Buzás Sándor előadásának prezentációja

Report
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
„FELSŐOKTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
RENDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE,
2. ÜTEM”
2014.09.29.
TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001
CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK
(A KIEMELT PROJEKT BEMUTATÁSA)
BUZÁS SÁNDOR
PROGRAMVEZETŐ
EDUCATIO NKFT.
I. A KIEMELT PROJEKT
ELŐZMÉNYE ÉS CÉLJAI:
Előzménye: TÁMOP 4.1.3/08/1 kiemelt projekt
• „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű
fejlesztése” (az első szakasz)
Célja:
• első szakasz eredményeinek bővítése,
továbbfejlesztése
• integrált ágazati rendszerek kialakítása és
bevezetése
I. A KIEMELT PROJEKT
ELŐZMÉNYE ÉS CÉLJAI:
Feladatok a projekt indulásától:
• DPR továbbfejlesztése
• FIR és AVIR elemzési kapacitás fejlesztése
• Hallgatói szolgáltatások fejlesztése
• Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR)
bevezetésének szakmai támogatása
• Az előzetesen megszerzett tudás elismerési
eljárásának továbbfejlesztése
II. FEJLESZTÉSPOLITIKAI
KAPCSOLÓDÁS:
A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A HAZAI ÉS TÉRSÉGI
FEJLESZTÉS POLITIKÁHOZ:
országos, ágazati kiterjesztésű, a felsőoktatás
nemzetközi és hazai ágazati fejlesztési stratégiáihoz
• TÁMOP 4.1.3/08/1
• TÁMOP 4.1.1, TÁMOP 4.1.1/A:
intézményi szintű (nyílt pályázatok)
• TÁMOP 4.1.4:
Minőségfejlesztés a felsőoktatásban
II. FEJLESZTÉSPOLITIKAI
KAPCSOLÓDÁS:
• EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009:
Oktatási Hivatal közigazgatási szolgáltatásainak
elektronizálása
• TIOP 1.1.2: Hatékony informatikai infrastruktúra a
közoktatásban (hardvertámogatás biztosítása)
• TÁMOP 3.1.8:
a közoktatási OKKR fejlesztéseket tartalmazza
• TÁMOP 2.2.1:
a szakképzési OKKR fejlesztéseket tartalmazza
III. INDIKÁTOROK:
/EDUCATIO NKFT./
Mérté
egység
Kiindulási
érték
Célérték
Pályakövetés révén nyomon követett
hallgatók száma
%
30
50
Hallgatók száma, akik esetében a
szociális dimenzió mérése megtörtént.
fő
0
8000
Központi adatforrások száma
db
3
5
Központi szolgáltatásokat igénybe vevő
felsőoktatási intézmények száma
db
0
16
AVIR és DPR képzésekben részt vettek
száma; (OP képzők képzése indikátor)
fő
0
20
Mutató neve
III. INDIKÁTOROK:
/OKTATÁSI HIVATAL/
Mérté
egység
Kiindulási
érték
Célérték
OKKR: képzési területi szintű, tanulási
eredmény alapú kimeneti leírások
száma
db
0
10
Kialakított validációs eljárások száma
db
0
10
Felkészítésben részt vettek száma
(OP képzők képzése indikátor)
fő
0
210
Mutató neve
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
A projekt konzorciumi formában, Educatio Nkft. és az Oktatási
Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg, tagonkénti
finanszírozással.
TÁMOP 4.1.3
2.ütem
Konzorcium
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
Konzorciumi menedzsment struktúra
2014.09.29.:
EDUCATIO
NKFT.
OKTATÁSI
HIVATAL
Buzás Sándor
Fábián Péter
Pénzügyi vezető
Birtha Erika
Kondár Gergely
Szakmai vezető
Nagy Zoltán
Derényi András
Projektmenedzser
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
• Projekt indulás:
2011.11.15.
pályázati dokumentáció benyújtása
• A projekt nevesítése: 2012.05.10.
1144/2012. (V. 10.) Korm.határozat
• Támogatás feltétele:
vissza nem térítendő támogatás
• Támogatás mértéke:
elszámolható összes költségének 100 %-a
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (2012.06.14.):
Támogatás:
2012.
