соціально-психологічна модель медіаосвіти в україні

Report
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА
МОДЕЛЬ МЕДІАОСВІТИ
В УКРАЇНІ
Найдьонова Любов Антонівна,
Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Наукова рефлексія викликів,
практик, перспектив
Освіта – саморефлексивна система НАПН виконує функцію
проекту системи, а методологічний семінар – рефлексії
системи. Рефлексія – акт отримання свободи через опис
обмежень (В.О.Лефевр).
Рефлексія – не механізм розщеплення свідомості і не
самосвідомість, а особливий зв’язок кооперації, зв’язок
попередньо незалежних актів діяльності (Г.П.Щедровицький).
Рефлексія – створення мови, на якій розв’язується задача, що
не мала рішення в межах попередньої мови (І.С.Ладенко).
Рефлексія – процес переосмислення, побудови нового
смислу в конструюванні реальності і самого себе в ній
(І.М.Семенов).
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Статус взаємодії суб’єктів
медіаосвітнього процесу
Моделі
Односторонньої
взаємодії
Моделі
двосторонньої
взаємодії
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Моделі односторонньої взаємодії
Споживацькі
Авторитарні
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Захисна модель
• «Протекціоністська» («ін’єкційна», «захисна»,
«прищеплювальна»)
• Головна ідея: медіа справляють дуже сильний
прямий, переважно негативний, вплив на аудиторію
• Мета: пом’якшити негативний ефект надмірного
захоплення медіа, допомогти учням зрозуміти
різницю між реальністю і медіатекстом через
розкриття негативного медійного впливу
• Недоліки: віктимізація дитини, нехтування
ресурсності медіа
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Теологічна модель
• Теологічна / релігійна теорія медіаосвіти
• Головна ідея: медіа здатні формувати певні
духовні, етичні / моральні, ціннісні принципи
аудиторії
• Мета: долучити аудиторію до тієї чи іншої
моделі поведінки, до ціннісних орієнтацій, що
відповідають тим чи іншим релігійним
догматам
• Недоліки: залежність від релігійної доктрини
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Модель задоволення потреб
• Модель задоволення потреб / споживацька
• Головна ідея: медійний вплив на аудиторію
обмежений, учні можуть самі правильно
вибрати й оцінити медіатекст відповідно до
своїх потреб.
• Мета: допомогти аудиторії взяти з медіа
максимум користі відповідно до своїх бажань і
схильностей.
• Недоліки: втрата виховного потенціалу,
наступності поколінь
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Моделі двосторонньої взаємодії
Критичного
мислення
Культурологічна і
екологічна
Соціальнопсихологічна
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Модель критичного мислення
• Головна ідея: медіа - це «четверта влада», що
визначає «порядок денний», поширює моделі
поведінки й соціальні цінності серед
різнорідної маси індивідуумів
• Мета: навчити аудиторію аналізувати і
виявляти маніпулятивні дії медіа,
орієнтуватися в інформаційному потоці
сучасного суспільства
• Недоліки: надмірне спрощення, переоцінка
раціонального і недооцінка емоційного,
художнього в медіаосвіті
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Культурологічна модель
• Головна ідея: медіа скоріше пропонують,
ніж нав’язують інтерпретацію медіатекстів.
Аудиторія завжди перебуває в процесі
діалогу з медіатекстами та їх оцінювання
• Мета: допомогти учням зрозуміти, як медіа
можуть збагатити сприйняття, знання тощо.
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Соціально-психологічна модель
• Головна ідея: вплив медіа опосердкований
спілкуванням глядача із найближчим
оточенням
• Мета: створити середовище розвивального
спілкування, допомогти організувати спільний
досвід медіатворчості і здійснювати рефлексію
медіапрактик.
• Синтетичний і варіативний зміст з урахуванням
особливостей медіапотреб і медіауподобань
учнів.
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Рис. 2. Повнота циклу менеджменту знань в інформаційному просторі
ВИКЛИК
пошук,
сканування,
ідентифікація
АКТУАЛІЗАЦІЯ
надбання,
асиміляція,
інтеграція
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
трансфер,
інновація,
розвідка
ГЕНЕРАЦІЯ
інкубація,
конвертація,
трансформація
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Соціально-психологічна модель
• Головна ідея: вплив медіа опосердкований
спілкуванням глядача із найближчим оточенням,
містить медіаризики і медіаресурси для розвитку
особистості в інформаційному просторі
• Мета: створити середовище розвивального
спілкування, допомогти організувати спільний
досвід медіатворчості і здійснювати рефлексію
медіапрактик.
