İndir

Report
İLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ
Ders 3
Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Hasan Kalyoncu Psikoloji
Lisans 2. Sınıf, 2013-2014
D. Levinson'un yaşam yapısı kuramı
Daniel J. Levinson,
“yetişkin gelişiminin incelenmesi henüz
çok yenidir”.
1950'lerden beri çalışılmakta ancak, genel bir
yetişkin gelişimi kuramı tanımında çok az
bilgimiz var.
Levinson'a göre yetişkin gelişimi,
bir disiplin olarak psikoloji için anlamlı bir
sorundur ve psikolojiyle sosyoloji, biyoloji, tarih
gibi diğer disiplinler arasında önemli bir
köprüdür.
Levinson'un yetişkin gelişimi kuramı şu ögeleri
içermektedir:
a) Yetişkin gelişimi alanına temel bir çerçeve sağlayan
"yaşam akışı" ve "yaşam döngüsü" kavramları;
b) Kişiliğin ve dış dünyanın birçok yönünü içeren, ama
bunların hiçbiriyle aynı olmayan ve kendi farklı
yolunda gelişen "bireysel yaşam yapısı" kavramı;
c) Bireysel yaşam yapısının ilk ve orta yetişkinlikteki
gelişimini dile getiren bir "yetişkin gelişimi" anlayışı.
Yaşam yapısı gelişimi kişilik gelişiminden, toplumsal
rollerden farklıdır ve onlarla karıştırılmamalıdır.
Levinson'un Tanımları:
Yaşam akışı (life course):
Yaşam akışı yüksek düzeyde bir soyutlama
olmayıp betimsel bir terimdir ve bir yaşamın
başlangıçtan sona gelişimi içindeki somut
özelliğine dayanır.
Akış:
Bir yaşamın akıcılığının incelenmesi,
kararlılığı ve değişimi, sürekliliği ve süreksizliği,
düzenli ilerlemeyi ve kaotik dalgalanmayı dikkate
almayı gerektirir..
Belirli bir an üzerinde odaklanmak ya da üç dört anı
birbirinden kopuk olarak incelemek yeterli değildir.
Yaşamı ilerleyişi içinde ayrıntısıyla izlemek gerekir.
Yaşam:
Dilekler ve fantaziler, aşk ilişkileri, aileye,
işe, diğer toplumsal sistemlere katılım, beden
değişimleri, iyi ve kötü zamanlar, yaşamda
anlamı olan her şeydir.
Yaşam akışının incelenmesinde;
Öncelikle yaşama belirli bir zamandaki bütün
karmaşıklığıyla bakmak, bütün ögelerini ve
bunların bütüne etkilerini içermek gerekir.
İkinci olarak bu bütünün zaman içindeki evrimini
belirlemek gerekmektedir.
İnsan bilimlerinin her biri, kişilik, toplumsal rol ya da
biyolojik işleyiş gibi yaşamın bir yönünü ele alır ve
diğerlerini ihmal eder
Her disiplin yaşam akışını çocukluk ya da yaşlılık gibi ayrı
parçalara böler.
Bu nedenle yaşam akışının incelenmesi zordur.
Levinson'a göre, bireysel yaşam akışının araştırılması
insan bilimlerinde çeşitli disiplinleri birleştiren yeni bir
çok-disiplinli alan olarak yakın gelecekte ortaya çıkacaktır.
Yaşam döngüsü (life cycle):
Yaşam akışı kavramından ötede bir kavramdır.
"Döngü" imgesi insanın yaşam akışında alttan
alta bir düzenin var olduğunu telkin etmektedir;
her bireysel yaşam biricik olmakla birlikte,
herkes aynı temel sıra içinde yaşar.
Yaşam akışı
Yaşam döngüsü
Basit, sürekli bir süreç değildir;
Yaşam akışının belirli bir sıra
içinde geliştiğini
düşündürmektedir.
Niteliksel açıdan farklı evreleri ya
da mevsimleri vardır.
Yıl içinde ya da gün içinde
mevsimler vardır.
• bahar yaşam döngüsünün
çiçeklenme mevsimidir
• gündoğumu, öğle vakti, alaca
karanlık, karanlık gibi
Aşkta, savaşta, politikada,
sanatsal yaratışta ve hastalıkta da
mevsimler vardır.
