Karierni potencial starejših zaposlenih in prenos njihovega

Report
5. DAN
RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI
VIRI
Otočec, 18. 10. 2012
Načrtovanje kariere zaposlenih nad
50-im letom in njihov prenos znanja
na mlajše sodelavce
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
Karierni potencial starejših
zaposenih in prenos
njihovega znanja na mlajše
sodelavce
dr. Tatjana Dragovič
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
18.10.2012
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
CILJI PREDSTAVITVE
• Kdo so “starejši zaposleni”?
• Karierni potenciali starejših zaposlenih
• Prenos znanja (modeli in pristopi)
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
VPRAŠANJA
•
•
•
•
Koliko so stari “starejši zaposleni”?
Kdo je star 50 (ali več) let?
Moja kariera po 50. letu… – prva asociacija?
Kako razmišljajo v moji organizaciji/enoti/timu
o moji karieri po 50. letu?
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
“STAREJŠI DELAVCI”
‘Starejši delavci lahko s tem, da ostanejo del delovne
sile, še naprej prispevajo h gospodarstvu, družbi na
splošno, ter tudi k lastnemu osebnemu dostojanstvu in
blagostanju.’
Vladimír Špidla, Komisar za Zaposlovanje, socialne zadeve in
enake možnosti, XVIII.
Mednarodni kongres EURAG, Ljubljana, 30. september 2005.
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
“STAREJŠI”
• Slovenija: a) 55+, b) 50+, c) 45+
• Velika Britanija: a) 55+, b) 65+
• Danska: a) 60+, b) 65+
Vir: Eurofoundation [http://www.eurofound.europa.eu]
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
“STAREJŠI”
ZAPOSLENI
(55-64)
SLOVENIJA,
TURČIJA,
POLSKA, GRČIJA,
MADŽARSKA,
ITALIJA
SLOVAŠKA,
ŠPANIJA,
AVSTRIJA,
FRANCIJA,
PORTUGALSKA
MEKSIKO,
NIZOZEMSKA,
VELIKA
BRITANIJA,
FINSKA ,
DANSKA,
NEMČIJA,
ZDA, AVSTRALIJA
ŠVEDSKA,
NOVA
ZELANDIJA,
ISLANDIJA
31.2%
- 36.6%
41.4%
- 47.9%
53.4%
- 61.1%
72.5%
- 79.5%
Vir:
OECD
[http://www.oecd.org/employment/employmentpoliciesanddata/howdooecdlabour
marketsperform.htm#erate]
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
KULTURE STARANJA
• “zgodnji izhod”
• “pravica do dela ne glede na starost”
• “daljša delovna doba = daljši obstoj na
delovnem trgu”
• “starejši delavci na razpolago (po potrebi)”
Vir: A.M. GUILLEMARD University Paris Descartes Sorbonne . Institut Universitaire de
France Academia Europaea
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
ZDRAVJE
•Motorične sposobnosti
•Kognitivne sposobnosti
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
RAZISKAVA: VELIKA BRITANIJA
CAMBRIDGE
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
RAZISKAVA: VELIKA BRITANIJA
LONDON
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
SLOVENIJA
•
-
V letu 2020:
(65+) = 19.0 %
(15 – 64) = 64.7%
< 15 = 16.3 %
Vir:
Eurodoundation
[http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/0514/en/1/ef070514en
.pdf]
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
PRIMERA: FINSKA in DANSKA
• Finska: (1998-2002) Nacionalni načrt –
zaposlitev za stareješe od 45 let
• Sprememba pristopa: od let k “life-course”
perspektivi
• Danska: 55+ zaposlitve – pomoč podjetjem
• 55+ dobi “Senior Job”
Vir: A.M. GUILLEMARD University Paris Descartes Sorbonne . Institut Universitaire de
France Academia Europaea
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
STAROSTNI MENEDŽMENT, RAZVOJ KARIERE IN
PRENOS ZNANJA
• KAJ JE “STAROSTNI MENEDŽMENT”? (Walker, 1997)
• KAJ JE KARIERA IN KAJ JE RAZVOJ KARIERE?
(Llevellyn, 2002)
• KAJ JE PRENOS ZNANJA?
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
STAROSTNI MENEDŽMENT
• …različne dimenzije, iniciative, orodja in
prijemi s pomočjo katerih ravnamo s
človeškimi viri v organizacijah ali na ravni
države (s posebnim povdarkom na staranju).