• Завадння: Синтетичний і варіативний зміст
медіаосвіти з урахуванням особливостей
медіапотреб і медіауподобань учнів.
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Концептуальна рамка медіаосвіти
дітей різного віку
• Медіапотреби визначено через медіаризики –
потенційну шкоду здоров’ю та розвитку
дитини, яку може завдати сприйнята
медіапродукція.
• За результатами всеукраїнського
репрезентативного опитування батьків дітей
різного віку (1996 осіб, липень 2013р., на
замовлення Нацради України з питань
телебачення і радіомовлення) побудовано
вікову періодизацію медіаризиків для 5
вікових інтервалів
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
І. Ризики для дітей до 6-7 років
 Знерухомлення !!!
Надмірна вразливість (все, що в телевізорі показують, все є,
все відбувається; вірять в то, що показують, думають то реально; «мамо я
боюся, навіщо вони так роблять?)
Моральний розвиток (що не показують – то все добре, так
треба робити, приймає все на віру)
Копіювання виразів, імітація дій (Вони ж між собою
спілкуються тими мультиками, ідуть такі фрази з тих мультиків, як тільки
зійдуться на дитячому майданчику,
починають битися, імітувати вбивства з якихось
фільмів; починає перетворюватись на Губку Боба
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
ІІ. Ризики для дітей до 9-10 років
Надмірна довіра рекламі товарів (Купити і всьо,
навіть таблетки; Не можемо визначитись, що ми збираємо – все
купляємо. Бакуганів ми купуємо, картки купуємо)
 Телевізор дуже захоплює (не відірвати; навіть не чує, що
ти до нього говориш; це спосіб відтягнути час, щоб не робити уроків)
 Вплив від дитини, яка дивилася (треба дивитися
зомбі, бо всі дивляться)
Страх, що зі мною це
станеться (Земля загине, погано спить)
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
ІІІ. Ризики для дітей до 12 років
Висока залежність від думки однолітків (це всі
дивляться і я хочу, тиск: звонять, чого «Універ» не дивишся)
Копіювання моделей поведінки (може слугувати
ідеями: знущання, вбивства специфічні, суїцид, коли п’ятеро на
одного, і впав, а б’ють; брат брата підколює; захоплення героями)
Вважають, що це є нормою життя, що це так
і повинно бути (це подобається, це адреналін; кримінал –
норма, вживання алкоголю)
Отупіння, деградація (не інтелектуальний гумор, «овощ
пасивний», нема міркування, розвитку)
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
ІІ. Ризики для дітей до 16 років
Копіювання моделей стосунків із
перекрученими людськими цінностями
(пародія на сім’ю замість материнства, доброти, що треба берегти
близьких і себе; демонструється безвідповідальність, якісь розборки
між людьми, що вважались недостойними, невістка не зрозуміла
свекруху; всі з усіма сплять і всім добре, це така крутизна)
Спрощене розуміння подій
(Оксана Макар: не сприймають, що це про
правоохоронну систему, а про подію;
спотворене бачення соціального життя; рисує
нереальний світ, переноситься в нього)
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Вікові психологічні новоутворення,
що визначають медіаризики
На межі 6 р.
• Розрізнення
реальності і
фантазії
• Самоусвідомлення своїх
переживань
• Висока
візуальна
чутливість
9 -10р.
• Розуміння
медіареальності
• Розуміння
мотивів дій і
наслідків
• Самоконтроль
і спокуса
наслідування
12 р.
• Соціальний
інтелект
• Розуміння
гумору і
абстрактне
мислення
• Емоційний
розвиток і
критичність
• Відсутність
досвіду
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
16 р.
