pénzügyi közvetítők fejlesztése

Report
BUDAPEST, 2013.11.19-20.
Pénzügyi eszközök a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programban (GINOP)
Az előadás felépítése
Pénzügyi eszközök célja, sajátosságai
Tervezési környezet 2014-2020
Tervezett eszköztípusok bemutatása
 Hogyan tovább?
Pénzügyi eszközök célja, sajátosságai
CÉL:
 a piaci forrásból nem, vagy nem kielégítő mértékben finanszírozott, megtérülő
(jellemzően KKV) projektek forráshoz juttatása
SAJÁTOSSÁGOK:
 alkalmazásukhoz a piaci kudarcok meglétét igazoló elemzés (ún. gap elemzés)
elkészítése szükséges
 a források visszaforgó jellegűek
 a forrásokra a pénzügyi közvetítők pályáznak
 programok fenntarthatósága
 magánpiaci finanszírozás bevonása
 Kombinálhatóak „klasszikus” vissza nem térítendő pályázati forrásokkal, de azok
előfinanszírozására nem használhatóak
Tervezési környezet 2014-2020 I.
Uniós szabályozás (alapvetően a Közös Rendelet vagy CPR):
 még nem végleges, de jelentősebb változások már nem várhatóak
 pénzügyi eszközök használatát ösztönzi:
•
részletesebb szabályok, mint a 2007-2013-as tervezési ciklusban
•
tematikus fókuszok
•
gap elemzésre vonatkozó elvárások pl:
o konkrét termékjavaslatok és forrásnagyság
o kombinált felhasználások köre
o megcélzott kedvezményezettek
o beavatkozási logika
o arányosság, piaci kudarcok oldása
•
„anyagi” ösztönzés (magasabb társfinanszírozási arány)
o külön prioritásban +10 százalékpont
o Bizottság által közvetlenül vagy közvetve irányított pénzügyi eszközök esetében elérheti a 100%-ot is
•
forgóeszköz hitel is megengedett
Tervezési környezet 2014-2020 II.
Hazai környezet:
 Szakpolitikai igények, illetve ezek megjelenítése
•
•
•
•
•
•
KKV
Foglalkoztatás
K+F+I
IKT
Energiahatékonyság / megújuló energia
Lehatárolás a VP-től és a KEHOP-tól
 Költségvetési szempontok
•
•
külön prioritás a magasabb társfinanszírozásért
forrásvesztés elkerülése (a futó JEREMIE program számára ne teremtsünk konkurenciát)
 Keresleti és kínálati oldali szereplők által jelzett igények
•
•
figyelembe vett (pl. faktoring, lízing, tőzsdei kibocsátással együtt járó programok)
figyelembe nem vett (pl. hitelkiváltás)
Tervezett eszköztípusok bemutatása I.
 gap elemzés hiányába egyelőre minden indikatív
 kiindulási alap a 2007-2013-as JEREMIE program, illetve a 2012. évi gap elemzésben
foglaltak, valamint a hazai környezetnél felsoroltak
 végső kedvezményezettek: vállalkozások (főként KKV-k, de beleértve az
önkormányzati vállalkozásokat is), illetve energiahatékonyság-növelést és megújuló
energia felhasználását ösztönző projektek esetében önkormányzatok, önkormányzati
tulajdonú intézmények
 lehetséges pénzügyi közvetítők: hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, helyi
vállalkozásfejlesztési alapítványok, garancia szervezetek, kockázati tőkealap kezelők
 megfelelő kockázatmegosztással alapvetően a pénzpiacról kiszoruló vállalkozók, vagy
megfelelő finanszírozási forráshoz nem jutó jövedelemtermelő projektek
forrásbevonását ösztönözzük
 pénzügyi eszközökre rendelkezésre álló forrás kb. 420 Mrd Ft, (GINOP: 13,48% kb.
398 Mrd Ft, VEKOP 8,16% kb. 21,8 Mrd Ft hazai társfinanszírozással együtt)
Tervezett eszköztípusok bemutatása II.
 refinanszírozás hitel, faktoring, lízing programok keretében olcsó refinanszírozási
forrás biztosítása a pénzügyi közvetítőknek, akik ezt a forrást továbbítják a végső
kedvezményezettek részére
 garanciaeszközök (közvetlen, illetve viszontgarancia az előző pontban említett
területeken)
 tőkeprogramok (piaci alapon befektető kockázati tőke, vegyes szempontok szerint
befektető állami tőkealap)
 pénzügyi eszközöket és vissza nem térítendő források kombinációja (pénzügyi
eszközök kiegészítő alkalmazása vissza nem térítendő támogatási programoknál)
 pénzügyi közvetítők fejlesztése (hasonló a JASMINE programhoz,
támogatásközvetítéshez szükséges informatikai háttér, képzések az eredményes és
hatékony forrásközvetítés érdekében, mivel ez igazából vissza nem térítendő
forrásból, valósul meg, ezért a társadalmi egyeztetést követően kikerül a prioritásból)
Tervezett eszköztípusok bemutatása III.
Pénzügyi eszközök és
szolgáltatások fejlesztése
1. Specifikus cél:
Vállalkozások külső
finanszírozáshoz való
hozzáférésének javítása
(1. és 5. prior)
1.intézkedés: Pénzügyi
eszközök hozzáférhetőségének
javítása
3,8 TC
2. intézkedés:
Támogatásközvetítésben részt
vevő pénzügyi közvetítők
fejlesztése
2. Specifikus cél: Vállalkozások
finanszírozáshoz való
hozzáférésének javítása kutatás,
fejlesztés és technológiai
innováció erősítése érdekében
(2. prior)
3. intézkedés: Pénzügyi
eszközök hozzáférhetőségének
javítása K+F+I projekteknél –
1.TC
3. Specifikus cél: Vállalkozások
finanszírozáshoz való
hozzáférésének javítása
megújuló energia
felhasználásának ösztönzése és
az energiahatékonyság
növelése érdekében
(4.prior + TOP)
4. intézkedés: Pénzügyi
eszközök hozzáférhetőségének
javítása energetikai
projekteknél
4.TC
4. Specifikus cél:
Vállalkozások
finanszírozáshoz való
hozzáférésének javítása az
infokommunikációs
fejlesztések megvalósítása
érdekében
(3. prior)
5. intézkedés: Pénzügyi
eszközök hozzáférhetőségének
javítása az IKT célú
projekteknél
2.TC
Hogyan tovább?
A GINOP 4.0-s változatának előállításához megteendő lépések:
 Bizottsággal egyeztetések
•
•
•
•
tematikus célkitűzések száma
alkalmazható indikátorok
egyes eszközök (pl. faktoring) alkalmazhatóságának feltételei
döntés az uniós pénzügyi eszközök használatáról, vagy annak elvetéséről
 Gap elemzés megállapításainak realizálása
 Társadalmasítás során beérkezett vélemények hasznosítása
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.
E-mail: [email protected]
www.nth.gov.hu

similar documents