Pirita jõe lõhe ja meriforelli sugukalade loendamiseks vajaliku

Report
TÜ EMI
Projekti eesmärk
Eesmärgiks on loendada Pirita jõkke kudema rändava
lõhe ja meriforelli sugukalade arvu ning määrata sooline
ja vanuseline struktuur. Võrrelda asustatud ja loodusliku
päritolu lõhe ja meriforelli suremust mereeluperioodil
(seda saab teada, sest praegu on teada kui palju lõhe
noorkalu Pirita jõest igal aastal merre rändab). Leida
seoseid sugukalade hulga ja kujunevate põlvkondade
arvukuse vahel.
Projekti
sisu
kirjeldus
Pirita jõe alamjooksule paigaldatakse kalatõke (Resistance Board Weir).
Tõke koosneb üksteise suhtes paralleelselt paigutatud plastiktorudest
mis on üksteise suhtes fikseeritud 6,67 cm suuruste vahedega. Kudema
rändavad lõhe ja meriforelli sugukalad on praktiliselt alati pikemad kui
45 cm ja paksema kehaga kui 7 cm ning nemad saavad üles- ja allavoolu
liikuda ainult läbi tõkke keskele rajatud ava. Avasse paigaldatakse
automaatne kaameraga varustatud kalaloendur, mis loendab kõik
avausest läbi rändavad kalad mis on pikemad kui 35 cm. Igast kalast
salvestatakse videolõik, mille alusel saab tuvastada kala liigi, soo ja
suuruse. Lisaks saab eristada looduslikku päritolu kalu asustatud
kaladest, sest asustatud kaladel on rasvauim ära lõigatud. Soetatava
tehnika toimimisiga on hinnanguliselt 7-10 aastat ning peale projekti
lõppu on võimalik sugukalade loendust läbi viia näiteks lõheliste
igaaastase seire raames või keskkonnainvesteeringute keskusest
täiendavaid rahalisi vahendeid taotledes.
Kalatõke rajatakse Pirita jõe
alamjooksule
Kalatõke (Resistance Board Weir)
Kalatõke (Resistance Board Weir)
Kalatõke koosneb
omavahel ühendatud
plastiktorudest
koosnevaist paneelidest, mis on omavahel ühendatud.
Paneelide alumine ots
kinnitatakse jõe põhja
ja jõevool hoiab teist
otsa veepinnast
kõrgemad.
Kalatõke koos loenduriga mis on
paigutatud esiplaanis olevasse puuri
Kalaloendur (Vaki Riverwatcher)
Loendur koosneb
joonisel paremal
pool esitatud
infrapuna andurist
ja kaameratunnelist.

similar documents