αρχές

Report
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΚΑΙ
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΑΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
Καθορισμός της θέσης
των γονιδίων στα χρωμοσώματα.
Χρωμόσωμα 21
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 Γενετική χαρτογράφηση
 Φυσική χαρτογράφηση
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
 Morgan
 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ
ΤΟΥΣ
 ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
 ΑΡΧΗ: ΤΑΣΗ ΔΥΟ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΝΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
 ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜAΤΟΣ
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΟΝΙΔΙΟ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
 ΤΑΣΗ ΔΥΟ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
 ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
ΔΥΟ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ- «Morgans»
Μια μονάδα - Morgan – γενετικής σύνδεσης
αντιστοιχεί σε τέτοια απόσταση στο
χρωμόσωμα που να επιτρέπει έναν
ανασυνδυασμό στη περιοχή αυτή κατά τη
διάρκεια της μείωσης.
 1 Morgan= 100% πιθανότητα ανασυνδυασμού στην
απόσταση αυτή
 centiMorgan (cM) = 1% πιθανότητα ανασυνδυασμού
 1 χρωμόσωμα έχει μήκος περίπου 100 - 300 cΜ (1-3
ανασυνδυασμοί ανά χρωμόσωμα)
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ
ΤΟΠΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ θ
θ=0.00 – κανένας ανασυνδυασμός
θ=0.50 – τυχαίος διαχωρισμός
θ=>0.50 μη σύνδεση των δύο τόπων
Ο λογάριθμος του πηλίκου αυτών των δύο τιμών ονομάζεται
λογάριθμος των πιθανοτήτων LOD (logarithm of odds) score (Z)
LOD ≥ 3: αντιστοιχεί σε πιθανότητα σύνδεσης 1000:1 και η τιμή του θ
στην οποία αντιστοιχεί η μεγαλύτερη τιμή του LOD αντιπροσωπεύει
την γενετική απόσταση μεταξύ των δύο τόπων
Csh x CcShsh
the c and sh loci are said to be 2.8 cM apart.
DNA ΔΕΙΚΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ : ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΙ
(ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ).
 Πολυμορφισμός μήκους θραύσματος εκ περιορισμού
restriction fragment length polymorphisms (RFLPs)
 Πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου
single nucleotide polymorphisms (SNPs).
 Θέσεις στο γονιδίωμα που διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
 1.42 εκατομμύρια SNPs στο ανθρώπινο γονιδίωμα, (100 000
έχουν σαν αποτέλεσμα RFLP (SNP Group, 2001).
 Πολυμορφισμός μήκους γονιδιακής αλληλουχίας
simple sequence length polymorphisms (SSLPs)
 Περιοχές διαφορετικού μήκους εξαιτίας του διαφορετικού
αριθμού επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών που
περιλαμβάνουν
DNA ΔΕΙΚΤΕΣ
 Μικροδορυφορικό DNA
~1030 αντίγραφα επαναλαμβανόμενης
αλληλουχίας μήκους συνήθως 4 βάσεων (6.5
× 105 στο ανθρώπινο γονιδίωμα)
PCR ανάλυση
κανονική κατανομή στο γονιδίωμα
 Μινιδορυφορικό DNA
Μεγάλο μέγεθος
Μη κανονική κατανομή (κυρίως στα τελομερή)
ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
 Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ
 Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΟΓΕΝΕΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ
ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ (CELL HYBRIDS)
 ΣΥΝΤΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΔΟΤΗ και ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΔΕΚΤΗ
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΑΤ )
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΜΕ PCR Ή ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ ΚΑΤΑ
SOUTHERN
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ IN SITU
ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟ (FISH)
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΕΝΑ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ
 ΜΕΤΑΦΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ (2-10Mb)
 ΠΡΟΜΕΤΑΦΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ (1-2Mb)
 ΜΕΣΟΦΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ (50-500kb)
 ΤΕΧΝΗΤΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΘΕΝΤΑ ΙΝΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ Ή ΓΥΜΝΟΥ
DNA ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(5500kb)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
 ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ G+C
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΗΛΙΔΩΝ
(DOT BLOTTING),
ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ
(PCR)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΝΔΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
 ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
 ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΩΝΩΝ
 ΜΕΡΙΚΗ ΠΕΨΗ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
 ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
ΠΕΨΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΣΩΝ (Not I)
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ DNA ΣΕ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΩΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΩΝΩΝ
 ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ
(CHROMOSOME WALKING)
 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(SHOTGUN SEQUENCING)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ MΕ ΣΗΜΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ STS mapping
STS (sequence tagged sites)
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ (0,2-0,5 kb) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PCR ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
 ESTs (expressed sequence tags)
 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
(ZOO BLOTTING)
Human Genome Project
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ
 ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
 ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΙΟΣ
ΙΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ
 ΡΕΤΡΟΙΟΙ ΤΥΠΟΥ A : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΛΩΝΟΥ DNA
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ RNA-ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥΣ: ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΑ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ
 AΔΕΝΟΙΟΙ ΤΥΠΟΥ A ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΔΙΚΛΩΝΟΥ
DNA: ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
 ΑΔΕΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΙΟΙ ΤΥΠΟΥ Α ΜΕ
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ DNA: ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 19
 ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗ ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΔΙΚΛΩΝΟΥ DNA: Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΗ ΙΟΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ
 ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ DNA
ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΧΟΥΣ
-ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΩΝ
-ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ DNA (ΧΗΜΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ).
 ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΥΡΗΝΑ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΣΕ
ΤΥΧΑΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;
 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ
ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟ DNA

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ DNA
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ


1999, ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: 18-ΕΤΗΣ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΌ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 4
ΗΜΈΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ OTCD

2002 & 2003, ΓΑΛΛΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ
ΛΕΥΚΑΙΜΙΑ
Gene therapy for treating children with X-SCID (sever combined immunodeficiency) or the
"bubble boy" disease is stopped in France when the treatment causes leukemia in one of the
patients. See 'Miracle' gene therapy trial halted at NewScientist.com (October 3, 2002).
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΣ, ΔΙΑΒΗΤΗΣ,
ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER)
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ
ΜΕ PEG ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΜΟΤΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
ΦΡΑΓΜΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
PARKINSON NewScientist.com (March 20, 2003).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΚΛΩΝΩΝ ΤΜΗΜAΤΩΝ
RNA (short interfering RNAs:siRNAs) NA ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ

ΝΟΣΟΣ Huntington's at NewScientist.com (March 13, 2003).
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 47ου (artificial human)ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΣΤΟΧΟΥΣ.

similar documents