Sunuya ulaşmak için Tıklayınız

Report
Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu.
İngiltere’de İlk Öğretimde Tarih Dersi
Müfredatı: Fırsatlar ve Zorluklar
Profesör Penelope Harnett, University
of the West of England, Bristol. UK.
[email protected]
Eğitim Basamakları
Key Stage 1
Key Stage 2
Key Stage 3
Key Stage 4
Yıl
1 5-6 yaş
Yıl
2 6-7 yaş
Yıl
3 7-8 yaş
Yıl
4 8-9 yaş
Yıl
5 9-10 yaş
Yıl
6 10-11 yaş
Yıl
7 11-12 yaş
Yıl
8 12-13 yaş
Yıl
9 13-14 yaş
Yıl 10 14-15 yaş
Yıl 11 15-16 yaş
Tarih Programları İçeriği:
• Her yaş grubu için spesifik tarihsel bilgi
• Tarihsel bilgi ve beceriler:
•
•
•
•
Çeşitli bilgi laynakları hakkında soru sorma ve soruları yanıtlama ( Aletler,
fotograflar, tablolar, haritalar, belgeler, binalar vs.)
Değişimin ve sürekliliğin farkında olma, nedenleri ve sonuçları
Geçmişle ilgili kronolojik taslak geliştirmek
Geçmişi temsil etme ve yorumlama
Key Stage 1 ( 5-7 yaş)
Kalemim ile oynadım
Hayvanat bahçesinde
bebek arabamdaydım.
Kişisel Zaman Çizelgesi
• Önemli Sözcükleri
Geliştirmek
•
•
•
•
Önce / Sonra
Şimdi / Daha Önce
Geçmiş / Gelecek
Yeni / Eski
Anıları Paylaşmak
•
Anıları Paylaşmak
Yaşayan Hafızalardan Geçmişi
Öğrenmek
Sayfa İçerikleri
Kalkma Zamanı
Okulda Çalışma
Eve Gitme
Yatma Zamanı
İçerik ve Tanıtım Yazısı
Marjorie’nin Kutusu
Marjorie’s box
• Onun kız mı yoksa erkek mi olduğunu düşünüyorsunuz?
• Hoş şeylere sahip olduğu için o bir kızdır. (Taslak bilgiden sonuç
çıkarır ve sonuç doğrulanır)
• Bak, o bir günlük – İçinde bir isim olup olmadığını merak ediyorum?
(Tarihsel bir soru soru gündeme getirmek ve tarihsel soruşturma
geliştirmek.)
• Onun ne yaptığını düşünüyorsun? (Soruşturmaları geliştiren başka
bir soru)
• Belki bir mağazada çalışıyor –İnsanların alışkın olduğu işlerden biri
değil mi? (Şüpheli dil-belki kelimenin kullanımı. Bir hipotezi
desteklemek için tarihi bilginin varlığından yararlanır).
Marjorie’s box
•
•
•
•
Onun ünlü olduğunu düşünüyor musun?
Şu eldivenlere bir bak, eğer biz onları deneseydik o bunu umursar mıydı?
(Farkındalık gerçek kişinin objeleriyle ve objelerin sahiplerinin empatisiyle
çalışma – onları deneseysik umursar mıydı?
Oh- onlar gerçekten çok sevimli - Dikkatli et! (Tarihi objelerin elle tutulması
sırasında dikkatlı olunur).
Bak, Burada eski bir kitap var, Onun adı … bunu okuyamıyorum-yazı
gerçekten çok eski ama o M harfiyle başlıyor. Bayan bu ismi okumama
yardım edebilir misiniz – Marjorie-valiz Marjorie’ye ait, ama o kimdi? (Tarihi
kaynaklardan sahibin ismiyle bağlantılar kurar- tarihsel sorularla geliştirir).
Büyük Olaylar; Anma Günü; Büyük Londra
Yangını, Olimpiyat Oyunları
Önemli KişilerGuy Fawkes, Brunel
• Mary Seacole, bru
Önemli KişilerFlorence Nightingale
• Daha fazla önemli kişileri öğretme
imkanları:,
Bilim adamları, artistler, mucitler, kaşifler
ve yazarlar
Ibn Battatu
• İbn Battatu kimdi ve nerede
yaşadı?
• Onun hayatındaki en önemli
olay neydi?
• Onun yaşadığı anda toplum
nasıldı?
• Hangi bilgi kaynakları Ibn
Battatu hakkında bilgi sahibi
olmak için faydalıdır?
• İbn Battatu hakkında neyi ve
neden hatırlamamız gerekir?
The importance of play based
activities in the early years
• Çok eski bir oyuncaktır.
Samandan yapılmıştır.
Yumuşak değildir. Bayan
Paddock’un babasına
aitti.Kürkü vardı . Delikleri
var. Tek bir gözü
bulunmaktadır.
• (Sınıf müzesindeki ayıcık
için bir katalog girişi
örneği)
Key Stage 2 history
1066’ya kadar İngiliz tarihi




Taş Çağı’ndan Demir Çağı’na kadar
İngiltere’de değişim
Roman İmparatorluğu ve İngiltere’ye etkisi
Anglo-Sakson’lar ve İskoçlar tarafından
İngiltere’de yerleşim
Edward’a kadar, Vikingler ile AngloSaksonları’n İngiliz Krallığı mücadelesi
Yerel tarih çalışması
Katılımcıların 1066’dan sonraki İngiliz Tarihi’ne
ilişkin kronolojik bilgilerini genişleten bakış açıısı
ya da tema kazandırma çalışması
İlk medeniyetlerin başarısı- ayrıntılı çalışma ile
genel bakış




Antik Sumer
Hint Vadisi
Antik Mısır
Antik Çin’de Shang Hanedanlığı
Antik Yunanistan

Yunan hayatı , başarıları ve Batı dünyasına
katkıları ile ilgili çalışma
İngiliz toplumu ile Avrupalı olmayan bir toplumu
karşılaştırmak



Erken İslam Toplumu, )00’lerde Bağdat
900’lerde Maya UYgarlığı
Benin ( Batı Africa) 900-1300
Yerel Çalışmalar– Bristol’un
Merkezi – Şimdi ve Önce
Bristol Merkez1866
Key Stage 2 Konuları
• Birbiriyle bağlantılı geçmiş anlatısını geliştirme
• İngiliz tarihi ile ilgili anahtar olayları bilme
Key Stage 2 Konuları
• Çok kültürlü toplumlarda tarihin rolü –
Anlatıda birinin kendi hikayesini bulması
Key Stage 2 Konuları
• 1066’dan önceki topluluklar
Key Stage 2 Konuları
• İlköğretim öğretmenlerinin tarih konuları
bilgisi
Tarih Öğrenmenin İlkeleri –
Konuşmanın Önemi
• Sınıf ortamında çeşitli konular hakkında konuşmanın
fırsatları nelerdir? görüşme, araştırma ve kümülatif?
• Öğrenciler tarihsel keşiflerinden yola çıkarak, fikirlerinin
paylaşmak ve kararlar almak için nasıl organize
oluyorlar?
• Sınıf ortamı öğrencilerin fikirlerini paylaşması ve
fikirlerinin değerli olduğunu hissetmeleri için destek verir
nitelikte mi?
• 5 Haziran
Kişisel Zaman Çizelgesi
Okulda Oyun

similar documents