Letöltés - Geotechnikai Tanszék

Report
Földművek gyakorlat #2
Vámos Máté– BME Geotechnikai Tanszék
Gyakorlatok ütemterve
#1: Bevezetés, Rankine-féle földnyomás
 #2: Rankine fny., felúszás
ZH: márc. 20. 1800- 1930 óra (K.mf26. és K. mf79.)
PZH: ápr. 07.1215-1345 óra (K.mf26.-előadáson!)
 #3: HF1 Támfal
 #4: HF1 Támfal, konzultáció
 #5: HF2 Rézsűállékonyság, feladatbeadás
 #6: HF2 Rézsűállékonyság, konzultáció
 #7: Konzultáció, feladatbeadás
PPZH: máj. 22. 1300-1430 óra (K.mf26., K. mf79.)

2.
Földnyomások - ismétlés
Függőleges földnyomás
 Vízszintes földnyomás

 Nyugalmi (0)
 Aktív (a)
 Passzív (p)
3.
Földnyomási szorzók - ismétlés
4.

Nyugalmi

Aktív

Passzív
A földnyomás és az elmozdulások kapcsolata ismétlés
5.
Határozza meg az A-B függőleges falra ható nyugalmi, aktív és passzív
földnyomási ábrák értékeit és azok eredőjét! Felszíni teher nélkül illetve
abban az esetben is, ha a térszínen q=30 kN/m2 egyenletesen megoszló
teher működik. A homok jellemzőinek karakterisztikus értékei: γk=18 kN/m3,
φk=32º és ck=0 kPa.
A
±0,00
z
x,a
x,p
x,0
homok
Ea
E0
Ep
z
B
6.
-8,0
144
44,2
67,7
468,7
Felszíni terhelés
A
±0,00
z
30
x,a
9,2
x,0
14,1
x,p
97,6
homok
Ea
E0
Ep
z
B
7.
-8,0
174
53,5
81,8
566,3
Számítsa ki az A-B síkra ható aktív földnyomást és víznyomást, ha a
talajvízszint a jelölt helyzetben (-3,0 méteren) van. A homok jellemzőinek
karakterisztikus értékei: γk= 18 kN/m3, γs,k= 20 kN/m3, φk=32º és ck=0 kPa.
A
z
±0,00
x,a
Ea,1
54
Tv.=-3,0
16,6
homok
Ea
V
B
8.
-8,0
Ea,2
2,88
z
u
50
154
31,0
Rajzolja fel a vázolt rétegzett talajban az A-B síkra ható aktív
földnyomási ábrát és határozza meg rétegenként az eredőjét. A
kavics jellemzőinek karakterisztikus értékei: γk= 18 kN/m3; φk=40º és
ck=0 kPa. A homok jellemzőinek karakterisztikus értékei: γk= 20
kN/m3; φk=30º és ck=0 kPa.
A
±0,00
z
x,a
Ea,1
kavics
23,5
36,0
108
-6,0
homok
Ea,2
z
9.
B
-11,0
208
69,3
Határozza meg a vázolt rétegzett talajban az A-B függőleges síkra ható
Rankine-féle aktív földnyomás és víznyomás értékét! Az iszap
jellemzőinek karakterisztikus értékei: γk= 19 kN/m3; φk=24º és ck=30 kPa.
A homok jellemzőinek karakterisztikus értékei: γk= 18 kN/m3; γs,k= 20
kN/m3; φk=30º és ck=0 kPa. A felszínen q=20 kPa egyenletesen
megoszló teher hat.
A
z
±0,00
-30,6
20
x,a
iszap
-3,0
-6,6
77
25,7
homok
Tv.=-5,0
113
V
B
10.
-8,0
37,7
z
u
30
173
47,7

Odafigyelni:
 Ea<E0<Ep
 Felszíni teher: nem nulláról indul
 Talajvíz: hatékony+semleges feszültség, Eh-t csak
a hatékonyból számítjuk, a víznél törik az ábra
 Rétegzett talaj: Más K tényező, az ábra ugrik a
réteghatáron
 Kohéziós talaj: kohéziós tag „hozzáadása”, akár
negatív is lehet az ábra
11.
Karakterisztikus érték
A geotechnikai tervezés legkritikusabb
feladata
 A mért talajfizikai paraméterekből (f,c,
cu,g,Es) a tervezés során alkalmazandó
érték.
 Statisztikai módszereket alkalmaz

12.
Karakterisztikus érték
meghatározása
Xm: várható érték
 Kn :statisztikai paraméter
 Vx: relatív szórás

13.
Felúszás vizsgálat (UPL) EC7 alapján
Archimédesz törvénye („kisangyalom”)
 Felúszás=felhajtó erő miatti tönkremenetel
 A szerkezet állékonyságát a felúszással
szemben az állékonyságnövelő állandó
hatások (önsúly, oldalfelületen működő
súrlódás),
ill.
a
vízből
származó
állékonyságcsökkentő állandó és esetleges
hatások összehasonlításával kell ellenőrizni.

14.
Akkor teljesül, ha:
 A vízből származó állandó és esetleges
hatások:

15.

Állékonyságot növelő állandó hatások:

Bármely járulékos ellenállás tervezési
értéke:

A kihasználtság:
Parciális tényezők
16.
Példák
17.

similar documents