• Ідеалізація
кумирів
• Моральний
розвиток і
кримінальні
проблеми
• Перевірка своїх
обмежень
• Стосунки і
сексуальність
Концептуальна рамка медіаосвіти
Дошкілля
Молодші
класи
• Розрізнення
реальності і
фантазії
• Самоусвідомлення своїх
переживань
• Висока
візуальна
чутливість
• Розуміння
медіареальності
• Розуміння
мотивів дій і
наслідків
• Самоконтроль
і спокуса
наслідування
Середні
класи
• Соціальний
інтелект
• Розуміння
гумору і
абстрактне
мислення
• Емоційний
розвиток і
критичність
• Відсутність
досвіду
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Старші
класи
• Ідеалізація
кумирів
• Моральний
розвиток і
кримінальні
проблеми
• Перевірка своїх
обмежень
• Стосунки і
сексуальність
Виклики впровадження
• Недостатній рівень медіаграмотності
учителя, оснащеності психологічними
технологіями організації паритетного
спілкування і рефлексії
• Недостатньо впорядкована система
нормативно-правового забезпечення і
фінансової підтримки інноваційного
процесу всеукраїнського рівня
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Підсумки підготовчого етапу
всеукраїнського експерименту
• У тісній співпраці з ІІТЗО МОН України та
Академією української преси здійснено:
– навчання методистів ОІППО і викладачів ВНЗ у
межах Зимової та Літніх медіаосвітніх шкіл (47
осіб),
– навчання вчителів експериментальних шкіл на
практичних семінарах та на базі ОІППО (понад 150
осіб),
– Навчання методистів та директорів ЗНЗ на базі
УМО (38 осіб),
– створено фахову соціальну мережу понад 200 осіб.
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Науково-методичні здобутки
• Підручник для студентів педагогічних
спеціальностей та слухачів системи післядипломної
освіти «Медіаосвіта та медіаграмотність»
• Програма курсу за вибором для учнів 10 класу
«Основи медіаграмотності. Медіакультура» (гриф
МОН), робочий зошит і методичні рекомендації.
• Програма курсу «Медіапсихологія: основи
рефлексивного підходу» для слухачів ЦІППО
• Концептуальна рамка шкільної медіаосвіти
(покладено в основу конкурсу авторських
навчальних програм)
• Бюлетень «Український медіаосвітній експеримент»
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Параметри подальшої спеціалізації і
обміну досвідом в експерименті
• Напрям розповсюдження медіаосвіти: від
старших класів / від молодших класів
• Варіабельність ІКТ-забезпечення (смартдошки, класи нет-буків, шкільні портали /
недостатньо технічно оснащені школи)
• Варіанти медіаосвіти для різних профілів та
інтегрована медіаосвіта
• Організаційні моделі інтеграції медіаосвіти та
психологічний супровід медіаосвіти
• Різні форми взаємодії з позашкільною освітою,
індустрією та широкою громадськістю
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Завдання на найближчу перспективу
– Протягом поточного року розробити систему заходів з
підвищення медіаосвітньої компетентності викладачів ВНЗ і
ПТНЗ, учителів ЗНЗ, вихователів ДНЗ, у тому числі за
допомогою дистанційного навчання.
– Невідкладно вивчити питання щодо включення дисциплін
медіаосвітнього профілю (Медіакультура, Медіаосвіта/
медіаграмотність, Медіапсихологія тощо) до навчального
плану і галузевих стандартів підготовки спеціалістів.
– Започаткувати Перший всеукраїнський медіаосвітній проект,
у якому інтегрувались би медіаосвітні інновації, які
апробуються на всіх рівнях освіти – від дошкільної до вищої
професійної і освіти протягом життя.
– Підтримувати активну участь учнів загальноосвітніх шкіл та
студентів у спільному пошуку форм і засобів медіаосвіти, які
відповідають потребам молодого покоління.
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
• Громадським організаціям:
– Утворити Громадську раду з координації медіаосвітнього
руху в Україні.
– Сприяти розвитку творчої медіаосвіти, започатковувати
фестивалі дитячої та юнацької медіатворчості, створювати
медіаклуби, студії та інші форми розбудови спільнот
медіаосвітньої практики.
• Студентам, учням, слухачам системи післядипломної
освіти:
– Спрямовувати зусилля на усвідомлення власних медійних та
інформаційних потреб, побудову паритетної взаємодії з
педагогами для розв’язання у співпраці основних завдань
забезпечення розвитку медіакультури громадян України,
відповідної викликам інформаційного суспільства.
– Долучатися до спільних науково-дослідних робіт з
актуальних питань підготовки молоді до ефективної
взаємодії із сучасним інформаційним простором.
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013
Щиро дякую за увагу!
ІСПП, Зазим'є, 10 серпня 2013

similar documents