De krant wordt gedrukt…

Report
Het verhaal van Het Belang van Limburg en Gazet Van Antwerpen
 de eerste editie van Het Belang van
Limburg wordt gedrukt vanaf 23.00
uur, dit zijn de kranten voor buiten
Limburg,
 de tweede editie wordt nadien
gedrukt, en is bestemd voor verdeling
in Limburg.
 verdeling via bpost,
 verdeling via het distributiecentrum
van AMP / Distrilim.
Bpost beschikt over een eigen kantoor in het
drukcentrum te Beringen.
De kranten zijn gedrukt en nu?
• de gewone briefwisseling komt mee naar
Beringen,
• in Beringen maken de medewerkers van Bpost
de rondes klaar van de gewone briefwisseling,
• de kranten worden in ijzeren karren gelegd.
Alles mooi verdeeld?
De vrachtwagens worden gevuld met de gewone
postbedeling en de kranten.
Het drukcentrum in Beringen is
eigenlijk een voorsorteercentrum voor
de volgende kranten:
• Gazet van Antwerpen,
• Het Belang van Limburg,
• Het Nieuwsblad (editie Limburg).
Deze kranten worden allemaal in
Beringen gedrukt.
Wanneer vertrekt Bpost in Beringen?
• Bpost Limburg bestaat uit 11 ritten,
• Deze vertrekken tussen 03.00 uur en 03.45 uur naar 44
uitreikingskantoren,
• Tussen 04.00 uur en 05.30 uur komen ze aan in de
uitreikingskantoren.
Wanneer krijgen de mensen hun krant in de bus?
• weekdag voor 07.30 uur,
• zaterdag voor 10.00 uur.
De 1ste editie van Het Belang van Limburg
wordt vanaf 23.00 uur gedrukt in Beringen.
Als deze gedrukt zijn, worden ze
klaargemaakt voor transport en verlaten ze
het drukcentrum in Beringen rond 01.00 uur.
Dan gaan ze naar het verdeelcentrum van
AMP/ Distrilim in Ham.
 Verdeelt ongeveer:
 300 krantentitels,
 meer dan 5000 magazines.
 Worden geleverd aan 580 verkooppunten:
 zelfstandige krantenwinkels,
 kiosken,
 Press Shop,
 grootwarenhuizen,
 benzinestations.
AMP Vlaanderen
Wilrijk
AMP West-Vlaanderen
Oostkamp
Vlaams Brabant - Limburg
Ham
Wallonië EST
Grace Hollogne
AMP Wallonië
Jumet
Brussel
Brussel
 met grote vrachtwagens worden kranten en
tijdschriften aangebracht,
 deze worden in Ham op een paar uur tijd verwerkt
en verdeeld in bakken,
 de bakken worden dan in kleinere vrachtwagens
gebracht naar de verkooppunten.
Vanuit Ham worden 650 verkooppunten bediend en
nog eens 350 verkooppunten die elders verdeeld
worden.
Vanaf 01.00 uur: De kranten zijn gedrukt en nu?
• de kranten worden geteld, gestapeld, gebonden
en verpakt,
• ze worden verzendklaar gemaakt, op de kade
klaargezet en geladen in de vrachtwagen,
• ze worden in 4 groepen (de edities) naar Ham
gebracht.
De 1ste editie staat klaar om 01.00 uur.
De 2de editie staat klaar om 01.50 uur.
De 3de editie staat klaar om 02.30 uur.
De 4de editie staat klaar om 03.15 uur.
Tussen 01.15 uur en 03.00 uur
• de rit van Beringen naar Ham duurt 10
minuten,
• de kranten komen aan in het
distributiecentrum.
De chauffeur lost de kranten in het
magazijn van AMP/ Distrilim.
Tussen 02.00 uur en 03.00 uur komen 90% van alle kranten
binnen. De kranten worden in groene bakken gelegd,
verdeeld volgens de verschillende winkels.
Vanaf 03.15 uur moeten de eerste chauffeurs kunnen
vertrekken voor hun rit.
Alle bakken worden vergezeld door een mapje met
informatie voor de winkeliers. Vervolgens laadt de
chauffeur zijn vrachtwagen met bakken gevuld met
kranten en eventueel tijdschriften.
Hoe weet de chauffeur welke bakken voor welke
winkel zijn?
Dit komt door de code op de bak, elke winkel en rit
heeft zijn eigen code.
XL03 staat voor: ritnummer XL en klantnummer 01
Vanaf 03.15 uur: De kranten verlaten
Ham.
• elke chauffeur vertrekt met zijn
vrachtwagen richting de krantenwinkels,
grootwarenhuizen, tankstations, …
• elke chauffeur heeft per rit 15 à 20
klanten,
• de chauffeur krijgt een rittenblad.
Hierop staan al zijn winkels aan wie hij
moet leveren en hierop noteert hij:
• hoe laat hij toekomt bij de winkel;
• hoeveel bakken er geleverd worden
en hoeveel er mee terug gaan.
Informatie kan ook digitaal:
• sommige uitgevers willen dat de
groene bakken gescand worden,
• de chauffeur scant de bakken als zij
het distributiecentrum verlaten en hij
scant de bakken opnieuw als hij
aankomt bij de klant,
• het scanningsapparaat stelt het uur
vast dat de chauffeur aankomt bij de
winkeliers.
Voor 05.00 uur
Tegen 03.15 uur vertrekken de eerste chauffeurs en
komen rond 04.00 uur aan in de winkels.
Dan begint het werk voor de winkelier.
• de transporteur levert in een hal, afgescheiden van
de winkel,
• de transporteur levert via een aparte ruimte,
• buiten aan de winkel is er een speciale bak of
container voorzien.
De winkelier gaat aan de slag:
Onder de bakken staan wieltjes, daardoor zijn deze
bakken gemakkelijk verplaatsbaar.
Controle van de levering:
Dit gebeurt aan de hand van de documenten in het
rode mapje.
De geleverde kranten en tijdschriften worden
vergeleken met de verzendnota.
Wanneer de nieuwe kranten in de winkel komen en uitgestald
worden, worden de oude kranten en tijdschriften verzameld.
De onverkochte kranten en
tijdschriften worden geteld.
De winkelier moet een
document invullen waarop
hij de aantallen aangeeft
van de niet verkochte
goederen.
Hij kan deze lijst ook via
een internet-toepassing
doorgeven.
De handelaar legt alle onverkochte goederen
in de groene bakken en sluit deze af.
In het rode mapje wordt de onverkochte lijst
gestoken indien deze via papier is ingevuld.
De chauffeur neemt bij de
levering van de nieuwe bakken
de retourbakken mee terug.
Deze worden door de winkelier
geplaatst waar de chauffeur de
nieuwe bakken levert.
Ook lege bakken gaan mee terug.
Wat wordt er in Ham gedaan met de
retourbakken?
• de bakken worden geopend,
• de barcode van de bak wordt gescand,
• de artikelen in de bak worden ook
gescand.
Wat gebeurt er met de retourgoederen?
• een deel gaat terug naar de uitgevers,
• het andere deel wordt gerecycleerd.
De onverkochte lijst wordt gecontroleerd door de
distributeur (dit gebeurt aan de hand van de gescande
bakken).
Van de gescande goederen wordt een lijst gemaakt, ‘de
onverkochte staat’.
De handelaar ontvangt een onverkochte staat die hij kan
controleren met hetgeen hij ingevuld heeft.

similar documents