Ahşap Eşikler - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Report
T.C.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEL KONTROLÜ EĞİTİM TOPLANTISI
15 – 16 - 17 ŞUBAT 2012 AFYONKARAHİSAR
Muzaffer Çavuşoğlu
Orman Yüksek Mühendisi
TUNCELİ OVACIK İLÇESİ CİVARINDA BİR SEL DERESİ
2
YAĞIŞ
(-) Havada buharlaşma
(-) Bitkiler üzerinde
buharlaşma
TOPRAĞA DÜŞEN YAĞIŞ
3
(-) Yerde buharlaşma
(-) Ölü örtü ile tutulan
TOPRAĞA DÜŞEN
YAĞIŞ
(-) Yer çukurluklarında
depolanan
(-) Yüzey altı akışı
(-) İnfiltrasyola toprağa sızan
(+)Yüzey erozyonuyla taşınan
rüsubat
(+)Parmak erozyonuyla taşınan
rüsubat
YÜZEY AKIŞ DEBİSİ
(-) Yamaç düzlük ve
çukurluklarında tutulan
rüsubat
OYUNTU VE DERE YATAKLARI GİRİŞ DEBİSİ4
OYUNTU VE
DERE
YATAKLARI
GİRİŞ
DEBİSİ
(+)Oyuntu ve
dere
yataklarında
kaynak ve
yüzey altı akış
katılımları
DERE YATAK
AKIŞ DEBİSİ
(-) Taşkın
düzlüklerinde
yayılmalar
(+)Oyuntu erozyonuyla taşınan rüsubat
(+)Yatak taban oyulmalarıyla taşınan rüsubat
(+)Kıyı oyulmalarıyla taşınan rüsubat
(+)Kitle hareketleri sonucu taşınan rüsubat
(+) Kitle hareketleriyle oluşan göllenmelerin
patlamasından kaynaklanan debi artışları
(+) Taşınan orman enkazı
(-) Dere yatakları ve taşkın düzlüklerinde tuzaklanan
rüsubat
DERE
BOĞAZ
ÇIKIŞ
DEBİSİ
5
YAĞIŞ
(-) Havada buharlaşma
(-) Bitkiler üzerinde
buharlaşma
TOPRAĞA DÜŞEN YAĞIŞ
6
TOPRAĞA DÜŞEN YAĞIŞIN
AZALTILMASI
• Havada buharlaşmanın artırılması
Önlemsiz
• Bitkiler üzerinde buharlaşmanın artırılması
Mevcut Bitki Örtüsünün Korunması
Ağaçlandırma
Baltalık İmarı
Otlatmanın Düzenlenmesi
Mera Islahı vs.
7
(-) Yerde buharlaşma
(-) Ölü örtü ile tutulan
TOPRAĞA DÜŞEN
YAĞIŞ
(-) Yer çukurluklarında
depolanan
(-) Yüzey altı akışı
(-) İnfiltrasyola toprağa sızan
(+)Yüzey erozyonuyla taşınan
rüsubat
(+)Parmak erozyonuyla taşınan
rüsubat
YÜZEY AKIŞ DEBİSİ
(-) Yamaç düzlük ve
çukurluklarında tutulan rüsubat
OYUNTU VE DERE YATAKLARI GİRİŞ DEBİSİ
8
YÜZEY AKIŞ DEBİSİNİN AZALTILMASI
• YERDE BUHARLAŞMANIN ARTIRILMASI
• ÖLÜ ÖRTÜ İLE TUTULAN SUYUN ARTIRILMASI
Mevcut bitki örtüsünün korunup geliştirilmesi
Ağaçlandırma
Baltalık imarı
Otlatmanın düzenlenmesi
Mera ıslahı
Ölü örtünün korunması vs.
• YER ÇUKURLUKLARINDA TUTULAN SUYUN ARTIRILMASI
Teras şebekelerinin tesisi
9
• İNFİLTRASYONLA TOPRAĞA SIZAN SUYUN
ARTIRILMASI
Teras şebekelerinin tesisi
Ağaçlandırma
Baltalık imarı
Otlatmanın Düzenlenmesi
Mera ıslahı
Derin toprak işlemesi
Eşyükselti eğrilerine paralel sürüm
vs.
• YÜZEY ALTI AKIMLARININ ARTIRILMASI
Ölü örtünün korunması ve artırılması
10
OYUNTU VE DERE YATAK GİRİŞ
DEBİSİNİN AZALTILMASI
• YÜZEY VE PARMAK EROZYONUYLA TAŞINAN RÜSUBATIN
AZALTILMASI,YAMAÇ DÜZLÜK VS DE TUZAKLANAN RÜSUBATIN
ARTIRILMASI
Teras şebekesi tesisi
Ağaçlandırma
Baltalık imarı
Ölü örtünün korunması
Otlatmanın Düzenlenmesi
Mera ıslahı
Derin toprak işlemesi
Eşyükselti eğrilerine paralel sürüm vs.
