TEMEL AVCILIK E**T*M* - KKTC Avcılık Federasyonu

Report
TEMEL AVCILIK EĞİTİMİ
HAZIRLAYAN:
UZ. BİYOLOG NAZIM KAŞOT
ÇEVRE EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ UZMANI VE DOKTORA
ÖĞRENCİSİ
KKTC AVCILIK FEDERASYONU EĞİTİM ASBAŞKANI
YAKIN DOĞU KOLEJİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
AVCILIK NEDİR?
• Avcılık; insanlık tarihinin en eski
zamanlarından beri süregelmiş, insanların
savunma, beslenme ve giyecek sağlama gibi
temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan
bir faaliyettir.
AVCILIK NEDİR?
• Avcılık tarih boyunca önemini korumuştur.
Kısacası Avcılık İnsanlar için bir kültürdür.
• Gün geçtikçe insan sayısı (avcı sayısı) sürekli
artarken, av sayısı azalmaktadır. Av
hayvanlarının tükenmesini önlemek, av
kültürünün devamını sağlamak ve doğayı
korumak adına modern avcılık belirli kurallar
çerçevesinde yapılmaktadır.
KKTC AVCILIK FEDERASYONU
•
KKTC Avcılık Federasyonu; 1971 kurulmuş,
55 kayıtlı birlik ve kulüple, yaklaşık 20,000 Üye
sayısıyla ve şu an itibariyle de KKTC’de faaliyet
gösteren en büyük sivil toplum örgütlerinden
biridir.
• Federasyon Atatürk Stadyumu altında bulunan
ana ofisi ve İskele ofisiyle camiamız ve
sürdürülebilir avcılık için çalışmaktadır.
AVCILIK FEDERASYONU İRTİBAT
BİLGİLERİ
• Avcılık Federasyonu adres: Atatürk Stadyumu Altı
Göçmenköy-Lefkoşa/ KKTC
• İrtibat Telefonu : 0392 223 48 82
• Fax numarası: 0392 223 28 47
• Federasyon Başkanı Cep Tel: 0533 851 98 42
• Web adresi: http://www.avfed.com
• e-mail: [email protected]
•
: KKTC Avcılık Federasyonu
AVCILIK FEDERASYONU’NUN GÖRÜŞ
VE AMAÇLARI (FEDERASYON
TÜZÜĞÜNE GÖRE)
1) Federasyon tümü ile sportif bir kuruluş olup siyasetle uğraşmaz,
siyasi amaçlara hizmet etmez.
2) Avcılık sporunu; politik, ırk ve din ayrımı yapmaksızın geliştirmek.
3) KKTC’de ikamet eden tüm avcıları ve avcı derneklerini federasyon
çatısı altında örgütlemek.
4) Federasyona bağlı dernekler arasında koordinasyonu sağlamak ve
üyelerine gerekli hallerde olanakları çerçevesinde yardımda
bulunmak.
5) Uluslararası avcılık kuruluşları ile ilişki kurmak, Federasyon Genel
Kurulu’nun benimsediği bir uluslararası avcılık kuruluşuna üye olmak
ve ülke şartlarına uyabilen evrensel kuralları uygulamaya çalışmak.
6) Avcılık sporu ile ilgili düzenleyici yasaların yapılmasını sağlamak.
AVCILIK FEDERASYONU’NUN GÖRÜŞ
VE AMAÇLARI (FEDERASYON
TÜZÜĞÜNE GÖRE)
7) Kara ve sularda yaşayan av hayvanlarının korunması, çoğalması ve
gerekirse uygun türlerle çeşitlendirilmesi için gerekli girişim ve
faaliyetlerde bulunmak, üretim ve koruma için gerekirse fon ve
kaynak oluşturmak.
8) Deniz ve kara avcılığı dallarında gerekli eğitmen, antrenör, ve
hakemler yetiştirmek.
9) Avlanma tarihi ve sürelerini, av bölgelerini, avlanacak hayvan
türlerini ve miktarlarını saptamak ve ilgili makamlara önerilerde
bulunmak.
10) Avcılıkla ilgili her türlü malzemenin gerekirse ithali ve üretimi için
mevcut yasalara uygun olarak faaliyet göstermek. Üyeleri amaca
uygun kooperatifleşmeye ve ortaklıklar oluşturmaya yöneltmek.
AVCILIK FEDERASYONU’NUN GÖRÜŞ
VE AMAÇLARI (FEDERASYON
TÜZÜĞÜNE GÖRE)
11) Federasyon’un faaliyet gösterdiği alanlarda amaca uygun olarak
kullanılmak üzere gerekirse taşınır veya taşınmaz mal edinmek.
12) Av sezonu boyunca üyelerin av kazalarına karşı sigortalanması için
faaliyette bulunmak.
13) Av hayvanlarının korunması için ilgili bakanlıkla Av Müfettişliği konusunda
faaliyet göstermek üzere gerekli kişilerin eğitimini yapmak ve ilgili
Bakanlığa ismen önermek.
14) Çevre bilincinin geliştirilmesine öncülük etmek ve çevre koruma
hareketlerini yönlendirmek.
15) Avcıların eğitilmesi için gerekli yasaların çıkarılmasını sağlamak ve eğitim
konusunda avlanma ehliyeti verebilecek kişileri eğiterek ve bu bağlamda
tüm avcıların eğitiminden geçirilerek avcılık ehliyeti almalarını sağlamak.
16) Avcılara atış poligonu kazandırılması için çalışmak.
YÜRÜTME OLARAK AMACIMIZ…
• Federasyon amaçlarına koşulsuz bağlı kalarak, bir
kültür mirası olan avcılığı;
1) Sürdürülebilir hale getirmek
2) Bilimsel gerçekler ışığında ve dünyayı takip
ederek avcılığın ülkemize uygun şekilde
gelişimini sağlamak
3) Eğitimi sadece yeni avcılara değil tüm avcı
camiasına vermek
4) Üretim, Eğitim ve Çevre konularında avcılık
yararına bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi
için çalışmak
CAMİAMIZA BUGÜNE DEĞİN HİZMET
ETMİŞ BAŞKANLAR
1) İRFAN PARALİK
(1971-1979) Kurucu Başkan
2) OLGUN OLAY
(1979-1986)
3) ZEKİ TAŞÇI
(1986- 1994)
4) MUSTAFA EFE
(1994- 1996)
5) MEHMET PARALİK (1996- 1997)
6) SÜLEYMAN UYAR (1997- 2002)
7) HASAN ALİCİK
(2002- 2004)
8) HARPER ORHON (2004- 2008)
9) NİLHAN TAYFUNLU (2008- 2012)
10) AYSIN KARADERİ (2013)
AVCILIK FEDERASYONU YÜRÜTME
KURULU
•
•
•
•
•
•
•
•
Başkan:
Genel Sekreter:
Genel Sayman:
Eğitim Asbaşkanı:
Üretim Asbaşkanı:
Müsabakalar Asbaşkanı:
Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu:
Basın-Yayın ve Propaganda Sorumlusu:
• Koruma Asbaşkanı:
Aysın KARADERİ
Hasan KOLOZALİ
Salih AKYÜZ
Nazım KAŞOT
Deniz ÖZATINÇ
Nahit AYDENER
Okan EROĞLU
Tahir SAYGINER
Gökmen TOPKAYALI
AVCILIK FEDERASYONU YÜRÜTME
KURULU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faal Üye:
Faal Üye:
Merkez Hakem Komitesi Başkanı:
Ceza Kurulu Üyesi:
Ceza Kurulu Üyesi:
Ceza Kurulu Üyesi:
Ceza Kurulu Üyesi:
Denetleme Kurulu Başkanı:
Denetleme Kurulu Üyesi:
Denetleme Kurulu Üyesi:
Mustafa UZUNSAF
Yener DOĞAN
Memduh PARS
Av. Özen HÜRSES
Soner KARASALİH
Saffet AŞAROĞLU
Dağhan AYLANÇ
Sinan DEDE
Oğuz KADİROĞLU
Özer KASAP
AVCILAR OLARAK BİZİ İLGİLENDİREN
YASALAR
1) Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme
Yasası
2) Ateşli Silahlar Yasası
3) Çevre Yasası
(Yasaları http://www.avfed.com sitesinden
indirebilirsiniz)
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını
Düzenleme Yasası’nın İçeriği Nedir?
• Bu yasa av ve avla ilgili yaban hayvanları ile
bunların yaşama alanlarının korunması, doğal
ortamda varlıklarını sürdürmeleri, koruma
tedbirleri ve esasları, yasa kurallarına
uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını ve
avcılık ruhsatına ilişkin harçları düzenler…
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını
Düzenleme Yasası’na Göre Bilinmesi
Gerekenler
• Her üç yasa da bizler için önemli olmakla beraber
avcılık konusunda bilinmesi gerekenler ve sınırlamalar
için temel almamız gereken Av ve Avla İlgili Yaban
Hayatını Düzenleme Yasası’dır. Bu yasa eskiden Fasıl 65
yasası olarak geçmekteydi fakat bilimsel bilgiler ışığında
ve geçmişte yapılan uygulamaların günümüz şartlarına
uygun olmaması gibi nedenlerden ötürü 26 Ocak 2009
tarihinde yürürlüğe giren ve yeni adıyla Av ve Avla İlgili
Yaban Hayatını Düzenleme Yasası bizleri doğrudan
ilgilendirdiğini ve bu yasa kurallarını uygulamakla
yükümlü olduğumuzu lütfen unutmayalım…
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını
Düzenleme Yasası’na Göre Bilinmesi
Gerekenler
• Av hayvanı: ova tavşanı ve av kuşları
• Av kuşları: turaç, sülün, keklik, cikla, çulluk,
bıldırcın, üveyik, yaban güvercini, fassa,
saksağan ve karga.
• Yabani Kuş: evcil olmayan kuşlar
AV MEVSİMİ
Yasa kapsamında 3 farklı Av Mevsimi
bulunmaktadır.
1) Büyük Av : 15 Ekim- 5 Ocak tarihleri
arasındaki süreyi kapsar. Bu mevsimde ilan
edilecek av günlerinde; ova tavşanı, keklik,
turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini,
fassa, karga ve saksağan avlanabilir.
BÜYÜK AV HARİTASI
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Ova Tavşanı (Lepus europeaus)
http://www.kibrisonlinehaber.com/haber/wp-content/uploads/2012/10/yaban_tavsani1.jpg adresinden
alınmıştır.
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Keklik (Alectoris chukar) foto: Nazım Kaşot
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Turaç Erkek birey (Francolinus francolinus)
(http://www.trakus.org/kods_bird/resim/kus/orji/fg2/fFuPTQ0pA3EN2ToaK09tJliA
[email protected]@CcAv.jpg sitesinden alınmıştır)
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Turaç solda dişi sağda erkek birey
(http://www.trakus.org/kods_bird/resim/kus/orji/fg5/24016.jpg
sitesinden alınmıştır)
• Sülün ( Phasianus colchicus) solda dişi birey
sağda erkek birey
(http://www.naturephoto-cz.com/photos/birds/pheasant-9485.jpg adresinden alınmıştır)
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Çulluk (Scolopax rusticola) (http://www.yeniansiklopedi.com/wpcontent/uploads/2011/10/culluk.jpg adresinden alınmıştır)
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Bıldırcın (Coturnix coturnix) solda dişi sağda
erkek birey (http://www.metunews.com/d/news/3201.jpg sitesinden alınmıştır)
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Yaban güvercini (Columba livia) foto: Nazım Kaşot
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Fassa (Columba palumbus)
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Karga (Corvus corone)
BÜYÜK AVDA AVLANABİLECEK
HAYVANLAR
• Saksağan (Pica pica) (http://hayvanlaralemi.hol.es/wpcontent/uploads/2013/05/Saksa%C4%9Fan.jpg sitesinden alınmıştır)
AV MEVSİMİ
2) I. İnce Av: 6 Ocak- 15 Mart tarihleri arasındaki
süreyi kapsar. Bu mevsimde ilan edilecek av
günlerinde; çulluk, cikla, yaban güvercini,
fassa, karga ve saksağan avlanabilir.
