İletişim ve Algı

Report
İLETİŞİM VE ALGI
Hazırlayan: Esma AYDIN
Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman
Diş hekimi
“neresini acıtıyor”
diye sorduğunda ,
Felsefeci Bertrand
Russel
“tabii ki beynimi”
diye karşılık verdi.
3
UYARIM
 Duyu organında tepki üreten enerji
DUYUM
 Duyu organlarımızın çevreden bilgi alma süreci /
Çevre tarafından aktive edilmesi
ALGI
 Duyu organlarımız ve beynimize gelen
uyaranların sınıflandırılması analizi ve
entegrasyonu /kısaca anlamlı hale getirilmesi
4


Uyarıcı ve duyum kapasitesinin fiziksel karakteristikleri
arasındaki ilişkiyi üzerine odaklanan uzmanlık sahası
Fiziksel uyarıcı ile psikolojik deneyim aynı şey değildir.
Gerçek dünya bizim algıladığımızdan farklıdır.
5
Mutlak Eşik

Bir alıcı organın uyarılabileceği en küçük uyarıcı miktarına
mutlak eşik denir.
Duyu organlarımızın yaklaşık mutlak eşikleri
Görme: karanlık gecede 50 km’den bir mum ışığı
İşitme: Sessiz bir ortamda 5 metreden bir kol saatinin çalışması
Koku alma: Sekiz litrelik bir suda bir çay kasığı şeker
Koku alma: Altı odalı büyük bir evde bir damla esans
Dokunma: Bir santimetre yükseklikten yüzüne düşen bir sineğin
kanadı.
6

Şekil/Figür


Algılanan obje
Zemin

Arka plan
7
8
10
11
 ALGI
Bilişsel fonksiyonlarla gerçekleşen bir
süreçtir.Algılama sırasında zihine gelen bilgiler
bir takım süzgeçlerden geçirilir. Bu bilgilere
biçim verilir ve isimlendirilir.Kısaca Algı
mesajın geçtiği filtreler olarak tanımlanabilir.
Filtreler tıkanırsa ne olur?
 Kişiler arası iletişimde algı farklılıkları ve
bunların yarattığı sorunlarla
sık sık karşılaşmaktayız.İletişim süreci içinde
verilen mesajlara ilişkin kendi algımızı ve
karşımızdakinin algısını netleştirmeye çalışarak
içeriğin ötesindeki süreci yakalayabilmek
önemlidir.


Örneğin hayatınızda hiç doktora gitmemiş olsanız da doktor
rolüne ilişkin şemanız sizin
doktordan belli davranışlar beklemenize yol açar. Ya da hiç yılan
görmemiş olmanıza karşın
yılan için oluşturduğunuz tehlikeli hayvan şeması sizin
yılanlardan aşırı derecede korkmanıza
neden olabilir.
Şemaların etkisiyle oluşan beklentiler sonucunda ilk izlenimler
bazı gizli önyargılar taşıyabilir.
Örneğin sarışınlar aptaldır gibi bir şemanız varsa bu sizin sarışın
biriyle ilk karşılaşmanızda
onun için oluşturduğunuz izlenimi etkileyebilir.İlk izlenimlerin
gücü şemaların gücünden
gelmektedir. Zihinsel şemalar değişmeye oldukça dirençli
olmalarına karşın değişme
potansiyeline sahiptirler.


KİŞİLERARASI ALGININ
İLETİŞİMDEKİ YERİ
İletişim kurmanın ilk adımı karşımızdaki kişi için bir izlenim
oluşturmaktır. Bu izlenim
iletişimimizin niteliğini etkiler. İlk izlenimlerin oluşmasında daha
önceden zihnimizde şekillenmiş
olan şemalar önemli bir rol oynar. Şema; nesneler, kişiler, olaylar,
roller hakkındaki inanç ve
duygularımızın biriktirilerek organize edilmiş zihinsel
örüntüleridir. Kendi deneyimlerimiz ve
çevreden aldığımız bilgilerin sınıflandırılması sonucunda
kendimize, çevremizdeki kişilere,
genel olarak rollere ve olaylara ilişkin oluşturduğumuz şemalar
bizde beklentiler
yaratır.

