A Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott finanszírozási lehetőségek

Report
III. MEGYEI
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
KONFERENCIA
A MAGYAR FEJLESZTÉSI
BANK ÁLTAL NYÚJTOTT
FINANSZÍROZÁSI
LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
RÉSZÉRE
Termékstruktúra
MFB Programok
Vállalkozói
szektor
Agrár szektor
Agrárfejleszt
ési
Hitelprogram
MFB
Vállalkozásfinanszírozási
Program
MFB
Kisvállalkozói
Hitel
TÉSZ
Forgóeszköz
Hitelprogram
MFB Közösségi
Közlekedési
program
hitelprogramok
Agrár
Forgóeszköz
Vis Maior
Hitelprogram
MFB
Élelmiszeripari
Bankgarancia
Program
Agrár
Forgóeszköz
Hitelprogram
Önkormányz
ati szektor
MFB
Önkormányzat
i
Infrastruktúrafejlesztési
Program
Önkormányzat
i
Kisösszegű
Hitel
Lakossági
szektor
MFB
Lakossági
Hitelprogra
m
(Panel
Plusz)
Értékesítési csatornák
Közvetlen
hitelezés
• 50 M HUF fölött
• Programok keretében
vagy „nagyprojektek”
esetén egyedi feltétel
rendszerrel
• MFB központi
kapcsolattartással
Refinanszírozás
• Kizárólag programok
keretében
• Hitelintézeteken és
pénzügyi
vállalkozásokon
keresztül
• Megosztott kockázat
Közvetítői
értékesítés
• 50 M HUF alatt
• MFB Kisvállalkozói
Hitel és Kisösszegű
Önkormányzati hitel
• Országos közvetítői
hálózaton keresztül
• Az RFH Csoport is…
Támogatott MFB programok jellemzői
Árfolyam-garanciával
biztosított forrás
• KKV tv.
• MFB tv.
EURIBOR kamatbázis
• 3 havonta változó
• HUF-ban
• Adósminősítés
• Fedezettség
Ügyfélre megállapított egyéni
referenciaráta magasabb mint
az ügyfélkamat
Támogatástartalom és -intenzitás
Csekély összegű
támogatás esetén
(de minimis)
Csoportmentességi
támogatás esetén
támogatástartalom
támogatásintenzitás
100 illetve 200 ezer
EUR
régiónkénti
maximum
vállalkozás szintjén
3 év
vonatkozásában
projekt szintjén
valamennyi
támogatást
figyelembe vége
MFB beruházási hitelek jellemzői
Kedvezményes kamatozás
Hosszú lejárat
Állami támogatási
szabályoknak való megfelelés
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
Változatos vállalkozásfejlesztési hitelcélok:








