دانلود اسلاید سمینار آموزشی عوامل تأثیر گذار در تجارت ایران با عراق

Report
‫بازار عراق‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اطالعات کلی عراق‬
‫امور گمرکی و استاندارد‬
‫امور بانکی‬
‫نمایشگاههای عراق‬
‫مناقصات‬
‫تبلیغات در عراق‬
‫فروشگاههای زنجیره ای‬
‫ثبت شرکت در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سرمایه گذاری‬
‫سلیقه مصرف کنندگان‬
‫کانالهای توزیع‬
‫فروش مستقیم در عراق‬
‫مسائل امنیتی در عراق‬
‫سفر و اقامت و ویزا و غیره‬
‫خدمات پس از فروش و گارانتی‬
‫قراردادهای تجاری‬
‫ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي‬
‫نام كشور و پايتخت ‪ :‬جمهوری عراق‪-‬‬
‫بغداد‬
‫منطقه جغرافیایی ‪ :‬خاورمیانه‬
‫مساحت ‪ 438000 :‬کیلومترمربع‬
‫•مساحت سرزمین خشکی ‪ 437 :‬هزار متر‬
‫مربع‬
‫•مساحت سرزمین آبی ‪ 950 :‬کیلومتر مربع‬
‫•تقسیمات کشوری ‪ :‬دارای ‪ 8‬استان‬
‫همسايگان ‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‪-‬‬
‫ترکیه‪ -‬سوریه‪ -‬اردن‪ -‬عربستان‪ -‬کویت‬
‫‪ 31/850 :‬میلیون نفر‬
‫جمعيت‬
‫‪‬نرخ رشد جمعیت‪%2.35 :‬‬
‫‪‬نرخ باسوادی ‪%78 :‬‬
‫‪‬متوسط عمر ‪ 70.85 :‬سال‬
‫‪‬متوسط سن جمعیت ‪ 21 :‬سال‬
‫زبان رسمی ‪ :‬عربی و کردی‬
‫نژاد ‪ %80 :‬عرب ‪ %15 ،‬کرد ‪ ،‬مابقی ترکمن و آسیایی‬
‫ادیان ‪ %97 :‬مسلمان ( شامل شیعه ‪ %65‬و سنی ‪ %3 ، ) %32‬مسیحی‬
‫مرز آبي ‪ 58 :‬كيلومتر با خلیج فارس‬
‫آب و هوا ‪ :‬زمستانهای مالیم و خنک و خشک و تابستانهای داغ بدون ابر در‬
‫مناطق مرکزی و جنوبی و در امتداد کوهستان های مرزی ایران و ترکیه در‬
‫شمال‬
‫زمستان های سرد با برف های سنگین‬
‫استانها و مراکز استانهای هجده گانه عراق‬
‫‪ .1‬بغداد ( بغداد ) ‪‬‬
‫‪. 2‬صالح الدین ( تکریت) ‪‬‬
‫‪. 3‬دیاله ( بعقوبه ) ‪‬‬
‫‪. 4‬واسط ( کوت ) ‪‬‬
‫‪. 5‬میسان ( العماره ) ‪‬‬
‫‪. 6‬بصره ( بصره ) ‪‬‬
‫‪ (. 7‬ناصریه) ذی قار ‪‬‬
‫‪ . 8‬مثني ( سماوه) ‪‬‬
‫‪. 9‬قادسیه ( دیوانیه) ‪‬‬
‫‪. 10‬بابل ( حله ) ‪‬‬
‫‪. 11‬كربال ( کربال ) ‪‬‬
‫‪. 12‬نجف ( نجف ) ‪‬‬
‫‪. 13‬انبار ( رمادی ) ‪‬‬
‫‪. 14‬نینوا ( موصل ) ‪‬‬
‫‪. 15‬دهوك ( دهوک ) ‪‬‬
‫‪. 16‬اربیل ( اربیل ) ‪‬‬
‫‪ .17 ‬تمیم ( کرکوک )‬
‫‪ .18 ‬سلیمانیه ( سلیمانیه )‬
‫ويژگي هاي سياس ي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نوع حکومت ‪ :‬جمهوری فدرال‬
‫رییس جمهور ‪ :‬جناب آقای جالل طالبانی‬
‫نخست وزیر ‪ :‬جناب آقای نوری مالکی‬
‫وزیر بازرگاني ‪ :‬جناب آقای خیرهللا حسن بابکر‬
‫وزیر صنایع و معادن ‪ :‬جناب آقای نادر احمد دلی‬
‫سفیر جمهوري اسالمي ایران در عراق ‪ :‬جناب آقای دانائی فر‬
‫سفیر جمهوري عراق در ایران ‪ :‬جناب آقای مجید الشیخ‬
‫ارکان حکومتی ‪ :‬قوه مجریه شامل ‪ 34‬وزیر ‪ ،‬قوه مقننه شامل‬
‫‪ 275‬عضو پارلمان و قوه قضائیه‬
‫نهادهای سیاسی ‪ :‬عشیره ( به معنای همان قبایل یا عشایر) ‪،‬‬
‫مراجع دینی ‪( ،‬شامل ‪ 4‬مرجع تقلید شیعیان ) و احزاب سیاسی‬
‫تاریخچه سیاس ی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 1919‬استقالل از حکومت عثمانی‬
‫‪ 1920‬تصرف عراق توسط بریتانیا ( تشکیل سه والیت موصل در شمال – بغداد در مرکز – بصره در‬
‫جنوب)‬
‫حاکمیت حزب بعث سوسیالیستی عربی از جمله صدام حسین‬
‫‪1968‬‬
‫‪ 1980‬جنگ عراق با ایران‬
‫‪ 1991‬جنگ عراق با کویت‬
‫‪ 2001‬تشکیل حکومت خودمختار اقلیم کردستان در شمال عراق‬
‫‪ 2003‬تهاجم نظامی ایاالت متحده آمریکا و همپیمانانش و سرنگونی حکومت صدام‬
‫‪ 2004‬تا کنون دولت و پارلمان عراق که برگرفته از آراء عمومی مردم و براساس حضور همه‬
‫احزاب شکل گرفته است بصورت دموکراتیک بر این کشور حاکمیت دارد‬
‫شرایط ویژه سیاسی عراق ایجاب می کند تا جهت موفقیتهای اقتصادی ‪ ،‬تجاری و سرمایه گذاری در‬
‫بازار آن کشور با اعضای گروه های اجتماعی ‪ ،‬سیاسی ‪ ،‬اقتصادی و بازرگانی ارتباطات موثری‬
‫برقرار گردد !‬
‫تعطیالت رسمی و ساعات کار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعطیالت رسمی کشور عراق در سال ‪ 14 :‬روز‬
‫تعطیالت رسمی هفتگی ‪ :‬پنجشنبه ها بعد از ظهر ‪ ،‬جمعه ها و شنبه ها‬
‫ساعات کار ادارات دولتی ‪ 8 :‬صبح الی ‪ 2‬بعد از ظهر یکشنبه تا چهار شنبه ‪،‬‬
‫پنجشنبه ها ‪ 8‬صبح تا ‪ 12‬ظهر‬
‫ساعات کار بخش های خصوص ی ‪ 9 :‬صبح الی ‪ 3‬بعد از ظهر‬
‫ایام انتخابات ‪ :‬حکومت نظامی ‪ ،‬تعطیلی مرزهای زمینی جهت بار و مسافر‬
‫مناسبتهای مذهبی و سیاس ی همچون اربعین حسینی ‪ ،‬سالگرد اعدام صدام و‬
‫غیره ‪ :‬تعطیلی برخی مرزهای مرزهای زمینی ‪،‬‬
‫" نکات کلیدی تجارت باعراق "‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مهمترین سیستم ارتباطی در عراق " ایمیل " می باشد‪.‬‬
‫بهتر است مکاتبات ‪ ,‬کاتالوگها و غیره به زبان عربی باشد و در مرحله دوم انگلیسی باشد‪ .‬زبان کردی برای شمال عراق نیز بسیار توصیه می گردد‪.‬‬
‫عمده فروشی و خرده فروشی کاال در عراق برای اتباع خارجی امکان پذیر است‪.‬‬
‫خرید و اجاره انواع ملک های مسکونی و تجاری در عراق برای اتباع خارجی امکان پذیر است ‪.‬‬
‫خرید نقدی درب کارخانه در ایران و یا تحویل مرز گمرکی توسط تجار عراقی روش های رایج و مورد درخواست بازار عراق است‪.‬‬
‫چنانچه قصد تجارت با عراق را دارید حتما یک کارمند آشنا به زبان عرابی در کنار خود داشته باشید که قادر به مکاتبات اداری نیز باشد ‪.‬‬
‫واردات به عراق آزاد و بدون پیچیدگی های گمرکی است ‪ .‬تعرفه وارداتی اقالم ضروری( همچون دارو و مواد غذایی و پوشاک ) به عراق صفر‬
‫درصد ‪ ,‬ماشین آالت صنعتی و کاالهای واسطه ای یک درصد و ما بقی حداکثر پنج در صد می باشد ‪.‬‬
‫قبل از ارسال کاال به مرزهای گمرکی و بازارچه های مرزی از باز بودن و آخرین تغییرات گمرکات غربی کشور مطمئن شوید ‪.‬‬
‫‪ 80‬درصد بازار عراق در انحصار بخشهای دولتی می باشد ‪ 15 ,‬در صد افراد با نفوذ و تنها ‪ 5‬در صد متعلق به بازرگانان آزاد است‪.‬‬
‫برای فروش به دولت و یا مشارکت در مناقصات عراق باید در عراق شرکت به ثبت برسانید‪.‬‬
‫با توجه به اوضاع بی ثبات عراق و عدم وجود سیستم انتظامی و قضایی مدون‪ ,‬یافتن افراد و شرکتهای عراقی جهت وصول مطالبات بسیار مشکل‬
‫است ! لذا بهتر است تعامالت بصورت نقدی یا اعتبارات اسنادی باشد‬
‫با افزایش امنیت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکتهای خارجی بیشترو رویکرد دولت و تجارعراقی نیز به دیگر کشور های جهان‬
‫متمایل خواهد گشت ! لذا بهتر است شرکتهای ایرانی نسبت به استقرار خود ‪ ,‬تبلیغات و کنترل کیفیت کاالی خود به فوریت برنامه ریزی نمایند‬
‫به جهت نامناسب بودن بستر ایجاد کارخانجات در عراق از جمله مشکل برق ‪ ,‬سوخت و غیره تا چند سال آینده همچنان کشور عراق نیاز به‬
‫واردات کاال دارد اما بهترین پیشنهاد مشارکت دادن تجار عراقی در سهام کارخانجات تولیدی ایرانی می باشد !‬
‫امکان سفر هوایی به بغداد و اربیل از تهران جهت بازدید از بازار و مالقات با تجار و اتحادیه ها اقتصادی عراق میسر است ‪.‬‬
‫حمل و نقل کاال و مسافر در حال حاضر به نقطه صفر مرزی محدود می گردد ‪ ,‬به جهت ادامه مسیر می باید از وسایل حمل و نقل کشور عراق‬
‫استفاده نمود ‪.‬‬
‫روزانه بیش از ‪ 4000‬عراقی به منظور تجارت ‪ ,‬زیارت ‪ ,‬گردشگری ‪ ,‬دیدار از آشنایان و مراجعه به بیمارستانها و غیره وارد خاک ایران می‬
‫گردند که می توان نهایت بهره برداری را از حضور آنان نمود‪.‬‬
‫شاخص هاي كالن تجاري‬
‫شرح‬
‫تولید ناخالص داخلي (میلیارد دالر) بر اساس ‪OER‬‬
‫تولید ناخالص داخلي (میلیارد دالر) بر اساس ‪PPP‬‬
‫نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (درصد)‬
‫حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي (میلیارد دالر)‬
‫صادرات به جهان ( میلیارد دالر)‬
‫واردات از جهان ( میلیارد دالر)‬
‫تراز بازرگاني (میلیارد دالر)‬
‫بدهي خارجي ( میلیارد دالر)‬
‫درآمد سرانه (دالر)‬
‫جمعیت زیر خط فقر (درصد)‬
‫بودجه (میلیارد دالر)‬
‫ذخاير ارزي وطال (میلیارددالر)‬
‫نرخ بیكاري (درصد)‬
‫نیروی کار(میلیون نفر)‬
‫نرخ رشد توليدات صنعتي (درصد)‬
‫نرخ تورم (درصد)‬
‫نرخ برابری دینار عراقی با يك دالر آمریکا (دسامبر ‪)2012‬‬
‫شاخص باز بودن اقتصاد (میلیارد دالر)‬
‫(نسبت حجم مبادالت به ‪ GDP‬بر اساس ‪)OER‬‬
‫نرخ ریسک کشور عراق‬
‫رتبه فضای کسب و کار‬
‫واحد‬
‫‪206‬‬
‫‪210‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪6/9‬‬
‫‪94.21‬‬
‫‪50.16‬‬
‫‪44.05‬‬
‫‪60.2‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪25‬‬
‫‪103‬‬
‫‪98.49‬‬