Bir mevsim toplam döngünün
büyük bir parçasıdır;
bütünün parçası olsa da her
mevsimin kendi zamanı vardır,
hiçbiri diğerinden daha iyi ya da
önemli değildir,
her birinin kendi gerekli yeri ve
bütüne özel katkısı vardır.
Yaşam döngüsünde önemli mevsimlerin neler
olduğu konusunda bilimler açık bir yanıt
verememişitir
Modern dünya bir bütün olarak ve evreleriyle
kurulu bir yaşam döngüsü anlayışına -bilimsel,
dinsel, felsefi ya da edebi- sahip değildir.
Yaşam döngüsünün çeşitli büyük parçalarını
belirten standart bir dil de yoktur.
Yaygın olan görüse göre yaşam döngüsü̈ üç
bölüme ayırır:
a) Çocukluğu ve ergenliği içeren yaklaşık 20 yıllık
ilk bölüm (yetişkinlik öncesi);
b) 65 yaşında başlayan sonuncu bölüm (yaşlılık);
c) Bu bölümler arasında yer alan, yetişkinlik
olarak bilinen biçimlenmemiş zaman.
İlk yirmi yıl içinde bütün insanlar aynı dönemleri
izlerler:
Doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk,
önergenlik ve ergenlik.
Her ne kadar bütün çocuklar ortak gelişim
dönemlerinden geçiyorlarsa da,
biyolojik, psikolojik ve toplumsal koşullardaki
farklılıkların sonucu olarak tamamen farklı yönlerde
büyürler.
Somut biçimi içinde her bireysel yaşam akışı tektir.
Freud ve Piaget
gelişimin ergenliğin sonunda büyük ölçüde
tamamlandığını ileri sürerler ve
yetişkin gelişimiyle ya da bir bütün olarak yaşam
döngüsüyle ilgilenmezler.
1950'lerden başlayarak gerontoloji konuyla
ilgilenmiş, ama bir yaşam döngüsü anlayışı
geliştirecek kadar ileri gitmemiştir.
Günümüzde,
yaşam döngüsünün bir mevsimi
(ya da mevsimleri olarak) yetişkinlik konusunda çok az
kuram ya da araştırma var.
Ergenlikten sonraki yaş düzeylerini betimleyen bir ortak
bir dil yok. "Gençlik", "olgunluk", "orta yaş" gibi
sözcüklerin anlamı çok belirsiz.
Dildeki bu belirsizlik, yetişkinliğin kültürel bir tanımının
olmamasından ve insan yaşamının bunun içinde nasıl
geliştiğinin bilinmemesinden kaynaklanır.
İnsan bilimlerinde de yetişkinliğin doğası konusunda
uygun bir anlayışa sahip değiliz.
Yaşam döngüsünü bir çağlar sıralaması olarak kabul eden Levinson'a
göre,
her çağın kendi biyo-psikososyal niteliği var ve her biri bütüne farklı
katkılarda bulunur.
Bir çağdan diğerine yaşamımızda önemli değişimler olur. Çağlar
birbiriyle kısmen çakışır, yeni bir çağ bir önceki çağ sonlara yaklaşırken
başlar.
Genellikle beş yıl süren geçiş çağı önceki çağı bitirir ve sonrakini
başlatır.
Çağlar ve geçiş dönemleri, her insanın yaşamının altındaki düzeni
sağlayan ve bireysel yaşam akışındaki ince farklılıklara
izin veren yaşam döngüsünün makro yapısına biçim verir.
Her çağ ve gelişim dönemi iyi tanımlanmış bir ortalama yaşta başlar ve
biter.
İlk Çağ: Yetişkinlik Öncesi
döllenme- 22 yaş
Bu "oluşum yılları" sırasında birey
yüksek ölçüde bağımlı, farklılaşmamış bebeklikten yola çıkıp,
çocukluktan ve ergenlikten geçerek, yetişkin yaşamının daha bağımsız
ve sorumlu başlangıcına doğru büyür.
Bu, en hızlı biyo-psikososyal büyümenin olduğu çağdır.
Yaşamın ilk birkaç yılı çocukluğa geçişi sağlar, bu zaman içinde
yenidoğan biyolojik ve psikolojik açıdan anneden ayrılır ve 'ben' ile
'ben-olmayan' arasındaki ilk ayırımı gerçekleştirir
Bu da sürekli bireyleşme sürecinde ilk adımdır.
17-22 yaşlar arası Iilk Yetişkinliğe Geçiş dönemidir.
