Vereczkey előadás_2012MKIKKozlKoll

Report
Tájékoztató
MKIK Közlekedési Kollégiuma részére
Az elektronikus úthasználati díj bevezetése
Magyarországon
dr. Vereczkey Zoltán
MKFE elnök
2012 május 25.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/62/EK IRÁNYELVE
(1999. június 17.)
a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett
díjakról (autóbusz nem érintett)
„használati díj”: időarányos útdíj (jelenleg Mo-n) e-matrica
„úthasználati díj”: távolságarányos útdíj, 2 eleme lehetséges
„infrastruktúradíj”: az adott infrastruktúra építése, fenntartása, üzemeltetése és
fejlesztése tekintetében a tagállamnál felmerülő költségek megtérülése érdekében
kivetett díj;
„külsőköltség-díj”: a közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezéssel és/vagy a
közlekedésnek tulajdonítható zajártalommal kapcsolatban a tagállamnál felmerülő
költségek megtérülése érdekében kivetett díj (Mo-n nem aktuális)!
Az EU irányelv nem teszi kötelezővé az útdíj kivetését!
A „hogyanra” – ha a tagállam bevezeti - vonatkozóan tartalmaz részletes
előírásokat!
pl.
- az úthasználati díjat az infrastrukturális költségek megtérülésének elvére kell
alapozni
- a díjbevételeket az érintett infrastruktúra fenntartására, illetve általános értelemben
a közlekedési szektorra kell fordítani, a közúthálózatok kiegyensúlyozott és
fenntartható fejlődése érdekében
- az infrastruktúradíjat a tagállamok a jármű EURO kibocsátási osztálya szerint
differenciálják
Elektronikus útdíjfizetés öt európai országban
AUSZTRIA
Bevezetés éve: 2004
Technológia: DSRC (mikrohullámú)
a rendszer és a fedélzeti készülék neve: GO-BOX
árufuvarozóknak kötelező elektronikus díjfizetés 3,5 tonnától
autóbuszosoknak kötelező elektronikus díjfizetés 3,5 tonnától
a díjköteles utak: autópályákon és gyorsforgalmi utakon
(kb. 2.000 kilométeren) NEM TELJES KÖRŰ
külön-fizetős utak vannak: igen, a hosszú alagutakat
tartalmazó szakaszokon (kb. 6 út)
differenciálás tengelyszám szerint: VAN
differenciálás össztömeg szerint: NINCS
differenciálás károsanyag-kibocsátás szerint: VAN
NÉMETORSZÁG
Bevezetés éve: 2004
Technológia: GPS (műholdas)
a rendszer és a fedélzeti készülék neve: TOLL-COLLECT
árufuvarozóknak kötelező elektronikus díjfizetés 12 tonnától
autóbuszosoknak díjmentes
a díjköteles utak: autópályákon (mintegy 12.000 km) – NEM TELJES KÖRŰ
külön-fizetős utak vannak: igen, 3 út
differenciálás tengelyszám szerint: VAN
differenciálás össztömeg szerint: NINCS
differenciálás károsanyag-kibocsátás szerint: VAN
CSEHORSZÁG
Bevezetés éve: 2007
Technológia: DSRC (mikrohullámú)
a rendszer és a fedélzeti készülék neve: PREMID
árufuvarozóknak kötelező elektronikus díjfizetés 3,5 tonnától
autóbuszosoknak kötelező elektronikus díjfizetés 3,5 tonnától
a díjköteles utak: autópályák, gyorsforgalmi utak és főutak –
NEM TELJES KÖRŰ
külön-fizetős utak: NINCSENEK
differenciálás tengelyszám szerint: VAN
differenciálás össztömeg szerint: NINCS
differenciálás károsanyag-kibocsátás szerint: VAN
differenciálás naptári napok szerint: VAN
LENGYELORSZÁG
Bevezetés éve: 2011
Technológia: DSRC (mikrohullámú)
a rendszer és a fedélzeti készülék neve: VIA-BOX
árufuvarozóknak kötelező elektronikus díjfizetés 3,5 tonnától
autóbuszosoknak kötelező elektronikus díjfizetés 9 személyes járműtől
a díjköteles utak: autópályák, gyorsforgalmi utak és bizonyos országutak. A
díjköteles úthálózatot fokozatosan bővítik. – NEM TELJES KÖRŰ
külön-fizetős utak vannak: 3 autópályán még hagyományos (fizetőkapus) rendszert
működtetnek
differenciálás tengelyszám szerint: NINCS
differenciálás össztömeg szerint: VAN
differenciálás károsanyag-kibocsátás szerint: VAN
SZLOVÁKIA
Bevezetés éve: 2010
Technológia: vegyes (DSRC és GPS)
a rendszer és a fedélzeti készülék neve: EMYTO
árufuvarozóknak kötelező elektronikus díjfizetés 3,5 tonnától
autóbuszosoknak kötelező elektronikus díjfizetés 9 személyes járműtől
a díjköteles utak: autópálya, gyorsforgalmi utak és I. osztályú főutak (összesen 2,160
km) – NEM TELJES KÖRŰ
külön-fizetős utak: vannak. Ezek mind tranzitutak, azonban folyamatosan
megszűnőben. Már csak 4 ilyen folyosó van.