‫‪16‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪1166‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪164‬‬
‫‪ ‬تولیدات مهم در بخش كشاورزي ‪:‬‬
‫‪ ‬گندم‪ ،‬جو‪ ،‬برنج‪ ،‬سبزیجات ‪ ،‬خرما‪ ،‬پنبه‪ ،‬احشام ‪ ،‬ماکیان‬
‫‪ ‬تولیدات مهم در بخش صنعت و معدن ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬نفت خام‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬فرآورده های صنایع غذایی‪ ،‬گوگرد‪ ،‬مواد‬
‫معدنی خام‪ ،‬نساجی‪ ،‬چرم‪ ،‬مصالح ساختمانی ‪ ،‬کود‪ ،‬فلزات‬
‫‪ ‬عمده ترین اقالم صادراتي عراق به جهان ‪:‬‬
‫‪ ‬نفت خام و فرآروده های نفتی ‪ ،‬مواد معدنی خام ‪ ،‬حیوانات زنده‪ ،‬میوه ‪،‬‬
‫خرما و فرآورده های شیمیایی آلی‬
‫‪ ‬عمده ترین اقالم وارداتي عراق از جهان ‪:‬‬
‫‪ ‬گندم و برنج و روغن‪ ،‬قند و شکر ‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی ‪،‬‬
‫مصنوعات صنعتی و فلزی ‪ ،‬خودرو‪ ،‬تجهیزات نیروگاهی و توربین‬
‫گازی‪ ،‬تجهیزات مخابراتی ‪ ،‬مصالح ساختمانی ‪ ،‬ماشین آالت صنعتی ‪،‬‬
‫لوازم منزل و پوشاک‬
‫‪ ‬کشورهای عمده صادرکننده کاال به عراق ‪:‬‬
‫‪ ‬ترکیه (‪ ، )%25.3‬سوریه (‪ ، )%18.3‬چین (‪ ، )%11.7‬ایران‬
‫(‪ ، )%10.8‬آمریکا (‪ )%7.4‬و کره جنوبی (‪)%4.7‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کشورهای عمده واردکننده کاال از عراق ‪:‬‬
‫هند (‪ ، )%22.5‬آمریکا (‪ ، )%22.3‬چین (‪ ، )%13.4‬کره جنوبی‬
‫(‪ ، )%11.7‬ژاپن (‪ )%4.8‬و هلند (‪)%4.3‬‬
‫نسبت صادرات به واردات ‪ %1.55.( :‬در سال ‪)2012‬‬
‫نسبت واردات به صادرات ‪ % 64( :‬در سال ‪)2012‬‬
‫جدول حجم مبادالت تجاری عراق با جهان طی ‪ 6‬سال اخیر‬
‫ارزش‪ :‬میلیارد دالر‬
‫ماخذ‪:‬‬
‫‪FACT BOOK‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪:‬‬
‫موافقتنامه هاي همکاری اقتصادی و تجاری با كشورهاي ثالث‬
‫اردن‪ ،‬آفریقای جنوبی و اتحادیه عرب‬
‫موافقتنامه هاي تجارت ترجیحي با كشورهاي ثالث ‪GAFTA :‬‬
‫موافقتنامه هاي تجارت ترجیحي یا آزاد با جمهوري اسالمي ایران ‪ :‬در مرحله تدوین‬
‫سال‬
‫‪2007‬‬
‫صادرات‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪66.1‬‬
‫‪38‬‬
‫‪34‬‬
‫‪51.8‬‬
‫‪79.7‬‬
‫‪94.21‬‬
‫واردات‬
‫‪23‬‬
‫‪43.5‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪47.8‬‬
‫‪50.16‬‬
‫تراز تجاري‬
‫‪+11‬‬
‫‪+22.6‬‬
‫‪-17.4‬‬
‫‪+7.9‬‬
‫‪+31.9‬‬
‫‪+44.05‬‬
‫نمودار ارزش صادرات و واردات عراق به جهان طی ‪ 6‬سال اخیر‬
‫واحد ارزش‪ :‬میلیارد دالر‬
‫‪88.27‬‬
‫‪79.7‬‬
‫‪66.1‬‬
‫‪55.4 51.8‬‬
‫‪56.89‬‬
‫‪47.8‬‬
‫‪EXPORT‬‬
‫‪43.9‬‬
‫‪38‬‬
‫‪43.5‬‬
‫‪INPORT‬‬
‫‪34‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫فهرست ‪ 20‬قلم کاالی عمده صادراتی جمهوری اسالمی ایران به عراق در سال گذشته‬
‫ردیف‬
‫تعرفه‬
‫نام كاال‬
‫ارزش میلیون دالر‬
‫‪1‬‬
‫‪2523‬‬
‫انواع سیمان‬
‫‪599‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2710‬‬
‫سایر روغنهاي سبک وفرآورده های آن‬
‫‪329‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8703‬‬
‫وسایل نقلیه موتوری‬
‫‪319‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2711‬‬
‫بوتان‪ ،‬پروپان وسایرگازها وهیدروكربورهاي گازي مایع‬
‫‪310‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6908‬‬
‫انواع کاشي یا سرا میک‬
‫‪288‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2105‬‬
‫بستني و سایرشربتهاي یخزده‬
‫‪217‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8479‬‬
‫کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪403‬‬
‫‪808‬‬
‫ماست‪ ،‬دوغ‪ ,‬شیر وخامه بسته بندي شده‬
‫انواع سیب و گالبی تازه‬
‫‪164‬‬
‫‪158‬‬
‫‪149‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3924‬‬
‫لوا زم خانه دا ري و پاکیزگي‬
‫‪145‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1905‬‬
‫انواع یسکویت ها و ویفرها‬
‫‪140‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2002‬‬
‫رب گوجه فرنگي‬
‫‪132‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7308‬‬
‫انواع اسکلت و قطعات فلزی‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪302‬‬
‫‪702‬‬
‫‪406‬‬
‫‪807‬‬
‫‪701‬‬
‫سایرماهیها‪ ،‬تازه یا سردکرده‬
‫گوجه فرنگي‪ ,‬تازه یا سردکرده‬
‫انواع پنیر‬
‫هندوانه خربزه وهمانند ان‬
‫سیب زمیني تازه یا سردکرده‬
‫‪19‬‬
‫‪3402‬‬
‫انواع پودر‪ ،‬مایع براي شستشو و پاكیزگي‬
‫‪20‬‬
‫‪401‬‬
‫شیر و خامه شیر‬
‫‪132‬‬
‫‪124‬‬
‫‪110‬‬
‫‪97‬‬
‫‪80‬‬
‫‪77‬‬
‫‪66‬‬
‫‪62‬‬
‫نمودار روند صادرات و واردات كاال از سال ‪ 1385‬لغایت ‪1391‬‬
‫ارزش ‪ :‬میلیون دالر‬
‫‪7000‬‬
‫‪6249‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪5149‬‬
‫‪4439‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4109‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪EXPORT‬‬
‫‪2762‬‬
‫‪INPORT‬‬
‫‪1817‬‬
‫‪83‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪121‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪60‬‬
‫‪90‬‬
‫‪67‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪1791‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫روابط تجاری جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق‬
‫آمار مبادالت تجاري غیرنفتي ایران و عراق از سال ‪ 1385‬لغایت ‪1391‬‬
‫ارزش‪ :‬میلیون دالر‬
‫سال‬
‫صادرات‬
‫واردات‬
‫موازنه تجاری‬
‫حجم مبادالت‬
‫‪1385‬‬
‫‪1791‬‬
‫‪35‬‬
‫‪+1756‬‬
‫‪1826‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪1817‬‬
‫‪90‬‬
‫‪+1727‬‬
‫‪1907‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪2762‬‬
‫‪67‬‬
‫‪+2695‬‬
‫‪2829‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪4109‬‬
‫‪60‬‬
‫‪+4049‬‬
‫‪4169‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪4439‬‬
‫‪43‬‬
‫‪+4396‬‬
‫‪4482‬‬
‫‪1390‬‬
‫‪5149‬‬
‫‪121‬‬
‫‪+5028‬‬
‫‪5270‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪6249‬‬
‫‪83‬‬
‫‪+6166‬‬
‫‪6332‬‬
‫نظام تجاری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عضویت ناظر در ‪ (WTO‬تشکیل کار گروه الحاق )‬
‫تصویب نظام تجاری بر اساس نظرات ‪WTO‬‬
‫وضع حداکثر ‪ %5‬عوارض گمرکی برای تمام اقالم وارداتی‬
‫امکان تملک ‪ %100‬ملک توسط سرمایه گذاران خارجی‬
‫آزاد سازی تمامی فعالیتهای اقتصادی داخلی و متوسط بهره بانکی ‪ 10‬درصد‬
‫دولتی بودن بخش اعظم بانکداری ‪ ،‬تقویت بانکداری خصوصی با قوانین جدید‬
‫کمک مستقیم یارانه ای دولت به اقشار کم درآمد ( سبد کاال )‬
‫انعقاد موافقتنامه های بازرگانی دو جانبه با کشورها‬
‫تالش برای پیشرفت و توسعه مناطق آزاد‬
‫ایجاد چارچوبهای قانونی برای جلوگیری از انحصار و تدوین قوانین سرمایه‬
‫گذاری ‪ ،‬حمایت از مصرف کننده و تولید داخلی‬
‫امور گمرکی و استاندارد‬
‫‪ ‬میانگین تعرفه های گمرکی در کل محصوالت ‪ 0 :‬تا ‪ 5‬درصد‬
‫‪ ‬موانع غیر تعرفه ایی ‪:‬‬
‫‪ ‬الزام به گشایش ‪ ( L.C‬موقتا اجرا نمی گردد)‬
‫‪ ‬الزام به داشتن کارت واردات ( موقتا اجرا نمی گردد)‬
‫‪ ‬لزوم دریافت مجوز برای ورود کاالهای کشاورزی‬
‫‪ ‬لزوم دریافت مجوز جهت صدور هرنوع کاال به خارج‬
‫‪ ‬وضع ممنوعیت های دوره ایی کاالهای کشاورزی‬
‫‪ ‬لزوم اخذ گواهی های متعدد و بازرسی ‪ BV‬و ‪ SGS‬و غیره پیش از حمل‬
‫گمرکات عراق با کشورهای همسایه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گمرکات عراق با کشور سوریه ‪2 :‬‬
‫گمرکات عراق با کشور ترکیه ‪1 :‬‬
‫گمرکات عراق با کشور اردن ‪1 :‬‬
‫گمرکات عراق با کشور کویت ‪1 :‬‬
‫گمرکات عراق با کشور عربستان ‪0 :‬‬
‫گمرکات عراق با کشور ایران ‪14 :‬‬
‫‪1‬‬
‫گمرک آبی در استان بصره ‪:‬‬
‫اطالعیه اداره استاندارد و کنترل کیفیت عراق‬
‫شرکت های بازرس ی بین املللی‬
‫صادرکننده گواهی انطباق کاال با استانداردهای عراق در ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شرکت بی وی‬
‫‪)1‬‬
‫تلفن ‪:‬‬
‫وب سایت‪:‬‬
‫ایمیل‪:‬‬
‫)‪(BUREAV VERITAS‬‬
‫‪021 - 22018869‬‬
‫‪https://verigates.bureauveritas.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫)‪(Baltic Control‬‬
‫‪ )2‬شرکت بالتیک کنترل‬
‫با نمایندگی شرکت شاراین آفرین در ایران‬
‫‪021 - 88878721-30‬‬
‫تلفن ‪:‬‬
‫‪www.sai_inspection.com‬‬
‫وب سایت‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ایمیل‪:‬‬
‫)‪(COTECNA INSPECTIO‬‬
‫‪ )3‬شرکت کو تکنا‬
‫با نمایندگی ایران شرکت مشاورین کاویان در ایران‬
