DUM stáhnout - Základní škola Kostelec n. Orl.

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Památky okolí
Kostelce nad Orlicí
6. ročník
Monika Čapková, 21.3.2013, 6. ročník, občanská výchova, čtení s porozuměním
Zámek Častolovice
Renesanční, postavený
v 16. století na místě
původní vodní tvrze.
Během druhé poloviny 19. století a
počátkem 20. století byl zámek
několikrát přestavován.
Ve čtyřech místnostech se dochovaly renesanční kazetové
malované stropy s náměty biblických i antických příběhů.
V expozici jsou instalována díla italských, francouzských a
středoevropských mistrů. V druhé polovině 19. století byl u
zámku založen takzvaný anglický park o rozloze cca 40 ha.
Zámek Rychnov nad Kněžnou
Barokní zámek postavený v
letech 1676 – 1690 hejtmanem
Františkem Karlem z Kolowrat.
Rozšířen byl podle návrhu J.
Santiniho před rokem 1722.
Významná je kolowratská obrazová
galerie z 16. – 17. století. V zámku
mají své expozice Okresní muzeum
Orlických hor a Orlická galerie.
Zámek Doudleby nad Orlicí
V 2. polovině 16. století se začalo se
stavbou pozdně renesančního zámku.
Čtyřkřídlá budova s nádvorními
arkádami je po vnějších i vnitřních
zdech zdobena renesančními sgrafity.
V 17. století byl zámek přestavěn a byly upraveny prostory
patra. Z té doby také pochází malířská výzdoba. Dodnes se
zachovaly nástropní malby, které lze tématicky rozdělit do
tří okruhů: výjevy mytologické, náboženské a emblématické.
Zámek je obklopen anglickým parkem, který byl založen
počátkem 19. století.
Zámek Opočno
Je vzácnou renesanční
památkou postavenou italskými
staviteli. V 18. století přestavěn
ve stylu baroka.
Nejvýznamnější částí zámeckých
sbírek je obrazárna s díly
holandských, italských a českých
mistrů a sbírka zbraní s exponáty
antickými, africkými a
indiánskými, která je po zničení
sbírek španělského krále
světovou raritou.
Vzácná je i zámecká knihovna s
12 000 svazků. Pod zámkem je
anglický park se vzácnými
dřevinami, rybníčky s umělými
vodopády, čínským pavilonem a
umělou jeskyní pro poustevníky.
Hrad Potštejn
Rozsáhlý pevnostní areál hradu
Potštejna vznikl na konci 13. století. V
první polovině 14. století se stal sídlem
pověstného loupeživého rytíře Mikuláše
z Potštejna.
Roku 1339 byl hrad
dobyt, pobořen a zabrán
Karlem IV., který ho v
následujících letech znovu
postavil.
Na konci 15. století hrad získali potštejnské panství
Perštejnové, kteří hrad přestavěli. Během 17. století
hrad zpustl, až v 18. století zde byl postaven
kostelík, křížová cesta a kaple Svatých schodů.
Poutní místo Homol
Nedaleko hradu Potštejna, u vesnice Lhoty, nechala
hraběnka Terezie Eleonora z Urgarte zbudovat v
letech 1692 – 1696 raně barokní kostel Panny Marie
Bolestné. Postupně zde vznikl poutní areál se
dvěma kaplemi a přístupovým schodištěm o 153
stupních a 16 odpočívadlech, lemovaný
balustrovým zábradlím se sochařskou výzdobou.
Počet schodů odpovídá počtu Zdrávasů ve Velkém
růženci s 3 úvodními Zdrávasy, odpočívadla Otčenášům.
Socháařská výzdoba je z 2. poloviny 18. století. Jedná se
o práci kamenické dílny rodiny Hendrichů z Litomyšle.
Poutní areál je ojedinělou středoevropskou umělecko –
historickou stavební památkou.
Zdroje:
Zámek Častolovice - http://www.amhz.cz/images/clenove/zamek_castolovice.jpg
Zámek Častolovice letecky http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/3/3919/3919745_96eeca3a2d1e151de8d70194cabdf
8ba/images/070_zamek_Castolovice.jpg
Zámek Častolovice interiér - http://www.nadovcu.cz/okres/rychnov-nadkneznou/pamatka/zamek-castolovice/obrazky/velky-15758.jpg
Zámemk Častolovice nádvoří - http://files.mestohradeckralove.cz/system_preview_detail_200010439-540fb55fc4public/Zamek%20Castolovice%20-%20hradec%20kralove%20%202.jpg
Zámek Rychnov nad Kněžnou http://cestykrajem.cz/dynamic/objects/photos/2010/11/zamek_rnkneznou.jpg
Zámek Rychnov n. Kn. Letecky http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/3/3919/3919745_96eeca3a2d1e151de8d70194cabdf8
ba/images/072_zamek_Rychnov_nad_Kneznou.jpg
Zámek Rychnov n. Kn. nádvoří http://farm3.staticflickr.com/2523/3913771372_35ba86e7fa_z.jpg
Zámek Rychnov n . Kn. interiér - http://www.kolowrat.com/images/fotogalerie/zamekrychnov-nad-kneznou-interiery/zamek-rychnov-nad-kneznou-interier-002.jpg
Poutní místo Homol - http://www.vyletnik.cz/images/vylet/homole-f5e.jpg
Zámek Doudleby nad Orlicí - http://www.vinarnaumostu.ic.cz/images/doudleby.jpg
Zámek Doudleby nad Orlicí nádvoří - http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCLJJqbejIRmuL7b7DrbwZi1-OMzeN_2pdcUd4j7Ct3R1WDpk
Zámek Opočno - http://www.kampocesku.cz/gallery/2009_09/20_5_Opocno.jpg
Zámek Opočno letecky - http://i.idnes.cz/11/032/cl6/KLU39de55_opocni3.jpg
Zámek Opočno nádvoří - http://files.pujcovna-lode-orlice.webnode.cz/200000029cc309cd2ae/zamek%20opo%C4%8Dno.jpg
Zámek Opočno interiér - http://img.aktualne.centrum.cz/520/22/5202282-zamekopocno.jpg
Hrad Potštejn historický obrázek - http://www.hrad-potstejn.cz/content-images/hradhistorie-1.jpg
Hrad Potštejn - http://www.kampocesku.cz/gallery/2010_01_02/26_2.jpg
Poutní místo Homol –
http://www.hoteluno.cz/editor/image/stranky3_galerie/obrazek_292.jpg
Malba zámek Doudleby nad Orlicí - http://www.castolovice.info/fotky/doudleby_2.jpg
Svaté schody Potštejn - http://atlas-cs.logis.cz/obrazky/PQ/potstejn2.jpg
Kaple Svatých schodů http://www.camp.cz/photos/campphoto.aspx?id=2434&sizetype=NEIGHBOURHOOD_DET
AIL_IMAGE

similar documents