Proje Önerisi

Report
1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek
2
1507 Programı
KOBİ’lerin Hizmetinde
Bu program ile KOBİ’lerin; araştırma, yenilikçi ürün, süreç ve
teknoloji geliştirme konularında teşvik edilmesi hedeflenmiştir.
3
1507 Programı
Destek
Ürünle veya
süreçle ilgili küçük de
olsa iyileştirme
yapacaksam destek
alabilir miyim?
Yeni bir ürün veya
süreç geliştirmek için?
Teknolojik her tür
iyileştirme için
başvurabilirsiniz.
Elbette! Yeni ürün
geliştirmek istiyorsanız
mutlaka başvurunuz.
4
1507 Programı
Hedefler
Rekabet
Yeni Ürün
Yenilik ve Ar-Ge
Süreçlerinin Öğrenilmesi
Teknoloji Geliştirme
Katma Değer
İş birliği
Marka Prestiji
Proje Yönetimi
5
1507 Programının Sunduğu
Maddi Avantajlar
Bütçesi 500.000 TL’ye, süresi 18 aya kadar
olan projeye %75 hibe destek
Proje fikrini ortaya çıkaran proje personeline
7.500 TL teşvik ikramiyesi
Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu
için 10.000 TL'lik gidere destek
6
1507 Programının Sunduğu
Bilgi-Deneyim Avantajları
Proje yönetim bilgi ve deneyimi
kazanılması
Yenilik ve Ar-Ge süreçlerinin izleyici
denetiminde uygulanarak öğrenilmesi
1507 Programında
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Avantajı
Bu programda
KOBİlerin proje kapsamında
üniversitelerden ve Ar-Ge
kuruluşlarından hizmet alımı
desteklenmektedir.
Piyasada rekabet edebilmek için
yenilikçi bir ürün geliştirmek istiyorum.
Ancak bu faaliyetin belirli bir kısmını
bünyemde yapmak benim için çok riskli
ve maliyetli olabilir.
Var olan ürünlerimin
kalitesini yükseltmek istiyorum.
Bunun nasıl yapılacağını öğrenmeye
ihtiyacım var.
7
8
1507 Programı
Hedefler ve Kazanımlar
Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge
yapılanmasının oluşturulması
Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesi
Teknik problemlerin katma değer
oluşturacak şekilde çözümü
Yenilik getirecek fikirlerin hayata
geçirilmesi
Var olan üretimin verimli kılınması
Maliyetin azaltılması
9
1507 Programı
Hedefler ve Kazanımlar
İthal edilen ürünün firma
tarafından üretilmesi
Ar-Ge çalışmaları için bir
üniversite ya da kamu araştırma
enstitüsü ile çalışılabilmesi
Bu çalışmalar için finansal desteğe
en hızlı ulaşım
10
1507 Programının
Hedefleri ve Kazanımları
KOBİ’lere Ar-Ge ve proje yönetimi
yeteneğinin kazandırılması
KOBİ’lerin yenilikçi ve
ticarileşebilecek ürün/süreç
geliştirmesine katkı sağlanması
Dünya pazarlarında rekabet
edebilir başarılı firma sayısının
artırılması
11
1507 Programı
Başvuru Koşulları
«TÜBİTAK destek programlarına yapılan ilk 5 proje
içinde olmak kaydıyla 1507 programına başvuru
yapılabilir. Ancak bu 5 projeden 2sinin ortak proje
başvurusu olması gerekmektedir (3+2).»
«Bu programa sadece KOBİ’ler başvurabilir.»
12
1507 Programı
Başvuru ve Değerlendirme
Proje
Önerisi
(AGY 101)
PRODİS
üzerinden
Proje
Önerisi
Firma
PRODİS üzerinden
Uzman Hakem
Değerlendirme
Raporu
Destek Kararı
Teknoloji Grubu
Yürütme Komitesi
13
1507 Programı
Kazanımlar
Ayrıntılı Bilgi;
www.tubitak.gov.tr/1507
[email protected]
Dikkatiniz İçin
Teşekkürler

similar documents