‫‪021-88743792-88510520‬‬
‫تلفن‪:‬‬
‫‪www.kavyan.com‬‬
‫وب سایت‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ایمیل‪:‬‬
‫)‪( SGS CO.‬‬
‫‪ )4‬شرکت اس جی اس‬
‫‪88542414‬و ‪021- 88542400‬‬
‫تلفن‪:‬‬
‫‪www.sgs.com‬‬
‫وب سایت‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ایمیل‪:‬‬
‫فهرست بازارچه های مرزی مجاور با کشور عراق‬
‫فعالیت‬
‫استان محل استقرار بازارچه‬
‫( در ایران)‬
‫استان محل استقرار‬
‫بازارچه ( عراق )‬
‫فعال‬
‫‪1‬‬
‫تمرچین پیرانشهر‬
‫آذربایجان غربی‬
‫دیانا‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫کیله سردشت‬
‫آذربایجان غربی‬
‫قلعه دیزه‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫سیران بند بانه‬
‫کردستان‬
‫پنجوین‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫باشماق مریوان‬
‫کردستان‬
‫پنجوین‬
‫‪5‬‬
‫سیف سقز‬
‫کردستان‬
‫پنجوین‬
‫‪6‬‬
‫شوشمی پاوه‬
‫کرمانشاه‬
‫طویله – حلبچه‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫شیخ صله جوانرود‬
‫کرمانشاه‬
‫دربندی خان‬
‫‪‬‬
‫‪8‬‬
‫پرویز خان قصر شیرین‬
‫کرمانشاه‬
‫کالر – زور‬
‫‪‬‬
‫‪9‬‬
‫خسروی ( قصر شیرین)‬
‫کرمانشاه‬
‫منظریه خانقین‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫بهرام آباد مهران‬
‫ایالم‬
‫واسط‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫چم سری‬
‫ایالم‬
‫میسان‬
‫‪12‬‬
‫شلمچه‬
‫خوزستان‬
‫بصره‬
‫‪‬‬
‫‪13‬‬
‫چزابه‬
‫خوزستان‬
‫میسان‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫اروند کنار‬
‫خوزستان‬
‫فاو‬
‫‪‬‬
‫نام بازارچه‬
‫ردیف‬
‫نیمه فعال‬
‫غیر فعال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در حال حاضر با عنایت به تحریم های بین املللی روابط بانکی ایران و عراق در پایین ترین سطح مناسبات بوده و رسما خدمات به شرکتها و اتباع ایرانی توسط بانکهای دولتی عراق ممنوع می باشد ‪ .‬مهمترین با‬
‫در حال حاضر با عنایت به تحریم های بین املللی روابط بانکی ایران و عراق در پایین ترین سطح مناسبات‬
‫بوده و رسما خدمات به شرکتها و اتباع ایرانی توسط بانکهای دولتی عراق ممنوع می باشد ‪ .‬مهمترین بانک‬
‫دولتی عراق که تمامی پرداختهای دولتی مناقصات خرید و پیمانکاری های ملی می باشد منحصرا از طریق‬
‫بانک تجارت عراق ‪ TBI‬صورت می پذیرد ‪.‬‬
‫بانک های فعال ایرانی در عراق ‪ :‬بانک ملی ایران ( شعب بغداد – بصره ) و بانک پارسیان (شعبه بغداد)‬
‫کارگزاری ‪ :‬میان برخی از بانکهای ایرانی با بانکهای عراقی رابطه کارگزاری محرمانه برقرار است‬
‫خطوط اعتباري ‪ :‬صندوق ضمانت صادرات ‪ 2‬خط ‪ 500‬هزار دالری و ‪ 2‬میلیون دالری‬
‫بانكهاي دولتي ‪ ،‬خصوص ي و خارجي در كشور عراق‬
‫‪ ‬بانک های خصوص ی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬بانک بغداد‬
‫‪ -2‬التجاری العراقی‬
‫‪ -3‬االستثمار العراقی‬
‫‪ -4‬الشرق االوسط‬
‫‪ -5‬العراقی االسالمی‬
‫‪ -6‬البصره االهلی‬
‫‪ -7‬االهلی العراقی‬
‫‪ -8‬االئتمان العراقی‬
‫‪ -9‬املتحد‬
‫‪ -10‬الشمال‬
‫‪ -11‬دار السالم‬
‫‪ -12‬بابل‬
‫‪ 13‬االقتصاد لالستثمار‬
‫‪ -14‬سومر التجاری‬
‫‪ -15‬الخلیج التجاری‬
‫‪ -16‬الورکاء‬
‫‪ -17‬البرکه‬
‫‪ ‬بانک های دولتی‬
‫‪-1 ‬‬
‫بانک الرافدین‬
‫‪-2 ‬‬
‫بانک الرشید‬
‫‪-3 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪-4 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪-5 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪-6 ‬‬
‫االشتراکی‬
‫الصناعی ( صنعتی )‬
‫‪-7 ‬‬
‫العراقی للتجاره ‪ ( TBI‬تجاری)‬
‫العقاری ( امالک )‬
‫الزراعی ( كشاورزی)‬
‫بانک مشترک ایران و عراق‬
‫(مصرف تعاون االقلیمی االسالمی للتمنیة و االستثمار(‬
‫‪ ‬بانک توسعه تعاون اقلیم اسالمی در توسعه‬
‫و سرمایه گذاری‬
‫نام شعبه‬
‫شعبه مرکزی‬
‫شبعه کربال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بانک اقتصاد نوین ‪ 53.2‬درصد‬
‫بانک کشاورزی بیش از ‪ 20‬درصد‬
‫شرکت های عراقی بیش از ‪25‬درصد‬
‫اشخاص حقیقی از ‪1.8‬درصد‬
‫شعبه نجف‬
‫شعبه‬
‫سلیمانیه‬
‫شعبه بصره‬
‫آدرس شعبه‬
‫بغداد –‬
‫عرصات‬
‫الهندیة –‬
‫خیابان المسبح‬
‫کربال‪ -‬خیابان‬
‫الجمهوریة –‬
‫روبروی هتل‬
‫جنة المصطفی‬
‫نجف – خیابان‬
‫الرسول –‬
‫روبروی بارگاه‬
‫بنات الحسن‬
‫سلیمانیه –‬
‫ساختمان‬
‫شماره‬
‫‪/82/81/107‬‬
‫بالخ خیابان‬
‫سالم‬
‫بصره –‬
‫العشار‪ -‬خیابان‬
‫االستقالل – راه‬
‫بیمارستان‬
‫آموزشی‬
‫تلفن‬
‫ایمیل‬
‫‪-7901572941‬‬
‫‪00964‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪om‬‬
‫‪-7706050010‬‬
‫‪00964‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪o.com‬‬
‫‪-7701483610‬‬
‫‪00964‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪om‬‬
‫‪-7701483610‬‬
‫‪00964‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪om‬‬
‫‪-7801341066‬‬
‫‪00964‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.com‬‬
‫خدمات بانکهای ایرانی در عراق‬
‫بانک ملی و بانک پارسیان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫افتتاح حساب جاری به دالر و دینار‬
‫افتتاح حساب سپرده به دالر و دینار‬
‫دریافت و ارسال حواله دالری به ایران (تمامی بانک های ایرانی )‬
‫صدور ضمانت نامه‬
‫گشایش اعتبارات اسنادی‬
‫‪ ‬الزم به یاداوری می باشد که بعلت درخواست بانک مرکزی عراق فعال " به‬
‫طور موقت ضمانت نامه صادر نمی گردد‪.‬‬
‫مجوز تأسیس شعب بانکها در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬شرایط اعطای مجوز‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای تأسیس شعبه بانکی یا سازمانهای وابسته به آن اخذ مجوز از بانک مرکزی عراق الزامی است‬
‫الف – فقط به بانکهای خارجی مجوز تعلیق می گیرد که زیر نظر یک نهاد نظارتی در کشور اصلی که بانک خارجی در آن قرار گرفته‬
‫است باشد ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬درخواست مجوز بصورت کتبی به بانک مرکزی عراق همراه با تمامی مدارک و اسناد و اطالعاتی که در پیوست شماره یک و دو‬
‫آمده است تحویل داده می شود ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬طی دو ماه به متقاض ی ابالغ می شود که درخواستش مورد تایید اولیه قرار گرفته است و این مدت در صورتی قابل تمدید است‬
‫که متقاض ی علل تأخیر و سبب آن را قبل از آخرین مهلت اعالم نماید‬
‫د ‪ -‬طی شش ماه از تاریخ ابالغ متقاض ی تأسیس شعبه بانک خارجی (در صورت واجد الشرایط بودن) بانک مرکزی موافقت یا عدم‬
‫تأیید درخواست را صادر کرده و نتیجه را بصورت کتبی به متقاض ی ارسال می نماید ‪.‬‬
‫و ‪ -‬پس از صدور گواهی موافقت بر تأسیس شعبه بانک خارجی و تکمیل اقدامات اجرایی الزم برای تأسیس شعبه و ارائه تمامی‬
‫مدارک موردنیاز ‪ ،‬بانک مرکزی بمدت دو ماه حق خواهد داشت تا این قرارداد را لغو یا تأیید کند و شخص متقاض ی را بصورت‬
‫کتبی آگاه نماید ‪.‬‬
‫ر ‪ -‬ابالغ به متقاض ی از تأیید تأسیس شعبه بانکی بصورت نشر گواهی و مجوز تأسیس شعبه بانکی در عراق در روزنامه های کثیر‬
‫االنتشار توسط بانک مرکزی عراق صورت می گیرد ‪.‬‬
‫‪ – 2‬به هنگام اعطای مجوز ‪ ،‬نام شعبه بانکی در لیست بانکهای موجود در بانک مرکزی عراق ثبت می شود و تمامی قوانین عراق که‬
‫در این خصوص اعمال می شود و نیز تمامی حقوق و مقررات بانکی مترتب بر این شعبه قابل اجرا خواهد بود ‪.‬‬
‫نمایشگاههای عراق‬
‫‪ -1 ‬مشارکت در نمایشگاههای عراق‬
‫‪ -2 ‬برگزاری نمایشگاههای بین المللی در عراق‬
‫‪ -3 ‬برپایی نمایشگاه های فروش در عراق‬
‫نمایشگاههای سال ‪ 2014‬عراق‬
‫شماره‬
‫مکان برگزاری‬
‫مجری‬
‫پایان‬
‫آغاز‬
‫اسم نمایشگاه‬
‫‪۱‬‬
‫بغداد‬
‫‪Home Land‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۱/۲۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۱/۲۲‬‬
‫نمایشگاه جوانان‪ ،‬تکنولوژی و ورزش‬
‫‪۲‬‬
‫بغداد‬
‫‪Business Group‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۲/۱۱‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۲/۰۸‬‬
‫نمایشگاه تولید و انتقال نیروی برق‬
‫‪۳‬‬
‫بغداد‬
‫‪United Company‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۰۴‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۰۱‬‬
‫نمایشگاه دفاع‪ ،‬امنیت و هوانوردی‬
‫‪۴‬‬
‫بغداد‬
‫‪Business Group‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۲۱‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۴‬‬
‫نمایشگاه ماشین آالت کشاورزی و غذا‬
‫‪۵‬‬
‫بغداد‬
‫‪IFP‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۳‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۰‬‬