differenciálás tengelyszám szerint: VAN
differenciálás össztömeg szerint: NINCS
differenciálás károsanyag-kibocsátás szerint: VAN
Milyen minőségben
közelítsük meg a kérdést?
magyar állampolgár
magyar adófizető
magyar vállalkozó
magyar fuvarozó
Mit mondott erről a szakma?
Bevezetése szükséges, még ha plusz terhet is fog róni a fuvarozó
vállalkozásokra, de a magyar vállalkozások versenyképességének
növelése elengedhetetlen együttjárója az alkalmazásnak.
A tranzitáló külföldiek ma nyomott díjat fizetnek. Mi magyarok pedig
magasabb terhelést kapunk külföldön.
Protekcionista rendszer megvalósítható!
Az EU által engedélyezett ún. nagyfelhasználói kedvezmény
alkalmazása az első pillanattól (a nagyfelhasználást a jármű
futásteljesítményéhez célszerű kötni, s ezáltal a magyar cégek –
üzemmérettől független - relatív versenyelőnye biztosítható);
A szennyezőanyag-kibocsátási normák szerint differenciált díjak az
első pillanattól kezdve , az ehhez szükséges pályázati források
biztosításával
A befolyó többletbevételből „kompenzáció” olyan adóknál, amit csak
a hazai vállalkozások fizetnek
A „kompenzáció” utáni teljes bevétel a közúti infrastruktúra
fejlesztésére, karbantartására, felújítására kerüljön visszaforgatásra;
Transzparencia;
Csak olyan technológia alkalmazható, mely megfelel az EU
interoperabilitási irányelvének;
Hatékony ellenőrzési rendszer;
Folyamatos egyeztetés a díjpolitikáról;
Megfelelő idő a vállalkozások felkészítésére.
A díjpolitikában eldöntendő három alapkérdés:
Ki fizet? („személyi” hatály)
• Mely járműkategóriákra terjedjen ki a díjfizetés? Magyarországon a legnagyobb valószínűség
szerint 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg fölött.
• Kérdés, hogy az autóbuszokra kiterjed-e.
• Személygépkocsik kötelezően be lesznek-e vonva, vagy esetleg opcionálisan?
Hol fizet? („területi” hatály)
• Gyorsforgalmi utak (autópályák, autóutak, együtt kb. 1300km), egyszámjegyű főutak,
kétszámjegyű főutak (az eddigiek összesen kb. 8000km) stb., határátkelőhelyekhez vezető
utak.
• Fokozatos bevezetés, vagy egyszerre az összes, a díjpolitikában meghatározott útra?
Mennyit fizet?
• Alap díjszint mekkora (van EU-s plafon, mai áron számolva kb. 75Ft/km)?
• Mennyi idő alatt éri el a díjszint a meghatározott értéket (fokozatos bevezetés)?
• Tengelyszám alapján megállapított díjkategóriák (2, 3, 4 és négynél több). Magyarországon ez
valószínű.
• Hogyan alakul a környezetvédelmi besorolás szerinti kedvezmény?
• Hogyan alakul a nagyfelhasználói kedvezmény (maximális mértéke 13%), mitől lesz valaki
nagyfelhasználó (sok km, vagy céges flotta, esetleg más jellegű, pl. MKFE flotta)?
