Document 1298986

Report
Výukový materiál zpracován v rámci
projektu EU peníze školám
 Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0208

Šablona:
III/2
Č. materiálu VY_32_INOVACE_161
Jméno autora:
Ing. Yvona Špílová
Třída/ročník:
2. ročník
63-41-M/02 Obchodní akademie
Datum vytvoření:
06/2013
Vzdělávací oblast:
Finance, daně, finanční trh
Tématická oblast:
Bankovní obchody
Předmět:
Bankovnictví a finance
Název učebního materiálu:
Banky a jejich postavení v
ekonomice
Výstižný popis způsobu využití,
případně metodické pokyny:
Význam banky v ekonomice státu.
Způsob fungování bank.
Klíčová slova:
Banka, základní funkce, bankovní
soustavy, členění, zásady, rizika,
hodnocení, marketing,
marketingový mix
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Banky a jejich postavení
v ekonomice
Banky
 finanční
instituce, která přijímá
vklady, poskytuje úvěry a
zprostředkovává platební styk
 právnická osoba
 musí vlastnit licenci k provozování
banky
Bankovní soustavy
 jednoúrovňová
– jedna nebo několik
málo bank, z nichž jedna plní i úlohu
banky centrální
 dvouúrovňová
1. stupeň: centrální banka
2. stupeň: obchodní (komerční) banky
Základní údaje o obchodních
bankách
činnost bank podle Zákona o
bankách
 činnost ovlivňována ČNB
 o udělení licence rozhoduje ČNB
v dohodě s MFČR

Základní údaje o obchodních
bankách
banka je akciovou společností
 ZK banky musí být minimálně
500 mil. Kč
 závady v činnosti banky důvodem
pro udělení pokuty, nucenou správu,
odebrání licence

Etický kodex ČBA




Obsah kodexu:
obecné zásady chování bank
vztah pracovníka k bance, v níž je
zaměstnán
vztahy banky a jejich zaměstnanců
ke klientele
vztahy bank navzájem
Členění bank
Podle produktů:
 univerzální – všechny bankovní
produkty
 specializované - prodej pouze určitých
bankovních produktů (např. stavební
spořitelny, hypoteční banky)
Členění bank
Podle velikosti:
 malé – do 5 poboček
 střední – do 50 poboček
 velké
Členění bank
Podle teritoria:
 zahraniční – v zahraničí pobočky, v
mateřské zemi centrála
 tuzemské – centrála i pobočky v
tuzemsku
 regionální
Základní funkce banky
 depozitní
(vklady)
 úvěrová
 funkce
platebního styku
Činnosti banky
 zakládání
a vedení účtů
 úvěry
 bezhotovostní
platební styk domácí i
zahraniční
 platební karty
 šeky
 elektronické bankovnictví
Činnosti banky
 směnárenská činnost
 devizové operace
 zprostředkování obchodů
s cennými
papíry
 bezpečnostní schránky
 poradenské služby
 poskytování dokumentárního
akreditivu
Činnosti banky
 poskytování
dokumentárního inkasa
 poskytování bankovních záruk
 stavební spoření
 penzijní připojištění
 leasing
 pojištění
Zásady bankovních operací

zásada bankovní likvidity schopnost vrátit peníze
1. hotovostní peníze a vklady na
účtech
2. vklady u jiných bank
3. cenné papíry
4. úvěry od jiných bank
Zásady bankovních operací

zásada bankovní ziskovosti –
výnosy vyšší než náklady
výnosy – úroky z úvěrů, poplatky,
provize
náklady – úroky z vkladů, mzdové
náklady, náklady na energie,
vybavení, nájem, odpisy, provoz…
Zásady bankovních operací

zásada bankovní bezpečnosti
vnitřní - předčíslování dokladů,
klíčový režim, dvojí podpis, kamery,
bezpečnostní služba

zásada bankovní bezpečnosti
vnější - audit, kontrola ČNB,
kontrola finančního úřadu, zpráva o
hospodaření
Rizika bankovního podnikání
 úvěrové
- riziko nesplacení úvěrů ze
strany klientů
 úrokové - riziko vyplývající ze změn
úrokových sazeb na finančních trzích
 měnové - riziko ztráty ze změn kurzů
měn
Rizika bankovního podnikání
 akciové
riziko - nejistota vývoje cen
akcií
 riziko likvidity - riziko neschopnosti
dostát aktuálním splatným závazkům
 riziko ztrát způsobených lidským
faktorem
Rizika bankovního podnikání
 riziko
selhání informačních systémů
 právní riziko
 riziko špatného obchodního záměru,
chybného marketingového rozhodnutí
 riziko ztráty dobrého jména
 riziko tržní - ze změny cen na trhu
Hodnocení banky
 podle
 podle
 podle
 podle
 podle
služeb
dobrého jména
výše poplatků
dostupnosti
kvality personálu
Hodnocení banky
 podle
klasifikace pohledávek ( 5
skupin pohledávek podle splácení –
standardní, sledované, nestandardní,
pochybné, ztrátové)
 podle úvěrové angažovanosti – limity
poskytování úvěrů jednotlivcům,
skupinám a ostatním bankám
Hodnocení banky
 podle
kapitálové přiměřenosti –
poměr mezi kapitálem a rizikovým
aktivům
 podle likvidity banky (solventnosti) –
platební schopnost, stanovena ČNB,
povinné minimální rezervy
Marketing v bankovnictví
Marketingová strategie:
 nejdůležitější je přání klienta
 nabízený produkt musí vycházet ze
znalostí o trhu a klientech
 banka by měla předvídat měnící se
požadavky na trhu
Marketingový mix
 podpora
prodeje
 ceny produktů
 distribuční místa
 bankovní produkty
Vliv politického, sociálního,
ekonomického prostředí a konkurence.
Úkoly:
Co jsou to banky?
2. Základní údaje o bankách.
3. Funkce banky.
4. Činnosti banky.
5. Etický kodex.
6. Zásady bankovního podnikání.
7. Rizika bankovního podnikání.
1.
Úkoly:
8. Hodnocení banky.
9. Marketing v bankovnictví.
10. Marketingový mix v bankovnictví.
11. Bankovní soustavy.
Zdroje:
HARTLOVÁ, Věra a kol. Učebnice bankovnictví pro střední školy a
veřejnost, Praha: Nakladatelství FORTUNA , 2004. 1. vydání,
ISBN: 80-7168- 990-9

similar documents