‫نمایشگاه پروژه‬
‫‪۶‬‬
‫بغداد‬
‫‪IFP‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۳‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۰‬‬
‫نمایشگاه برق‪ ،‬روشنایی و تهویه‬
‫‪۷‬‬
‫بغداد‬
‫‪IFP‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۳‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۰‬‬
‫نمایشگاه امالک و سرمایه گذاری‬
‫‪۸‬‬
‫بغداد‬
‫‪Golden Falcon‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۰۱‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۱۵‬‬
‫اولین جشنواره تخفیفات بازاریابی‬
‫‪۹‬‬
‫بغداد‬
‫‪IFP‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۰۷‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۰۶‬‬
‫نمایشگاه و همایش بین المللی تحصیالت عالی‬
‫‪۱۰‬‬
‫بغداد‬
‫‪IFP‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۰۳‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۰۱‬‬
‫نمایشگاه مراقبت های پزشکی‬
‫‪۱۱‬‬
‫بغداد‬
‫‪IFP‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۱۶‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۱۵‬‬
‫نمایشگاه نفت و گاز‬
‫‪۱۲‬‬
‫بغداد‬
‫‪IFP‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۰۷‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۰۴‬‬
‫نمایشگاه خودرو‬
‫‪۱۳‬‬
‫میسان‬
‫‪Golden Falcon‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۲/۲۶‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۲/۲۳‬‬
‫نمایشگاه بازسازی‬
‫شماره‬
‫مکان برگزاری‬
‫مجری‬
‫پایان‬
‫آغاز‬
‫اسم نمایشگاه‬
‫‪۱۴‬‬
‫نجف‬
‫‪Golden Falcon‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۰‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۰۱‬‬
‫نمایشگاه خودرو و ماشین آالت‬
‫‪۱۵‬‬
‫بغداد‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۲‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۲۲‬‬
‫نمایشگاه نفت و گاز‬
‫‪۱۶‬‬
‫بغداد‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۲‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۲۲‬‬
‫نمایشگاه خودرو و لوازم یدکی‬
‫‪۱۷‬‬
‫بغداد‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۲‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۴/۲۲‬‬
‫نمایشگاه بهداشت‪ ،‬ملزومات و خدمات پزشکی‬
‫‪۱۸‬‬
‫بغداد‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱۶‬‬
‫نمایشگاه ساختمان‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬تجهیزات ساختمانی و‬
‫سنگ طبیعی‬
‫‪۱۹‬‬
‫بغداد‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱۶‬‬
‫نمایشگاه مد‪ ،‬پوشاک و منسوجات‬
‫‪۲۰‬‬
‫بغداد‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱۶‬‬
‫نمایشگاه کفپوشها و لوازم برقی منزل و هتل‬
‫‪۲۱‬‬
‫بغداد‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱۶‬‬
‫نمایشگاه مبلمان‬
‫‪۲۲‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱۶‬‬
‫نمایشگاه بازرگانی‬
‫‪۲۳‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱۶‬‬
‫نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی (اتو شو)‬
‫‪۲۴‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱۶‬‬
‫نمایشگاه ارتباطات و فن آوری اطالعات‬
‫‪۲۵‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲۱‬‬
‫نمایشگاه ساختمان‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬تجهیزات ساختمانی و‬
‫سنگ طبیعی‬
‫‪۲۶‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲۱‬‬
‫نمایشگاه بهداشت‪ ،‬ملزومات و خدمات پزشکی‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۱‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲‬‬
‫شماره‬
‫مکان برگزاری‬
‫مجری‬
‫پایان‬
‫آغاز‬
‫اسم نمایشگاه‬
‫‪۲۷‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲۴‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲۱‬‬
‫نمایشگاه ابزار و ماشین آالت‬
‫‪۲۸‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲۴‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۰/۲۱‬‬
‫نمایشگاه امالک و سرمایه گذاری‬
‫‪۲۹‬‬
‫بصره‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۰۷‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۰۴‬‬
‫نمایشگاه نفت و گاز‬
‫‪۳۰‬‬
‫اربیل‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۰۹‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۳/۰۶‬‬
‫نمایشگاه کشنده‪ ،‬خودروهای سنگین و لوازم یدکی‬
‫‪۳۱‬‬
‫اربیل‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۵/۱۷‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۵/۱۴‬‬
‫نمایشگاه ساختمان‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬تجهیزات ساختمانی و سنگ‬
‫طبیعی‬
‫‪۳۲‬‬
‫اربیل‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۵/۱۷‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۵/۱۴‬‬
‫نمایشگاه ابزار و ماشین آالت‬
‫‪۳۳‬‬
‫اربیل‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۰۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۰۲‬‬
‫نمایشگاه نفت و گاز‬
‫‪۳۴‬‬
‫اربیل‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۱۴‬‬
‫‪۲۰۱۴/۱۲/۱۱‬‬
‫نمایشگاه ساختمان‪ ،‬مبل‪ ،‬شیشه‪ ،‬لوازم منزل و هتل‬
‫‪۳۵‬‬
‫سلیمانیه‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۲‬‬
‫نمایشگاه ساختمان و پیمانکاری‬
‫‪۳۶‬‬
‫سلیمانیه‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۲‬‬
‫نمایشگاه شیشه و لوازم منزل‬
‫‪۳۷‬‬
‫سلیمانیه‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۲‬‬
‫نمایشگاه مبلمان‬
‫‪۳۸‬‬
‫سلیمانیه‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۲‬‬
‫نمایشگاه مد‪ ،‬پوشاک و منسوجات‬
‫‪۳۹‬‬
‫سلیمانیه‬
‫‪Pyramids‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۵‬‬
‫‪۲۰۱۴/۰۹/۲۲‬‬
‫نمایشگاه کشنده‪ ،‬خودروهای سنگین و لوازم یدکی‬
‫برگزاری نمایشگاههای بین املللی در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مراجعه به اداره کل نمایشگاههای بین املللی وزارت تجارت عراق‬
‫ارائه درخواست برگزاری نمایشگاه بر اساس تاریخ و عنوان متمایز‬
‫ارائه اسناد ثبت شده شرکت در عراق و یا ثبت شعبه شرکت خارجی در عراق که در اساسنامه آن برگزاری نمایشگاهها ذکر شده باشد‪.‬‬
‫ارائه ‪ CV‬و سوابق شرکت متقاض ی‬
‫مدارک‪ ،‬سوابق و درخواست توسط اداره کل نمایشگاههای عراق بررس ی می گردد و برای تاریخی که با نمایشگاههای دیگر انطباق نداشته باشد موافقت‬
‫اولیه اعالم می گردد‪.‬‬
‫مبلغ ‪ 20‬هزار دالر یا معادل دینار عراقی آن بصورت امانت نزد حسابداری اداره کل نمایشگاههای عراق می باید تا پایان زمان برگزاری سپرده شود ‪.‬‬
‫از شرکتهای خارجی تائیدیه سفارت آن کشور در عراق نیز مطالبه می گردد‪.‬‬
‫ً‬
‫سپس مجوز برگزاری نمایشگاه مذکور رسما صادر می گردد‪.‬‬
‫‪-9‬به تبع صدور مجوز فوق الذکر‪ ،‬نامه هایی به ادارات گمرکات عراق (جهت ترخیص کاالهای نمایشگاهها) ‪ ،‬و سفارتخانه عراق در آن کشور (به جهت‬
‫مساعدت در صدور روادید) ‪ ،‬وزارت امن عراق (به جهت تدابیر امنیتی برای غرفه داران و بازدید کنندگان در خالل نمایشگاه و اداره کل مصبوعات و‬
‫رسانه های وزارت تجارت ( جهت اطالع رسانی به جمیع رسانه های گروهی کشور مبنی بر اعالم عمومی و تبلیغات کشوری نمایشگاه مذکور ) صادر و‬
‫ارسال می گردد ‪.‬‬
‫شرکت برگزار کننده می باید قراردادی جهت اجاره سالن و تجهیزات و ملزومات نمایشگاهی و غرفه بندی در صورت بهره مندی از خدمات آن اداره کل‬
‫ً‬
‫منعقد نماید‪ .‬در این قرارداد ها غالبا هر متر غرفه با تجهیزات کامل ‪ 150‬دالر واگذار می گردد ‪.‬‬
‫پس از برپایی نمایشگاه ‪ ،‬نمایندگان اداره کل نمایشگاههای عراق متراژ صرفا غرفه های فعال و استفاده شده را اندازه گیری نموده و براساس ‪ %13‬مبلغ‬
‫اجاره غرفه ها و نیز ‪ 5‬درصد مالیاتهای مترتبه ‪ ،‬سهم وزارت تجارت را از نمایشگاه مذکور از حساب امانی متقاض ی کسر نموده و اگر مبالغی باقی مانده‬
‫باشد طی یک فقره چک به نماینده برگزار کننده تحویل می نمایند‪.‬‬
‫پس از تسویه حسابها‪ ،‬اداره کل نمایشگاههای عراق نامه ای به گمرکات کشور و نیز گمرک مستقر در محل دائمی نمایشگاههای بغداد صادر می نماید که‬
‫بر اساس آن اجازه ترخیص کاالهای باقی مانده و عودت به خارج کشور میسر می گردد‬