Műholdas
rendszer
Úthálózati
kiterjesztés
Ellenőrzés
Mikrohullámú
rendszer
+
-
-
+
E-matrica jelenlegi ellenőrzési pontjai
Intézkedés
A., pénzügyi jellegű (jelentősebb) kompenzációs elemek lehetnek:
1) a légrugós gépjárművekre a gépjárműadó ("súlyadó") csökkentése a
környező országokban is alkalmazott EU-minimum szintre;
2) az iparűzési adó csökkentése az alábbiak szerint:
Államháztartásra
gyakorolt hatás
(Mrd Ft)
6,0
a)
a külföldi bevételek ne képezzék az iparűzési adó fizetésének alapját,
2,4
b)
a gépjárműadó összege legyen levonható az iparűzési adóból,
9,6
c) a belföldi forgalomban dolgozók levonhassák az úthasználati díjat az
iparűzési adóból;
3) adómentes bérpótlék ("napidíj") fizetésének lehetősége belföldi
fuvarfeladatot teljesítő gépkocsivezető részére, ha a székhelytől (telephelytől)
egy bizonyos időnél többet távol tölt.
B., a szakmacsoport által korábban is szorgalmazott (kisebb tételű) további
kompenzációs elemek lehetnek:
4) a szektor szereplői által fizetett szakképzési hozzájárulás teljes
felhasználhatósága szakmai képzésekre;
5) környezetvédelmi fejlesztési támogatási forrás biztosítása az útdíj
bevételből;
6) a baleseti adó mérséklése a szektorban;
7) a rehabilitációs hozzájárulás eltörlése a szektorban;
8) a visszterhes vagyonátruházási illeték eltörlése a szektorban
C., adminisztratív jellegű (de pénzügyi hatással is járó) könnvítések lehetnek:
9) likviditás javítás a havi rendszerességű jövedéki adó visszaigénylés
lehetőségének megteremtésével;
10) időszakos kijelentkezési lehetőség a gépjárműadó-fizetési kötelezettség
alól.
D., a szakmacsoport által korábban szorgalmazott, nem közvetlen
kompenzációt jelentő, de a szakma versenyképességét jelentősen javítani
képes elemek lehetnek:
11) a 30 napos fizetési határidő be nem tartásának törvényi szankcionálása;
12) a külföldi (engedélyköteles) fuvarozók engedélyei ellenőrzésének
jogszabályi előírása a felrakóhelyeken.
Összesen
*: A 2. pont esetében a 9,6 Mrd Ft-al kalkulálva!
4,8
0,8
2,8
…
…
2,0
1,6
…
22,8*
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
a közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozások
szakmai érdekképviseleti szervei
és Magyarország Kormánya között
a megtett úttal arányos útdíj bevezetésével kapcsolatos együttműködésről
A megtett úttal arányos útdíj bevezetése fontos nemzetgazdasági érdek, amely a közutak
fenntartása és a hazai közúti közlekedési szolgáltató társaságok számára egyaránt lehet közös
érdek.
A nyilatkozat tevők egyetértésben megállapítják, hogy míg a magyar fuvarozók más országok
közútjain egyre gyakrabban kényszerülnek magas útdíjat fizetni, jelentős részt vállalva az adott
ország közútjának fenntartásából, addig a hazai utakat igénybe vevő tranzit szállítók sokkal
mérsékeltebb úthasználati díjat fizetnek meg, aránytalan módon csekély hozzájárulást vállalva a
hazai útjaink fenntartásából. Ez a gyakorlat igazságtalan, a magyarországi közúti infrastruktúra
minőségi fenntartása szempontjából pedig tarthatatlan. A magyar fuvarozók ugyanakkor tisztában
vannak azzal, hogy Magyarország Kormánya csak diszkrimináció-mentes rendszert vezethet be,
az úthasználati díj rendszer nem eredményezhet megkülönböztetést a fuvarozók állampolgársága,
a fuvarozók letelepedése vagy a járművek nyilvántartásba vétele szerinti ország, illetve a
közlekedési művelet kiindulási pontja és/vagy rendeltetési helye alapján.
A magyar kormányzat jelen szándéknyilatkozatban kijelenti, hogy a bevezetés koncepcionális
előkészítésében alkalmazott gyakorlatához hasonlóan a közúti fuvarozó vállalkozások
képviseleteit bevonja a megvalósításhoz kapcsolódó további döntések (különös tekintettel a
díjpolitika részletei) előkészítésébe és javaslataikat érdemben figyelembe veszi.
Az érdekképviseletek azt javasolják a Kormánynak, hogy vegye fontolóra a használatarányos útdíj
területi lefedettségének fokozatos kiterjesztését.