1 milliárd 222 millió Ft
EDUCATIO Nkft.
Oktatási Hivatal
863 millió Ft
359 millió Ft
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
• PROJEKT FORRÁSA (bruttó):
• PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS:
1.222.370.012 Ft
(konzorcium összesen)
2011.11.15.- 2012.02.29.
• PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS:
2012.03.01.- 2013.12.31.
(eredeti záró dátum)
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA:
• EMMI kezdeményezése: 2012. ősz
• Hosszabbítás: + 9 hónap
Új feladatok:
 „HÖSZ”(=magyar állami ösztöndíjas hallgatók )
nyilvántartó rendszerének fejlesztése
 FIR elemzői kapacitás fenntartása, bővítése
 ösztöndíj kereső szolgáltatás fejlesztése
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁS (2013.09.20.):
Forrásbevonás:
2013.
+ 258 millió Ft
EDUCATIO Nkft.
Oktatási Hivatal
+ 190 millió Ft
+ 68 millió Ft
(1.053 M)
(427 M)
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
• PROJEKT FORRÁSA (bruttó):
1.480.000.000 Ft
(konzorcium összesen)
• PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS:
2012.03.01. - 2014.09.30.
(hosszabbított záró dátum)
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA:
• EMMI kezdeményezése: 2014. tavasz
• Hosszabbítás: + 4 hónap
Új feladatok:
 „HÖSZ-rendszer” korrekció, fejlesztés
 U-Multirank, U-Map adaptálhatóság vizsgálat
 felvi.hu tartalmi aktualizálása
 FIR és DPR elemző kapacitás biztosítása
 hallgatói életút vizsgálat, szakmapolitikai
javaslatok kidolgozása
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁS (2014.09.10.):
Forrásbevonás:
2014.
+ 90 millió Ft
EDUCATIO Nkft.
+ 50 millió Ft
Oktatási Hivatal
(1.103 M)
(467 M)
+ 40 millió Ft
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
• PROJEKT FORRÁSA (bruttó):
1.570.009.055 Ft
• PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS:
2012.03.01. - 2015.01.31.
(új feladatok megvalósítás záró dátum)
• Projekt eredeti tevékenységek megvalósítása:
2014.09.30.
IV. A KIEMELT PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA:
ELSZÁMOLÁSOK:
2014.09.15-IG
ELLENŐRZÉSEK:
2014.09.15-IG
•IDŐSZAKOS
BESZÁMOLÓK:
 19 beszámoló
•MONITORING
LÁTOGATÁSOK:
2012.10.12;2013.02.26;
2013.12.06; 2014.03.10
•IDŐKÖZI KIFIZETÉSI
IGÉNYLÉS:
 29 kifizetési igénylés
•HELYSZÍNI
ELLENŐRZÉSEK:
2012.12.04; 2013.10.15
V. A KIEMELT PROJEKT
EREDMÉNYEI:
Támogatási összegből időközi kifizetési
igénylés keretében elszámolva:
80%
70%
%-os arány
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3/1/2012
Támogatási összegből időközi kifizetési igénylés
keretében elszámolva:
12/31/201
12/31/201
12/31/201
4/30/2013 9/30/2013
3/31/2014 6/30/2014 9/15/2014
2
3
4
4%
14%
31%
42%
51%
69%
75%
V. A KIEMELT PROJEKT
EREDMÉNYEI:
A projektben elvégzett feladatok hozzájárultak:
 az első szakasz fejlesztési megvalósításához
 integrált és teljes körű felsőoktatási
információs bázis biztosításához
 gyors, költséghatékony, transzparens
elektronikus hallgatói értékelő, visszajelző
rendszer kifejlesztéséhez
 érdemi pályaorientációs tanácsadáshoz
V. A KIEMELT PROJEKT
EREDMÉNYEI:
 MKKR bevezetésének szakmai támogatásához
 validációs rendszer módszertanának
továbbfejlesztéséhez
 ágazati korszerű menedzsment rendszerek
kiépítéséhez és működtetéséhez
 hatékony ágazati döntéshozatal
támogatásához
 ágazati stratégiaalkotás tovább formálásához
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents