Voorbeeld opleiding Manager Havenlogistiek

Report
SECTOR HAVENS
Implementatie LOB
Van intake tot een bewuste keuze op de arbeidsmarkt
Keuze toch al gemaakt?
Voorbeeld opleiding Manager Havenlogistiek
Potentieel Werkgebied:
- Ruim 100 cargadoors in Rotterdams
havengebied;
- Ruim 250 expediteurs in Rotterdams
havengebied;
- Ruim 75 op- en overslagbedrijven;
- Honderden export- en importbedrijven
Begeleiding essentieel om binnen de branche een bewuste
keuze te maken die goed past bij eigen talenten!!!
Focus op LOB
Waarom studieloopbaancoaching?
 Diversiteit leerstijlen & ervaringen vereist maatwerk
 Bedrijfsleven vraagt niet alleen meer om specifiek vakgericht
opgeleide MBO’ers, persoonlijke competenties en algemene
beroepsvaardigheden worden steeds meer benadrukt.
 Een proactieve begeleiding om de deelnemer inzicht te laten krijgen
in zijn/haar eigen kwaliteiten, motieven en mogelijkheden op de
arbeidsmarkt is derhalve essentieel geworden.
 Hierbij zullen de concrete leerervaringen van de leerlingen aan de
basis staan van de gesprekkencyclus en centraal staan in het scala
aan LOB activiteiten binnen de loopbaanleerlijn.
Doelstellingen
 Het ontwikkelen van loopbaancompetenties bij deelnemers
om zo de eigen loopbaan steeds meer zelfstandig te sturen;
 Het ontwikkelen van talenten en ambities van deelnemers;
 Deelnemers een bewuste keuze voor een plek op de
arbeidsmarkt / vervolg-opleiding laten maken op basis van
hun ambities en talenten;
 Het reduceren van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV)
naar maximaal 7%.
Wie betrokken bij LOB
Ouders
Praktijkbegeleider
bedrijfsleven
BPV begeleider
School
Docent
Mentor
Intermediairs
Intern traject
begeleider
Gastsprekers
bedrijfsleven
Studieloopbaan
Coach
Schoolmaatschappelijk
werker
Gesprekkencyclus
Ervaring
Netwerken
Keuze
Kwaliteitenreflectie
Zelfbeeld
Motievenreflectie
Netwerk
Werk/
Opleidings
beeld
Toekomstbeeld
Prestatiebewijs
Loopbaansturing
Werkexploratie
Rolverdeling mentoraat/slc
Aangezien de leerervaringen concreter worden, de loopbaan
oriëntatie activiteiten zullen intensiveren en het zelfsturend
vermogen van de deelnemer zal toenemen, zal de contacttijd
met de mentor gedurende de opleiding afnemen en de
contacttijd met de studieloopbaancoach toenemen.
Rol mentor
Rol Studieloopbaancoach
LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek”
Leerjaar 1
Focus:
Beeldvorming
Beroeps
identiteit
Periode 1
Periode 2
Periode 3
PVB
Havenlogistiek
Basiskennis
PVB
Havenlogistiek
Basiskennis
PVB
PVB
Cargadoor – Niveau II Expediteur – Niveau II
Rol = Mentor
Rol = Mentor
Rol = Mentor
Taakbelasting
Mentoraat=15 lu
p/klas
Rol = Mentor
Taakbelasting
Mentoraat=15 lu
p/klas
Taakbelasting
Mentoraat=15 lu
p/klas
Taakbelasting
Mentoraat=15 lu
p/klas
Rol = docent
Excursie
Rol = docent
Excursie
Gastsprekers
AXS Logistics, MHR,
Logistics Today,
Logijob, Melles
Consult
Gastsprekers
Onderwerpen:
Intakegesprek
Omgaan met
bedrijfsgevoelige
informatie
Rol = docent
Excursie
Rol = docent
Excursie
Gastsprekers
bedrijfsleven
Gastsprekers
bedrijfsleven
LOB = 10 lu p/klas
“Breingeheimen”
Thema’s:
Je brein: een
universum in je hoofd
LOB = 10 lu p/klas
“Breingeheimen”
Thema’s:
Concentratie, actief
en geheugen
Kunnen en willen
Beter scoren
Slim geleerd is goed
gedaan
Lichaam en brein
gezond
LOB = 10 lu p/klas
“Breingeheimen”
Thema’s:
Solliciteren
Met beide benen in
de praktijk
Periode 4
LOB = 10 lu p/klas
“Breingeheimen”
Thema
Reflecteren,
communiceren en
presenteren
Introductie stage
LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek”
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Leerjaar 2
PVB – BPV
PVB – BPV
PVB
PVB
Focus:
 Kwaliteiten
reflectie
 Motieven
reflectie
 Werkexploratie
Medewerker
Havenlog. - NII
Medewerker
Havenlog. - NII