‫‪ -3‬برپایی نمایشگاه های فروش در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در کشور عراق برپایی نمایشگاههای فروش انواع کاالهای مصرفی‬
‫توسط شرکتهای خارجی امکان پذیر است‬
‫مجوز این نمایشگاهها از دو وزارتخانه تجارت یا شهرداریها قابل اخذ‬
‫می باشد‬
‫مهمترین شهرهای پیشنهادی جهت نمایشگاههای فروش با عنایت به‬
‫تراکم جمعیت و قدرت خرید به ترتیب عبارتند از ‪:‬‬
‫بغداد ‪ ،‬اربیل ‪ ،‬کربال ‪ ،‬سلیمانیه ‪ ،‬بصره ‪ ،‬نجف ‪ ،‬کرکوک ‪ ،‬العماره‬
‫مناقصات عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫روزانه بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬مناقصه در عراق منتشر می گردد‬
‫مناقصات ملی توسط وزارتخانه های عراق و مناقصات زیر ‪ 250‬میلون دالر توسط استانها‬
‫برگزار می شود‬
‫روابط عمومی وزارتخانه ها و روزنامه های کثیر االنتشار از جمله روزنامه الصباح مرجع‬
‫اعالم عمومی می باشند‬
‫دارندگان شرکت ثبت شده یا شعبه شرکت های خارجی صرفا مجاز به مشارکت در‬
‫مناقصات می باشند‬
‫زمان تکمیل اوراق مشارکت معموال در عراق بین ‪ 15‬روز تا ‪ 25‬روز متغیر است‬
‫عالوه بر مبلغ در مناقصات عراق غالبا زمان انجام پروژه ها نیز عامل موفقیت در انتخاب‬
‫شرکتها می باشد‬
‫برندگان مناقصات می باید ‪ 5‬تا ‪ 7‬درصد از مبلغ مناقصه را ضمانت بانکی نزد دولت‬
‫عراق بگذارند‬
‫شرکتهای متقاضی می باید مبالغ مناقصات را براساس قیمت های روز کشور عراق اعالم‬
‫نمایند و نه کشور خود‬
‫فساد اداری و سهم خواهی احزاب و گروههای ذینفوذ غالبا مناقصات را از حالت رسمی و‬
‫عادالنه خارج میسازد‬
‫تبلیغات‬
‫براساس تحقیقات میدانی انجام شده‬
‫مناسبترین کانالهای تبلیغاتی در بازار عراق عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ -1‬کانالهای تلویزیونی‬
‫‪ -2‬روزنامه های کثیر االنتشار‬
‫‪ -3‬تبلیغات پیامکی‬
‫‪ – 4‬بیلبردهای خیابانی‬
‫نمونه نرخهای پخش آگهی‬
‫الف ‪ -‬هزینه پخش تیزر‬
‫تبلیغاتی در کانال العراقیه‬
‫کانال تلویزیونی العراقیه‬
‫‪ ‬شبکه تلویزیونی العراقیه پربیننده ترین شبکه‬
‫تصویری در عراق می باشد که در یک نظرسنجی‬
‫عمومی مشخص شده است از هر ‪ 500‬نفر بیننده‬
‫تلویزیون ‪ 260‬نفر تماشاگرشبکه العراقیه هستند‬
‫‪ 160 ,‬نفر شبکه الحره و ‪ 67‬نفر عالقمند به‬
‫شبکه الشرقیه می باشند ‪.‬‬
‫‪ ‬کانال کردست در اقلیم کردستان جهت‬
‫مخاطبین کرد‬
‫‪ ‬کانال الفرات در کربال جهت مخاطبین‬
‫شیعه‬
‫رديف‬
‫زمان پخش‬
‫قیمت هر ‪ 30‬ثانیه‬
‫( دالر )‬
‫از ساعت‬
‫تا ساعت‬
‫‪1‬‬
‫‪2:05‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪300‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12:05‬‬
‫‪18:59‬‬
‫‪500‬‬
‫‪3‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪19:59‬‬
‫‪800‬‬
‫‪4‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪" Live news " 2000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪21:59‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪22:59‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪7‬‬
‫‪23:00‬‬
‫‪23:59‬‬
‫‪800‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪2:00‬‬
‫‪500‬‬
‫ب‪ -‬هزینه پخش زیر‬
‫نویس تبلیغاتی در‬
‫کانال العراقیه‬
‫هزار دالر به ازاء‬
‫حداکثر بیست کلمه‬
‫زیرنوس جهت ‪24‬‬
‫ساعت پخش مستمر‬
‫" الصباح "‬
‫روزنامه های عراق‬
‫‪ ‬الصباح پر خواننده ترین روزنامه عراق‬
‫‪ ‬الزمان دومین روزنامه پرخواننده عراق‬
‫جایگاه‬
‫ابعاد‬
‫کیفیت‬
‫مبلغ برای هر سانتیمتر‬
‫مربع‬
‫صفحه اول‬
‫هر سانتیمتر مریع‬
‫چاپ رنگی‬
‫‪$5‬‬
‫صفحات وسط‬
‫هرسانتیمتر مربع‬
‫چاپ رنگی‬
‫‪$3‬‬
‫صفحه آخر‬
‫هر سانتیمتر مربع‬
‫چاپ رنگی‬
‫‪$4‬‬
‫صفحات وسط‬
‫هر سانتیمتر مربع‬
‫چاپ سیاه و سفید‬
‫‪$2‬‬
‫فروشگاههای زنجیره ای عراق‬
‫‪ ‬عراق دارای دو نوع فروشگاههای زنجیره ای زیر نظر وزارت تجارت‬
‫می باشد‬
‫‪ -1‬فروشگاههای کاالهای مصرفی ( مواد غذایی ‪ ،‬لوازم منزل ‪ ،‬لوازم‬
‫التحریر ‪ ،‬پوشاک ‪ ،‬لوازم یدکی خودرو و غیره )‬
‫‪ -2‬فروشگاههای مصالح ساختمانی ( سیمان ‪ ،‬میلگرد ‪ ،‬آجر ‪ ،‬سنگ‬
‫ساختمانی ‪ ،‬گچ ‪ ،‬شن ‪ ،‬ماسه ‪ ،‬کاشی و سرامیک و غیره )‬
‫نمونه قرارداد فروشگاههای زنجیره ای کاالهای مصرفی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شركت فروشگاه هاى زنجیره اى مركزى‬
‫جمهوري عراق‬
‫وزارت بازركانى‬
‫قرارداد خارجي فروش اماني كاال‬
‫شماره ‪.............. :‬‬
‫تاریخ ‪.............. :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طرف اول‪ :‬مدیر كل شركت فروشكاه هاى زنجیره اى مركزى‬
‫طرف دوم ‪ :‬مدیرعامل شركت ‪.......................................‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دو طرف توافق كردند كه موارد زیر اجرا شود ‪:‬‬
‫طرف دوم كاالهایى كه در این توافقنامه ذكر شده است به طرف اول تحویل نماید ‪.‬‬
‫نوع كاال ‪……………………………….. :‬‬
‫حجم كاال ‪……………………………….. :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طرف اول كاالهاى طرف دوم را در فروشگاه هاى زنجیره اى مركزى خود به فروش مى رساند وبرسم امانت با‬
‫کسر ( ‪ ) %10‬در صد ازقیمت فروش‪.‬‬
‫طرف دوم طبق نمونه ارائه شده كه دو طرف آن را تایید كرده اند تمام كاالها را بسته بندي نماید‪.‬‬
‫طرف اول مبلغ كاالها را كه به فروش رسیده است درعرض یک ماه به طرف اول تحویل خواهد داد ‪ ،‬وطرف دوم‬
‫كاالها را كه به فروش نرفته در عرض سه ماه پس گرفته بشرط همان بسته بندى اول كه فرستاده شده ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طرف اول مي تواند بعد از مشاهده نمونه كاالها اگر اشكال صنعتى یا مخالف شرایط استاندارد باشد یا اینكه بسته‬
‫بندى آن اشكال داشد باشد ‪ ،‬حق مرجوع نمودن كاالها را به طرف دوم دارد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طرف دوم نمونه هاى كاالى خود را به طرف اول ارائه میكند براى مذاكرات واختیار آنچه كه مناسب بازارعراق‬
‫باشد وطرف اول حق دارد از میان كاالهاي ارائه شده مناسبترین ها را براساس درجه كیفیت و بسته بندي انتخاب‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دو طرف ‪ ،‬مذكرات قیمت خرید كاالهارا از طرف دوم كه شركت یا كارخانه باشد وهمچنین قیمت فروش به مردم‬
‫را تواما مشخص خواهند نمود‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫مدت این توافقنامه یک سال است از تاریخ امضاى دو طرف در مورخه‬
‫تحویل كاال ها ورسیدهاى قیمت آنها كه دو طرف آماده كردند مورد قبول است ‪.‬‬
‫‪ 2009 /‬وتمام مستندها‬
‫اگردو طرف به مشكل یا اختالفاتي بخورد نمایند یک هیأت از دو طرف تشكیل خواهد شد براى حل مشكالت بطور‬
‫دوستانه ‪ ،‬و رایزن بازرگاني سفارت جمهوري اسالمي ایران در بغداد یا نماینده وي میتواند در این مسئله‬
‫مشاركت كند براى حل این مشكالت طبق مواردى كه در قرارداد ثبت شده ‪ ،‬واگراین موارد قابل حل شدن نبوده دو‬
‫طرف به دادگاه هاى بغداد جهت رسیدگي و حل مشكل كه دو طرف از آن راضى باشند مراجعه خواهند نمود ‪.‬‬
‫‪ -10‬چنانچه سطح عمومى قیمتهاى كاال دربازار عراق افزایش یا كاهش یابد میبایست هردو طرف در مورد‬
‫تعدیل قیمت هاى كاالهاى كه در فروشگاه هاى زنجیره اى باقی مانده است تجدید نظر كنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -11‬طرف اول در شرایط حوادث غیر مترقبه عمومى ‪ ،‬حق باطل كردند این توافقنامه را دارد ‪ ،‬یا اینكه درخواست‬
‫مقدار كاالها را كم كند ‪.‬‬
‫‪ -12‬طرف دوم حق فروش كاالهایى كه دراین توافقنامه ثبت گردیده به دیگران با قیمتهاى توافق شده یا پایین تر را‬
‫ندارد و درصورت انجام خالف این بند طرف دوم مقصر ایجاد ضرر و آسیب به طرف اول خواهد بود ‪ .‬اما فروش با‬
‫نرخهاي باالتر از فروشگاههاي زنجیره اي بالمانع مي باشد‪.‬‬
‫‪ -13‬طرف دوم میتواند ضرر كاالها خود را از طرف اول بگیرد به قیمت خرید ثبت شده ‪ ،‬چنانچه طرف اول از كاال‬
‫ها خوب نگهدارى نكرده یا اینكه كاالها در جابجایى از لب مرز به بعد آسیب دیده باشد ‪.‬‬
‫‪ -14‬طرف دوم میبایسد گواهي هاى مجوز صنعتى و آزمایشگاهي كاالهاى خود را ازیك شركت آزمایشگاهي درجه‬
‫یك دولت ایران تقدیم كند ‪ ،‬واكر طرف اول مایل است میتواند نمونه كاالهاى طرف دوم به یكى از آزمایشگاه رسمى‬
‫دولت عراق ارائه كند براى اطمینان بیشتر برتر كاالها ‪ ،‬واكراختالفاتى بین ازمایش دو طرف اتفاق افتاد ملزم است‬
‫نمونه كاال هاى طرف دوم به آزمایشگاه سوم كه در دولت عراق رسمى میباشد فرستاده شود ‪ ،‬سبس نتیجة این‬
‫آزمایشگاه براى هر دو طرف رسمي خواهد بود‪.‬‬
