Document

Report
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Županijska komora Krapina
HGK ŽUPANIJSKA KOMORA KRAPINA







Institucija svih pravnih subjekata koji se bave gospodarskom
djelatnošću
Zastupa interese članica i gospodarstva u zemlji i inozemstvu
Sudjelovanje u oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske
politike
Promocija hrvatskog gospodarstva u inozemstvu i uspostavljanje
veza poslovnog svijeta (predstavništva: Bruxelles, BiH, Kosovo,
Srbija, Crna Gora, Ruska Federacija, Afganistan)
Poslovno obrazovanje i unapređenje rada i poslovanja tvrtki
Izvršenje poslova javnih ovlasti
Izdavanje certifikata “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”
OSNOVNE KARAKTERISTIKE KZŽ
Sjeverozapadni dio Hrvatske između dva jaka
centra Zagreba i Varaždina
Njome prolazi Phyrinski pravac koji je ključna veza
sjeverozapadne i jugoistočne Europe odnosno
Jadranskog mora
Geoprometni položaj Županije sa šest cestovnih i
dva željeznička prijelaza govori o velikoj prometnoj
frekventnosti prostora Županije
Ističe se slikovitim pejzažem, te najvećom
koncentracijom spomeničke baštine
Graniči sa Republikom Slovenijom i susjednim
županijama Varaždinskom i Zagrebačkom
POVRŠINA
1.234 km2 (2,2 % površine Hrvatske)
SREDIŠTE ŽUPANIJE
KRAPINA (12.479 stanovnika)
GRADOVI
7
OPĆINE
25
STANOVNIŠTVO
133.064 (3,1% stanovništva Hrvatske)
GUSTOĆA NASELJENOSTI
108 stanovnika/km2
POLOŽAJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI KZŽ
Pokazatelji
Krapinsko-zagorska županija
Republika Hrvatska
Aktivno stanovništvo (31.03. 12.)
41.676
1.788.148
Ukupno zaposleni (31.03. 12.)
33.428
1.448.266
Stopa nezaposlenosti
19,8%
19,0%
3.836 kn / 511 €
4.635 kn / 618 €
Broj poduzetnika
1.381
91.190
Broj zaposlenih
15.359
833.343
Ukupni prihodi (2011., u 000)
8.740.379 kn / 1.165.384 €
603.280.670 kn / 80.437.423 €
Ukupni rashodi (2011., u 000)
8.646.979 kn / 1.152.931 €
591.934.371 kn / 78.924.583 €
396.910 kn / 52.921 €
32.232.209 kn / 4.297.628 €
Izvoz (2011., u 000)
2.294.952 kn / 305.994 €
13.374.825 kn / 1.783.310 €
Uvoz (2011., u 000)
1.854.380kn / 247.251 €
22.707.598 kn / 3.027.769 €
Prosječna neto plaća (2011.)
Investicije (2011., u 000)
Izvor: FINA, HZMO, HZZ PS Krapina, DZS, obrada: HGK ŽK Krapina
KRETANJE STRANIH DIREKTNIH INV. U RH
4,500
4,219
4,000
3,679
3,500
U mil. €
3,000
2,768
2,415
2,500
2,000
1,762
1,141
850
1,000
500
382
101
93
480
1,468
1,468
1,363
1,500
1,138
1,048
950
295
79
0
1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Izvor: HNB, obrada: HGK ŽK Krapina
„SUCCESS STORIES”









BDF servis d.o.o. - izrada, montaža i servis opreme za proizvodnju
ambalažnog stakla
Boxmark d.o.o.– proizvodnja kožnih navlaka za auto sjedala
Bulgari Filati d.o.o.– priprema i predenje tekstilnih vlakana
Dunapack d.o.o. – proizvodnja ambalaže od valovitog papira
Omco Croatia d.o.o. – proizvodnja kalupa za staklo
Predionica Klanjec d.o.o.– proizvodnja viskoznog prediva
Terme Tuhelj d.o.o.– wellness i hotelijerstvo
Tondach Hrvatska d.d. – proizvodnja glinenog crijepa
Vetropack Straža d.d. – proizvodnja ambalažnog stakla
CENTAR ZA INVESTICIJE HGK

Cilj:





