електричество и микроконтролери

Report
Вградени системи с
Arduino
София
Април 2012
Симеон Янчев
www.robotev.com
КУРСЪТ

Основи на работата с Ардуино

Запознанство с основни ел. компоненти
Най-често използвани команди за
управление на микроконтролери

ДНЕС

Философията на Ардуино

Свързване и конфигуриране на платката

Електричество

Микроконтролери

Език и среда за програмиране

“Голямата четворка”
ФИЛОСОФИЯТА
ARDUINO
Tom Igoe
Dave Mellis
David Cuartielles
Gianluca Martino
Massimo Banzi
БЪРНИЧКАНЕ +
ПРОТОТИПИ
ХАКВАНЕ +
ВЪЗПОЛЗВАНЕ
ВЗАИМОПОМОЩ
СВЪРЗВАНЕ И
КОНФИГУРИРАНЕ
КАКВО ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТА
ЗДРАВЕЙ ЖИВОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И
МИКРОКОНТРОЛЕРИ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
Закон на Ом

I (сила на тока) = U (напрежение) / R (съпротивление)
МИКРОКОНТРОЛЕРИТЕ – КАКВО
МИКРОКОНТРОЛЕР
СЕНЗОРИ
МЕХАНИЗМИ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО
ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ
Домашна авотматизация
Реклама
Музикални инструменти
ХАРДУЕР И СОФТУЕР
АРДУИНО УНО
USB към UART
Цифрови входове и изходи (14)
Бутон за
Ресет
USB
Регулатор на
напрежение
Светодиоди
ICSP
хедър
Микроконтролер
ATmega328
Външно
захранване
Захранване
Аналогови
Входове (6)
АРДУИНО УНО
Microcontroller ATmega328
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 150 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328)
SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz
СРЕДАТА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
СРЕДАТА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
Отвори
серийния монитор
Провери /
Компилирай
Качи
(Upload)
ЕЗИК ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
Ниско ниво (lda 0xfe09 ; lda #0xff ; sta 0xfe09)
Човешка реч (Когато е много тъмно искам
лампите да светнат и да останат запалени)
Високо ниво (
Когато нивото на светлина е под 50;
Включи светодиода;
Повтори отначало;
)
ЕЗИК ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
ФАЗИ НА ПРОГРАМИРАНЕ
редактиране
компилиране
ъплоуд
стартиране
СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА
ГОЛЯМАТА ЧЕТВОРКА
АНАЛОГОВО - ДИГИТАЛНО
ПЛАТКАТА БРЕДБОРД
ПЛАТКАТА БРЕДБОРД
digitalWrite(pinNomer, systoyanie);
Systoyanie = HIGH или LOW
DigitalWrite - Упражнение
Задача 1
Светодиод свързан
към пин 8 мига с
интервал една
секунда, а
светодиод свързан
към пин 9 мига с
интервал 250
милисекунди.
Задача 2
Светодиодите
свързани към
пинове 8 и 9 мигат с
интервал 500
милисекунди, като
докато единият
светодиод свети,
другият е изгаснал
digitalRead(pinNomer);
НЕПРАВИЛНО, ЛИПСВА
PULL UP/DOWN РЕЗИСТОР
digitalRead(pinNomer);
PULL UP RESISTOR
PULL DOWN RESISTOR
analogWrite(pinNomer, stojnost);
Приема стойности
от 0 до 255
Позволява да се
контролират:
- яркост
- скорост
- сила на звук
analogWrite(pinNomer, stojnost);
8-битов ЦАП (0 - 255)
analogRead(pinNomer);
10-битово АЦП (0 - 1023)
analogRead, Write - Упражнение
Задача 1
Потенциометър
свързан към пин А0
контролира право
пропорционално
яркостта на
светодиод свързан
към цифров пин 9 при показание 0
светодиодът е
изгаснал, при 1023
свети на 100%
Задача 2
Потенциометърът на
пин А0 контролира
право
пропорционално
светодиод свързан
към пин 9 и обратно
пропорционално
светодиод свързан
към пин 10

similar documents