3.ak012.2014

Report
Fenntartható fejlődés mérése
Dr. Szigeti Cecília
Fenntarthatóság a
makrogazdaságban
Makrogazdasági teljesítmény mérése
• SNA93 (ENSZ)
• ESA 95’ (EU)
– Gazdaság egészének és részterületeinek értékelése,
– Időbeli fejlődés bemutatása,
– Más nemzetgazdaságokhoz viszonyított helyzetének
bemutatása.
– Speciális felhasználási terület: saját forrás!
SNA mutatói
•
•
•
•
•
•
GDP
GNI
GNDI
NDP
NNI
NNDI
GDP: „Az országban adott évben
előállított és végső felhasználásra
kerülő termékek és szolgáltatások
összértéke. Adott évben keletkező
hozzáadott érték, a létrehozott bruttó
jövedelem.” (Solt)
Simon Kuznets
 1901-1985
 1932- GDP alapjai
 a Keynes-i "fiziológia"
"anatómiája"
http://www.wharton.upenn.edu/125anniversaryissue/kuznets.html
Nobel - díj 1971
GDP belső kritikája
• "Egy nemzet jólétére nemigen következtethetünk a
nemzeti jövedelem fentiekben meghatározott mércéjéből”
• „Figyelemmel kell lenni a növekedés mennyisége és
mineműsége közötti megkülönböztetésre, a költségek és
hozamok közöttire, a rövid és hosszú távú
megfontolásokra"
S. Kuznits 1934
Clifford Cobb - Ted Halstead - Jonathan Rowe Ha a GDP felmegy, miért megy
Amerika lefelé?
Kovász 1997. 1. szám
Mi a baj a GDP-vel?
• Nem veszi számításba a
háztartások és közösségek
által nyújtott
szolgáltatásokat.
• A szabadidőt és a családdal
töltött időt is értéktelennek
kezeli.
• Figyelmen kívül hagyja a
jövedelem eloszlást.
• A kimerülő erőforrások
mértéktelen használata
növeli a GDP-t.
• Nem tükrözi a környezeti
minőségben bekövetkezett
változásokat sem.
• Nem veszi számításba a
természeti környezet által
nyújtott szolgáltatásokat .
(Daly-Cobb)
• …a jelenlegi nemzetgazdasági elszámolási
rendszer a Földet felszámolás alatt álló
vállalatként kezeli. (Daly)
• „A GDP különös normája szerint az ország
gazdasági hőse az a halálos rákbeteg, aki éppen egy
költséges válópert folytat.” (Cobb)
Stiglitz-bizottság (2009)
• Két fő megállapítás:
– A társadalmi jólét mérésének előtérbe helyezése a
gazdasági eredménnyel (GDP) szemben
– a fenntarthatóság fontossága.
• A jelentés három fő területe:
– A klasszikus GDP kérdések
– Életminőség, társadalmi jólét
– Fenntarthatóság, környezeti kérdések
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
Akik másként csinálják
A több mint három
évtizede bevezetett
GNH kevésbé
materialista módon ítéli
meg a sikert.
http://www.grossnationalhappiness.com/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Psychological wellbeing indicators
Ecology indicators
Health indicators
Education indicators
Culture indicators
Living Standards indicators
Time Use indicators
Community Vitality indicators
Good Governance indicators
orszagokzaszlokcimerek.network.hu/.../bhutan
http://orszagokzaszlokcimerek.network.hu/blog/orszagok-zaszlok-cimerek-hirei/bhutan
Megoldási lehetőségek
• Szatellit mutatók Integrated System of Economic and
Environmental Accounts" (SEEA)
• GDP módosítása
–
–
–
–
MEW (Measure of Economic Welfare)
NEW (Net Economic Welfare )
ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare)
GPI Genuine Progress Indicator
• ECO 21
• HPI
• HDI (Human Development Index)
• BLI (Better Life Index)
Új
szemléletű
mutatók
Reformtörekvése
k
Szatellit
mutatók
GDP
módosítás
SEEA
• SNA kiegészítése, változatlanul hagyja a
hagyományos nemzeti elszámolás elveit és
alapjait.
http://mek.oszk.hu/07000/07002/07002.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators
MEW
• Nordhaus és Tobin 1973
• A számbavett állományok határait kiterjesztették, és a kiadásokat
új kategóriák szerint sorolták be, úgy, hogy az egészségügyi
kiadásokat és az oktatást a humán tőkébe fektetett
beruházásnak vették, és bizonyos kiadásokat - mint a
rendőrség fenntartását - "köztes" kiadásként értelmeztek,
mely önmagában nem generál jólétet. Olyan tételeket foglaltak
bele, mint a tulajdonos által lakott lakás vagy a tartós
fogyasztási javak szolgáltatásai, a szabadidő értéke és a
nem-piaci termékek egyes fajtái. Az urbanizáció bizonyos
költségeit levonták.
