Biztos Kezdet Gyerekház előadás

Report
Biztos Kezdet Gyerekházak
Mi is ez a program?
A Biztos Kezdet Program a
gyermekszegénységet és a
gyermekek társadalmi
kirekesztettségét kívánja
visszaszorítani azzal, hogy egyrészt
összehangolja a helyben található,
0-6 éves korosztályhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat, beilleszti azokat a
helyben elérhető ellátások
rendszerébe, másrészt olyan helyi
közösségeket épít, amelyek támogató
környezetet nyújtanak a szülők
gyermeknevelési kompetenciáinak
erősítéséhez.
A program célja
* a gyermekek fejlődésének elősegítése,
* családok és szülők támogatása,
* egészségkultúra fejlesztése,
* a speciális nevelést igénylő gyermekek és
családjuk támogatása, beleértve a szakosított
szolgáltatásokhoz való hozzáférést,
* a közösségi részvétel és a helyi közösségek
erősítése.
A Biztos Kezdet Program nem önálló ellátás,
hanem ellátási, együttműködési filozófia, amely a
0-6, kiemelten a 0-4 éves korosztály és szüleik
hatékonyabb segítését biztosító esélyteremtő,
esélyegyenlőségi szolgáltatásrendszer, szakma- és
szektorközi együttműködés a szülőkkel, a leendő
szülőkkel, és a gyermekekkel. Nem teremt új,
párhuzamos ellátórendszert, hanem a helyi
ellátások - helyi szükségleteken alapuló - új típusú
összekapcsolódásával valósítja meg szakmai
célkitűzéseit.
A helyi Biztos Kezdet Gyerekházak létrejöttének folyamata:
A program alapvető lépései:
1.pályázó csapat létrehozása
2.helyzetelemzés, szükségletfelmérés
3.tervezés
4.irányító csoport létrehozása
Hol hozzunk létre Gyerekházat?
Ott, ahol legtöbb a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek és ahol ezt a
település vezetése is támogatja.
Gyerekház munkarendje, személyi, tárgyi feltételei
Gyerekházak nyitvatartása:
Az év minden munkanapján, az év minden hónapjában délelőtti órákban
legalább napi 4 óra idő tartamban.
Személyi feltételek:
Gyerekházanként minimálisan két fő foglalkoztatása szükséges, de indokolt
esetben harmadik munkatárs alkalmazása is.
Elvárások a munkatársakkal szemben:
1 fő Gyerekház vezető, aki védőnő és/vagy csecsemő és kisgyermekgondozó
és/vagy bölcsődei gondozó/szakgondozó és/vagy óvodapedagógus és/vagy
gyógypedagógus és/vagy fejlesztő pedagógus és/vagy gyermekpszichológus
és/vagy pszichopedagógus és/vagy szociálpedagógus végzettséggel rendelkezik
1 fő Gyerekház munkatárs, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,
előnyt jelent a pedagógiai és/vagy egészségügyi és/vagy bölcsődei gondozói
végzettség vagy ilyen irányú képzésben való részvétel
1 fő Gyerekház munkatárs, előnyt jelent, ha a segítő az érintett családok közül
kerül ki
Tárgyi feltételek:
Gyerekházat közvetlen kertkapcsolattal rendelkező
földszintes vagy egyemeletes (tetőteres) házban lehet létrehozni, ahol a
mellékhelyiségek és a játszószoba egy szinten vannak.
A Gyerekháznak a szolgáltatásait igénybe vevő családok által lakott
„babakocsival, biciklivel megközelíthető” földrajzi területen (utca, háztömb,
negyed), családias, közvetlen hangulatot és a célszerűséget leginkább
biztosító jellegű épületben kell szolgáltatásait biztosítania.
Biztos Kezdet Gyerekház létrehozásának, működtetésének forrásai:
1. EU forrásból, pályázati kiírás útján
2. Már működő Gyerekház feladatellátási szerződéssel történő normatív
finanszírozása
Feladatellátási szerződés esetén a normatíva összege (2014-ben):
5. § (1) A támogatásból Gyerekházanként a következő költségtípusok számolhatók el:
a) illetmények legfeljebb 320 000 Ft/hó mértékig és azok járulékai,
b) szakmai szolgáltatások vásárlása átlagosan legfeljebb összesen 80 000 Ft/hó
mértékben, de tevékenységenként átlagosan legfeljebb 20 000 Ft/hó mértékben,
c) étkeztetés legfeljebb 300 Ft/gyermek/nap mértékben,
d) a szakmai tevékenységhez kapcsolódó, különösen a szakmai rendelet 5/C. §-ában
meghatározott eszközök, berendezések beszerzése, cseréje, kisebb mértékű felújítások
elvégzése a Gyerekházban legfeljebb 350 000 Ft mértékig,
e) a Gyerekház működéséhez kapcsolódó - a d) ponton kívüli - egyéb dologi kiadások
legfeljebb 50 000 Ft/hó mértékben,
f) rezsiköltség legfeljebb 80 000 Ft/hó mértékig,
g) a Gyerekház tevékenységével szorosan összefüggő szakmai képzéshez, szakmai
rendezvényhez, a Gyerekházat látogató gyermekek és szüleik, a Gyerekház dolgozói és
a gyermekekkel foglalkozó szakemberek utaztatásához kapcsolódó költség legfeljebb
150 000 Ft mértékben.

similar documents