3) II. İnce Av: 15 Ağustos- 15 Eylül tarihleri
arasındaki süreyi kapsar. Bu mevsimde ilan
edilecek av günlerinde; üveyik, yaban
güvercini, fassa, karga ve saksağan avlanabilir.
I. İNCE AV HARİTASI
I. İNCE AVDA AVLANABİLECEK
KUŞLARDAN CİKLA
• Kıbrıs’ta 6 farklı cikla türü görülebilmektedir.
Bunlar:
1) Turdus philomelos
2) Turdus pilaris
3) Turdus viscivorus
4) Turdus merula
5) Turdus iliacus
6) Turdus torquatus (flora ve faunanın korunması
emirnamesine göre koruma altına alınmıştır)
Not: Çevre Eğitimi bölümünde ayrıntılı olarak
anlatılacaktır…
I. İNCE AVDA AVLANABİLECEK
KUŞLARDAN CİKLA
• Cikla (Turdus philomelos) http://ibc.lynxeds.com/photo/songthrush-turdus-philomelos/adult-bird-perched adresinden alınmıştır)
II. İNCE AV HARİTASI
II. İNCE AVDA AVLANABİLECEK
KUŞLARDAN ÜVEYİK
Üveyik (Streptopelia turtur)
http://img443.imageshack.us/img443/3001/uveyikkusu.jpg
adresinden alınmıştır)
AV MEVSİMİ
• Bakanlar kurulu istediği takdirde Resmi
gazetede yayınlanacak bir tüzükle; av
populasyonunun korunması, doğal afet, salgın
hastalık riski (kuş gribi salgını döneminde
olduğu gibi) ve benzeri amaçlarla av mevsimi
dönemlerinde belirtilen süreleri kısaltabilir
veya kaldırabilir.
AV MEVSİMİ
• Yasada belirtilen 3 farklı av mevsimi dışında zararlılarla
mücadele kapsamında yapılan karga ve saksağan mücadele
özel izni hariç avlamak kesinlikle yasaktır! Bu dönem Kapalı
Mevsim olarak isimlendirilir. (Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını
Düzenleme Yasası altında çıkan Tüfeklerin Muhafazası ve
Kapalı Mevsimde Karga ve Saksağan Mücadelesinde
Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’ne göre)
A) Her iki tarih dahil olmak üzere 16 Mart- 14 Ağustos tarihleri
arasındaki süre
B) Her iki tarih dahil olmak üzere 16 Eylül- 15 Ekim tarihleri
arasındaki süre
Kapalı mevsim süresince; av hayvanı vurulamaz, öldürülemez,
alınıp satılamaz ve yakalanamaz.
Tüfeklerin Muhafazası ve Kapalı
Mevsimde Karga ve Saksağan
Mücadelesinde Kullanılmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Tüzüğü
• Avcılık federasyonu tarafından Tüfeklerin
Muhafazası ve Kapalı Mevsimde Karga ve
Saksağan Mücadelesinde Kullanılmasına ilişkin
Usul ve Esaslar Tüzüğü uyarınca kapalı mevsimde
özel izinle zararlılara yönelik mücadele çalışmaları
yapılmaktadır.Tüzüğe göre zararlı olarak ifade
edilen türlerin ikisi de Kargagiller (Corvidae)
familyası içinde yer alır. Bu türler karga ve
saksağandır. Unutulmamalıdır ki kapalı mevsimde
kesinlikle avlamak YASAKTIR. Bu tüzükle
gerçekleşen av özel izin olup sadece zararlılarla
mücadele etmek için verilir.
YASA KURALLARI
• 1 Mart- 15 Haziran tarihleri arasında doğada av
köpekleri ile av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz
veya kovalanamaz veya yakalanamaz.
• Ava kapalı mevsimde tazı cinsi köpekler doğada
gezdirilemez
• Av ruhsatı alabilmek için gerekli koşullar,
-21 yaşını doldurmuş olmak
- Av ruhsatı almak için engeli bulunmamak
- Avcılık eğitimini tamamlamak ve yapılacak sınavda
başarı olmak
- KKTC vatandaşı olmak
YASA KURALLARI
• Geçerli bir av ruhsatı sahibi olan kişilerin, üç yıl
üst üste ruhsatını yenilememeleri durumunda;
tekrardan ruhsat alabilmeleri için
- Av ruhsatı belgesi almaya engeli bulunmama
- Avcılık eğitimini tamamlama
- Yapılacak sınavlarda başarılı olma
koşulları aranmaktadır.
YASA KURALLARI
• Unutulmamalıdır ki Yasaya göre Av Ruhsatı olmayan herhangi bir
kişi hiçbir şekilde bir av hayvanı veya yabani kuş avlayamaz,
öldüremez veya yakalayamaz.
• Bir av bölgesi içinde Polis dışında Av Koruma Görevlisi de kişiden Av
Ruhsatını ibraz etmesini ayrıca adını ve adresini söylemesini
isteyebilir. Bu konuda yasayla tam yetkili olduklarını unutmayalım ve
ruhsatımızı istemeleri durumunda da lütfen duyarlı olup Av Koruma
Görevlilerine belgemizi ibraz ederek görevlerini icra etmelerine
yardımcı olalım.
• Av Ruhsatı harçlarının, bağlı bulunduğunuz kaymakamlığa her yıl
ödenmesi gerektiğini unutmayınız.
• Av Ruhsatı için her yıl belli bir miktar harç ödenir buna ilaveten av
hayvanı yetiştirilmesi ve av hayvanlarının nesillerinin devamlılığını
sağlamak amaçlı yapılacak projelerde kullanılmak üzere 100 TL de
katkı payı ödenir. Katkı paylarının amacına uygun kullanılması
Merkezi Av Komisyonu tarafından sağlanır. (MAK’ın ne olduğu ve
oluşumu daha sonra ayrıntılı anlatılacaktır)
YASA KURALLARI
• Unutmayalım … Av Ruhsatının üzerinizde taşınması
gerekmektedir ve ilgili görevli durumunda istenmesi
durumunda da ibraz muhakkak edilmesi gerekmektedir.