A magyarországi fuvarozó vállalkozások kifejezik azon szándékukat, hogy támogatják a
kormányzat tehergépjárművekre vonatkozó, autóbuszokra ki nem terjedő, megtett úttal arányos
díjrendszer bevezetésére irányuló tervét. Magyarország Kormánya ezzel párhuzamosan – a
fuvarozói érdekképviseletek javaslatai figyelembe vételével – olyan intézkedéseket hajt végre,
melyek hozzájárulnak e fontos nemzetgazdasági alágazatban működő vállalkozások
versenyképessége javításához.
A Kormány vállalja, hogy a használattal arányos útdíj bevezetésével egy időben (illetve díjváltozás
esetén minden egyes változáskor) csökkenti olyan államháztartási elvonási elemek mértékét,
melyek megállapításakor az útdíjjal jelenleg nem lefedett közutak fenntartásának, üzemeltetésének
és karbantartásának költségei beszámításra kerültek. Az államháztartási elvonási elemek közül
kiemelten kerül vizsgálatra a légrugós gépjárművek EU-minimumot meghaladó gépjárműadója, a
közúti fuvarozók által fizetendő iparűzési adó, a belföldi fuvarfeladatot teljesítő gépkocsivezetők
részére bizonyos, igazolás nélkül elszámolható költségek és a visszterhes vagyonátruházási illeték.
E mellett a Kormány és az érdekképviseletek közös programot dolgoznak ki környezetvédelmi
fejlesztési támogatásra, gépkocsivezetői képzésekre és ezek finanszírozására. Közösen vizsgálják
meg ezek mellett olyan további (jogszabály-módosítási, hatósági ellenőrzési) intézkedések
megvalósíthatóságát, melyeket a szektor vállalkozásai szorgalmaznak.
A Kormány és az érdekképviseletek egyaránt szükségesnek tartják, hogy fenti intézkedések
együttesen és egyidejűleg biztosítsák a közúti infrastruktúra megfelelő színvonalú
üzemeltetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez szükséges forrásokat és a hazai székhelyű
közúti közlekedési szolgáltató vállalkozások versenyképességének javulását, ez utóbbi
eredményeképpen a hazai szolgáltatók piaci részesedésének bővítését, munkahely-megtartó- és
teremtő képességük javulását, hogy ez által is minél eredményesebben járulhassanak hozzá a
nemzetgazdasági célok végrehajtásához.
Budapest, 2012.március „ „.
A Kormány részéről:
………………………………..
dr. Völner Pál
államtitkár
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A fuvarozó érdekképviseleti szervezetek részéről:
Wáberer György
elnök
Nemzeti Összefogás
Fuvarozói Fórum
dr. Vereczkey Zoltán
elnök
Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesülete
Füle László
elnök
Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete
- NiT Hungary
1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat
a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről
1. A Kormány a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetése érdekében egyetért azzal, hogy a külön
jogszabályban meghatározott, díjszedéssel érintett országos közutak használatáért fizetendő útdíjak mértékét a megtett
távolsággal arányosan kell megállapítani arra figyelemmel, hogy
a) a megtett úttal arányos tarifarendszerben a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek besorolása
tengelyszám alapján történik, J2 a kéttengelyes, J3 a háromtengelyes, J4 a négy- és többtengelyes tehergépjármű;
b) a 3,5 tonna megengedett össztömeget el nem érő gépjárművek bármilyen vontatmánnyal is a jelenlegi D1 díjkategóriában
maradnak;
c) a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó buszok tengelyszámtól és vontatmánytól függetlenül további döntésig
B2 díjkategóriába kerülnek besorolásra;
d) az elektronikus díjszedési rendszer bevezetésekor a J2, J3 és J4 kategóriájú tehergépjárművek fizessenek útdíjat a
megtett úttal arányosan, a díjszedési rendszerbe integrált díjellenőrzési rendszer fokozatosan kiépülő funkcionalitása mellett;
e) a D1 és B2 díjkategóriák vonatkozásában továbbra is érvényben marad az időtartamhoz kötött gyorsforgalmi út használati
díjfizetési rendszer, legkorábban az elektronikus díjszedés bevezetését követő fél év múlva a megtett úttal arányos
díjszedési rendszerhez történő önkéntes csatlakozás lehetőségével;
f) induláskor a gyorsforgalmi utakon és az országos közúthálózat külterületi főúti szakaszain kell a J2, J3 és J4 kategóriájú
tehergépjárműveknek megtett úttal arányos rendszerben díjat fizetni;
g) az induló díjszint az Eurovignetta irányelv szerinti költségszámítás alapján kivethető J4 díjszint;
h) a J2 és J3 díjszintjének az Eurovignetta irányelv szerinti költségokozási arányokból adódó kategóriaszorzókkal
arányosaknak kell lenniük;
i) a környezetvédelmi alkategóriák J2 és J3 díjkategóriákban ±15, a J4 díjkategóriában ±20% díjeltérítéssel indulnak, a
későbbiekben a hazai járműállomány összetételének függvényében félévente módosítva 6–10 év alatt éri el az Eurovignetta
irányelv szerinti maximális 100%-os díjeltérítési értéket;
j) a díjszintek minden év január 1-jén és július 1-jén reálértékben is emelkednek;
k) az elektronikus díjszedés bevezetését követő fél év múlva a maximális 13%-os mértékkel elindul egy gyakori használói
kedvezményrendszer;
l) díjmentességet élveznek a Magyar Honvédség és Magyarország rendvédelmi és rendvédelmi feladatokat ellátó
szerveinek szolgálatot teljesítő összes (D1, B2, J2, J3, J4) kategóriájú gépjárművei is.
