PowerPoint-presentation

Report
Energieffektiviseringsstödet
aktuellt
Olov Åslund
Nuläget – EE-stöd
Ansökningar
• 276 kn och 20 landsting/regioner har sökt stödet
• Ansökningar fortsätter komma
Aktuellt 2011, bl.a.
• Strategier och mål
• Kvalitetsarbete gällande nyckeltal för jämförelser
• Nätverksträffar och utbildning
Mål för byggnader till 2020 i %
35
30
25
20
15
Medel av Mål för fastigheter 2020 (%)
10
Median av Mål för fastigheter 2020 (%)
5
0
Medel = 19,5 %
Median = 20 %
Mål för transporter till 2020 i %
50
45
40
35
30
25
20
Mål 2020 (%) Medel
Mål 2020 (%) Median
15
10
5
0
Medel = 21 %
Median = 20 %
EU-åtgärder, val i %
70
60
50
40
5-6: Energieffektiva
byggnader
30
20
10
2-4: Upphandling
EPC
0
åtgärd 1
åtgärd 2
åtgärd 3
åtgärd 4
åtgärd 5
åtgärd 6
Rapporteringen – rätt och snett
• Från början sämre
än förväntat
• Transporter såväl
prioriterat som
bortglömt
• Analys, ansvar och
allmännyttan
Nyckeltal för jämförelser
• Kvalitetsarbete i samarbete mellan
Energimyndigheten och SKL
• Nyckeltalsrapport publiceras 1/12
• Möjlighet till jämförelser med
andra kommuner och landsting
eller grupper av dessa vad gäller
energiindikatorer
Nätverksträffar och utbildning
• Regionalt arbete via länsstyrelser
• Miljöstyrningsrådet
• Belysning – handbok från Uthållig kommun
• M.m.

similar documents