• Her Av Ruhsatının süresi verildiği tarihi izleyen 31
Temmuz günü sona erer.
• Av Ruhsatının kaybolması veya üzerindeki yazıların
okunamayacak şekilde silinmesi durumunda
Kaymakama yeterli ve geçerli açıklama yapmak kaydıyla
10 TL tutarında bir harcı Kaymakamlığa ödeyerek Av
Ruhsatının bir sureti temin edilebilir.
YASA KURALLARI
• Av hayvanlarının herhangi bir şekilde satılması YASAKTIR.
Sadece Komisyon tarafından izin verilmiş üretim yerlerinde
üretilen av hayvanlarının satılması istisnası vardır. (Örneğin
bıldırcın)
• Av hayvanlarının ve yabani kuşların otel, pansiyon, lokanta,
market, kahvehane, bar vb. ikametgah dışında başka yer ve
mekanda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek
listesinde gösterilmesi YASAKTIR. Sadece komisyon
tarafından izin verilmiş yerlerde üretimi yapılan av
hayvanlarının servis edilmesi ve tüketilmesi söz konusu
olabilir. Herhangi bir polis memuru böyle bir durumun söz
konusu olduğunun ihbarını alırsa veya şüphelenirse mekanı
arama müzekkeresi olmadan denetleyebilir ve emare
alabilir.
YASA KURALLARI
• Hiç kimse yasada izin verilen kuşlar dışında herhangi bir
kuşu avlayamaz, yakalayamaz, avlanmasına müsaade
edemez, yemek olarak veremez, yaşama ortamına veya
ekosisteme zarar verecek veya bunları yok edecek
faaliyetlerde bulunamaz!!
• Hiçkimse muflon avlayamaz, öldüremez, yakalayamaz,
kovalayamaz, ölü veya canlı bir muflon veya ölü bir
muflonun herhangi bir parçasını taze veya donmuş olarak
tasarrufunda bulunduramaz.
• Av hayvanları dışındaki yabani hayvanlar ile ilgili
düzenlemeler, yasaklar, suç ve cezalar Çevre
Yasasına,altında çıkarılan tüzüklere ve Flora ve Faunanın
Korunması Emirnamesine bağlıdır.
YASA KURALLAR
• Herhangi bir plantasyon, bağ, bahçe, veya sürüp ekilmiş
başka bir yer sahibinin veya bu gibi yerleri tasarruf veya
kontrolünde bulunduranların her zaman, gerek bizzat gerek
yetkili kılacağı başka bir kişi aracılığı ile aşağıda belirtilen
eylemlerde bulunması Kaymakamlığın özel iznine bağlıdır:
1) Orada bulunan herhangi bir av hayvanını korkutup
kaçırması.
2) Orada bulunan ve oradaki ürüne zarar yapmakta olan veya
zarar yapma ihtimali bulunduğu makul olarak varsayılan
herhangi bir yabani kuşu korkutup kaçırması.
3) Av hayvanı ve yabani kuşları korkutup kaçırmak için ses
cihazı, maket veya buna benzer materyaller kullanılması.
YASA KURALLARI
• Kapalı mevsim kurallarına bağlı kalmak
koşuluyla, bir kapalı mevsimin herhangi bir
kısmında, kimse tasarrufunda yeni öldürülmüş
veya dondurulmuş av hayvanı veya yabani kuş
bulunduramaz!
• Her avcı, Büyük Av, I. Ve II. İnce Av içinde
vurulan av hayvanlarını, o yıl için ilan edilen
ilgili av tarihinin son gününden itibaren 90 gün
içinde tüketmek zorundadır.
YASA KURALLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Av süresi güneşin doğuşu ile batışı arasındadır.
Baraj ve göletlere 500 metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,
Meskun mahale 200 metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,
Karga ve saksağanla mücadele dönemi haricinde, herhangi bir motorlu araçtan ateş
edilmek suretiyle (Ancak, karga ve saksağanla mücadele maksadıyla, meskun
mahalden ve/veya otoyoldan en az 200 metre uzaktaki bir motorlu araçtan ateş
edilebilir.)
Sürek avı yöntemi veya sonucu sürek avına benzer başka bir yöntem uygulamak
veya uygulattırmak veya böyle bir yönteme başvurmak veya katılmak suretiyle,
Tel, tuzak, kapan, file, ökse ve ses bandı veya hayvan sesi çıkaran bir alet
kullanılarak, (Ancak sadece karga ve saksağanla mücadele maksadıyla tuzak, kapan,
ses bandı veya hayvan sesi çıkaran bir alet kullanılabilir)
Tıkaç olarak herhangi bir kumaş veya paçavra kullanılarak,
Büyük avda, avcı beraberinde 3’ten fazla köpekle av faaliyeti yapmak suretiyle,
Yırtıcı kuş kullanmak suretiyle,
Tüfek ucuna susturucu ve benzeri materyal takmak suretiyle,
Herhangi bir yarışma amacıyla herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş
AVLANAMAZ, ÖLDÜRÜLEMEZ, YAKALANAMAZ VEYA KOVALANAMAZ…
YASA KURALLARI
• Avlanabilecek sayılarla ilgili kısıtlama:
Büyük Av mevsiminde bir avcı belirlenen her av
günü için en fazla 1 tavşan, 5 adet keklik veya
turaç ve 8 adet fassa olmak üzere toplamda
30 adet av hayvanı avlayabilir.
II. İnce Av mevsiminde bir avcı her av günü için,
belirlenen av kuşlarından; 8 adedi fassa olmak
üzere en fazla 40 adet avlayabilir.
YASA KURALLARI
• Hiç kimse, herhangi bir zamanda, herhangi bir av veya
yabani kuşun yumurtasını yok edemez, toplayamaz,
satamaz veya satışa çıkaramaz veya tasarrufunda
bulunduramaz.
• Bakanlar Kurulu, komisyonun görüşünü de değerlendirerek,
yayımlayacağı bir tüzükle herhangi bir bölgeyi Av Koruma
Bölgesi veya Geçiçi Av Koruma Bölgesi olarak ilan edebilir
veya herhangi bir Av Koruma Bölgesinin sınırlarını
değiştirebilir.