‫‪ -15‬طرف دوم میبایسد مدارك رسمي شركت خود كه در وزارت بازركانى ایران و سازمان توسعه تجارت ایران ثبت‬
‫شده باشد به طرف اول تقدیم كند ‪ ،‬وتمام این مدارك میبایسد در رایزنى بازركانى سفارت عراق درتهران یا قنصل‬
‫هاى وابسته به سفارت عراق در دیكر شهرهاى ایران مورد تأیید قراركیرد‪.‬‬
‫‪ -16‬طرف دوم موظف است تمام كاالهاي ذكر شده در قرارداد در تاریخ‬
‫در منطقه ‪ ..........................................‬به طرف اول تحویل نماید ‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2009 /‬‬
‫‪ -17‬طرف دوم حق نظارت وپیگیرى كاالهایي خود كه درفروشگاه هاى زنجیره اى عراق امانت گذاشته شده است را‬
‫دارد ‪ ،‬وهمچنین حق طرح پیشنهادات خود در مورد نحوه ارائه كاالهاى خود را در فروشگاه ها بطور مناسب وبه‬
‫اتفاق طرف اول دارد ‪ ،‬ومیتواند لوازم وتشكیالت دیكوراسیون عرضه كاالها فراهم كند براى ارائه كاالهاى خود بطور‬
‫مدرن ومناسب ‪.‬‬
‫‪ -18‬قبل از اتمام كاالهاى عرضه شده در فروشگاه هاى زنجیره اى طرف اول موظف است درخواست اقالم جدید را‬
‫به طرف دوم اعالم نماید ‪ .‬بدیهي است قیمت و دیگر شرایط تا پایان انقضاء یكساله این قرارداد ثابت خواهد بود ‪.‬‬
‫‪ -19‬دو طرف توافق خواهند كرد براى رسید كاالهاى به انبارهاى طرف اول در عراق است ‪ ،‬واین مسئله را در‬
‫جلسة امضاى قرارداد مشخص خواهد شد ‪ ،‬وطرف اول میبایست كارمندان خود را در مرزهاى عراق ومنطقه تبادل‬
‫مرزى اماده كند براى انجام معامالت كمركى وترخیص وحمل كاالهاى طرف دوم وهزینه موارد ذكر شده بعهده طرف‬
‫دوم مى باشد‪.‬‬
‫‪– 20‬طرف دوم میتواند نسبت به تبلیغات كاالي خود بصورت( بیلبوردهاى وبوسترها ) و دیگر طرق متعارف بتوافق‬
‫طرف اول در فروشگاههاي زنجیره انجام نماید ‪ ،‬وبا هزینه خود این تبلیغات را درمورد اجراى خواهد كذاشت ‪.‬‬
‫‪ -21‬به منظور نظارت بر حقوق طرفین ‪ ،‬این قرارداد به تایید دفتررایزني بازرگاني سفارت جمهوري اسالمي ایران‬
‫در بغداد ومهر و امضاء مربوطه خواهد رسید ‪.‬‬
‫طرف اول‬
‫مدیر عامل شرکت ایرانی‬
‫طرف دوم‬
‫مدیر کل شرکت فروشگاههای زنجیره ای عراق‬
‫نمونه قرارداد فروشگاههای زنجیره ای مصالح ساختمانی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شرکت بازرگانی عمومی مصالح ساختمانی‬
‫قرارداد تامین مصالح ساختمانی بمنظور بازاریابی به شرط فروش‬
‫‪‬‬
‫طرف اول ‪ /‬نماینده ‪ /‬مدیرکل شرکت بازرگانی عمومی مصالح ساختمانی ‪ /‬عالوه برسمت خود‬
‫طرف دوم ‪ /‬تهیه کننده ( فروشنده )‬
‫‪‬‬
‫مقدمه ‪:‬‬
‫تمایل عامل ( نماینده ) برای بازکردن درب معامله به روش فروش کمیسیونی بمنظور ارائه کاال برحسب نوع‬
‫و مقداردرخواستیو از مهمترین توجهات و نگرانی های عامل اینکه مواد تهیه شده باید از منابع معتمد و شناخته‬
‫شده باشد و از معینه آزمایشگاهی گذشته باشد و دارای گواهی ایزو باشد و رسیده آن به انبارهای عامل‬
‫درتاریخ و زمان خاص درخدمت به اهداف بازاریابی خود با توجه با اینکه عامل ملزم به قبول هیچ گونه‬
‫پیشنهاد از طرف تهیه کننده نمی باشد چون اگرتعداد تهیه کنندگان بیشترباشد آنگاه پیشنهاد به مزایده گذاشته‬
‫خواهد شد و با تمام تهیه کنندگان به مذاکره بازخواهد نشست تا برطبق ظوابط که به آن اشاره شده باال بهترین‬
‫پیشنهاد بین آنها انتخاب شود ‪.‬‬
‫قیمت هایی که اعالن خواهد شد برای یک تعداد محدود بعلت نوسانتت قیمت های بین المللی نهایی نخواهد بود‬
‫بدلیل اینکه عامل ( شرکت ) با بازار بزرگ تجاری داخلی به رقابت وارد خواهد شد ‪ /‬درصورتیکه‬
‫دربازارداخلی مشابه آن عرضه شد با همان مشخصات و با قیمت پایین و یا باال برهردوطرف قرارداد اثرمنفی‬
‫نخواهد گذاشت و دوطرف باید با شفافیت و بیطرفی و افتخارکاری دیگاه های خودرا تبادل کنند طبق احکام و‬
‫شرایع جاری درکشورکه بنابراین توافق به عمل آمد ‪.‬‬
‫اوال ‪ /‬تعهدات فروشنده‬
‫سرمایه گذاری ‪ /‬طرف دوم ( فروشنده ) تمام تعهدات مالی را و ملحقات آن که بمنظوری فراهم نمودن سرمایه‬
‫گذاری قیمت کاالی درخواستی توسط طرف اول تحمل نموده به ویژه ‪:‬‬
‫‪ – 1‬تمام هزینه های گمرکی به شرط اینکه طرف اول به نام طرف دوم نامه دهد جهت ارائه به اداره کل‬
‫گمرک مبنی براینکه کلیه کاالهای واردشده برای شرکت می باشد ‪.‬‬
‫‪ – 2‬حمل و نقل و بیمه کاال تا آن را دریافت کرده است درانبارهای طرف اول دربغداد و یا دردیگرانبارها (‬
‫شاخه های شرکت درتمام استانها ) که بعداً به توافق خواهد شد ‪.‬‬
‫‪ – 3‬مالیاتی که برعملکرد این فعالیت ها‬
‫‪ – 4‬هرگونه هزینه یا هزینه های تحمیل شده درقانون به روز یا درآینده درعراق صادرخواهد شد ‪.‬‬
‫یکم ‪ /‬طرف دوم باید مفاد قرارداد را اجرا نموده همان گونه که با طرف اول به توافق رسیده بود از لحاظ‬
‫مقدارکاال و مشخصات آن و جدول حمل و نقل و بسته بندی و عدم عرض کاالی وارداتی که به توافق طرفین‬
‫رسیده است دربازارکه اسم شرکت را داشته باشد مگربا مجوز کتبی و موافقت طرف اول ‪.‬‬
‫دوم ‪ /‬طرف دوم ملزم به مشخصات تصویب شده از طرف اول و یا دیگرمشخصات بین المللی که از طرف‬
‫اعضاء مرکزی اندازه گیری و کنترل کیفیت به تصویب رسیده و یا دیگرآزمایشگاه های رسمی دولتی که به‬
‫توافق طرفین خواهد دسید با ملزم نمودن تهیه کننده به ارائه ی گواهی معاینه تصویب شده ( ایزو ) از طرف‬
‫یکی از آزمایشگاه های معایه ی بین المللی که از سوی طرف اول به اعالن رسیده است‬
‫سوم ‪ /‬طرف دوم ملزم بدادن درصدی به طرف اول برای هرکاال به مقدار ‪ % . . .‬که برکلیه ی وارد کننده ها‬
‫الزامی و تعیین شده است ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چهارم ‪ /‬ملزم بودن طرف دوم به بارگیری کاالیی که به بازارعرضه نشده است بعد از مرور سه ماه از تاریخ‬
‫دریافت آن درانبارهای طرف اول و یا درمدت به توافق رسیده بین طرفین درصورت نرسیدن به راهی برای‬
‫عرضه شدن آن دربازاربعد از مذاکره با طرف اول ‪.‬‬
‫پنجم ‪ /‬طرف دوم ملزم به بارگیری کاالی عرضه نشده به بازار بعد از گذشت تاریخ مورد توافق دوطرف‬
‫قرارداد و عدم کاهش قیمت از سوی طرف دوم و بعد از توافق دوطرف درصدی ( ‪ ) % . . .‬بابت جبران مزد‬
‫نگهداری و حفاظت به طرف اول پرداخت نماید ‪.‬‬
‫ششم ‪ /‬طرف دوم ملزم به بارگیری کامل کاالی فاسد بعد از تنظیم سند دریافتی حداکثر مدت سی روز ازتاریخ‬
‫ابالغ وی توسط طرف اول و عکس آن بارگیری از طریق فورش علنی درمزایده و درآمد حاصله بعد از‬
‫کسرنمودن تمام مصارجی که توسط طرف اول هزینه شده به طرف دوم پرداخت خواهد شد ‪.‬‬
‫هفتم ‪ /‬طرف دوم با توافق طرفین ملزم به پرداخت تمام هزینه های مربوط به تبلیغات و ترویج کاال ‪.‬‬
‫هشتم ‪ /‬تهیه کننده ( فروشنده ) ملزم به ارائه جدول بارگیری شامل تاریخ بارگیری و مقدار کاالیی که انتظارمی‬
‫رود به بندر ام القصربرسد و اسناد ضروری شناخته شده بارگیری با توافق طرفین به طرف اول ارائه دهد تا‬
‫طرف اول برای دریافت آن مهیا شود ‪.‬‬
‫نهم ‪ /‬طرف دوم ملزم به ارائه نمونه کاالی مورد نیاز طرف اول به منظور معاینه و تست های اولیه و تعیین‬
‫کیفیت مورد نیاز ‪.‬‬
‫دهم ‪ /‬طرف دوم باید روی کاال برچسب بزند که نشان دهد کاالها مخصوصا برای وزارت بازرگانی ‪ /‬شرکت‬
‫بازرگانی عمومی برای مصالح ساختمانی وارد شده به اضافه نصب مشخصات به تصویب رسیده درساخت‬
‫کاال و منشاء آن بصورت برجسته و روشن که به آسانی حذف نخواهد شد و درآن تاریخ تولید قید شده باشد ‪.‬‬
‫ثانیا ً ‪ /‬تعهدات طرف اول ( نماینده )‬
‫اوال ‪ /‬طرف اول لیستی از احتیاجات خود شامل نوع کاال و مقدارآن و مشخصات مورد نیاز و نوع بسته بندی‬
‫به طرف دوم ارائه دهد به اضافه جدولی که نشان می دهد حجم و بارگیری و زمانبندی و اماکن تخلیه که به‬
‫توافق طرفین رسیده است بجز آنچه درمورد مشخصات تصویب شده وطرف دوم لیس و جدول بارگیری و‬
‫کاالهای وارداتی مورد نیاز از طرف اول دریافت نموده تا بتواند درزمان های تعیین شده از سوی طرف اول و‬
‫به توافق رسیده اجرا نموده و اگدطرف دوم به موانعی خارج از کنترل خود برخورد نمود باید طرف اول را‬
‫فوری و رسمی ابالغ نماید و پیشنهاد جایگزین ارائه دهد که اگرطرف اول موافقت نمود به آن عمل خواهد شد‬
‫و اگرطرف اول پیشنهاد را رد کرد به طرف دوم ابالغ خواهد نمود که از تعهداد خود معذوراست و می تواند‬
‫قرارداد را به حالت تعلیق یا فسخ درآورد ‪.‬‬
‫دوم ‪ /‬مسئولیت نگهداری از کاالها بعد از ورود به انبارها بعهده طرف اول می باشد و اما مستولیت نواقص‬
‫کاری بعهده طرف دوم است و اما درمورد خسارت هنگام پردازش که مستولیت آن توسط دوطرف به توافق‬
‫مشخص خواهند نمود ‪.‬‬
‫سوم ‪ /‬نماینده باید قیمت کاالهای که به بازارعرض شده است را بصورت اقساط ماهانه که مجموع درآمد‬
