05_beadvanyok

Report
BEADVÁNYOK
(KÉRVÉNY, KÉRELEM, FELLEBBEZÉS,
PANASZ, JAVASLAT)
BEADVÁNY
Valamely szervhez érkező hagyományos vagy
elektronikus irat, amely rendeltetésszerűen a szervnél
vagy személynél marad.
Általában magánszemélyek nyújtják be szervezethez
vagy hatósághoz.
KÉRVÉNY, KÉRELEM
Gyakori hivatalos jellegű irat, melyben valamilyen ügy
kedvező elbírálását, elintézését, jóváhagyását,
engedélyezését kérjük.
Tartalmilag mindkét iratfajta azonos, csak formai
tekintetben térnek el egymástól.
KÉRVÉNY, KÉRELEM
TARTALMA
•
Az irat neve (nagy kezdőbetűvel),
•
az irat szövege, amelyben szerepelnie kell:
•
•
•
•
a kérés megfogalmazásának,
a kérés indoklásának,
érvelésnek,
a kérelem összefoglalásának, meggyőzésnek,
•
keltezés,
•
az iratot kiállító aláírása, a kérelmező neve, azonosító adata
pl. lakáscím, munkahely megnevezése, beosztás)
•
mellékletek megjelölése.
A KÉRVÉNY FORMAI
JELLEMZŐI
A/4-es lapra írjuk. A papír egyik oldalának jobb
felére írjuk/nyomtatjuk a kérvény felzetét, melynek
kötelező tartalmi elemei:
•
a lap tetején 2-2,5 cm margó,
•
címzett neve, postai vagy közigazgatási címe (a címzett neve és
címe között egy sor üres),
•
a cím után kb. 10 üres sor,
•
a kérvény benyújtójának neve, címe (utána kb. 10 üres sor),
•
a kérvény tárgyának feltüntetése (utána kb. 10 üres sor),
•
mellékletek feltüntetése.
A lap másik oldalára kerül
a kérvény írójának levele
az alábbi szerkezeti
bontásban:
• az irat megnevezése,
• az irat szövege,
• keltezés,
• kérvény aláírója
Összehajtva a hosszanti
tengely mentén a felzet
kerül kívülre.
KÉRELEM
Belső ügyiratszabvány
szerint szerkesztjük.
FELLEBBEZÉS
Hatóságok, különböző szervek döntésének, határozatának
módosításáért vagy érvénytelenítéséért a döntéshozó felettes
hatóságához (szervhez) folyamodhatunk.
Az intézkedő szerv általában a határozatban megjelöli, hogy hány
napon belül, hova lehet az esetleges módosítási kérelmünket,
fellebbezésünket benyújtani. (Megjelölés hiányában 15 napon
belül kell fellebezni. )
A fellebbezés írásban nyújtandó be ott, ahol a sérelmes
határozatot hozták, de beadványunkat a másodfokon döntésre
illetékes szervhez címezzük. A másodfokon hozott határozat ellen
már nem fellebbezhetünk, de panaszt benyújthatunk.
A fellebbezésben
a konkrét határozatból
kiindulva fogalmazzuk meg,
hogy a döntés miért nem
találjuk elfogadhatónak.
Pontokba szedve
felsoroljuk mindazokat az
indokokat, érveket,
amelyek véleményünk
szerint megalapozzák
igazunkat.

similar documents