Üzleti és szolgáltatási környezet fejlesztése
Innovációs és minőségfejlesztési beruházások
Beszállítói tevékenység erősítése, fejlesztése
Műszaki és technológiai háttér fejlesztése
Telephely bővítés, logisztikai fejlesztések
Termelő infrastruktúrafejlesztés
Turisztikai, sportolási vonzerők fejlesztése
„Kapcsolódó” tartós forgóeszköz finanszírozás
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
A program egyes jellemzői:
 Kormánydöntésben rögzített keretösszeg: 450 milliárd Ft
 Nagyvállalatok, illetve KKV-k számára is elérhető
 Hosszú lejárat – de legfeljebb 15 év futamidő
 Akár 3 év türelmi idő is lehet – Csak kamatfizetés van
 Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások refinanszírozásával
a szerződött partnereknél érhető el, viszont 50 M Ft feletti
hitelösszeg esetén közvetlenül az MFB Zrt. is felkereshető
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
További fontosabb jellemzők:
Állami árfolyam fedezet – Árfolyam garancia
Forinthitel, de az árazás EURIBOR kamatbázison
 Kedvezményes kamatozás: 3 havi EURIBOR (kb. 0,1%) + MFB
refinanszírozási kamatfelár (1,5%) + hitelintézeti kamatfelár (de max.
3,5%), összesen maximum kb. 5,1 %
Állami támogatás: támogatástartalom az ügyfélkamat és az egyéni
referencia ráta különbségének a hitelszerződés időpontjára diszkontált
jelenértéke
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
Egyes jellemzők
Típus
Hitelösszeg
Ügyleti kamat
Futamidő (ebből türelmi idő)
Rendelkezésre tartási idő
Saját erő
Rendelkezésre tartási díj
Kezelési költség
Egyéb díjak és jutalékok
Törlesztés ütemezése
Megjegyzés:
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
Beruházási hitel és zárt végű pénzügyi lízing
5-3000 millió Ft
3 havi EURIBOR + RKV * + max. 3,5 %/év (cca. 5,1 % max.)
legfeljebb 15 (3) év
legfeljebb 3 év
Legalább 10% illetve 25% (de minimis, illetve regionális
csoportmentességi támogatási kategória esetén)
0,4 %/év
Nem kerül felszámításra
A refinanszírozott bank kondícióinak megfelelően, de limitált!
negyedéves vagy féléves
* RKV = MFB refinanszírozási kamatfelár, 2014-ben 1,5 %/év.
MFB Kisvállalkozói Hitel
Stratégiai célok
 Kedvezményes források a mikro- és kisvállalkozások
beruházásaihoz (díjak, jutalékok, futam- és türelmi idő)
 MFB vállalja az ügyfélkockázatot – az egységes és
automatizált hitelbírálat alapján gyors forráshoz jutás
 Előnyös biztosítéknyújtási előírások a biztosítéki
problémák enyhítésére, intézményi készfizető kezesség
 Közvetítői helyismeret és helyi kapcsolatrendszer
előnyeinek a kihasználása, országos elérhetőség
 Széles körben elérhetővé tenni a kedvezményes hitelt
MFB Kisvállalkozói Hitel
A hitel felhasználható:
 vállalkozási tevékenység végzésre szolgáló ingatlan
beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás, felújítás),
 a vállalkozási tevékenység végzéshez szükséges
használt és új gépek, berendezések, felszerelések,
járművek beszerzésére,
 vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi
eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver
vásárlására.
MFB Kisvállalkozói Hitel
Egyes jellemzők
Típus
Hitelösszeg
Ügyleti kamat
Futamidő (ebből türelmi idő)
Rendelkezésre tartási idő
Saját erő
Saját forrás
MFB Kisvállalkozói Hitel
Beruházási hitel
1-50 millió Ft (kezdő vállalkozások esetén 1-25 millió Ft)
3 havi EURIBOR + 5,0% évente = kb. 5,1 %
15 (2) év
2 év
Legalább 10%, illetve15%, valamint 20% (az adósminősítés, illetve
az intézményi kezességvállaló függvényében)
Legalább 5%, illetve 10% (a saját erő függvényében)
Biztosíték mértéke
100 %
Biztosíték formája
Ingatlan, ingó, óvadék, tulajdonosi kezesség, intézményi készfizető
kezesség (Garantiqa, MV Zrt.)
Az RFH Csoport tagja – RFH Nonprofit Zrt.
Az RFH Nonprofit Zrt. bemutatása, egyes jellemzői:
 Cél: A KKV-k és az önkormányzatok kedvezményes forráshoz
jutásának elősegítése, előszűrés, támogatás.
 Feladat: Ingyenes finanszírozási szaktanácsadás.
 Eszköz: Megyei irodahálózat működtetése/fogadóórák.
 Módszer: Minden megyében személyesen képviselni
 az MFB támogatott hiteleit és hitelprogramjait,
 az RFH Csoport termékeit és szolgáltatásait,
 a Start Garancia Zrt. termékeit és szolgáltatásait.
RFH Nonprofit Zrt. – Elérhetőségek
Dombi János, régióvezető
Tel: (0630) 586-5873
Mail: [email protected]
4025 Debrecen, Piac utca 77. fszt. 4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bánki Zoltán, vezető tanácsadó
Tel: (0630) 586-5707
Mail: [email protected]
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molnár Julianna, vezető tanácsadó
Tel: (0620) 340-4611
Mail: [email protected]
5000 Szolnok, Baross u. 1.
KÖSZÖNJÜK
A FIGYELMET!
Területfejlesztési, területi tervezési és
szakmai koordinációs rendszer kialakítása,
ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001

similar documents