Bu gelişim döneminde önyetişkinlik sona erer ve ilk yetişkinlik çağının
temelleri atılır.
Bu dönem her iki çağın da parçasıdır, ama tam olarak ikisinin de parçası
değildir.
Bireyleşmede yeni bir aşama aileyle ilişkilerin değişmesi ve
önyetişkinlik dünyasının diğer ögeleri olarak kazanılır
ve yetişkine yetişkinler dünyasında
bir yer oluşturmaya başlar.
İlk Yetişkinliğe Geçiş hem önyetişkinliğin
tam olgunluğunu, hem de yeni bir çağın bebekliğini temsil eder.
Çocuğu merkez alan bakış
açısı,
gelişimin büyük ölçüde
tamamlandığı ve çocuğun
bir yetişkin olarak
olgunluk kazandığını
savunur.
Levinson'un yaşam
döngüsünü bir
bütün olarak alan bakış
açısı,
ilk çağın gelişimsel
kazanımlarının yalnızca bir
temel, bir sonraki çağı
başlatan bir hareket
noktası sağladığını kabul
eder.
Sonraki Çağ: İlk Yetişkinlik
17-45 yaşlar arasında
İlk Yetişkinliğe Geçiş'le başlar.
En büyük enerji ve bolluğun, en büyük çelişki ve stresin
yetişkin çağıdır.
Biyolojik açıdan 20'li ve 30'lu yaşlar yaşam döngüsünün doruk
yıllarıdır.
Toplumsal ve psikolojik açıdan ilk yetişkinlik güçlü dileklerin
biçimlendirilmesi ve izlenmesi, toplumda uygun bir yer
kazanılması, bir aile kurulması ve çağın sonunda yetişkin
dünyasında daha saygın bir konuma ulaşılması mevsimidir.
Bu çağ,
aşk, cinsellik, aile yaşamı, mesleki ilerleme, yaratıcılık ve
yaşamın büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda
zengin bir doyum zamanı olabilir.
Buna karşılık, ezici stresler de burada yer alabilir.
İlk yetişkinlik bizim kendi tutkularımızın ve isteklerimizin
darbesini en çok yediğimiz çağdır.
Uygun koşullar altında bu çağda yaşamanın ödülleri de
çok büyüktür, ama bedel çoğu zaman yarara denktir, hatta
onu aşar.
Yaklaşık 40-45 yaşlar arasında yer alan Orta Yaş
Geçişi ilk yetişkinliği sona erdirir ve orta
yetişkinliği başlatır.
Bu şemanın en tartışmalı konuları arasındadır.
Bununla birlikte, araştırmalar yaşamın niteliğinin
ilk ve orta yetişkinlik arasında farkedilir derecede
değiştiğini göstermektedir.
Değişim süreci Orta Yaş Geçişi'nde başlamakta ve
çağ boyunca sürmektedir.
Bu geçişin gelişim görevlerinden biri bireyleşmede
yeni bir aşamaya başlamaktır.
Bu olgu bizi daha sevecen, daha düşünceli
ve tedbirli, iç çatışmalardan ve dış istemlerden daha
az etkilenmiş, kendimizi ve başkalarını daha
içtenlikle seven biri yapabilir.
Bu olmaksızın yaşamımız saçma ve tatsız olur.
Orta Yetişkinlik Çağı:
40-65 yaşlar
Bu çağ boyunca biyolojik kapasitelerimiz ilk
yetişkinlikten daha aşağıdır, ama normalde enerjik,
kişisel olarak doyum verici ve toplumsal olarak
değerli bir yaşam için hala yeterlidir.
Biz yalnız kendimizin ve başkalarının işinden
sorumlu değiliz, aynı zamanda yakında egemen
kuşağa katılacak olan şimdiki genç yetişkinler
kuşağının gelişiminden de sorumluyuz.
Son Yetişkinlik çağı:
60 yaşında başlar.
60-65 yaşlar arasında yer alan Son Yetişkinlik
Geçişi orta ve son yetişkinliği birleştirir ve her
ikisinin de parçasıdır.
Yaşam yapısı (life structure).
Levinson öncelikle bir kişinin özel bir zamandaki
yaşamının doğasıyla ve bu yaşamın yıllar içindeki
akışıyla ilgilendiğini belirtmektedir.
LEVİNSON’A göre yetişkin gelişimindeki dönemler yaşam
yapısının
evrimindeki dönemlerdir.