Privlačiti i povećati strane investicije u Republiku Hrvatsku te poticati već prisutne
investitore na daljnja ulaganja i širenje poslovanja
Promovirati RH kao privlačnu zemlju za investiranje
Podržati investicijske projekte stranih i domaćih investitora pružajući im sve potrebne
informacije te logističku podršku
Djelovati kao spona između domaćih i stranih investitora i državne uprave te
predlagati mjere za poboljšanje investicijskog okruženja
Uloga županijskih komora:


Županijske komore su integralni dio mreže regionalne potpore
ulagačima i neizostavne su u provedbi ciljeva i usluga Centra
Spona u komunikaciji s nadležnim lokalnim institucijama
(regionalne razvojne agencije, uredi za gospodarstvo i dr.)
CENTAR ZA INVESTICIJE HGK - USLUGE





Izrada kataloga investicijskih projekata
Pružanje informacija o mogućnostima za poslovanje i investiranje u RH
Posredovanje u komunikaciji s nadležnim institucijama, potpora
ulagačima u administrativnim procedurama
Pronalazak i povezivanje investitora s lokalnim dobavljačima, uspostava
kontakta s potencijalnim poslovnim partnerima
Organizacija individualnih „tailor-made“ programa za
ulagače te pomoć pri organizaciji posjeta zainteresiranih
ulagača Republici Hrvatskoj
CENTAR ZA INVESTICIJE HGK - USLUGE





Pomoć na svim razinama putem razgranate mreže od 20 Županijskih
komora u Hrvatskoj i 9 predstavništava u inozemstvu
Baza podataka o hrvatskim poduzećima
Burza roba i usluga
Informacije o važećim propisima i zakonima u području ulaganja i
ekonomije
Trajno poticanje potencijala hrvatskoga gospodarstva i njegovih
investicijskih mogućnosti na trgovinskim misijama, poslovnim forumima,
sajmovima i izložbama
POSLOVNE ZONE


Krapinsko-zagorska županija trenutno ima 15 poslovnih zona
Poticajne mjere u poslovnim zonama:










porezne povlastice (djelomično ili potpuno umanjenje stope poreza na dobit)
carinske povlastice
potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s
ulaganjem
potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem
poticajne mjere za osnivanje i razvoj
poticajne mjere za velike projekte ulaganja – projekti ulaganja od značajnoga
gospodarskog interesa
riješeni prostorni planovi i imovinsko-pravni odnosi
oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade
oslobađanje od plaćanja općinskih poreza, logistička potpora…
Poslovna zona Krapina ima vlastitu carinarnicu
PROGRAM CERTIFIKACIJE REGIJA ZA ULAGANJA (ICPR)


Svrha EU projekta „Razvoj investicijskog okruženja“ je stvaranje pozitivnog
utjecaja na ulagačku klimu u hrvatskim županijama, a Republici Hrvatskoj
osigurati konkurentnost u natjecanju za strane ulagačke projekte.
Kroz ICPR program razvijena su četiri standarda:
 Informacijski, Imovinski, Marketinški i Standard investicijskog
okruženja (tzv. 4. Standard),
 te tri programa – Outreach, Benchmarking i Promocija ICPR-a.

"ONE STOP SERVICE CENTRE"
USPJEŠNA SURADNJA INSTITUCIJA
Krapinskozagorska županija
Obrtnička komora
KZŽ
Državne institucije
HGK Županijska
komora Krapina
Hrvatski zavod za
zapošljavanje
Općine i gradovi
Zagorska razvojna
agencija
PROJEKTI

Osvijestimo i pripremimo zaposlenike
na promjene – GEAR FOR CHANGES


MUDRA TEKSTIL


www.gear-progress.eu
www.mudraplatform.eu
Katalog Metaloprerađivačke
industrije KZŽ
ZAŠTO KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA ?









Povoljan geoprometni položaj i dobra prometna povezanost (6 cestovnih i 2
željeznička granična prijelaza), prometni položaj na europskim koridorima
Xa prema Maclju i koridor Vb prema Varaždinu
Kvalitetna i dostupna infrastruktura
Kvalificirana radna snaga
Industrijska i obrtnička tradicija
Izvoz u EU i razvijene zemlje
Blizina tržišta EU i istočnih zemalja
Dostupnost zemljišta za gradnju
Kvalitetne obrazovne ustanove
Termalni izvori, izvori pitke vode, nemetalne mineralne sirovine (kamen,
pijesak, opekarska glina), građevni kamen te šume
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents