IT szakok a felsőoktatásban

Report
Igények és lehetőségek:
IT szakok a felsőoktatásban
Dr. Kis-Tóth Lajos
Lengyelné dr. Molnár Tünde
EU igény
• A hazai ICT szektor a GDP kb. 11%-át adja
• A foglalkoztatottak 10-12%-a „informatikai szakember”
Dr. Dobay Péter, PTE Közgazdaságtudományi Kar
• „alacsonyan képzett munkaerőből válogatni lehet, de a
magas szakképzettséggel rendelkező informatikusokból
komoly hiány mutatkozik”
http://eduline.hu/kozoktatas , 2008.
• A munkaerőpiac a „profi fejlesztők-mérnökök” világától az
“információt-menedzselő-alkalmazók” felé tart
Tények
• Ausztriában komoly hiány van IT-szakemberekből és a
helyzet az előrejelzések alapján még súlyosabbá válhat. Évi
500-600 emberrel több kellene. (2009)
• A helyzet Németországban a legrosszabb, ahol a gazdasági
válság kellős közepén is mintegy 20 ezer képzett IT állás vár
betöltetlenül. (2010)
• Magyarországon nincs elég IT-szakember, a legtöbben nem
elég képzettek, ráadásul az oktatási programok sem
felelnek meg a piaci igényeknek (IDC felmérés, 2007.)
• Európa számára égető kérdés a megfelelően képzett IT
munkaerő képzése
A jelen és a jövő
• Kétségbe esett megoldások:
– ECDL és hasonló tanfolyamokkal növelni az „eSkill” szintet
• Megdöbbentő valóság:
– USA 58 ezer vízumot kínált 2006-ban ICT foglalkozási munkakörökben
• Előrejelzés
– 2015-re mintegy 384 ezer információ- és kommunikációtechnológiai
szakember fog hiányozni a munkaerőpiacról
– 2015-re az EU-ban meghirdetett állások csupán 10%-ánál nem kell
informatikai ismeret
2010. CeBIT
Konklúzió
• „Öt éven belül súlyos informatikai tudáshiány
elé nézhetnek az európai országok, ha az
oktatási rendszer nem alkalmazkodik az IT
fejlődési üteméhez”
(MTI jelentés, 2010.)
Elgondolkodtató…
• European e-Skills Association:
“…A következő öt évben minden ötödik munkavállalótól magas szintű ICT
készségeket fognak elvárni a munkahelyen. Ezek birtoklása normává fog válni az
egyszerűbb munkakörökben is a jövő tudástársadalmában”
• G. Verheugen, a Europa Bizottság alelnöke 2007-ben kijelentette:
„Innovation starts with people and this is why e-skills are important. They are not
just pure technical skills: successful innovation in ICT requires also cross-disciplinary,
cognitive and problem-solving skills as well as an understanding of the
fundamentals of business. …A highly skilled and adaptable workforce will be the
foundation for Europe’s competitiveness and prosperity in the 21st century.”
• EUROSTAT Report
„37% of European citizens have no computer skills whatsoever, while only 22%
seem to be acquainted with a wide range of computer activities. A lack of basic eskills will prevent these people from participating fully in the 21st knowledge-based
economy and society.”
