Slide 1 - RTS Oko

Report
FORMAT 16:9
Standardni format kod digitalnog emitovanja TV
signala
Formati slike(ekrana)

Format predstavlja odnos širine i visine slike. Označava se kao x:y,
gde x predstavlja širinu a y visinu slike. Npr. format 3:2(ili 1.5:1)
znači da na 3 jedinice širine dolaze 2 jedinice visine slike.

Poznatiji formati:
i.
2.39:1 i 1.85:1(uobičajeni formati za prikaz filma u bioskopima),
ii.
4:3(1.33:1) i 16:9(1.78:1) (uobičajeni TV formati),
iii.
3:2, 1:1 i 5:4 (neki od formata fotografije)
Formati 4:3 i 16:9 – TV formati


Format 4:3 (“fullscreen”) - standardni format kod prenosa
analognog TV signala. Standard od sredine do kraja XX veka
Format 16:9 (“widesreen”) - relativno novi standard kod
prenosa digitalnog TV signala, HDTV(high definition
television).Nastao sa razvojem digitalne tehnologije krajem XX
veka
Razlike formata 4:3 i 16:9
Razlike formata 4:3 i 16:9
DODATNE
DODATNE
INFORMACIJE
INFORMACIJE
LEVO
DESNO
format 16:9 je širi u odnosu na format 4:3 i kao takav omogućava prikaz veće količine informacija
Proizvodni lanac TV signala u
formatu 16:9
1
2
Snimanje, kreiranje...
4
3
Grafička, tonska obrada, dodavanje
teksta, sinhronizacija...
5
Distribucija
Umnožavanje,čuvanje
6
Prenos signala
Svi elementi moraju biti prilagođeni formatu 16:9
TV prijemnik - prijem signala
Prenos signala do gledaoca


Mreža zemaljskih
analognih odašiljaca
Mreža zemaljskih
digitalnih odašiljača

Kablovska televizija

Internet
Gledalac, konzument

Satelitsko digitalo emetivonje

4:3 centre cut
“slika se seče” – gubi
se deo informacija
4:3 letterbox
ne gube se informacije ali
postoji neiskorišćen prostor
(horizontalno gore i dole)
14:9 letterbox
“slika se seče” – svodi na format 14:9,
postoji neiskorišćen prostor
(horizontalno gore i dole)

16:9 centre cut
16:9 pillarbox
14:9 pillarbox
potpuno proširenje slike,
gubi se deo informacija
ne gube se informacije, postoji
neiskorišćen prostor
(vertikalno, sa strana)
delimično proširenje slike, gubi se
deo informacija, koristan deo slike
u formatu 14:9
Prelazak na format 16:9

U Evropi se periodu između 2009. i 2015. planira potpun prelazak sa
analaognog na digitalno emitovanje TV programa, samim tim i prelazak na
format 16:9
Prelazak na format 16:9

Od 2008. RTS u svom prvom multpleksu digitalno emituje pored RTS1 i RTS2
i celodnevni program kulture i umetnosti – RTS digital. Pored prednosti u
kvalitetu zvuka i slike, izvorni format slike RTS digital je 16:9

Za gledanje digitalnog TV programa korisnik će morati da poseduje:
i.
Spoljni konvertor Set Top Box, ili
ii.
TV prijemnik sa ugrađenim digitalnim tjunerom
iii.
Eksternu ili internu karticu za PC računar
iv.
Spoljnu ili sobnu antenu za terestrijalni prijem

similar documents