‫حاصل از فروش درطول ماه به فروشنده پرداخت تا رسیدن به تسویه قیمت تمام کاالهایی قید شده درقرارداد‬
‫درمدت زمانی که به توافق خواهند رسید ‪.‬‬
‫چهارم ‪ /‬دوطرف باید ماهانه بصورت دوره ای قیمت فروش داخلی را با توجه به الزامات شرایط مراجعه‬
‫نموده ‪.‬‬
‫پنجم ‪ /‬درصورتیکه دوطرف نتوانند دوستانه اختالف خودرادرباره ی اجرای احکام و مفاد این قرارداد حل‬
‫نمایند دادگاههای بغداد صاحب اولویت برای حل اختالف می باشند و میتوانند برای حل مشکل به کمیسیون‬
‫داوری که از دوطرف تشکیل شده است و به رهبری یکی از اعضای اتاق بازرگانی بغداد و یا استانها که‬
‫دوطرفین آن را انتخاب نمودند و طبق ضوابط مراجعه کنند اما احکام صاره الزامی نخواند بود و طرف اول‬
‫می تواند درصورت قانع نشدن به دادگاه مراجعه نماید ‪.‬‬
‫طرف دوم ( فروشنده )‬
‫طرف اول ( نماینده )‬
‫مدیرکل شرکت بازرگانی عمومی‬
‫مصالح ساختمانی ‪ /‬عالوه برسمت خود‬
‫تاسیس یا بازسازی فروشگا های زنجیره ای در عراق‬
‫‪ ‬وزارت تجارت (شرکت فروشگا ه های زنجیره ای عراق)‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬از تمام شرکت های داخلی و عربی و خارجی که در زمینه طرح ریزی و ساخت و سرمایه گذاری در زمینه فروشگاه های‬
‫زنجیره ای صاحب تجربه و توانایی اند دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬شرایط الزم برای همکاری و شرکت در این پروژه ها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬نقشه ها و طرح های کامل ازخود ساختمان ‪ ,‬غذا خوری ها ‪,‬مراکز تفریحی ‪,‬سالن های کنفرانس ‪,‬باغچه ها و فضای سبز‬
‫پارکینگ ها و سرویس های بهداشتی و غیره ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬تمامی شرط ها و قرار داد های شرکت های عالقه مند به سرمایه گذاری باید تابع قوانین سرمایه گذاری در کشور عراق باشد‪.‬‬
‫‪ ‬به عنوان مثال قانون سرمایه گذاری ‪ 13‬سال‪, 2006‬قانون شرکت های سهامی عام به شماره ‪ 22‬سال ‪1997‬و و قانون‬
‫شرکت های سهامی خاص ش‪21‬سال‪ 1997‬و قانون خرید و فروش ش‪ 32‬سال ‪.1986‬‬
‫‪-3 ‬شرکت های عالقه مند باید تمامی حسابات پایان سال" سه سال آخر" خود را به همراه پروژه های تکمیل شده سابقشان به‬
‫سازمان تحویل دهند ‪.‬‬
‫‪-4 ‬شرحی ازبرنامه ها و پروژه های شرکت در کشور عراق‬
‫‪-5 ‬شرکت ها بایستی یک جدول مقرر شده در زمینه نحوه پیشرفت کار و همچنین مهلت پایان پروژه به سازمان تحویل دهند ‪.‬‬
‫‪-6 ‬برای اطالعات بیشتر و همچنین دریافت مدارک الزم از سازمان و همچنین تسلیم اسناد و مدارک الزم به دفتر شرکت‬
‫مراجعه شود ‪:‬‬
‫‪ ‬استان بغداد‪ -‬کمب ساره –نزدیک میدان التحریات دفتر شرکت‬
‫‪ ‬بغداد‪-‬کمب ساره –قرب من ساحه التحریات‬
‫مدیر کل سازمان‬
‫‪‬‬
‫فروشگاههای زنجیره ای عراق‬
‫ثبت شرکت در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ثبت شرکت در عراق برای کلیه اتباع خارجی‬
‫امکانپذیر است‬
‫در اقلیم کردستان ثبت شرکت بصورت مجزا‬
‫و در بخش عربی مجزا ثبت می گردد‬
‫دو نوع شرکت در عراق به ثبت می رسد‬
‫‪ -1‬ثبت شرکت محلی ( با مالکیت ‪100‬درصد )‬
‫‪ -2‬ثبت شعبه ای از شرکتهای خارجی‬
‫در کردستان عراق با ثبت شرکت اقامت برای‬
‫ایرانی ها صادر می گردد اما در بخش عربی‬
‫فعال اقامت صادر نمی گردد‬
‫مزایای ثبت شرکت در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫امکان مشارکت در مناقصات خرید و ساخت و ساز عراق صرفا برای دارندگان شرکت‬
‫در عراق‬
‫امکان خرید یا اجاره ملک ‪ ،‬دفتر کار ‪ ،‬انبار ‪ ،‬خودرو و غیره‬
‫اخذ اقامت دائم و روادید تجاری متعدده‬
‫امکان مراجعات سریع به ادارات ‪ ،‬اتحادیه ها و دفاتر تجاری در عراق‬
‫ارزیابی مستمر بورسهای کاالیی ‪ ،‬رقبا ‪ ،‬نرخهای بازار و غیره‬
‫دستیابی سریع قبل از دیگر تامین کنندگان خارج از کشور به مقررات اقتصادی‬
‫امکان واردات کاال مستقیما توسط خارجیان مقیم از ایران و دیگر کشورها به عراق‬
‫امکان صادرات انواع کاالهای عراقی و صادرات مجدد از عراق به خارج‬
‫دستیابی اولیه به درخواستهای خریداران بخش دولتی و خصوصی عراق‬
‫امکان پیگیری مطالبات پولی و بانکی بهتر از واردکنندگان و خریداران‬
‫امکان عضویت در برخی اتحادیه ها و تشکلهای اقتصادی و صنعتی‬
‫امکان اخذ روادید بسیاری از کشورهای خارجی از جمله اروپایی و آمریکایی‬
‫مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬ثبت شركت جدید تجاري عراقی درجه یك‬
‫ یک نسخه فتوکپی رنگی از صفحات گذرنامه متقاضیان‬‫ یک نسخه فتوکپی رنگی از صفحات شناسنامه متقاضیان‬‫ وكالتنامه به دو وكیل عراقي ثبت شركت ها در ایران‬‫ پرداخت مبلغ حدود ‪ 6000‬دالر وجه نقد‬‫‪ -2‬ثبت شعبه شركتهاي ایراني در عراق‬
‫ یك نسخه از اساسنامه شركت‪ /‬موسسه مادر یا قرارداد تاسیس با ذكر نام و امضاء هیات مدیره شركت‬‫ درخواست ثبت شعبه روي سربرگ شركت‬‫ یك نمونه از آخرین حسابات پایان سال شركت‪ /‬موسسه به همراه گزارش هیئت مدیران در ضمن به همراه‬‫برگه حسابات موارد زیر بایستي پیوست شده باشند ‪:‬‬
‫الف ‪ -‬كپي سند حسابرسان شركت‬
‫ب ‪ -‬ضمانت نامه رسمي از شركت مادر كه شامل برعهده داشتن تمامي مسئولیتهاي مالي و قانوني ایجاد شعبه در عراق باشد ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬تهیه گزارش بازرسي رسمي از دارائي ها و اموال شركت ‪ /‬موسسه اقتصادي مادر ( چنانچه شركت ‪ /‬موسسه تازه تاسیس‬
‫باشد و منع قانوني وجود نداشته باشد نیازي به گزارش كار پایان سال نیست )‬
‫ یك نسخه از وكالتنامه به مدیر مسول شعبه یا شركتي كه قرار است در عراق تاسیس شود با ذكر حدود صالحیتها و اختیارات‬‫ تایید نامه اي از اداره هاي دولتي یا بخش هایي در عراق كه شركت مربوطه قرارداد خدمات و اقدامات انجام شده ؛ تاریخ شروع و‬‫پایان قرارداد و نیز خدمات و ضمانت بعد از قرارداد در صورت موجود بودن‬
‫ وكالتنامه به وكالي انتخابي عراقي جهت ثبت شركت كه باید به تایید سفارت عراق در تهران برسد‬‫‪ -‬پرداخت مبلغ حدود ‪ 10000‬دالر وجه نقد‬
‫سرمایه گذاری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کشور عراق جهت بازسازی و احداث راهها ‪ ،‬تونل ها ‪ ،‬سدهای آبی ‪ ،‬نیروگاهها ‪ ،‬پاالیشگاهها‬
‫‪ ،‬شهرک های مسکونی ‪ ،‬کارخانجات صنعتی ‪ ،‬بنادر ‪ ،‬فرودگاهها ‪ ،‬راه آهن و غیره از سرمایه‬
‫گذار خارجی دعوت به همکاری می نماید‬
‫مزایا ‪:‬‬
‫معافیت از انواع مالیاتهای داخلی‬
‫معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی‬
‫صدور اقامت جهت سرمایه گذاران و تمامی پرسنل خارجی آنها‬
‫تامین امنیت افراد ‪ ،‬تجهیزات و محل پروژه ها‬
‫امکان ممنوعیت کاالهای مشابه وارداتی‬
‫امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی‬
‫دراختیار گذاشتن زمین و مکانهای متناسب بصورت رایگان‬
‫اخذ مجوز از ‪ 26‬نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکالی رایگان سازمان سرمایه‬
‫گذاری عراق‬
‫امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه گذاری از کشور‬
‫تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهور عراق‬
‫ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه گذاری‬
‫نشانی سازمان ملی سرمایه گذاری عراق‬
‫‪ ‬وبسایت رسمی‬
‫‪ ‬ایمیل‬
‫‪http://investpromo.gov.iq‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫آدرس ‪ :‬عراق ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬خیابان کراده مریم ‪ ،‬منطقه سبز ‪ ،‬سازمان ملی‬
‫سرمایه گذاری عراق‬
‫درضمن در تمامی استانهای عراق شعبات این سازمان سرمایه گذاری در‬
‫محل استانداری ارائه خدمات محلی و منطقه ای بصورت مستقل می نماید‬
‫سلیقه مصرف کنندگان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سلیقه عراقی ها تقریبا برابر سلیقه مصرف کنندگان کشور های خلیجی می باشد‬
‫در عراق کاالهای با سایز بزرگ و مقدار زیاد مورد عالقه مردم است‬
‫در شمال عراق کاالهای درجه و سه توسط مردم خریداری می شود و در جنوب‬
‫کاالهای درجه چهار و پنج‬
‫رنگهای تند و طرحهای شلوغ بیشتر مورد پسند مردم می باشد ‪ .‬رنگ سبز مغز‬
‫پسته ای محبوب ترین ررنگ در فرهنگ عراق است‬
‫مصواد غذایی چرب و شیرین ‪ ،‬بیش از آنچه در ایران مصرف میشود در عراق‬
‫رایج است‬
‫فقط نوشته های عربی در جنوب و کردی در شمال بر روی بسته بندی توجه و‬
‫خوانده می شود ‪.‬‬
‫همچون ایران‪ ،‬کشور سازنده بویژه کشورهای صنعتی بسیار در خرید مردم‬
‫تاثیر گذارند ‪ ،‬برای کاالهای حالل ‪ ،‬ساخت ایران پرفروشترین می باشد‬
‫کانالهای توزیع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بزرگترین مرکز پخش و توزیع انواع کاالها در عراق همچنان در پایتخت در بغداد صورت می‬