Daimler AG vezetője: „ kb. 2-10%-os szakember-hiánnyal számolunk 2015-ig,
információrendszerek, információ-menedzsment és hasonló területeken”
IT képzés kontra informatikai képzés
• Jelenlegi informatikai képzések
– Programtervező informatikus
– Gazdasági informatikus
– Mérnök informatikus
IT képzés kontra informatikai képzés
Programtervező informatikus
• BA szinten:
– Az értelmiségi modulban tanul:
– Európai uniós ismeretek
– Minőségbiztosítás
– Közgazdasági alapismeretek
– + matematikai és programozói ismeretek
• MA szinten:
– A képzés kb. 15-25 %-a:
Matematika, számítástudomány
– A képzés min. 4 – max. 7%-a:
szervezési és menedzsment ismeretek, vezetői kontrolling,
minőségbiztosítás
IT képzés kontra informatikai képzés
Gazdasági informatikus
• BA szinten:
– Programfejlesztés, rendszerfejlesztés, adatbázisok, gazdasági
alkalmazások adaptációja, gazdasági problémák felismerése,
informatikai rendszerek és a szervezet menedzselése,
gazdasági alkalmazások üzemeltetése, szakértői rendszerek,
intelligens megoldások alkalmazása
• MA szinten
– Természettudományos alapismeret 6-8%
– Gazdasági és humán alapismeret 8-16%
– A szakmai modulban 1-2 választható tárgy:
• Tudásmenedzsment, projekttervezés, vállalatirányítás
IT képzés kontra informatikai képzés
Mérnök informatikus
• MA szinten
– A képzés kb. 15-25 %-a:
Matematika, fizika, rendszerszemlélet
– A képzés kb. 8-12%-a:
Mikroökonómia, minőségbiztosítás, jogi és
menedzsment ismeretek, ergonómia,
kommunikációelmélet
• BA szinten: hasonló szervezés, mint MA-n
Információtechnológia MA
• A képzés célja olyan információs szakemberek
képzése, akik kapnak
– Informatikai ismereteket
– gazdasági ismereteket
– vállalkozástervezési ismerteket
– projektmunka személetet
Megoldás
• Most:
A szakma megteremtette saját képzéseit IT
területen: „IT-akadémiák”
•
•
•
•
•
•
•
NetAcademia: IT Factory képzése
T System: Train IT Program
CISCO,
Microsoft,
ORACLE,
IBM,
SAP …
• Jövőben:
IT képzés indítása a felsőoktatásban
IT KÉPZÉS
Open University Malaysia
Prof. Anuwar Ali
Prof. Dr. Mansor Fadzil
Master of IT képzés
• A képző intézmény: Open University Malaysia
• A képzés szervezője:
Eszterházy Károly Főiskola
OUM-EKF Learning Centre
• Képzési forma: Távoktatás
• Képzés nyelve: angol
• Képzési idő: 4 félév
Gyakorlatban
• Malaysia-ból származó tananyagok
• Önálló tananyag elsajátítás elearninges
támogatással
• Egri tanárok segítenek a felkészülésben
• Vizsgahelyszín: Eger
• eredmény: mester szintű Maláj IT diploma
Database Systems
Java Programming Languages
Algorithm and Data Structure
Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés
Programozás Javaban
Algoritmusok
Web Application Development
Webprogramozás
Masters Project
Networking Technologies and Web Security
Webfejlesztés
Webbiztonság
Multimedia Technology
Multimédiafejlesztés
Information System Planning
Rendszertervezés
Software Engineering
Szoftverfejlesztés
Computer Architecture and OS
Számítógép architektúrák
Magyarországi nyelvvizsga helyzet
• Nyelvvizsga hiány miatt át nem adott diplomák:
(2010)
– Budapesti Gazdasági Főiskola: 75%
– Pécsi Tudományegyetem: 45%
– ELTE: 17%
– Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem: 50%
– Kaposvári Egyetem: 50%
Megoldás
• Magyar nyelvű oktatás a korszerű maláj
képzési rendszerre alapozva
• Közös diploma kiadásával záruló master képzés
• Tananyag adaptálás: pályázati forrásból
Projekt
• 2 maláj master szak anyagának adaptációja
magyar nyelvre
– Információtechnológia MA (Mater of IT)
– Pedagógiai-technológiai rendszertervező
(Mater of IT Design)
• Várható eredmények:
– 62 darab elektronikus tananyag fejlesztése
– 8 kredit idegen nyelven kerül beépítésre a képzésbe
– 2 master szak akkreditációja közös diploma kiadással
Köszönöm a figyelmet!
Lengyelné dr. Molnár Tünde
[email protected]

similar documents