(Walker, 1997)
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
STAROSTNI MENEDŽMENT
• …Starostni menedžment je zavedanje, da imajo ljudje
različnih starosti različne potrebe, kvalifikacije in veščine,
ter upravljanje različnih starostnih skupin in njihovih
znanj z namenom doseči čim višjo kakovost.
• Starostni menedžment pripelje do tega, da se v delovnih
okoljih upošteva ljudi vseh starosti, da so vse prednosti
različnih starosti izkoriščene in ustrezno cenjene.
Vir: KN50+ Vodnik, Andersen, Dragovič in Ghosh, 2011
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
KAJ JE KARIERA?
- pot in napredek posameznika skozi
profesionalno življenje
Carrera, carrus ali carraria (lat.) =
Rat race,
vozilo
pot
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
Rat race?
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
KAJ JE KARIERA?
Vozilo? Pot?
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
RAZVOJ KARIERE
Perspektiva organizacijskega razvoja:
1.kako posamezniki ravnajo s svojo kariero v
okvirju organizacij(e)
2.kako organizacije načrtujejo napredek svojih
zaposlenih
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
RAZVOJ KARIERE
Perspektiva osebnega razvoja:
1.“Vseživljenski proces učenja in dela, ki prinaša
kakovost življenja.” (Bezanson, 2003)
2.“Vseživljenski proces celostnega razvoja skozi
učenje in delo.” (Wats, 2004)
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
RAZVOJ KARIERE (by Llevellyn)
RAZVOJ KARIERE
VREDNOTE
LINEAREN
Moč in dosežek
STROKOVEN
Strokovnost in varnost
KOT SPIRALA
Razvoj, rast in ustvarjalnost
“POTEPAŠKI”
Drugačnost in neodvisnost
Vir: Llewellyn, 2002
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
PRENOS ZNANJA
• Prenos znanja je podskupina menedžmenta
znanja, ki poskuša organizirati, ustvariti, zajeti
in razdeliti znanje ter zagotoviti dostopnost letega za bodoče uporabnike.
Vir: KN50+ Vodnik, Andersen, Dragovic in Ghosh, 2011
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
PRENOS ZNANJA
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
KARIERNI POTENCIALI STAREJŠIH
ZAPOSLENIH
• KOMPETENCE: Znanje, veščine in odnos
• ZNANJE in VEŠČINE: “tiho” znanje in jasno
izraženo znanje
• ODNOS: “kilometrina”, razumevanje vrednot,
strategij, sistema in poslanstva organizacije
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
OSEBNA RAVEN IN RAVEN ORGANIZACIJE
Human capital
development
Personal
development
Career
development
In-house coach
Knowledge
and talent
retention
50+ Expert
50+ Expertise
and
competencies
Knowledge
transfer motivation
and skills
Coaching and
Modelling
skills
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
Raziskava:
Accenture, De Long (2002)
• Omejena zmožnost inovacij
• Ogrožena sposobnost slediti razvojnim
strategijam
• Napake, ki drago stanejo
• Manjša učinkovitost
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
SKUPAJ?
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
SKUPAJ?
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
SKUPAJ?
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
LEVERAGE
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
KARIERNIN NAČRT 50+ in PRENOS ZNANJA
Površinska struktura
Globinska struktura
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
HVALA IN SREČNO!
Tatjana Dragovič
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič
VABILO K BRANJU
• TAEN - The Age and Employment
Network
[http://taen.org.uk/uploads/reso
urces/Defining_Age_Managemen
t.pdf]
• Andersen, K. et al.: Adult
Education in Action, ADEC
Manual, Ljubljana: Glotta Nova,
2006.
• Dragovič, T.: Spodbujanje in
motiviranje z veščinami
“coachinga” (Encouraging and
motivating with coaching). HRM
revija. 2. izdaja, november, 2003.
• Ford, R.: Professional coaching in
leadership development. Palo
Alto, CA: Davies-Black, 1992.
• Whitmore, J.: Coaching for
Performance. London: Nicholas
Brealey Publishing, 2002.
• Zeus, P. in Skiffington, S.: The
Complete Guide to Coaching at
Work. Sydney: McGraw-Hill
Companies, Inc., 2003.
5. DAN RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI
Prispevek dr. Tatjane Dragovič

similar documents