Innleie eller underentreprise?

Report
UNDERENTREPRISE ER NÅR
INNLEIE ER NÅR
oppdraget gjelder et avgrenset
arbeid som utføres til avtalt tidsfrist,
og som oftest fast avtalt pris, og
oppdraget gjelder å stille
arbeidstakere til rådighet mot en
avtalt timepris, eventuelt timebasert
pris, og
 det arbeides på oppdragstakers
ansvar, risiko og regning
 oppdragstaker tildeler
arbeidsoppgaver, leder og
kontrollerer arbeidet
 oppdragstaker bestemmer hvor
mange og hvem som skal utføre
arbeidet
 oppdragstaker holder materialer,
og eget arbeidsutstyr, evt
verksted
 det arbeides for oppdragsgivers
ansvar og risiko, og som regel
også regning
 oppdragsgiver tildeler
arbeidsoppgaver og leder og
kontrollerer arbeidet
 oppdragsgiver bestemmer hvor
mange som skal benyttes,
kvalifikasjoner, eventuelt kan
kreve en arbeidstaker erstattet
 oppdragsgiver holder materialer
og utstyr
Underentreprenør
Kontraktspart som har påtatt seg
oppfyllelsen av en del av de forpliktelsene
som omfattes av hovedentreprenørens
kontrakt med byggherren
NS 8415:2008
Overtakelsesforretning
Kontraktarbeidet overtas av
hovedentreprenøren ved
overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer
samtidig med byggherrens overtakelse.
Ferdigstillelse
Når underentreprenøren gir melding om
når kontraktarbeidet blir ferdigstilt, kan
begge parter innkalle den andre parten til
registreringsforretning. Fra
registreringsforretningen skal det settes opp
protokoll.
Virkningen av gjennomført
registreringsforretning


Risikoen for kontraktarbeidet går over
fra UE til HE
UE skal sluttfakturere HE
UNDERENTREPRISE ER NÅR
INNLEIE ER NÅR
oppdraget gjelder et avgrenset
arbeid som utføres til avtalt tidsfrist,
og som oftest fast avtalt pris, og
oppdraget gjelder å stille
arbeidstakere til rådighet mot en
avtalt timepris, eventuelt timebasert
pris, og
 det arbeides på oppdragstakers
ansvar, risiko og regning
 oppdragstaker tildeler
arbeidsoppgaver, leder og
kontrollerer arbeidet
 oppdragstaker bestemmer hvor
mange og hvem som skal utføre
arbeidet
 oppdragstaker holder materialer,
og eget arbeidsutstyr, evt
verksted
 det arbeides for oppdragsgivers
ansvar og risiko, og som regel
også regning
 oppdragsgiver tildeler
arbeidsoppgaver og leder og
kontrollerer arbeidet
 oppdragsgiver bestemmer hvor
mange som skal benyttes,
kvalifikasjoner, eventuelt kan
kreve en arbeidstaker erstattet
 oppdragsgiver holder materialer
og utstyr
BackUp personell
BackUp Personell har under årene utvidet sin interne kompetanse
og har tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og
fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie,
rekruttering og bemanningsentreprise. Vi har i dag 10 kontorer i
Norge.
BackUp har under årene utvidet sin interne kompetanse og har
tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og
fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie,
rekruttering og bemanningsentreprise.
Manpower
Vi tilbyr alt fra én enkelt person til større bemanningsentrepriser.
Trenger du faste medarbeidere rekrutterer vi dette via
Manpower Professional Executive AS. Vårt hovedmål er alltid å
kunne tilby fleksible kvalitetsløsninger til de utfordringer våre
kunder har.
Vikarbyråene fosser fram i Norge
Moss Avis
Bare i Moss opererer det nå rundt 20 bemanningsselskaper, mens
det på landsbasis finnes 400 - –500 selskaper. Tall fra NHO Service
som organiserer 80-90 prosent av bransjen, viser at
vikarselskapene omsetter for rundt 12 milliarder kroner. Ved siden
av utleie av personell tilbyr bedriftene rekrutteringstjenester og
rådgivning i forbindelse med omstillingsprosesser og
bemanningsentrepriser.
Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie
av arbeidskraft etterleves
Bemanningsbransjen defineres til å omfatte mer enn bare utleie
av arbeidskraft. Formidling/rekruttering av arbeidskraft,
outsourcing, bemanningsentrepriser og omstillingstjenester er
også en del av bransjen. Utleie av arbeidskraft står for om lag 93
prosent av omsetningen i bransjen, ifølge NHO Service.
Bemanningsbransjen kjennetegnes av stort mangfold. Utleide
arbeidstakere jobber innenfor en rekke forskjellige yrkesområder
med stor variasjon i arbeidsmiljøeksponering, arbeidsvilkår,
kvalifikasjonsnivå, preferanser og motivasjon for å jobbe i
bemanningsbransjen.
UNDERENTREPRISE ER NÅR
INNLEIE ER NÅR
oppdraget gjelder et avgrenset
arbeid som utføres til avtalt tidsfrist,
og som oftest fast avtalt pris, og
oppdraget gjelder å stille
arbeidstakere til rådighet mot en
avtalt timepris, eventuelt timebasert
pris, og
 det arbeides på oppdragstakers
ansvar, risiko og regning
 oppdragstaker tildeler
arbeidsoppgaver, leder og
kontrollerer arbeidet
 oppdragstaker bestemmer hvor
mange og hvem som skal utføre
arbeidet
 oppdragstaker holder materialer,
og eget arbeidsutstyr, evt
verksted
 det arbeides for oppdragsgivers
ansvar og risiko, og som regel
også regning
 oppdragsgiver tildeler
arbeidsoppgaver og leder og
kontrollerer arbeidet
 oppdragsgiver bestemmer hvor
mange som skal benyttes,
kvalifikasjoner, eventuelt kan
kreve en arbeidstaker erstattet
 oppdragsgiver holder materialer
og utstyr

similar documents