Document

Report
aA
Ə
A
?
?
Mavi balina
Tutuquşu
Bilirsinizmi
Keçmişdə braziliyalılar ona azadlıq
simvolu kimi baxırdılar
Böyük Tukan
Bilirsinizmi?
Tukan başqa quşların yuvasında yumurta oğurlayır.
Yırtıcı quşlat
Bayquş
Bilirsinizmi?
Bayquş çox yaxşı eşidir.
2-4 yumurta qoyur. 35 günə bala çıxarır.
Qartal
Bilirsinizmi?
Vaxtilə ona Asiyada tülkü ovlamağı öyrədirdilər
və evlərdə onu yaraşıq üçün saxlayırdılar
Ev quşları
Toyuq
Bilirsinizmi?
Toyuğu bizim eradan əvvəl 3000 il bundan qabaq
Hindistan xalqları əhliləşdirib.
Ördək
Bilirsinizmi?
Çöl ördəyi yuvasını qamışlıqda düzəldir. Yem
dalınca gedəndə yuvasının üstünü qarnının
altındakı lələklərlə örtür
Hinduşka
Bitkilər aləmi
Yeyilən Göbələkləri tanıyırsız?
Yeyilməyən Göbələkləri tanıyırsız?

similar documents