• Geçiçi Av Koruma Bölgesi olarak ilan edilen bir alan, ilan
edildiği sürenin sona ermesinden bir yıl geçmedikçe,
yeniden Geçici Av Koruma Bölgesi olarak ilan edilemez.
YASA KURALLARI
• Av hayvanı veya av hayvanı derisi veya yabani
kuş veya yabani kuş derisi ihraç etmek yasaktır.
Ancak Bakanlar Kurulu, sınırlı bir süre ve
bilimsel amaçlar için, av veya av hayvanı derisi
ihraç edilmesine izin verebilir.
MERKEZİ AV KOMİSYONU
• Merkezi Av komisyonu yasada komisyon olarak ifade
edilen ve bakanlığa bağlı görev yapan önemli bir
mercidir. Komisyonun oluşumunda görev alanlar
yasadaki sırasıyla,
1)İçişleriyle görevli bakanlık müsteşarı veya yazılı olarak
görevlendireceği bir yetkili (Başkan)
2) Çevreden sorumlu bakanlık temsilcisi (Üye)
3) Tarımdan sorumlu bakanlık temsilcisi (Üye)
4) Maliyeden sorumlu bakanlık temsilcisi (Üye)
5) Avcılık Federasyonu Başkanı (Üye)
6) Avcılık Federasyonu’nun Genel kurulunca atanacak, en
az biri veteriner olmaz üzere 3 temsilcisi (Üye)
MERKEZİ AV KOMİSYONUNUN
GÖREVLERİ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Av mevsimi tarihleri arasındaki av günleri ve avlanabileceği belirtilen av
hayvanları ve yabani kuşlar ile ilgili Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri
sunmak.
Ava kapalı mevsime ek olarak her beş yılda bir belirli süre ve belirli bir
bölgede herhangi bir av hayvanı veya av kuşunun vurulmasının,
öldürülmesinin, yakalanmasının ve alınmasının yasaklanması ile ilgili
Bakanlar Kuruluna görüş ve öneri sunmak,
Av ruhsatı alabilecek ve avlanabilecek kişileri eğitime ve sınava tabii
tutacak eğitmenlerin oluşturduğu Avcı Eğitim Komisyonu üyelerini
atamak,
Yabancı elçilik veya temsilcilik mensuplarının, kendi ülke yasaları uyarınca
almış oldukları av ruhsatları ile ilgili değerlendirme yapmak ve uygun
olanları onaylamak, (detaylı bilgi için lütfen yasaya bakınız)
Av hayvanı yetiştirilmesi ve/veya av hayvanlarının nesillerinin devam
ettirilmesi ile ilgili projeleri belirlemek ve bu projelere mali katkıda
bulunmak,
İşletmelerde izinlendirilmiş av hayvanları üretim yerlerinde üretilen av
hayvanlarının tüketilmesi ile ilgili kuralları hazırlamak ve Bakanlar
Kuruluna görüş ve öneri sunmak,
MERKEZİ AV KOMİSYONUNUN
GÖREVLERİ
7) Av ve yabani kuşların yumurtaları veya Av Hayvanı veya
derisi ve/veya yabani kuş veya derisi ile ilgili Bakanlar
Kuruluna görüş ve öneri sunmak,
8) Av Koruma Bölgesi veya Geçici Av Koruma Bölgesi
olarak ilan edilebilecek araziler ile ilgili Bakanlar
Kuruluna görüş ve öneri sunmak,
9) Av Koruma Görevlisi görevlendirmek ve Av Koruma
Görevlilerine bu yasa ile ilgili görev vermek,
10) Av ve yaban hayatının korunmasına ilişkin tedbirlerin
alınmasını görüşmek ve tedbirler ile ilgili Bakanlar
Kuruluna görüş ve öneri sunmak,
11) Gönüllü Av Koruma Görevlisi olmak isteyen kişilerin
başvurularını inceleyerek Gönüllü Av Koruma
Görevlilerini atamak.
MERKEZİ AV KOMİSYONUNUN
GÖREVLERİ
• Komisyonun bütçesi, kesin hesapları, çalışma
yöntemi, sekreteryası ve üyelikleri konularında
ayrıntılı bilgi almak için yasanın 22, 23 ve 24.
maddelerine bakabilirsiniz.
AV KORUMA GÖREVLİSİ
• Komisyon tarafından görevlendirilen bu kişilerin görevleri:
1) Bu yasada yasaklanmış eylem ve davranışlarda
bulunduğunu saptadığı kişileri uyarmak, Bakanlığa veya
diğer yetkili makamlara bildirmek,
2) Av ve yaban hayatının yaşama ortamlarının kontrolü,
karşılaşılan veya karşılaştırılması muhtemel olan sorunları
Bakanlığa ve diğer yetkili makamlara iletmek,
3) Av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması,
geliştirilmesi, gözlemlenmesi ve sayımı ile ilgili görev
yapmak,
4) Üretim yerlerini denetlemek ve Komisyonun vereceği
diğer görevleri yapmak.
AVCI EĞİTİM KOMİSYONU
• Merkezi Av Komisyonu tarafından görevlendirilen
Eğitim komisyonunun görev yetkileri:
1) Av ruhsatı almak isteyen kişileri avcılıkla ilgili eğitime
ve sınava tabi tutmak,
2) Avcıların çevre bilinci ile donanmasını sağlamak,
3) Avcıları nesli tükenmekte olan hayvanlar konusunda
bilgilendirmek,
4) Avcılıkla ilgili etik değerlerin yerleşmesine ve
geliştirilmesine katkı sağlamak,
5) Komisyonca ve yasada verilen diğer görevleri yapmak.
ÖĞRENCİ AVCI KİMDİR?
• 18 yaşını doldurmuş, 21 yaşından gün almamış
bir avcı adayı, Avcı Eğitim Komisyonunun
düzenlediği eğitim programlarına katılmak ve
Avcı Eğitim Komisyonundan Öğrenci Avcı
Belgesi almak koşuluyla, yasa ile ilgili bir
suçtan mahkum olmamış bir avcının
beraberinde ava gidebilir ancak ateşli silah
kullanamaz.
SUÇ VE CEZALAR
1)
2)
3)
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasası ve veya bu
Yasa uyarınca çıkarılan tüzüklere aykırı hareket edenler, SUÇ
işlemiş olurlar ve mahkumiyeti halinde 2 yıla kadar hapis cezasına
veya 10,000. TL’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilirler.
Yasanın 6. maddesi ( Kapalı Mevsim Süresi, Av ile İlgili Kural ve
İstisna) kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve
mahkumiyetleri halinde 1 yıla kadar hapis cezasına veya 5,000.
TL’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
Yasanın 7. maddesi (Av Ruhsatı Alabilecek ve Avlanabilecek Kişiler
ve Yabancılar) kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş
olurlar ve mahkumiyetleri halinde 5 yıla kadar hapis cezasına veya
15,000. TL’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilirler. Ayrıca bu fıkra kuralları uyarınca cezaya çarptırılan
yabancılar hakkında Bakanlar Kurulunca sınır dışı edilme kararı
verilebilir.
SUÇ VE CEZALAR
4) (A) Bu yasanın 8’inci maddesinin (Av Ruhsatı Olmaksızın veya Av
Mevsimi Kurallarına Aykırı Olarak Avlanmanın Yasaklanması) (1)’inci
fıkrası kurallarına aykırı hareket edenler,
(B) Av Ruhsatı olsa bile, bu yasanın 4’üncü maddesinde ( Av
Mevsimi) öngörülen veya Bakanlar Kurulunca ilan edilen günler
dışında avlananlar,
(C) Bu yasanın 4’ün maddesinde (Av Mevsimi) öngörülen av
dönemlerinde avlanabileceği belirtilen türler dışında av hayvanı
veya yabani kuş avlayanlar,
(D) Bu yasanın 4’üncü maddesi (Av Mevsimi) uyarınca yayımlanan
tüzük kurallarına aykırı hareket edenler,
bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 1 yıla kadar hapis
cezasına veya 10,000. TL’na kadar para cezasına veya her iki cezaya
birden çarptırılabilirler.
SUÇ VE CEZALAR
5) Bu yasanın 8’inci maddesinin (Av Ruhsatı
Olmaksızın veya Av Mevsimi Kurallarına Aykırı
Olarak Avlanmanın Yasaklanması) 2. fıkrası
uyarınca Av Ruhsatını ibraz etmeyi, adını ve
adresini vermeyi ret edenler veya yanlış ad
veya adres verenler bir suç işlemiş olurlar ve
mahkumiyetleri halinde 6 aya kadar hapis
cezasına veya 2,000. TL’na kadar para cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırabilirler.
SUÇ VE CEZALAR
6) Bu Yasanın 10’uncu maddesi (Av Satışının
Yasak Olması) kurallarına aykırı hareket
edenler, bir suç işlemiş olurlar ve
mahkumiyetleri halinde 2 yıla kadar hapis
cezasına veya 10,000. TL’na kadar para
cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırabilir.
SUÇ VE CEZALAR
7) Bu yasanın 11. maddesi (Av Hayvanı ve Yabani Kuşların Yemek Olarak
Servis Yapılmasının Yasaklanması) kurallarına aykırı olarak,
(A) Herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşu pişiren, satan veya
yemek olarak verenler,
(B) Herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşun verilmesine,
satılmasına, veya yemek olarak verilmesine müsaade edenler,
(C) İçerisinde av hayvanı veya yabani kuş adı veya tarifi bulunan
herhangi bir yemek listesini veya başka bir listeyi kullanan veya
kullanılmasına müsaade edenler,
(D) Herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşun pişirildiği, satıldığı veya
yemek olarak verildiği müessesenin veya ilgili bölümünün sahibi
veya sorumlusu Mahkemeyi tatmin edecek bir biçimde suçun
işlenmesinin önlenmesi için her türlü makul çaba gösterdiğini ve
önlem aldığını kanıtlamadıkça bu yasa amaçları bakımından suçu
işleyen kişi ile birlikte bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri
halinde 1 yıla kadar hapis cezasına veya 5,000. TL’na kadar para
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
SUÇ VE CEZALAR
8) Bu yasanın 12. maddesi (Avlanması Yasak Kuşlar ve
Muflon İçin Koruma) kurallarına aykırı olarak, bu
yasada izin verilenler dışında bir kuşu veya muflonu
herhangi bir yöntemle avlayan, yakalayan, avlanmasına
müsaade eden, yemek olarak veren, yaşama ortamına
veya ekosistemine zarar verecek veya bunları yok
edecek faaliyetlerde bulunanlar ile bunlara müsaade
edenler ve bu fiillerde bulunan müessesenin sahibi
veya sorumlusu bir suç işlemiş olurlar ve
mahkumiyetleri halinde 2 yıla kadar hapis cezasına
veya 10,000. TL’na kadar para cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.
SUÇ VE CEZALAR
9) Bu yasanın 14. maddesi (Kapalı Bir Mevsimde
Tasarrufunda Yeni Öldürülmüş Veya Dondurulmuş Av
Hayvanı Veya Yabani Kuş Bulundurmanın Yasak Olması)
kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar
ve mahkumiyetleri halinde 1 yıla kadar hapis cezasına
veya 5,000.-TL’na kadar para cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.
10) Bu Yasanın 15’inci maddesi (Av Hayvanı ve Yabani
Kuşları Avlama Yöntemlerinde Sınırlama) kurallarına
aykırı hareket edenler bir suç işlemiş sayılır ve
mahkumiyetleri halinde 2 yıla kadar hapis cezasına
veya 10,000.-TL’na kadar para cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilir.
SUÇ VE CEZALAR
11) Bu Yasanın 16’ncı maddesinde (Avlanabilecek Av
Hayvanlarını ve Av Kuşlarına Sınırlama) belirtilen
hayvanlar ile koruma altına alınan hayvanlar veya sayı
sınırlamaları dışında herhangi bir yabani kuş veya av
hayvanı avlayan, öldüren, yakalayan, satan ve satışa
çıkaranlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri
halinde 6 aya kadar hapis cezasına veya 12,000.-TL
(Oniki Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her
iki cezaya birden çarptırılabilirler.
