Strategieontwikkeling

Report
Opdracht Strategieontwikkeling
Autoverhuur Prins
Een Grand café
Stichting hulp aan Curaçao
Opdracht
Bedrijfsprofiel
Externe analyse
(macro-meso)
Interne analyse
Swot-analyse
Strategische opties
Advies
Macro-analyse
Meso-analyse
Concurrenten
Toeleveranciers
Substituten
Klantgroepen
Klantbehoeften
Stakeholders /
allianties
Interne Analyse
Confrontatie matrix
SWOT-analyse
Strategische opties
Beoordelingscriterium 1
• Algemeen:
– Je naam staat op het document
– Bewering of gebruikte methoden zijn voorzien van een literatuur
verwijzing (APA norm)
– Tekst is in correct Nederlands geschreven zonder overdadig gebruik van
bullits
– De schrijfstijl is zakelijk dat wil zeggen geen ik, mijn etc.
• De inleiding:
– Bevat een korte beschrijving van de organisatie
– Bevat een korte beschrijving van organisatiestructuur
– Geeft een vooruitblik van wat je gaat doen
Beoordelingscriterium 2
Macro-analyse:
Er is een methode gebruikt om de macro-omgeving in kaart te brengen (bijv.
DESTEP)
Er is een beschrijving van de:
. Demografische ontwikkelingen
. Economische ontwikkelingen
. Sociaal-culturele ontwikkelingen
. Technologische ontwikkelingen
. Ecologische ontwikkelingen
. Politiek-juridische ontwikkelingen
Relevantie voor het bedrijf blijkt uit de tekst
Uit deze analyse worden kansen en bedreigingen gegenereerd
Beoordelingscriterium 3
Meso-analyse:
Er is een methode gebruikt om de meso-omgeving in kaart te brengen (bijv. 5krachtenmodel van Porter)
Er is een beschrijving van de:
• Concurrenten
• Toeleveranciers
• Substituten
• Klantgroepen
• Klantbehoeften
• Stakeholders / allianties
Er wordt een uitspraak gedaan over de aantrekkelijkheid van de markt
Ook worden kansen en bedreigingen gegenereerd uit deze analyse
Beoordelingscriterium 4
• Interne analyse:
– De interne analyse wordt uitgevoerd met het 7-S model van McKinsey
– Daarbij is aangegeven of het beschreven aspect een sterkte of een
zwakte van het bedrijf is
– Het is duidelijk waarom het beschreven aspect een sterkte of zwakte is.
• SWOT:
– Beschrijft de SK, SB, ZK, ZB strategie
– De link tussen sterkten/zwakten/kansen/bedreigingen en de gekozen
strategie wordt voor elk van de 4 mogelijke combinaties beschreven.
– Geeft een beschrijving van de voorgestelde algemene strategie
Beoordelingscriterium 5
•
Suitability:
–
–
–
–
–
•
Sluit goed aan bij kerncompetenties
Draagt bij aan organisatiedoelstellingen
Maakt gebruik van sterkten
Buigt zwakten om
Benut kansen en wendt bedreigingen af
Feasability :
– Financieel haalbaar
– Organisatorisch haalbaar
– Haalbaar m.b.t. DESTEP factoren
•
Acceptability:
–
–
–
–
Directie
Medewerkers
Lokale politiek
Stakeholders

similar documents