PowerPointova prezentacija

Report
Pregled rezultata na području EU fondova do kraja
2014. i očekivanja za 2015. godinu
Prof. dr. sc. Branko Grčić,
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
regionalnoga razvoja i fondova EU
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr
Financijski pregled IPA i strukturnih fondova - na dan 12.12.2014.
Dodijeljeno: 1.269.125.324€; Ugovoreno: 919.818.323€; Isplaćeno: 473.860.732€
Postotak ugovaranja: 72,48 %
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
1.269.125.324,60
919.818.323,68
400,000,000
473.860.732,47
200,000,000
0
Dodijeljeno
Ugovoreno
Isplaćeno
Napomena:
Prema pravilu N+3, konačni rok za korištenje sredstava strukturnih i kohezijskih fondova iz perspektive 2007.-2013.
je prosinac 2016.g.
EU fondovi 2007.-2013. - na dan 12.12.2014.
Ukupno je ugovoreno 919,8 mil. EUR, a isplaćeno 473,9 mil. EUR
1,000,000,000
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
667.143.347
500,000,000
400,000,000
300,000,000
346.882.836
200,000,000
100,000,000
252.674.975
126.977.896
0
Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.
Isplaćeno
1.1.2012.-12.12.2014.
Trend u ugovaranju i plaćanju 2008.-2014.
(pretpristupni programi i strukturni instrumenti)
1,000,000,000
919,818,323
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
559,447,645
Ugovoreno €
500,000,000
473,860,732
410,088,575
400,000,000
371,777,750
300,000,000
252,674,975
238,483,745
200,000,000
124,084,737
100,000,000
0
0
126,977,896
28,551,559
0
31.12.2007.
0
31.12.2008.
55,425,504
13,716,305
31.12.2009.
31.12.2010.
31.12.2011.
31.12.2012.
31.12.2013.
12.12.2014.
Isplaćeno €
Podaci o iskorištenosti EU fondova u financijskoj perspektivi 2007.-2013. nakon tri godine provedbe
Stopa isplata sredstava (siječanj 2010.g.)
Zemlja članica
Austrija
Belgija
Bugarska
Cipar
Češka
Danska
Estonija
Francuska
Finska
Njemačka
Grčka
Mađarska
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Poljska
Portugal
Rumunjska
Slovenija
Slovačka
Španjolska
Švedska
Ujedinjeno Kraljevstvo
UKUPNO
Ukupno dodijeljeno za razdoblje
2007-2013 (mil. €)
Isplaćeno do sij. 2010. (mil. €)
Iskorišteno (%)
1.461
2.258
6.853
640
26.692
613
3.456
14.319
1.716
26.340
20.420
25.307
901
28.812
4.620
6.885
65
855
1.907
67.284
21.511
19.668
4.205
11.588
35.217
1.891
10.613
346.097
136
218
0
35
674
21
338
832
144
2.532
631
920
119
636
244
797
1
2
14
2.547
1.177
141
162
66
1.078
141
598
14.203
9,29
9,65
0,00
5,47
2,52
3,36
9,79
5,81
8,40
9,61
3,09
3,64
13,19
2,21
5,28
11,57
2,03
0,20
0,72
3,79
5,47
0,71
3,84
0,57
3,06
7,44
5,63
4,10
IPA I - na dan 12.12.2014.
Ukupno je ugovoreno 181,7 mil. EUR, a isplaćeno 159,4 mil. EUR
200,000,000
180,000,000
160,000,000
140,000,000
79,757,578
120,000,000
93,480,717
100,000,000
80,000,000
60,000,000
101,956,519
40,000,000
65,898,976
20,000,000
0
Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.
Isplaćeno
1.1.2012.-12.12.2014.
OP Regionalna konkurentnost - na dan 12.12.2014.