Forrás: Heltai, Eszmélet
NEW (SMEW)
• Samuelson és Nordhaus
• Pluszok: a szabadidő, "csináld magad" munkák és
a fekete/szürke gazdaság.
• Mínusz: környezeti károk.
Forrás: Heltai, Eszmélet
ISEW ISEW*
Módosítás iránya
Módosító tényező
+
Háztartási munka
+
Tartós fogyasztási javak szolgáltatásai
+
Az utak és autópályák szolgáltatásai
+
Egészségügyi és oktatási közkiadások
-
Tartós fogyasztási javak kiadásai
-
A jóléthez hozzá nem járuló egészségügyi és oktatási magánkiadás
-
Nemzeti reklámköltségek
-
Urbanizáció költségei
-
Ingázás közvetlen költsége
-
Közlekedési balesetek költsége
-
Vízszennyezés költségei
-
Zajszennyezés költségei
-
Levegőszennyezés költségei
-
Vizes élőhelyek csökkenése
-
Mezőgazdasági területek csökkenése
-
Nem-megújuló erőforrások kimerítése ???????
-
A hosszú távú környezeti károk költségei ????????
+
Tőkekínálat nettó növekedése
+
A külkereskedelmi mérleg nettó változása
Forrás: Friends of Earths
Módosítás iránya
GPI
Módosító tényező
+
A háztartási munka és a gyermeknevelés értéke
+
Az önkéntes munka értéke
+
A tartós fogyasztási cikkek szolgáltatásai
+
Az utak és autópályák szolgáltatásai
-
A bűnözés költsége
-
A családok szétzilálódásának költsége
-
A szabadidő csökkenése
-
Az alulfoglalkoztatás költsége
-
A tartós fogyasztási javak kiadásai
-
Az ingázás költsége
-
A háztartások szennyezés-csökkentési költségei
-
Az közlekedési balesetek költsége
-
A vízszennyezés költségei
-
A levegőszennyezés költségei
-
A zaj okozta károk
-
A vizes élőhelyek csökkenése
-
A mezőgazdasági területek csökkenése
-
A nem megújuló energiaforrások kimerülése
-
Más hosszú távú környezeti károk költségei
-
Az ózonréteg csökkenésének költsége
-
Az erdők csökkenése
+/-
Nettó beruházás
+/-
Nettó külföldi hitelnyújtás vagy kölcsönfelvétel
Forrás: Friends of Earths
HPI
• http://www.ted.com/talks/lang/en/nic_marks
_the_happy_planet_index.html
HPI és ökolábnyom
ECO 21
Az ECO21 olyan indikátor, amely egy-egy számmal
jellemzi a környezetet a terhelés, az állapot és a
válasz szempontjából, de az eddigi indikátoroknál
könnyebben előállítható és magyarázható. Ezek az
aggregált adatok mintegy „csengőszámok”, amennyiben
bármely irányba érzékelhetően elmozdulva szignált
adnak, figyelmeztetve a döntéshozókat.
Szlávik János
HDI
• 1/3 arányban a születéskor várható
élettartam
• 1/3 arányban az iskolázottság szintje
• 1/3 arányban az egy főre jutó GDP.
HDI
• http://hdr.undp.org/en/data/trends/
• http://hdr.undp.org/en/data/map/
Nemek közötti különbségek
Sorrend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36
Norway
Australia
New Zealand
United States
Ireland
Liechtenstein
Netherlands
Canada
Sweden
Germany
Hungary
2010 évi HDI statisztika alapján szerkesztve
Korrigált sorrend
5
18
25
37
29
..
1
16
3
7
34
Better Life Index
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/00100101510
Szerkezete
• housing (háztartás),
• income (jövedelem),
• jobs (munka),
•
•
•
•
community (közösség),
education (oktatás),
environment (környezet),
civic engagement (állampolgári szerepvállalás),
• health (egészség),
• life satisfaction (elégedettség az élettel),
• safety (biztonság),
• work- life balance (munka-élet egyensúly).
Október 2.
• Óra elmarad (konferencián leszek).
• (Helyettem) nézzék ezt a filmet:
• https://www.youtube.com/watch?v=fLD
wF6d076E
• Ha plusz pontot szeretne (2p), akkor
foglalja össze maximum 10 mondatban:
Ön milyen hasonló megoldásokat ismer a
saját környezetében? Mit lehetne nálunk
tenni? Ön mihez kezdene? Okt. 8. délig
várom az e-maileket.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents