolatban keresse munkatársunkat, aki szívesen tájékoztatja Önt.
Név: Apró Ferenc sportszakmai igazgató
Cím: 6000 Kecskemét Olimpia U.1/a.
Telefon: +3630/8610323,
Email: [email protected]
[email protected]
Tisztelettel:
KTE Férfi Kézilabda Szakosztály vezetősége

similar documents