‫پذیرد‬
‫دومن مرکز توزیع کاال در عراق شهر اربیل در اقلیم کردستان است ‪.‬‬
‫هنوز در کشور عراق سیستم یک پارچه توزیع شکل نگرفته است که خود یک فرصت مافیایی‬
‫اقتصادی می باشد ‪ .‬درحال حاضر توزیع از مراکز مده فروشی فوق الذکر همچنان بصورت‬
‫سنتی به استانهای سراسر کشور عراق صورت می گیرد ‪.‬‬
‫کانالهای ورودی کاال در عراق اول در اقلیم کردستان شامل سه شهر به ترتیب دهوک ‪ ،‬سلیمانیه‬
‫و اربیل می باشد ‪.‬‬
‫دومین کانال ورودی کاال به عراق از شهر بصره و بند ر ام القصر است به دلبل همجواری با‬
‫دو کشور ایران و کویت و نیز دسترسی به آبهای آزاد ‪.‬‬
‫سومین کانال ورودی از استان االنبار در غرب به دلیل همجواری با دو کشور سوریه و اردن‬
‫بویژه بندر عقبه اردن به لحاظ آبراه بین المللی مورد استفاده اهل تسنن عراق می باشد ‪.‬‬
‫بخش کوجکی از کاالهای عراق نیز مرز زمینی زرباطیه در استان واسط که همجوار با استان‬
‫ایالم و مرز مهران ما می باشد وارد می گردد‪.‬‬
‫فروش مستقیم در عراق‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫در کشور عراق امکان فروش مستقیم چه بصورت ایجاد فروشگاههای‬
‫کوچک یا هایپر مارکتهای بزرگ برای اتباع خارجی با مالکیت صد‬
‫درصدر وجود دارد‬
‫ اجاره انبار و فروش بصورت عمده فروشی یا پخش مویرگی به خرده‬‫فروشان توسط خارجیان امکان پذیر است‬
‫ ایجاد شعباتی از فروشگاههای خارجی با همان شکل و شمایل مثال‬‫رستورانهای زنجیره ای ” پدر خوب ” امکان پذیر است بدون مشارکت‬
‫عراقی ها‬
‫ فروش مستقیم خرده فروشی یا عمده فروشی بدون ثبت شرکت و افتتاح‬‫دفتر نیز بصورت دوره ای ‪ ،‬موقت یا دائم و یا در البی هتل ها ‪،‬‬
‫مکانهای موجود در ادارات دولتی پف ورزشگاهها و غیره نیز امکان‬
‫پذیر است‬
‫مسائل امنیتی در عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شهرهای ناامن عراق ‪ :‬موصل ‪ ،‬کرکوک ‪ ،‬بغداد ‪ ،‬بعقوبه‬
‫شهرهایی که توصیه نمی شود ایرانیان سفر کنند ‪ :‬تکریت در استان صالح الدین‬
‫و رمادی در استان االنبار ‪ .‬همچنین مناطق حدود مرزی سراسر کشور عراق‬
‫در عراق عکاسی و فیلم برداری در معابر عمومی جرم است و درصورت‬
‫مشاهده توسط نیروهای نظامی شخص دستگیر می شود ‪.‬‬
‫تردد بدون گذرنامه و مدارک شناسایی در بخش عربی جرم محسوب شده و‬
‫بازداشت می گردند ‪.‬‬
‫استفاده از تلفن همراه در ایستهای بازرسی جرم و نسبت به توقف خودرو و‬
‫بررسی دقیقتر مدارک فردخاطی می گردد ‪.‬‬
‫شرکت های خصوصی امنیتی و حفاظتی جهت اسکورت و همراهی متقاضیان‬
‫در عراق موجود است ‪.‬‬
‫سفر ‪ ،‬اقامت ‪ ،‬ویزا و غیره‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اقلیم کردستان ‪ :‬نیاز به ویزا ندارد ‪ ،‬هفته ای دو پرواز مستقیم تهران – اربیل با ماهان برقرار است ‪،‬‬
‫سفر با اتوبوس همه روزه از تهران ‪ ،‬کرمانشاه ‪ ،‬سنندج و ارومیه به شهرهای سلیمانیه و اربیل امکان‬
‫پذیر است ‪ ،‬سفر با خودروی شخصی هم به حریم کردستان عراق امکان پذیر است ‪ ،‬مدت اقامت ده‬
‫روز است که قابل تمدید می باشد ‪ ،‬امکان سفر از کردستان عراق به استانهای عرب نشین جنوبی بدون‬
‫ویزا میسر نیست ‪.‬‬
‫هتل ‪ :‬در کردستان عراق هتل های دو تا پنج ستاره در هر سه شهر اربیل ‪ ،‬سلیمانیه و دهوک از ‪40‬‬
‫دالر تا ‪ 300‬دالر موجود است ‪ .‬ایاب و ذهاب داخلی در اربیل فقط با تاکسی های کرم رنگ میسر است‬
‫که معموال از دو تا پنج دالر ثابت کرایه در یافت می کنند ‪.‬‬
‫غذا ‪ :‬فرهنگ غذایی کردستان تقریبا برابر ایران است و یک پرس غذا معموال از پنج دالر به باالست ‪.‬‬
‫تلفن همراه ‪ :‬دو خط آسیا سل و کورک در کردستان فعالند که سیم کارت آنها بیش از ‪ 5‬دالر نیست ‪.‬‬
‫تلفن های ایران نیز در آنجا رومینگ میگردد ‪.‬‬
‫زبان ‪ :‬اغلب فارسی را متوجه میشوند ‪ ،‬شهروندان انگلیسی نمی دانند اما تجار و کارمندان ادارات تقریبا‬
‫با زبان انگلیسی آشنا هستند ‪ .‬بهترین زبان دوم در کردستان عراق عربی است ‪.‬‬
‫اقامت دائم ‪ :‬با ثبت شرکت ‪ ،‬خرید ملک و دیگر روشها امکان اخذ اقامت اقلیم کردستان میسر است که‬
‫سال به سال تمدید میگردد ‪ .‬با اقامت کردستان عراق ا سفر و زندگی در کل عراق امکان پذیر است ‪.‬‬
‫سفر ‪ ،‬اقامت ‪ ،‬ویزا و غیره‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بخش عرابی امکان اخذ اقامت دائم برای اتباع ایرانی به هیچ شکلی مقدور نیست ‪ ،‬برای سفر به ‪ 15‬استان‬
‫مرکزی و جنوبی عراق در بخش عربی نیاز به اخذ روادید رسمی از سفارت عراق در تهران دارد ‪ ،‬با ویزای‬
‫یک بار ورود عراق صرفا بصورت هوایی می توان به آن کشور سفر کرد ‪ ،‬با ویزای چندبار ورود تجاری‬
‫امکان سفر زمینی میسر است ‪ ،‬خطوط هوایی عراقیه همه روزه به نجف و بغداد پرواز دارد ‪ ،‬شرکت شمسای‬
‫حج و زیارت هم همه روزه پروازهای ارزان قیمت در صندلی های خالی خود که اضافه بر نیاز کاروانهای‬
‫زیارتی می باشد به متقاضیان ارائه می دهد ‪.‬‬
‫هتل ‪ :‬در بخش عربی هتل های یک ستاره تا چهار ستاره با قیمتهای ‪ 10‬تا ‪ 300‬دالر موجود است ‪ ،‬همه هتل‬
‫ها به لحاظ امنیتی به ایرانیان توصیه نمی شود ‪ ،‬از هتلهای طرف قرارداد حج و زیارت ایران به نرخ ارزانتر و‬
‫مطمئن تری می توان استفاده کرد ‪.‬‬
‫غذا ‪ :‬فرهنگ غذایی بخش عربی نیز تقریبا برابر سلیقه ایرانی هاست اما با کمی تفاوت به لحاظ بهداشتی ‪،‬‬
‫قیمت غذاها در این مناطق از یک دالر تا ‪ 50‬دالر متفاوت است ‪.‬‬
‫تلفن همراه ‪ :‬در بخش عربی عراق خطوط تلفن همراه آسیا سل و زین متداول است ‪ ،‬در این قسمت هم سرویس‬
‫رومینگ با تخفیفات ویژه برای زائرین و اتباع ایرانی قابل استفاده می باشد ‪ .‬به ایرانی ها سیکارت دائم فروخته‬
‫نمی شود و چنانچه کسی برای همیشه نیاز به تلفن دارد باید با شناسسنامه یک عراقی خریداری نماید ‪.‬‬
‫حمل و نقل ‪ :‬در شهرهای جنوبی عالوه بر تاکسی های نارنجی ‪ ،‬ون ها هم با نزخ ارزان مسافران را جابجا می‬
‫نمایند ‪ ،‬قیمت تاکسی ها از ‪ 5‬دالر به باالست و به لحاظ سیاسی هم زیاد امن نیست ‪.‬‬
‫مراکز اطالع رسانی بازار عراق در ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رایزنی بازرگانی ایران در عراق‬
‫نام مسئول ‪ :‬ابراهیم محمد رضازاده‬
‫تلفن ‪0096415377856 :‬‬
‫و‪00964- 7700055152‬‬
‫فکس ‪00964-15379266 :‬‬
‫ایمیل ‪[email protected] :‬‬
‫وبسایت ‪www.tpo.ir/Iraq :‬‬
‫آدرس ‪ :‬عراق – بغداد – منطقه صالحیه‬
‫– خیابان کراده مریم – محله ‪– 222‬‬
‫زقاق ‪ 19‬مقابل درب سفارت ج‪.‬ا‪.‬ایران‬
‫در بغداد‬
‫‪ ‬ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نام مسئول ‪ :‬رستم قاسمی‬
‫تلفن ‪۲۶۱۱۷۸۴۷ - ۲۶۱۱۷۸۴۶ :‬‬
‫فکس ‪۲۶۱۱۷۸۴۵ :‬‬
‫ایمیل ‪[email protected] :‬‬
‫وبسایت ‪www.iieda.gov.ir :‬‬
‫آدرس ‪ :‬ایران‪ ،‬تهران ‪،‬خیابان پاسداران‪،‬‬
‫چهارراه فرمانیه‪ ،‬کوچه نارنجستان ‪، 8‬‬
‫پالک ‪۱۴‬‬
‫مراکز اطالع رسانی بازار عراق در ایران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق‬
‫نام مسئول ‪ :‬دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی‬
‫تلفن ‪021 88381329-31-88814181 :‬‬
‫فکس ‪ :‬فکس ‪021 88814180 :‬‬
‫ایمیل ‪[email protected] :‬‬
‫وبسایت ‪www.ir-iqcc.com/fa :‬‬
‫آدرس ‪ :‬ایران ‪،‬تهران‪،‬خیابان مفتح‪،‬پایین تر از میدان‬
‫هفت تیر‪ ،‬کوچه افشار‪،‬پالک ‪8‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رایزنی بازرگانی عراق در ایران‬
‫نام مسئول ‪ :‬عقیل موسوی‬
‫تلفن ‪88960491 ، 889593 ،09393545042 :‬‬
‫فکس ‪021- 88971978 :‬‬
‫ایمیل ‪[email protected] :‬‬
‫‪--------‬‬‫وبسایت ‪:‬‬
‫آدرس ‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان ولی عصر ‪ ،‬خیابانی فاطمی ‪ ،‬کوچه ب‬
‫وعلی سینای شرقی ‪ ,‬پالک ‪26‬‬
‫****************‬
‫‪‬‬
‫****************‬
‫دفتر امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت ایران‬
‫‪‬‬
‫سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد‬
‫نام مسئول ‪ :‬مجید قربانی فراز‬
‫تلفن ‪021 - 22662594 :‬‬
‫فکس ‪021 - 22664001 :‬‬
‫ایمیل ‪[email protected] :‬‬
‫وبسایت ‪------------ :‬‬
‫آدرس ‪ :‬ایران ‪ ،‬تهران ‪ ،‬بزرگراه چمران ‪ ،‬محل دائمی‬
‫نمایشگاههای‬
‫بین المللی ایران ‪ ،‬ساختمان میالد طبقه دوم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نام مسئول ‪ :‬حسن دانایی فر‬
‫تلفن ‪ 099311309 :‬و ‪0096418842633‬‬
‫فکس ‪099312607 :‬‬
‫ایمیل ‪[email protected] :‬‬
‫وبسایت ‪ www.baghdad.mfa.ir :‬و‬
‫‪www.daanaei.com‬‬
‫آدرس ‪ :‬عراق – بغداد – منطقه صالحیه – خیابان کراده مریم – محله‬
‫‪222‬‬
‫– زقاق ‪19‬‬

similar documents