Cargadoor – Niveau III Expediteur – Niveau III
Rol = BPV Begeleider
 Beoordeling
Opdrachten
 LOB interview
Rol = BPV Begeleider
 Beoordeling
Opdrachten
 Criteriumgericht
interview
Rol = Mentor/SLC
Rol = Mentor/SLC
(studieloopbaancoach) (studieloopbaancoach)
Max = 25 leerlingen
per BPV begeleider
Gesprek vastgelegd
in magister
Taakbelasting SLC =
30 lu p/klas
Max = 25 leerlingen Verplichting Per 3/4 =
per BPV begeleider 1 individueel gesprek
per leerling vastgelegd
Gesprek vastgelegd in Magister
in magister
Taakbelasting SLC =
30 lu p/klas
Verplichting Per 3/4 =
1 individueel gesprek
per leerling vastgelegd
in Magister
LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek”
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Leerjaar 3
PVB – BPV
PVB – BPV
PVB
PVB
Focus:
 Kwaliteiten
reflectie
 Motieven
reflectie
 Werkexploratie
 Loopbaansturing
Coördinator Havenlog. Coördinator Havenlog. Cargadoor – Niveau IV Cargadoor – Niveau IV
- NIII
- NIII
Rol = BPV Begeleider
 Beoordeling
Opdrachten
 LOB interview
Rol = BPV Begeleider
 Beoordeling
Opdrachten
 Criteriumgericht
interview
Rol = Mentor
Taakbelasting
Mentoraat = 15 lu
p/klas
Rol = Mentor
Taakbelasting
Mentoraat = 15 lu
p/klas
Max = 25 leerlingen
per BPV begeleider
Max = 25 leerlingen Rol = Vakdocent P&O
per BPV begeleider + SLC
Rol = Vakdocent P&O
+ SLC
Gesprek vastgelegd
in magister
Gesprek vastgelegd P&O = 20 lu p/klas
in magister
LOB = 10 lu p/klas
P&O = 20 lu p/klas
LOB = 10 lu p/klas
(incl. individueel
gesprek vastgelegd in
magister)
(incl, individueel
gesprek vastgelegd in
magister
LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek”
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Leerjaar 4
PVB
PVB
PVB – BPV
PVB – BPV
Focus:
 Kwaliteiten
reflectie
 Motieven
reflectie
 Werkexploratie
 Loopbaansturing
 Netwerken
Expediteur – Niveau IV Expediteur – Niveau IV Manager Havenlog. NIV
Rol = Mentor
Rol = Mentor
Taakbelasting
Taakbelasting
Rol = BPV Begeleider
Mentoraat = 15 lu
Mentoraat = 15 lu
 Beoordeling
p/klas
p/klas
Opdrachten
 LOB interview
Rol = Vakdocent P&O Rol = Vakdocent P&O
+ SLC
+ SLC
P&O = 20 lu p/klas
LOB = 10 lu p/klas
P&O = 20 lu p/klas
LOB = 10 lu p/klas
(incl. individueel
(incl. individueel
gesprek vastgelegd in gesprek vastgelegd in
magister + netwerken) magister + netwerken)
Manager Havenlog. NIV
Rol = BPV Begeleider
 Beoordeling
Opdrachten
 Criteriumgericht
interview
Max = 25 leerlingen
per BPV begeleider
Max = 25 leerlingen
per BPV begeleider
Gesprek vastgelegd
in magister
Gesprek vastgelegd
in magister
Differentiatie Mentoraat/SLC
Aangezien de LOB focus per leerjaar wordt geïntensiveerd en
steeds meer gericht wordt op het arbeidsperspectief is er voor
gekozen om het mentoraat/slc per klas en per leerjaar te
differentiëren.
Dit houdt in voor schooljaar 2012/2013:
Leerjaar 1: vaste groep 1e jaars mentoren / LOB docenten
Leerjaar 2: vaste groep 2e jaars mentoren/SLC’ers
Leerjaar 3: vaste groep 3e jaars mentoren/SLC’ers/LOB docenten
Leerjaar 4: vaste groep 4e jaars mentoren/SLC’ers/LOB docenten
Differentiatie Mentoraat/SLC
De voordelen van deze werkwijze zijn:
 Eenduidig takenpakket per leerjaar geeft duidelijkheid omtrent
taak en verantwoordelijkheid en zorgt voor continuïteit;
 Geeft mogelijkheid om training te differentiëren op basis van
mentoraat groepen;
 Betere verdeling werkdruk in het 2e, 3e en 4e jaar
 Geeft mogelijkheid om te differentiëren op basis van
arbeidsmarktkennis.
Ter afsluiting
Verandering van MINDSET nodig …Van Taakgericht naar Procesgericht
 Quote van Marc Lammers uit boek “YES een crisis”
“Focus op Proces in plaats van Resultaat!”
Op het moment dat iedereen gefocust is op het volledige leerproces van
de leerling en wij gezamenlijk alle bouwstenen voor dit proces
aanleveren, volgt het resultaat vanzelf…

similar documents