Yaşam yapısı teriminin anlamı kişilik terimiyle karşılaştırılarak
anlaşılabilir.
Bir kişilik yapısı kuramı somut bir "Ben ne tür bir kişiyim?"
sorusuna verilen yanıtı kavramlaştırma yoludur.
Çeşitli kuramlar bu soruyu, örneğin özellikler, beceriler,
dilekler, çatışmalar, savunmalar ya da değerler doğrultusunda
düşünme
ve birini ya da diğerlerini belirleme yollarını sunarlar.
Bir yaşam yapısı kuramı ise daha fazla bir soru olan "Şu anda
yaşamım neye benziyor?" sorusuna verilen yanıtı
kavramlaştırma yoludur.
Yaşamımın en önemli bölümleri hangileridir ve
aralarındaki ilişki nasıldır?
Zamanımın ve enerjimin çoğunu nereye harcıyorum?
Daha doyumlu ya da anlamlı kılmak istediğim ilişkiler (eş,
aşk, aile, meslek, din, boş zaman vb.) var mıdır?
Yaşamıma katmak istediğim şeyler var mı?
Yaşamımda şu andaki yeri küçük olan, ama daha fazla yer
tutmasını istediğim ilgiler, ilişkiler var mı?
Bu soruları düşünürken dış dünyanın bizim için
en anlamlı olan yönlerini farketmeye başlar,
bunların her biriyle ilişkimizi belirler ve çeşitli
ilişkilerin müdahalesini değerlendiririz.
Kendi ilişkilerimizin bir tek örüntü ya da yapıyla
eksik biçimde bütünleştiğini görürüz.
Bir bireyin pek çok değişik "başkası" ile anlamlı
ilişkileri olabilir. Anlamlı bir başkası bireyin
gündelik yaşamındaki güncel bir kişi olabilir.
Yaşam yapısı kavramı, bir yetişkinin bütün
anlamlı başkalarıyla ilişkilerinin doğasını ve
örüntüleşmesini ve bu ilişkilerin yıllar boyunca
gösterdiği evrimi incelememizi gerektirir.
Bir yaşam yapısı herhangi bir zamanda birçok ve
çeşitli ögeler içerebilir. Ama sadece bir ya da iki nadiren üç- ögenin bu yapıda merkezi bir
yer tuttuğu görülmektedir.
Çoğu zaman evlilik -aile ve meslek bir kişinin
yaşamının merkezi ögeleridir- Merkezi ögeler benlik
için en anlamlı ve yaşam akışmı geliştiren ögelerdir;
bireyin zamanını ve enerjisini en çok bunlar alır ve
diğer ögelerin niteliğini güçlü bir biçimde etkilerler.
Yan ögelerin değiştirilmesi ya da bırakılması
kolaydır, bunlara
benliğin yatırımı çok azdır ve kişinin yaşamına az
bir etkiyle değiştirilmeleri olanaklıdır.
Levinson'a göre ilk ve orta yetişkinlikte gelişim
dönemleri:
1. İlk Yetişkinliğe Geçiş: 17-22 yaşlar arasında yer alır,
yetişkinlik öncesi ile ilk yetişkinlik arasında gelişimsel bir
köprü görevi görür.
2. İlk Yetişkinlik İçin Yaşam Yapısı Girişi: 22-28 yaşlar
arasında
yer alır, yetişkin yaşamının ilk biçimini oluşturma ve
sürdürme dönemidir.
3. 30 Yaş Geçişi: 28-33 yaşlar arasındadır. Giriş yapısını
yeniden değerlendirme, değiştirme ve sonraki yaşam
yapısına temel yaratma olanağı sağlar.
4. İlk Yetişkinliğin Yaşam Yapısını Sonuçlandırma: 3340 yaşlar.
İlk yetişkinlik çağını tamamlama ve gençlik
dileklerimizi gerçekleştirme aracıdır.
5. Orta Yaş Geçişi: 40-45 yaşlar. Hem ilk yetişkinliği
bitirmeye, hem de orta yetişkinliği başlatmaya
yarayan bir başka büyük geçiş çağıdır.
6. Orta Yetişkinlik İçin Yaşam Yapısına Giriş: 45-50
yaşlar. Önceki dönemin benzeridir, yeni bir çağdaki
yaşama ilk temellerini sağlar.
