Hoblování a druhy hoblíků

Report
,, Tento projekt je
spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.“
Hoblování a druhy
hoblíků
60, Petr Kašparec
Hoblování a druhy hoblíků
Hoblování je srovnávání povrchu
materiálu a zvyšování kvality
povrchu dřeva za pomocí hoblíku.
Druhy hoblíků
• Podle účelu opracování rozlišujeme dvě
skupiny hoblíků:
• 1) pro základní tvarové opracování a vyhlazení
povrchu
• 2) speciální hoblíky
Části hoblíku
Hoblíky pro základní opracování
• Jsou určené pro hrubší srovnávání ploch a boků a pro vyhlazení
srovnané plochy.
• 1) Uběrák – je dlouhý 240 mm , má úzké železo zbroušené do
oblouku, používá se pro ubírání větší třísky a srovnání velmi
nerovných ploch
• 2) Hladík – je 240 mm dlouhý, má jednoduché železo bez klopky,
používá se k hrubému srovnávání ploch a hran a k hoblování
čelního dřeva
• 3) Klopkař – je stejně velký jako hladík, železo je s klopkou , používá
se pro přesné a hladké opracování ploch
• 4) Cidič – má délku 200 - 220 mm , železo je v kolmější poloze ,
používá se na dočišťování ploch a hoblování dýhovaných ploch
• 5) Macek (rovnač) – je nejdelší hoblík až 750 mm , železo má s
klopkou, používá se k opracování dlouhých dílců
Základní hoblíky
A)
C)
D)
E)
Hladík
Klopkař
Cidič
Macek
• Klopkař
Cidič
Macek(rovnač)
Hladík
Uběrák
Klopka na hoblíku
• Klopka umožňuje dosáhnout hladce ohoblovaných nevytrhaných
ploch. Přiléhá k noži a reguluje se šroubem, který zapadá do výřezu
nože.
• Klopku nastavíme tak , aby ostří nože přečnívalo o tloušťku třísky a
aby klopka byla k noži přitáhnutá.
• Klopka je od ostří nože vzdálená asi 0,5 mm (tloušťka třísky)
Speciální hoblíky
• Speciálních hoblíků je mnoho druhů, v minulosti byly často
používané.
• Používají se pro tvarové hoblování – drážek, polodrážek nebo
profilů.
• Dnes je většina těchto hoblíků nahrazena strojním frézováním.
• 1) Římsovník – je velmi úzký hoblík, může mít klopku a používá se k
dočisťovaní polodrážek
Speciální hoblíky
• 2) Člunkař – má zaoblený plaz, rovné železo s
klopkou , používá se na hoblování oblých ,
vypouklých nebo vydutých ploch a hran.
Speciální hoblíky
• 3) Polodrážník – může být pevný nebo
nastavitelný na šířku a hloubku drážky nebo
polodrážky
Speciální hoblíky
• 4) Drážkovník – má železa různých šířek,
hloubka drážky se nastavuje pomocí dorazu.
Speciální hoblíky
• 5) Svlakovník – má šikmý plaz pod úhlem 80
stupňů, používá se k tvarování svlaků a
svlakových lišt.
Speciální hoblíky
• 6) Kocour – má úzké železo, používá se k
dočištění dna svlakových drážek, po naříznutí a
vydlabání dlátem.
Pojmenuj části hoblíku
• Klopkař
Poznej druh hoblíku
Macek(rovnač)
Člunkař
Uběrák
Kocour
Kontrolní otázky
1) pro hrubé odebírání třísky používáme:
Uběrák, Macek, Hladík
2) Pro vyhlazování již ohoblované plochy
používáme:
Klopkař, Cidič
3) Čeho dosáhneme použitím klopky:
hladce ohoblovaných nevytrhaných ploch
Použitá literatura: Z.Křupalová – Technologie pro 1.ročník SOU (SOBOTÁLES)

similar documents