mammotoombiopsie

Report
Techniek, indicaties en resultaten.
Dr. S. De Vuysere en Dr. A. Demeyere
 Klinisch
onderzoek
 Beeldvorming
 APO
“Tissue is the issue”
 Letsels
zichtbaar onder echografie :
corebiopsie
 Letsels enkel zichtbaar op mammografie,
geen echografisch correlaat :



Microverkalkingen
Opaciteit
distorsie
 Vroeger
: excisiebiopsie of controle
mammografie met verdere follow-up
 Nu : (meestal) mammotoombiopsie:
indicaties:


Verdachte of twijfelachtige microverkalkingen,
microverkalkingen die veranderd zijn
Verdachte opaciteit of distorsie
zonder echografisch correlaat
 Biopsie
onder mammografische geleide
 Zijlig of zittend
 In ons ziekenhuis : mammotoomtafel : buiklig



Patient is meer relaxed
Minder kans op beweging van patient
Zwaartekracht : prepectorale regio
Vacuum assisted
10G biopsie
3D stereotactische begeleiding

6 x 10G
 Steeds
profielopname nodig
 Goede positionering
 Uiteraard locale verdoving
 Postpunctiehematoom : langdurig afdrukken
 Uitslag na ongeveer 4 werkdagen
 DCIS,
LCIS
 Apocriene metaplasie, atypische ductaal
epitheelhyperplasie
 Dysplasie, benigne microverkalkingen
 Onze



resultaten 33% maligne
relatief veel echografische geleide corebiopsies
Anderzijds : zekerheidsdiagnose met minimaal
invasieve procedure, op ambulante basis
Geen twijfel, geen follow up
 Mammotoombiopsie
als oplossing voor letsels
die niet zichtbaar zijn op echografie.
 Dossierkennis op voorhand, met
profielopname en vorige opnamen
 Zekerheidsdiagnose op minimaal invasieve
wijze.

similar documents