12) Bu Yasanın 17’nci maddesi kurallarına aykırı hareket
edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri
halinde 3 (üç) aya kadar hapis cezasına veya 5,000.-TL
(Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.
SUÇ VE CEZALAR
13) Bu Yasanın 18’inci maddesi (Av Koruma Bölgeleri)
kurallarına aykırı olarak herhangi bir Av Koruma Bölgesinde
herhangi bir av hayvanı veya yabani kuşu avlayan,
yakalayan, alan veya bunları yapmak üzere olduğunu
gösteren bir durumda tespit edilenler ile bir Av Ruhsatı
olmaksızın Av Koruma Bölgesi içerisinde ateşli silah
taşıyanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde
1 yıla kadar hapis cezasına veya 12,000.-TL para cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
14) Bu Yasanın 19’uncu maddesi (Av Hayvanı veya Derisi
ve/veya Yabani Kuş Derisi İhraç Etmenin Yasak Olması)
kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve
mahkumiyetleri halinde 6 aya kadar hapis cezasına veya
5,000.-TL’na kadar para cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilirler.
SUÇ VE CEZALAR
15) Bu Yasa veya bu Yasa uyarınca çıkarılan
Tüzüklerin kurallarına aykırı olarak suç işlenmesi
ve işlenen suç için bu Yasada ceza öngörülmemesi
halinde suç işleyenlerin mahkumiyetleri halinde 2
yıla kadar hapis cezasına veya 10,000.-TL’na veya
her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
16) Bu Yasanın 27’nci maddesi (Eğitim Avlağı
Ayrılması) uyarınca çıkarılacak Tüzük kurallarına
aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve
mahkumiyetleri halinde 6 aya kadar hapis
cezasına veya 12,000.-TL (Oniki bin Türk Lirası)’na
kadar para cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilirler.
MAHKUMİYETİN SONUÇLARI
Bu Yasada öngörülen herhangi bir suçtan mahkum olan
kişilerin;
(1) Mahkum edildikleri cezaya ek olarak, 5 yıla kadar bir
süre için tüfek taşımaları yasaklanabilir;
(2) Suça konu teşkil eden ateşli silahları, diğer materyalleri
ve kullanılan tüm araçları müsadere edilebilir;
(3) Bu Yasa uyarınca verilen herhangi bir ruhsat ve özel
izinleri iptal edilebilir.
SUÇ OLUŞTURAN EYLEMİ İHBAR
EDENE ÖDÜL
Bu Yasaya karşı işlenen bir suçtan mahkumiyet
durumunda Bakanlar Kurulu, mahkumiyete
neden olan suçu ihbar eden kişiye,
mahkumiyet sonucu verilen para cezasının
yüzde yirmi beşine kadar bir miktarın ödül
olarak verilmesine karar verebilir.
TÜFEKLERİN MÜHÜRLENMESİ
1) Bakanlar Kurulu, ava kapalı mevsimde tüfeklerin
kullanılmasının önlemesine yönelik yayımlayacağı bir
Tüzükle tüm tüfeklerin tüzükte öngörülmüş şekilde
mühürlenmesine, kullanılmaz durumda bulundurulmasına,
Tüzükte öngörülen kişi veya makamlara teslim edilmesine
karar verebilir.
2) Kapalı mevsimde bu Yasa tahtında özel izinle Tüzükte
belirlenecek kayıt ve koşullarla bu Yasa kuralları uyarınca av
kuşu avlamaya, vurmaya ve almaya yetkili kılman Av Ruhsatı
sahipleri kapsam dışı bırakılabilir.
3) Mahkeme emri olması halinde, tasarruf veya kontrolünde
tüfek bulunduran herkes, polis memuruna tüfeğini ibraz
etmekle yükümlüdür.
AVLANIRKEN YANINIZDA BULUNMASI
GEREKEN EVRAKLAR
1)
2)
3)
4)
Av Ruhsatı
Tasarruf belgesi
Tüfek Koçanı
Kimlik Kartı
ATEŞLİ SİLAHIN MUHAFAZASI
Ateşli silahlar yasasının 7. maddesi (Kayıtsız ve İzinsiz Ateşli Silah
Bulundurulması) uyarınca,
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca, geçerli av ruhsatı
ve ateşli silah tasarruf ruhsatı bulunan kişiler, adı geçen Yasa veya adı
geçen Yasa tahtında çıkarılan tüzük kuralları uyarınca açık av mevsiminde
ve/veya zararlılar ile mücadelede av tüfeği taşıyabilir ve/veya kullanabilir.
• Kapalı av mevsiminde, geçerli av ruhsatı ve ateşli silah tasarruf ruhsatı
bulunan kişilere,
• Kayıt ve tasarruf belgesi kendi veya başka bir kişi adına çıkarılmış olan
ateşli silahın ikamet değişikliği ve/veya tamir ve/veya devir ve/veya Polis
Genel Müdürlüğüne teslim maksadıyla; veya
• Atıcılık ile ilgili federasyonun lisanslı atıcılarına veya Lisanssız Atıcılara,
Trap-Skeet Atış Alanı ile Tabanca ve Tüfek atış Poligonu Kurma ve İşletme
Yasası uyarınca İzinlendirilmiş atış poligonlarında antreman veya
yarışmalara katılmak maksadıyla,
• Kaymakam, uygun görmesi halinde, yukarıda belirtilen amaçlar için bu
Yasaya ekli Cetveldeki “Örnek B”de gösterildiği şekilde ve hangi amaç için
taşınacağı açıkça belirtilen Özel İzin Belgesi, verebilir.
AVCILIKTA BİLMEMİZ GEREKEN YAZISIZ
KURALLAR
1)
2)
3)
Kendinizi ve Karşınızdakini her türlü durumdan koruyacak tedbirler
alın… Ne gibi tedbirler ??? Varsın 1 keklik az vurun ya da hiç
vurmayın ama ne kendinizi ne de bir başkasını maddi ve manevi
zarara uğratmayın.
Ava ateş etmezden önce etrafınızda avcı olmadığını kontrol edin.
