Hoe stimuleer en onderhoud je als bedrijf een succesvolle

Report
Carpooling
Hoe stimuleer en onderhoud je als bedrijf een succesvolle
carpoolcultuur?
Topics
• 1. CNH – Site Zedelgem
• 2. Duurzame mobiliteit
• 3. Carpooling
1. CNH- Site Zedelgem
• 2754 Werknemers
• 2050 Arbeiders
• 704 Bedienden
• 1395 Externen
• 286 Externe bedrijven
• +/- 1.600 parkeerplaatsen
• Personeelsparking
• Gereserveerde plaatsen intern
• 2 randparkings
1. CNH- Site Zedelgem
Totale oppervlakte:
360.357 m²
Oppervlakte gebouwen:
156.616 m²
2. Duurzame mobiliteit
• “Op weg naar beter en SMOG-vrije leefomgeving, door een
aangepaste verplaatsing naar het werk”
2. Duurzame mobiliteit
Vlaams
gemiddelde fed.
Diagnostiek
CNH (Zedelgem)
woonwerkverkeer
2008
Mobiscan WestVlaanderen
Vlaams
gemiddelde
(OVG 4.3)
andere
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
bedrijfswagen
3,83%
0,00%
0,00%
5,00%
bromfiets
0,83%
1,20%
1,90%
n.v.t
bus-tram-metro
1,32%
2,70%
4,20%
1,00%
carpool
1,94%
3,00%
4,40%
22,00%
collectief vervoer WG
0,37%
1,50%
1,40%
2,00%
eigen wagen alleen
65,76%
69,50%
67,10%
55,00%
fiets
15,62%
10,80%
12,90%
11,00%
moto
0,45%
0,70%
0,00%
n.v.t
onbekend
5,92%
0,30%
1,70%
0,00%
te voet
0,53%
3,90%
1,70%
n.v.t.
trein
3,34%
6,90%
4,70%
4,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Totaal
2. Duurzame mobiliteit
• Mobiliteitscommissie
• HR, preventiedienst, werknemersdelegatie, werkgeversdelegatie
• Maandelijks
• Allerhande topics om mobiliteit te stimuleren
• Introductie
• Vanaf aanwerving bewustmaking duurzame mobiliteit
• Intranet - Mobiliteitspagina
• Laatste wijzigingen op vlak van mobiliteit
• Links naar NMBS, De Lijn, Bike to Work, Carpoolplaza …
2. Duurzame mobiliteit
• Pendelfonds
• 4 jarenplan gesubsidieerd door overheid om infrastructuur te
optimaliseren
• Focus op fietsenstallingen en carpoolzones
• Mobiliteitsweek
• Nieuwe vervoersmiddelen uittesten (elektrische fietsen,…)
• Aanwezigheid NMBS, De lijn
• Loting bongobons (onder carpoolers, fietsers)
3. Carpooling
•
•
•
•
•
3.1. Carpooling- Algemeen
3.2. Carpoolpartner vinden?
3.3. Carpoolcharter
3.4. Voordelen carpooling
3.5. Getuigenissen Carpoolers
3.1 Carpooling- Algemeen
• 2 seizoenen
• 2x herregistratie per jaar (oktober-maart/ april –september)
• Om misbruik tegen te gaan
• Regelmatige controles
• Samenwerking met bedrijfsbewaking
• Parkingreglement naleven
• Maatregelen
• Gesprek bij HR manager als 3 inbreuken parkingregelment
• Combinatie fietsvergoeding + carpooling mogelijk
3.2 Carpoolpartner vinden?
• HR maakt lijst met werknemers uit dezelfde gemeente
• Lijst over afdelingen heen
• Teamleader helpt om mogelijke carpoolpartners te
lokaliseren
• Carpoolplaza
3.3 Carpoolcharter
• Ondertekenen van verklaring op eer door gans
carpoolteam
• Bevat richtlijnen en afspraken
• Bv: richtlijn i.v.m. verzekering, richtprijs kilometerbijdrage,….
3.4 Voordelen carpooler
• 3 voordelen
• 3.4.1. fiscaal voordeel
• 3.4.2. gereserveerde parkeerplaats-carpoolkaart
• 3.4.3. gegarandeerde thuisrit
3.4.1 Fiscaal voordeel
• Fiscale vrijstelling van de verplaatsingsvergoeding
‘gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever’
3.4.2 Gereserveerde parkeerplaatscarpoolkaart
• 3 voorbehouden carpoolzones op de parking
• Flexibele zones
• Verkleinen /vergroten afhankelijk van de registraties
3.4.2 Gereserveerde parkeerplaatscarpoolkaart
•
•
•
•
Recht op plaats via carpoolkaart (1 per team)
Carpoolkaart achter voorruit van de wagen plaatsen
Verlies recht op plaats als langer dan 30 dagen alleen rijdt
Om 6 maanden ander kleur van kaart
3.4.3 Gegarandeerde thuisrit
• Enkel voor terugrit naar huis (en carpoolend naar werk
gekomen)
• Geldige redenen:
•
•
•
•
Ziekte
Onverwacht noodgeval in de familie
Overwerken op vraag
Kapotte wagen
• Carpoolcoördinator voor vertrek verwittigen (formulier
mag later ingediend worden)
• Terugrit via openbaar vervoer, poolcar, bedrijfsbus,
collega, taxi,….
3.5. Getuigenissen Carpoolers
• “Groot voordeel bij CNH is de vaste voorbehouden
parkeerplaats”
• “Je hebt minder stress, want enkele keren per week kan
je wat ‘dommelen’ in de wagen en het is sociaal: je kan
bijpraten met collega’s”
• “Financieel is het interessant omdat je je dure
brandstofkosten kan beperken tot enkele ritten per week.
Fiscaal is carpoolen voordeling”

similar documents