7. 50 Yaş Geçişi: 50-55 yaşlar. Yaşam yapısına
girişi değiştirmek ve belki iyileştirmek için bir
orta yaş olanağı sunar.
8. Orta Yaşın Yaşam Yapısını Sonuçlandırma. 5560 yaşlar. Orta yetişkinlik çağını sona
erdirmemizin çerçevesini oluşturur.
9. Son Yetişkinlik Geçişi. 60-65 yaşlar. Orta ve son
yetişkinlik arasında yer alarak iki dönemi ayıran
ve bağlayan sınır dönemidir.
İlk yetişkinliğin yaklaşık 17-33 yaşlar arasında yer
alan baştaki üç dönemi bu çağın 'acemilik
evresi'ni oluşturur.
Bu dönemler, ergenliğin ötesine geçme, geçici
ama zorunlu olarak bir yaşam yapısı girişi
oluşturma ve bu yapının sınırlarını öğrenme
olanağını sağlar.
33-45 yaşlar arasındaki son iki dönem bu çağın
çabalarının getirdiği "sonuçlandırma evresi"dir.
Benzer bir sıra orta yetişkinlikte de vardır.
Orta yetişkinlik de 40-55 yaşlar arasında üç
dönemlik bir acemilik evresiyle başlar. Orta Yaş
Geçişi hem sona erme hem de başlamadır.
40 yaşlarımızın başında ilk yetişkinliğimizin
olgunluğu ve orta yetişkinliğin
bebekliği içindeyizdir.
Her çağdaki acemilikleri, bir yaşam yapısı
girişini deneme ve bunu orta çağ geçişinde sınama
ve değiştirme olanağını buluncaya kadar
sürdürürüz.
Yalnızca yaşam yapısını sonuçlandırma döneminde
ve onu izleyen geçiş çağında bu mevsimin sonucunu
almaya ve sonraki basamağa geçmeye başlarız.
E. Gould'un dönüşüm kuramı :
Roger L. Gould'un yetişkinin gelişimine ilişkin kuramı
bu gelişimin bir dizi dönüşümden (transformations)
geçerekoluştuğunu kabul etmektedir.
İnsanlar her dönüşümde benlik-kavramlarını yeniden
biçimlendirir, çatışmaları yeniden çözerler.
Gould'un kuramı Levinson'unkiyle aynı zamanlara denk gelir
ve onunkiyle örtüşür, ancak Gould'un kuramı her iki cinsi de
ele almaktadır;
Levinson gibi Gould da yetişkinliği kararlı bir duygular ve
güdüler zamanı olmaktan çok, bir değişim zamanı olarak görür.
Gould'un dönüşüm kuramına göre genç
yetişkinler dört evreden geçerler:
1. Evre: Ergenliğin sonunda -22 yaşına kadar
(16-22 yaşlar) insanlar anababalarının
dünyasından ayrılır ve kimliklerini güçlendirirler.
2. Evre: Özerkliğin yerleşmesiyle (22-28 yaşlar)
amaçlarını gerçekleştirmeye girişirler.
3. Evre: 28-34 yaşlar arasında bir geçiş
evresinden geçer ve önceki amaçlarını,
evliliklerini yeniden değerlendirmeye koyulurlar.
Geçiş Evresi:
35-45 yaş arasıdır. 35 yaşında hoşnutsuzlukları artar ve
yaklaşan orta yaşların farkına varmaya başlarlar; yaşam
şimdi onlara
zor, belirsiz ve acılı gelebilir. 45 yaşına kadar süren bu
istikrarsız evrede bazı bekarlar evlenebilir, bazı evliler
boşanabilir, bir ev kadını
çalışmaya başlayabilir, çocuksuz bir çift çocuk yapmaya
karar verebilir.
Zamanın baskısı hissedilmeye başlanır ve yaşamda
yapılacak önemli değişimlerin hemen yapılması gerektiği
farkedilir. Çalışma güdüsü değişir, meslek yaşamı sıkıcı
gelmeye başlar.
4. Evre: 45-50 yaşlar arası.
Kararlı yıllardır. Evlilik doyumu artar, dostlar
daha önemli olur, paranın önemi azalır, yaşama
olumlu bakılır.
Yaşama bu olumlu yaklaşım ellili yaşlarda artma
eğilimi gösterir.
Kaynaklar:
• Prof. Dr. BEKİR ONUR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

similar documents