Ukupno je ugovoreno 193,4 mil. EUR, a isplaćeno 72,4 mil. EUR
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
172,954,718
50,000,000
0
60,416,676
20,474,175
12,025,885
Ugovoreno
Isplaćeno
1.1.2007.- 31.12.2011.
1.1.2012.-12.12.2014.
OP Promet - na dan 12.12.2014.
Ukupno je ugovoreno 90,5 mil. EUR, a isplaćeno 55,7 mil. EUR
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
75,139,032
40,000,000
48,540,076
30,000,000
20,000,000
10,000,000
15,337,033
0
Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.
7,171,614
Isplaćeno
1.1.2012.-12.12.2014.
OP Zaštita okoliša - na dan 12.12.2014.
Ukupno je ugovoreno 207,1 mil. EUR, a isplaćeno 58,7 mil. EUR
250,000,000
200,000,000
150,000,000
154,487,230
100,000,000
50,000,000
52,624,973
47,423,122
11,258,327
0
Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.
Isplaćeno
1.1.2012.-12.12.2014.
OP Razvoj ljudskih potencijala - na dan 12.12.2014.
Ukupno je ugovoreno 106,0 mil. EUR, a isplaćeno 74,2 mil. EUR
120,000,000
100,000,000
80,000,000
71,396,031
60,000,000
49,281,569
40,000,000
20,000,000
34,564,732
24,950,907
0
Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.
Isplaćeno
1.1.2012.-12.12.2014.
IPARD - na dan 12.12.2014.
Ukupno je ugovoreno 128,5 mil. EUR, a isplaćeno 43,3 mil. EUR
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
108,888,512
60,000,000
40,000,000
40,952,942
20,000,000
19,569,850
0
Ugovoreno
1.1.2007.-31.12.2011.
2,286,144
Isplaćeno
1.1.2012.-12.12.2014.
Sredstva na raspolaganju Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2020.
ESI fond
Alokacija
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
4.321.499.588 €
Kohezijski fond
2.559.545.971 €
Europski socijalni fond (ESF)
1.516.033.073 €
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
2.026.225.500 €
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
UKUPNO
252.643.138 €
10.675.944.270 €
12. prosinca 2014. Europska komisija usvojila je operativni program „Konkurentnost i kohezija“,
čime je otvoren put za korištenje 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj za
razdoblje 2014.-2020.
Prioritetna os
Financijska alokacija (EUR)
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
664.792.165
2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
318.952.676
3. poslovna konkurentnost
970.000.000
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
531.810.805
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
245.396.147
6. Zaštita okoliša i održivost resursa
1.987.360.608
7. Povezanost i mobilnost
1.310.205.755
8. Socijalno uključivanje i zdravlje
376.500.000
9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
259.914.791
10. Tehnička pomoć
216.112.612
UKUPNO
6.881.045.559
Glavna uprava za regionalni razvoj Europske komisije zaprimila je na dan 12.12. 2014. ukupno 205 operativnih
programa, a OPKK je usvojen među prvih 50 u cijeloj Europskoj uniji.
18. prosinca 2014. Europska komisija usvojila je Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“
kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći investirati
sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih.
Prioritetna os
Financijska alokacija (EUR)
1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
532.933.273
2. Socijalno uključivanje
328.000.000
3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
450.000.000
4. Pametna administracija
191.276.944
5. Tehnička pomoć
UKUPNO
80.000.000
1.582.210.217 €
Europska komisija je usvojila Operativni program Republike Hrvatske među prvih 68 od 187 prijedloga operativnih
programa za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u cijeloj Europskoj Uniji.
Veliki pojedinačni projekti iz OP-ova 2007-2013
•
Objavljeni su natječaji za projekte u sektoru vodnog gospodarstva:
• Sustavi vodoopskrbe i odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku, Poreču,
Čakovcu i Vukovaru
• procijenjena vrijednost projekata 1,7 milijardi HRK
• Ugovaranje završeno na projektu Osijek i Čakovec. Za Poreč i Vukovar se postupci rješavanja žalbi u
tijeku.
