Csontos Gábor előadása

Report
GÉMOSZ TAVASZI KÖZGYŰLÉS
Hogyan tovább dealer finanszírozás?
Budaörs, 2010. MÁJUS 20.
Hogyan jutottunk idáig?
1. Intenzív értékesítési volumen növekedés
2. Banki ügyfél-finanszírozás által gerjesztett
kereslet
3. Importőri nyomás az új beruházások érdekében
4. Összességében egy túlfűtött piaci helyzet alakult
ki.
Mindez
ésszerűtlen, retail forgalomért folytatott verseny
vezette dealer túlfinanszírozást
eredményezett!
Értékesítési adatok 2003-tól 2009-ig
250 000
208 000
207 000
200 000
198 000
184 000
174 000
145 000
150 000
100 000
67 000
50 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pénzügyi bizalmi világválság
Az amúgy is túlfűtött, túlfinanszírozott piacon 2008
augusztusában robbant a senki által nem várt bomba:
Pénzügyi összeomlás:
 A banki refinanszírozási piac befagyott
 A forint hirtelen leértékelődött
 A kereslet radikálisan visszaesett
 Az ügyfelek fizetőképessége drámaian romlott
Következmények
 A dealereknél hatalmas árfolyam-veszteség
 A kamatok megemelkedése
 Befagyott, leértékelődő készletek
 A bankok nem finanszíroznak sem ügyfelet, sem
kereskedőt
 Cash-flow problémák
Közvetlen csődveszély!!!
Vállalatok hitelállományának
reálnövekedése (%)
Dealer finanszírozás változása
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
Folyó/beruházási és készlethitel
Finanszírozói szigorítások/enyhítések
FINANSZÍROZÓI PARADIGMA VÁLTÁS !!!
VÁLSÁG ELŐTT
VÁLSÁG UTÁN
 tranzakció vezérelt finanszírozás
 eszköz alapú finanszírozás
 Bank / Lízingcég elkülönülése
 alacsony profit + magas kockázat
 ügyfélérték vezérelt finanszírozás
 ügyfélminősítés alapú finanszírozás
 Bank+Lízing integráció  ügyfél + termék +
csatorna
 profit- és kockázat-érzékenység
DEALER
finanszírozás
AUTÓFINANSZÍROZÁSRA
VONATKOZÓAN
 eszköz alapú finanszírozás
CuR
 szakértői scoring
Overall Rating*
 RISK alapú szegmentálás
 PROFIT alapú szegmentálás
CoR
„TELJES KÉP”
 eszközfinanszírozás új alapokon
 jutalékpolitika változása
RETAIL
finanszírozás
Basel2 + PSZÁF
 min. sajáterő
 max. finanszírozás
 max. futamidő
 max. életkor
 fizetőképesség
+ ScoreCard Cut Off
+ Anti Fraud Team
* RATING ALAPJÁN
ÜGYFÉLLIMIT
+ FEDEZETTSÉGI ELVÁRÁSOK
CuR 3.5  ~1 mrd HUF / 80-90%
BANKI MINŐSÍTŐ ESZKÖZÖK
eddigi „hitelkapacitás” számítás
Customer Rating (ügyfél minősítés)
[ 0.5 kiváló  5.0 work-out ]
ügyfélszegmentálás  25 mFt kitettség vagy 250 mFt árbevétel felett rating
Network Black Box: rossz adósok mutatói vs. ügyfél mutatói  80%-ban EREDEMÉNYESSÉGI MUTATÓK
kiegészítő scoring: TŐKESZERKEZETRE + EREDMÉNYESSÉGRE + LIKVIDITÁSRA
cash-flow kalkuláció  DSCR számítása
SZEKTOR ALAPJÁN
minőségi jellemzők is számítanak  tulajdonos + management + beszámoló minősége + adat validitás
K/O kritériumok
Cégstátusz
 nincs 2 lezárt év
 köztartozások
 2 éven belül FA/Csőd/VA
 audit záradék hiánya
Pénzügyi státusz
Track record
 negatív saját tőke
 CuR > 4.0 [ >3.5 restricted
]
 min. árbevétel 12 mFt /év
 késedelem 45+
 Fraud
 1 éven belül rossz előélet
+ Korlátozott szektorok  AUTÓIPAR IS ILYEN
Collateral Rating (fedezeti minősítés)
+ cash-flow teremtő S&LB kizárt
