Karolina Kalanj

Report
Reforma
financiranja bolnica
uvođenjem plaćanja
preko dijagnostičko
terapijskih skupina
Karolina Kalanj
Karol consulting d.o.o.
Definicija DTS -a (eng. Diagnosis Related Groups)
Patient classification
system
• Diagnoses
• Procedures
• Severity
• Frequency of revisions
AP-DRG AR-DRG
G-DRG
GHM
NordDRG
HRG
JGP
LKF
DBC
DRGs / DRG-like groups
679
665
1,200
2,297
794
1,389
518
979
≈30,000
MDCs / Chapters
25
24
26
28
28
23
16
-
-
Partitions
2
3
3
4
2
2*
2*
2*
-
Osnovna obilježja AR-DRG modela
Međunarodna iskustva – unapređenje
efikasnosti
Država
DRG
start
Bolnička
potrošnja kao
% ukupne
potrošnje u zdr.
Akutni
bol.kreveti per
1000
Stopa
hospitalizacije
per 100
1995
2008
1995
2008
1995
2008
1995
2008
ALOS
Austria
1997
6.5
5.6
21.9
26.7
9.7
6.8
40.4
40.0
UK
1992
2.3
2.7
21.2
12.2
8.5
7.4
NA
NA
Finland
1995
3.0
1.9
19.9
19.0
5.4
3.9
42.1
35.0
France
1991
4.9
3.6
20.3
16.7
5.9
5.8
40.9
37.3
Ireland
1992
3.1
2.7
14.6
13.6
6.6
6.2
NA
NA
Njemačka
1995
6.9
5.7
19.2
20.7
10.8
7.6
36.4
34.1
Izvor: WHO Regional office for Europe,2011
Razlozi uvođenja DRG-a modela
Engleska Finska Francuska Njemačka
Poboljšanje efikasnosti
Slobodan odabir davatelja
usluga
Smanjivanje listi čekanja
Poboljšanje kvalitete
Pravična alokacija sredstava
Planiranje budžeta sukladno
sktivnosti
Točni podaci, transparentnost,
osnova sa sustavnu reformu
IPA Fondovi
Irska
BiH
DTS u Hrvatskoj
– Osnovni pokazatelji
Prema podacima
HZJZ
2008 683 622 2009
Broj
714 097
hospitalizacija
(akutni,subakut
636 732
(akutni slučajevi)
ni,kronični)
Broj
specijalističko –
-konzilijarnih
usluga
72 938 740
63 976 305
Prosječan broj
dana ležanja
11.17 (7.2)
7.6
Izdaci za
bolničku
zdravstvenu
zaštitu (kn)
Pacijenti sa
najvećom
potrošnjom
resursa unutar
DTS grupe *
8 237 460 327
Pilot projekt
2010
2011
524 295
545 558
< 5 % u Irskoj,
Australiji,40 480 020
59 514 825
Njemačkoj
7.6
7.6
Uzevši u obzir da pacijenti na hemodijalizi nisu
8 514
843 kroz DTS podatke, autor je napravio
prikazani
8 235 425 089 8 149 913 984
884
dodatne izračune , te je postotak pacijenata u
skupini A 16.8% .
28.3
23.1
22.6
DTS u Hrvatskoj – teorija,dokazi i izazovi
DTS u Hrvatskoj – teorija, dokazi i izazovi
Stvarni trošak,
pravična cijena
????
Sukladno pravilima šifriranja
ispravna DTS šifra je L67C ,
odnosno cijena u Hrvatskoj je
5189 kn (koeficijent 0.77).
ALI ??
Jednodnevno liječenje,
premještaj pacijenta ???
DTS u Hrvatskoj – teorija, dokazi i izazovi
(B67 – Degenerativni poremećaji živčanog
sustava)
DTS
Ukupan Ukupno
Ukupno
Ukupno
Prosječan
kategorija
broj
likvidirano
likvidirano
broj dana broj
broj
(siječanj-
epizoda (Kn)
za lijekove
za
ležanja
dodatnih
dodatnih
(Kn)
materijale
dijagnoza
procedura
likvidirano
prosinac
2011)
Prosječan
Prosječan
(Kn)
B67A
445
PCCL
>3
20 317468
14.03
2.68
34.53
B67B
542
8 204693
394 218stariji 461
897godina10.39
PCCL
> 2 i pacijenti
od 60
0.49
41.29
B67C
639
1.19
33.76
422 916
5 136130
236 517
693 358
Pacijent
mlađi od393
60445
godina 7.13
Izvor ( www.cezih.hr DTS podaci 2012)
UPOTREBLJIVOST DTS PODATAKA
U Hrvatskoj se
koristi ACHI app.
7000 šifri
Code : 41789-00; 19.5% same day
Code: 16520-00 ili 16520-01; 0.2% same day
Statistika :
Public hospital inpatient separations
4,837,034
Same day cases (51%)
2,313,270
Non-admitted occasions of service
46,141,000
Medicare services processed
278,700,000
Zaključak :
Mjerenje izlaznih rezultata bolnica
Planiranje zdravstvenih kapaciteta
Unapređenje alokativne i tehničke
efikasnosti
Praćenje kvalitete
Strateški cilj
Sustavnu podršku
Tehničke vještine

similar documents