•
Objavljeni su natječaji za projekte u sektoru cesta i zračnog prijevoza: Gradnja mosta Čiovo i Razvoj
zračne luke Dubrovnik (1. faza)
• ukupna procijenjena vrijednost oba projekta: 750 milijuna HRK
• očekuje se ugovaranje izvođača kraja siječnja 2015.
•
Projekt „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci” – ugovoren 18. travnja
2014. i provedba traje prema planu.
• ukupna vrijednost projekta 180 milijuna HRK
• završetak ugovaranja isporučitelja opreme se očekuje do kraja travnja 2015.
Ukupna procijenjena vrijednost pojedinačnih projekata iz OP-ova 2007-2013. koji su ili ugovoreni ili
pred ugovaranjem iznosi 2,63 milijardi HRK.
Ostvareni rezultati za sheme dodjele bespovratnih sredstava iz
OP-ova 2007-2013 (I)
Od 1.7.2013. do 1.12.2014. objavljeni su natječaji i odabrani projekti za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne
vrijednosti 1 milijarde kuna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu i turističku infrastrukturu - 4. poziv
Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (proizvodnja i turizam)
Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskom kvalifikacijskim okvirom i
potrebama tržišta rada
Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojnoobrazovnim ustanovama
Jačanje socijalnog dijaloga
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II
Podrška programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene
skupine
Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u volonterstvu za jačanje gospodarske i društvene
kohezije
Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom
Posebno izdvajamo mjeru: „Izravna dodjela sredstava HZZ-u radi provedbe mjera aktivne politike tržišta rada: rad
nakon stručnog osposobljavanja i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”, koja se
sufinancira s iznosom 169,8 milijuna kuna iz OP Razvoj ljudskih resursa 2007-2013.
Ostvareni rezultati za sheme dodjele bespovratnih sredstava iz
OP-ova 2007-2013 (II)
Natječaji otvoreni u 2014. kod kojih je postupak odabira projekata još u tijeku, ukupne vrijednosti 230
milijuna HRK:
•
•
•
•
•
•
•
•
Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa
Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti
Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva na lokalnoj razini
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 3
Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata
Proizvodne investicije u akvakulturi
Prosječno vrijeme od predaje projektnog prijedloga do potpisa ugovora je nakon 1.7.2013. smanjeno sa
14 mjeseci na 7 mjeseci! Cilj je doći na maksimalno 4 mjeseca.
Priprema velikih infrastrukturnih projekata unutar OPKK 2014-2020
Projekti za koje su već raspisani natječaji za izvođenje radova:
Naziv projekta
VRIJEDNOST (HRK)
1. Izgradnja drugog kolosijeka i rekonstrukcija pruge Dugo Selo – Križevci
1.299.938.785
2. Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija
229.500.000
3. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška
126.764.014
4. Gradnja studentskog doma u Rijeci
112.000.000
5. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Županja
69.990.411
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:
1.838.193.210
Priprema velikih infrastrukturnih projekata za OPKK 2014-2020
Projekti za koje se raspisivanje natječaja za izvođenje radova očekuje do kraja rujna 2015.:
Naziv projekta
1. Razvoj Zračne Luke Dubrovnik (2. faza)
2. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Rijeka
3. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica
4. Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak
5. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području Moslavine
6. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Belišće-Valpovo
7. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Petrinja-Mošćenica
8. Rekonstrukcija studentskih domova u Zagrebu
9. Arheološki park Vučedol
10. Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II
11. Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Virovitice
12. Lučka uprava Osijek – terminal za pretovar rasutih tereta
13. Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Vodice-Tribunj-Srima
15. Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:
VRIJEDNOST (HRK)
1.300.000.000
851.547.259
614.142.000
345.091.160
301.427.639
291.490.400
275.107.538
220.000.000
130.050.000
114.750.000
102.060.563
94.500.000
93.383.550
66.009.450
4.799.559.559
Najava novih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz OPKK
do kraja rujna 2015.g.