11
Aydın Buharkent Feslek Çayı Havzası
Ericek Köyünde
Yapılmış Tarım Tipi Teraslar
12
OYUNTU
VE DERE
YATAKLARI
GİRİŞ
DEBİSİ
(+)Oyuntu ve
dere
yataklarında
kaynak ve
yüzey altı akış
katılımları
DERE
YATAK
AKIŞ
DEBİSİ
(-) Taşkın
düzlüklerinde
yayılmalar
(+)Oyuntu erozyonuyla taşınan rüsubat
(+)Yatak taban oyulmalarıyla taşınan rüsubat
(+)Kıyı oyulmalarıyla taşınan rüsubat
(+)Kitle hareketleri sonucu taşınan rüsubat
(+) Kitle hareketleriyle oluşan göllenmelerin
patlamasından kaynaklanan feyezan dalgalanmaları
DERE
BOĞAZ
ÇIKIŞ
DEBİSİ
(+) Taşınan orman enkazı
(-) Dere yatakları ve taşkın düzlüklerinde
tuzaklanan rüsubat
13
DERE YATAK AKIŞ DEBİLERİNİN
AZALTILMASI
• YUKARI HAVZA TAŞKIN DÜZLÜKLERİNİN KORUNMASI
• KIYI VE TABAN OYULMALARIYLA RÜSUBAT TAŞINMASININ ÖNLENMESİ
Çalı eşikler
Canlı eşikler
Kuru duvar eşikler
Ahşap eşikler
Kafestel sandık eşikler
Kafes tel eşikler
Miks eşikler
Çimento harçlı kagir eşikler
Taban kuşakları
Islah sekileri
Yatak taban ve şev kaplamaları
14
Sistematik ahşap eşikler
15
Ahşap eşik formu
16
Ahşap Eşikler
17
Basitçe oluşturulmuş ahşap eşik
18
Kuru duvar eşik
19
Kafes tel eşikler
20
Taşkın tesisi içinde sistematik
fildöfer eşikler
21
Kuru duvar eşikler
22
Sistematik taban kuşakları
23
Sistematik beton ıslah sekileri
24
Sistematik beton ağırlık ıslah
sekileri
25
Düşülü ıslah sekisi
26
Yeni yapılmış sistematik ıslah
sekileri
27
Prefabrik elemanlarla oluşturulmuş
sistematik sekiler
28
Prefabrik elemanlarla oluşturulmuş
sekiler
29
Çelik elemanlarla yapılmış seki
30
Çelik örgü tellerle yapılmış seki
31
Çelik putrellerle yapılmış seki
32
Enine yapı dairesel savak formu
33
İki kademeli savak
34
Geniş yataklarda eğimli kanat
35
Karma savak formu
36
Seki savaklarının sağlamlaştırılması
37
Enine yapı savak sağlamlaştırılması
38
• KİTLE HAREKETLERİ SONUCU RÜSUBAT
OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİ
• KİTLE HAREKETLERİYLE OLUŞAN
GÖLLENMELERİN PATLAMASINDAN
KAYNAKLANAN FEYEZAN
DALGALANMALARININ ÖNLENMESİ
• TAŞINAN ORMAN ENKAZININ
TUZAKLANMASI
• DERE YATAKLARI İLE TAŞKIN
DÜZLÜKLERİNDE YAYILMA VE TUZAKLANAN
RÜSUBATIN ARTIRILMASI
39
Kitle hareketleri ve orman enkazı
40
Bir sel sonrası köprü üzerinde
birikmiş orman enkazı
41
Yatağı yükseltip genişleterek yatağa
ulaşan kitlenin bloke edilmesi
42
İri materyal tuzaklıyan enine yapı
43
Çok amaçlı seki
44
Enerji kırıcı
45
Enerji kırıcı
Orman enkazı tuzağı
Materyal seçici
46
Orman enkaz tuzağı
47
Orman enkaz tuzağı
Materyal seçici
48
Enerji kırıcı
Orman enkazı tuzağı
Materyal seçici
49
Enerji kırıcı
Orman enkazı tuzağı
Materyal seçici
Debi kontrolu
50
Islah sekisi ve balık geçidi
51
Sel konisinde kıyı duvarları ve eğim kırıcı
sekiler
52
Sel deresi boğazında girişi düzenleyen
ızgaralı seki ve yamuk kesitli taş kaplama
taşkın kanalı
53
Sel konisi girişinde ızgaralı olarak dizayn
edilmiş seki ve mansaba doğru harçlı taş
kaplama trapez kesitli taşkın kanalı ve
kanalda eğim düşürücüler.
54
Boğaz bölgesinde iki adet sistematik tersip bendi
yola yakın olması nedeniyle biriken malzeme değişik
amaçlarla kullanılmak üzere alınabilecek mansaba
doğru dairesel kesitte taş kaplama taşkın kanalı
55
Boğaz bölgesinde taban yükseltilerek
genişletilmiş yatak ve rekreasyon amaçlı
kullanım
56
Dere boğazında tersip bendi ve taşkın
kanalı
57
Boğaz bölgesinde mansap taşkın tesisine
girişi düzenlemek amacıyla yapılmış tersip
bendi
58
Boğaz bölgesinde mansap taşkın tesisine
girişi düzenlemek amacıyla yapılmış tersip
bendi
59
Yerleşim yeri içinde taşkınların önlenmesi
amcıyla yapılmış taban biritli taşkın kanalı
60
TEŞEKKÜRLER
61

similar documents