Ayrıca avı tanımadan asla ateş etmeyin. Ederseniz hem doğaya
hem de ihbar edilmeniz durumunda kendinize zarar vermiş
olacağınızı unutmayınız…
Köpekler konusunda yasanın getirdiği kısıtlamalara uymakla
yükümlü olduğunuzu unutmayın. Ava fazla köpekle gitmeyin. Bu
sportmenlikten uzak bir davranıştır. Kısacası doğaya ve diğer
avcılara çok büyük bir saygısızlıktır. Lütfen köpeklerinizi avlamıyor
diye terk edip gitmeyin. Unutmayın ki onlarda birer canlıdır. Farklı
çözüm yolları bulunabilir. Çevrenizde onlara bakabilecek birileri
muhakkak bulunur yoksa eğer herhangi bir hayvan barınağına
teslim edilebilinir. Köpeğiniz avlamıyorsa ona kızıp zarar vermeyin.
Köpekler eğitildikleri takdirde iyi birer avcıdırlar. Bu yüzden
kendimize de bu konuda yeri geldikçe öz eleştiri yapmamız gerekir.
AVCILIKTA BİLMEMİZ GEREKEN YAZISIZ
KURALLAR
4) Yemekte, dinlenirken, azganlar içerisinden geçerken silahınızı
muhakkak kırınız. Av ne kendi hayatınız ne de bir başkasının
hayatından daha önemli değildir. Olası bir kaza bir ömür boyu vicdan
azabı çekmenize ya da ciddi şekilde yaralanmanıza sebep olabilir.
5) Üzerinize saçma düşmeye başlamışsa eğer başınızı öne eğerek
yüzünüze gelme ihtimalini ortadan kaldırınız. Böyle durumlardan
korunmak adına güneş gözlüğü, atıcılık gözlüğü ya da dinlendirici
gözlükler kullanabilirsiniz.
6) Avda av hayvanları dışında herhangi bir yabani hayvana veya cansız
nesneye kesinlikle ateş etmeyiniz. Çevrenize verdiğiniz zarar dolaylı
olarak kendinize verdiğiniz zarardır. Geçmiş yıllarda yırtıcı kuşlara
zarar veren bazı arkadaşlar camiamızın haksız yere karalanmasına
neden olmuştur. Avcı doğayı önce seven sonra da koruyan olmalıdır.
Doğa yoksa avda yoktur!!! Böylesine aykırı davranışlarda
bulunduğunu gördüğünüz kişileri federasyon ihbar hattına (140) ya
da polise muhakkak şikayet ediniz. Unutmayın şikayet etmemekle
suça ortak olursunuz…
AVCILIKTA BİLMEMİZ GEREKEN YAZISIZ
KURALLAR
7) Kamuflaj her avcının vazgeçilmezidir fakat bizleri tamamen
görünmez yaptığı da unutulmamalıdır. Bu yüzden diğer avcıların
sizleri görmesini sağlayacak parlak aksesuarlar kullanarak olası bir
kaza riskini engelleyebilirsiniz.
8) Dik yamaçları inerken ya da çıkarken tüfeğinizi emniyete alın. Olası
bir düşme durumunda kendinize ya da başka bir avcıya istemeden
zarar verebilirsiniz.
9) Özel şahıslara ait ekili ya da bahçelik arazilerden geçerken dikkatli ve
olunuz ekinlerine ya da meyvelerine zarar vermeyiniz.
10) Gerekmedikçe ateş yakmayınız. Yakmanız gerekirse de su yardımı
ile tamamen söndüğünden emin olunuz.
11) Sigara izmaritinizin tamamen söndüğünden emin olunuz ve
kesinlikle araçtan dışarıya izmarit atmayınız.
12) Yılanları kesinlikle öldürmeyiniz (Çevre Eğitimi bölümünde detaylı
anlatılacaktır) Özellikle gufi yılanının flora ve faunanın koruması
emirnamesine göre koruma altında olduğunu ve öldürdüğünüz ve
ihbar edildiğiniz takdirde suç işlemiş olduğunuzu ve
yargılanabileceğinizi unutmayınız!!!
AVCILIKTA BİLMEMİZ GEREKEN YAZISIZ
KURALLAR
13) İlkyardımın hayat kurtardığını unutmayın ve
elinizden geldiğince yaralanmış yada zarara
uğramış kişilere yardım ediniz.
14) Mümkün oldukça arkadaşlarınızla ve
ailenizle iletişimde olun. Olası bir yaralanma
yada kaybolma durumunda yerinizi bilmeleri
hayatınızı kurtabilir.
15) Silahla asla şaka yapmayın! Silah şakaya
gelmez.
KAYNAKLAR
1) Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme
Yasası
2) Ateşli Silahlar Yasası
3) Çevre Yasası
4) Kaşot, N. Kıbrıs’ta Avcılık Kültürü (yayında)
RESİMLERİN KAYNAKLARI
• http://free.7host06.com/mahmut60/hayvanlar.html
• http://www.kibrisonlinehaber.com/haber/wpcontent/uploads/2012/10/yaban_tavsani1.jpg
• http://www.trakus.org/kods_bird/resim/kus/orji/fg2/fFuPTQ0pA3E
[email protected]@CcAv.jpg
• http://www.trakus.org/kods_bird/resim/kus/orji/fg5/24016.jpg
• http://www.naturephoto-cz.com/photos/birds/pheasant-9485.jpg
• http://www.yeniansiklopedi.com/wpcontent/uploads/2011/10/culluk.jpg
• http://www.metunews.com/d/news/3201.jpg
• http://hayvanlaralemi.hol.es/wpcontent/uploads/2013/05/Saksa%C4%9Fan.jpg
• http://ibc.lynxeds.com/photo/song-thrush-turdusphilomelos/adult-bird-perched
• http://img443.imageshack.us/img443/3001/uveyikkusu.jpg
TEŞEKKÜR
• Doğanın bitip tükenmek bilmeyen bir kaynak
olmadığını hiçbir zaman unutmadan, doğayı
seven ve doğaya saygılı ayrıca da yasalara
harfiyen uyan bilinçli avcılar olmanızı temenni
ederim…
RASTGELE…

similar documents