Do kraja rujna 2015. se očekuje raspisivanje niza javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Operativni program Konkurentnost i
kohezija 2014-2020.:
NAZIV
1. Potpore za ulaganja u modernizaciju postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i / ili usluga
2. Podrška poslovnom sektoru u ulaganjima u istraživanje i razvoj
3. Potpore za ulaganja u naprednu poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge za MSP
4. Potpore poduzetničkim institucijama i poslovnim udruženjima u razvoju poduzetničkih i poslovnih vještina
5. Podrška povećanju energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama
6. Podrška povećanju energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru
7. Potpore za internacionalizaciju brzorastućih i inovativnih poduzeća
8. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti
9. Poboljšanje istraživačkog okruženja, povećanjem dostupnosti alata za znanstvena istraživanja
10. Priprema zalihe projekata u vodnom gospodarstvu
12. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa MSP-a
13. Podrška provedbi klaster inicijativa
14. Kulturna baština - priprema projekata i planova upravljanja s popratnom dokumentacijom
15. Provedba Programa energetske obnove zgrada javnog sektora
16. Provedba Programa energetske obnove višestambenih zgrada
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST:
VRIJEDNOST (mil. HRK)
1.500,0
760,0
532,0
400,0
450,0
300,0
228,0
150,0
270,0
230,0
22,8
60,0
15,2
(380,0)
(380,0)
4.918,0 (+760,0)
(5.678,0)
Pomoć kod sufinanciranje i predfinanciranja projekata
Pomoć za sufinanciranje
• Izmjenama zakona o financiranju JLRS-a, osiguran je poseban fond za sufinanciranje
provedbe EU projekata s godišnjim proračunom od oko 180 mil. kn
• Novi zakon o regionalnom razvoju je utvrdio obvezu formiranja posebnog fonda za
sufinanciranje pripreme i provedbe projekata na slabije razvijenim područjima. Za 2015. je
na stavci MRRFEU-a osigurano za tu svrhu 30 mil. kn.
• HBOR je osigurao povoljne kreditne linije koji prate OPKK i Program ruralnog razvoja
Osiguranje predfinanciranja
• Središnja država će osigurati avansne uplate u iznosu do 30% vrijednosti projekta nositelju
projekta
• Osigurat će se dovoljna likvidnost u DP-u za podmirenje svih daljnjih plaćanja na temelju
ispostavljenih faktura bez obzira na tijek primitaka iz proračuna Unije
Zaključno o pripremi i provedbi projekata u 2015.g.
•
Od 1.07.2013. ugovoreno je ukupno 2,6 mlrd. kn vrijednosti velikih infrastrukturnih projekata
i 1,0 mlrd. kn manjih projekata u okviru OP-a 2007-2013.
•
Ukupna vrijednost velikih infrastrukturnih projekata iz OPKK kod kojih su natječaji za
izvođače radova u tijeku ili se njihovo raspisivanje očekuje do kraja rujna 2015. g. iznosi 6,6
milijardi kuna
•
Ukupna vrijednost javnih poziva za bespovratna sredstva koji se u okviru OP KK planiraju
otvoriti do kraja rujna 2015.g. iznosi 5,7 milijardi kuna
•
Spremnost i kapacitet nositelja projekata da se pravovremeno uključe u pripremu razvojnih
projekata će u konačnici odrediti uspješnost povlačenja sredstava koji su nam stavljeni na
raspolaganja, pri čemu poseban izazov leži na jedinicama lokalne samouprave
•
Konačan uspjeh će se mjeriti razvojnim učincima koje ćemo polučiti pomoću sredstava iz EU
fondova, a njih ćemo moći analizirati tek nakon što projekti budu završeni
Za više informacija o EU fondovima posjetite http://www.strukturnifondovi.hr

similar documents