[ 0.5 100% fedezett  5.0 <5% fedezett ]
fedezettség  (A) szgk.= (új szla. vagy használt ETAX eladási ár) *50-70% (B) szalon= becsérték *50%
+ÁFA relációk +visszavásárlási garancia +hitelgaranciák +hitelfedezeti biztosítások
RISK (kockázat) alapú szegmentálás  TÚLFINANSZÍROZOTTSÁG
AKTUÁLIS LIMIT vs. AKTUÁLIS FINANASZÍROZÁS  (A) készlet~ + (B) jutalék~ + (C) elő~
„RED”
„Red”
FINANSZÍROZÁS > LIMIT + work-out kockázat  EXIT
„Orange” FINANSZÍROZÁS > LIMIT de nincs work-out kockázat  RESTRUKTURÁLÁS
„Yellow” „Green” finanszírozás megfelel a limitnek  PROFITABILITÁS szegmentál
Kockázatmérséklés:
 előfinanszírozás 
 jutalékfinanszírozás  KÖZOKIRAT
 készletfinanszírozás  ÚJ ELVEK ALAPJÁN
deviza finanszírozás  (kiv. Natural Hedge)
 TULAJDONOS FEDEZETBE VONÁSA
 KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETEK
PROFIT alapú szegmentálás  Dealer RoA
RoA = bevételek – költségek* [* jutalék+pool & készletfin. ktg. & RiskCost & UnitCost ]  DEALERENKÉNT MÉRVE
Készletfinanszírozás elvei – Flottafinanszírozás
 készletfinanszírozás LÍZINGBEN vagy ZÁLOGJOGGAL
 GÖRDÜLŐ FINANSZÍROZÁS  előző időszaki tényleges retail forgalom alapján
 ÖNERŐ EMELÉS  ab ovo és 90+ napos készletnél progresszíven + 8 éves szgk. felett finanszírozás kizárt
 Demo/Tesztautó  (A) szublimit + (B) 180 nap / 6000 km után készletbe vétel vagy kifizetés
 PROLONGÁLÁSI FELTÉTELEK SZIGORÍTÁSA  maximált idő és alkalom + önerő bekérés
FLOTTAFINANSZÍROZÁS CASH-FLOW ALAPON  leszerződött jó bérlők + bérleti díj rezerválása a finanszírozónak
Jutalékpolitika
jutalék maximálva (THM-ben sem engedik vissza)  RoA alapon
speratív kifizetés (korábbi visszaírás helyett)
Nyitott kérdések
hitellevél  M/M finanszírozás után standard forma lehet?
korlátozott szektor + szigorú policyk + finanszírozói kiszállások  FORRÁSHIÁNY A SZEKTORBAN
márkafinanszírozók speciális helyzetben  profit siftelés + kényszerfinanszírozás konszolidációkkal
Work-out
finanszírozóknál tulajdonosi nyomás  nem tolerált elhúzódás + magas céltartalék már megképezve
kemény lépések várhatók  VESZTESÉG LEÍRÁS SEM AKADÁLY
restruktúrálás  csak alapos reorganizációs stratégia alapján + megfelelő kapcsolattartással lehetséges
adós oldaláról érdemi lépések elvártak  eredményesség növelése + reális DSRC + teljes elköteleződés
MEGFELELŐ PARTNER KELL (A) REORGANIZÁCIÓRA + (B) WORK-OUT EGYEZTETÉSEKRE
Lehetőségek, feladatok
1. Alaposan, szakmailag alátámasztva elemezzük cégünket
Pénzügyi helyzetünket
- fenntartható-e banki finanszírozás
- Tartósan vállalhatóak-e
a hitelszolgálat költségei
2. Stratégia kialakítása
3. Végrehajtás
Piaci lehetőségeinket, profitabilitást
- Üzemi nyereségesség ?!
- Profitnövelés lehetősége
A lehetséges eszközök
-Tőkebevonás
- Restrukturálás
- Eszközértékesítés
- Kockázati tőke
- Pályázati tőke (EU)
- Társulás, koncentráció
- Költségcsökkentés
- Termelékenység növelése
- Árrések növelése
- Támogatások (EU, hazai)
- Piacbővítés
- Társulás, koncentráció
Köszönöm figyelmüket!
Csontos Gábor
AutoCarma Zrt.
Debrecen – Miskolc – Zugló – Szigetszentmiklós – Székesfehérvár – Kaposvár - Nagykanizsa

similar documents