3. A Kormány
a) felhívja
aa) a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy
haladéktalanul kezdjék meg a díjpolitika véglegesítését és az annak
megfelelő forgalmi és díjbevételi számítások aktualizálását, és készítsenek
elemzést ezen számoknak a költségvetésre gyakorolt hatásáról, egyúttal
intézkedjenek a közreműködő jogi, műszaki és pénzügyi szakértők
költségfedezete biztosításáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
ab) a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy
haladéktalanul intézkedjenek a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési
rendszer beszerzéséhez, valamint a díjszedési szolgáltatás
finanszírozásához 10 évre szükséges, nettó jelenértéken számított 214,5
milliárd forint forrás, illetve kötelezettségvállalás biztosításáról, továbbá a
megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer működtetésével
beszedett díjaknak a kijelölt közútkezelő társaság bevételeiként a
közúthálózat fenntartásának és fejlesztésének a finanszírozására történő
felhasználásról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. május 30.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy haladéktalanul
gondoskodjon
ba) a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer
megvalósításához szükséges szerződés előkészítéséről és a
kormányzati felügyelet ellátásához szükséges auditor kiválasztásáról,
bb) a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer
beszerzésének versenyeztetési eljáráshoz szükséges részletes
díjpolitikai adatszolgáltatásról, valamint a díjszedéshez és
díjellenőrzéshez szükséges szolgáltatási szintek meghatározásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő az
ellenőrzést is magában foglaló integrált elektronikus díjszedési
rendszer társasági keretek között megvalósítandó szervezetifinanszírozási modelljének megalkotásához, továbbá az
ellenőrzés feladatainak szabályozásához szükséges koncepciókat
és jogszabály-tervezeteket; valamint intézkedjen az elektronikus
díjszedéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó intézmények
kijelöléséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 30.
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az
elektronikus díjszedési rendszer szervezetifinanszírozási modellje, illetve a szabályozási
koncepciója és a jogszabály-tervezetek alapján
megoldási elgondolásokat az Európai Unió
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásról szóló keretszabálya
vonatkozásában az előzetes egyeztetéseket folytassa
le;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. június 30.
e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen az
országos közutak használatáért fizetendő, megtett távolsággal
arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magában
foglaló integrált elektronikus díjszedési rendszer kiépítéséhez
szükséges eszközök beszerzésével és azok működtetésével és a
tanácsadással kapcsolatos közbeszerzési gyorsított eljárás
(eljárások) megindításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. május 30.
f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő – az
elektronikus díjfizetési rendszer bevezetésével egyidejűleg –
Magyarország csatlakozását az európai elektronikus útdíjszedési
szolgáltatáshoz (EETS) az Európai Parlament és Tanács 2004/52/EK
irányelve szerint, továbbá készítse elő az ezzel kapcsolatos
jogszabály-tervezeteket, illetve állítsa fel az EETS-szolgáltatók és a
hazai díjszedő közötti vitás esetekben közvetítő Elektronikus
Díjszedési Egyeztető Bizottságot;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. december 31.
g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági
minisztert, hogy készítsék elő a megtett úttal arányos elektronikus
díjszedési rendszer bevezetésével egyidejűleg hatályba léptetendő, a
közúti fuvarozók növekvő terheinek indokolt kompenzációját célzó
intézkedések koncepcióit.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2012. június 30.
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a
nemzetgazdasági miniszterrel együtt tegyen javaslatot a közúti
infrastruktúra finanszírozásának átfogó programjára.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatosan
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
MKFE – a szolgáltató érdekvédelem

similar documents