İLETİŞİMDE ANLAŞILMAZLIK

Basit olanın komplike hale getirilmesi

Bu işlem oldukça basittir, ilk olarak çeşitli materyalleri
özelliklerine göre farklı gruplara ayırırsınız, aslında gruplardan
bir tanesi bile yapılacak iş için yeterli olabilir. Eğer olanak
yokluğundan başka bir yere gidecekseniz bu ikinci adımı
oluşturur, yok böyle değil de sizin kendi olanaklarınız varsa
yapılacak işlem oldukça kolaydır. Ayırdığınız grupların birkaçını
bir arada işleme sokmaktansa ayrı ayrı yapmak daha iyidir. Kısa
vadede bu çok önemli görülmeyebilir ama uzun dönemde
sorunlara yol açabilir ve bedeli göründüğünden daha fazla olabilir.
İlk başta tüm süreç çok karışık gelebilir. Ama zaman ilerledikçe
yaşamın basit bir parçası haline gelir. Yakın gelecekte bu işin artık
sona ereceğine ilişkin bir veri yoktur. İşlem tamamlandıktan sonra
kişi materyalleri tekrar gruplara ayırır ardından da bunlar uygun
yerlerine yerleştirilir. Daha sonra bunlar tekrar kullanılır.
Ardından bütün döngü tekrarlanmak zorundadır ancak bununla
beraber bu hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır.

SİZCE METİNDE ANLATILAN
NEDİR?

Papalagi yuvarlak metali ve ağır kağıdı
sever.Katledilmiş meyvelerin suyunu , domuz sığır
gibi korkunç hayvanların etini midesine
indirmeyi sever.Ama hepsinden çok sevdiği
birşey vardır ki bunu kavramak mümkün
değil.Onun uğruna dünyanın patırtısını
kopartır,saçma sapan konuşur
durur.Zaman…Güneşin doğuşuyla batışı arasında
başka bir zaman olmamasına rağmen yetmez
papalagi’ye yine de.Zaman çalı bıçağıyla
yumuşak bir hindistancevizini boydan boya keser
gibi böler

Her bir bölümün ayrı adı
vardır.Saniye,dakika,saat.Saniye dakikadan
küçüktür,dakika da saatten .Hepsi birden bir
saat eder.Bir saate varmak için altmış tane
dakika . Bir sürü de saniye gerekir.İki
parmakla bile kolayca taşınabilen bu
makinenin karnı, sizin bildiğiniz o büyük
gemilerin karnı gibidir.Ama büyük ve ağır
zaman makineleri de vardır.Bunlar ya
kulübenin içinde dururlar ya da en yüksek
evlerin çatılarına asılırlar. Taa uzak lardan
görülebilsin diye…

Zamanın bir parçası geçtiğinde makinenin ön
yüzündeki küçük parmaklar bunu gösterirler.
Aynı anda bir çığlık koparır ve içindeki ruh
kalbindeki demire vurur. İşte böyle ,Avrupa
kentlerinde zamanın bir bölümü geçti mi bir
uğultu , bir gürültü kaplar ortalığı.


Bu zaman gürültüleri duyulduğunda papalagi,
“Ne kötü,yine bir saat geçti” diye yakınır.Çok
kederlenmiş gibi de yüzünü ekşitir.Halbuki
taptaze bir saat başlamaktadır.

Papalagi öyle çok düşünüyor ki, onun için
düşünmek artık bir alışkanlık, bir gereksinim,
neredeyse bir zorunluluk halini almış.Hababam
düşünmek zorunda.Düşünmeden, bütün
organlarıyla birlikte yaşamayı
beceremiyor.Düşünceler onu tutsak
etmişler.Diyelim ki güneş pırıl pırıl parlıyor, “
güneş ne güzel parlıyor” diye düşünmeye başlar o
an.Ama bu yanlıştır işte.Büyük bir yanlış
hemde.Akıllı bir samoalı güneşin sıcak ışıkları
altında kollarını ,bacaklarını gevşetir ve hiçbirşey
düşünmez.

Güneşi bir tek kafasıyla
duymaz,elleriyle,ayaklarıyla,bacaklarıyla,karnı
yla,bütün organlarıyla hisseder.Bırakır,
derisi,kolları,bacakları kendi başına
düşünsünler.Kafa gibi olmasa da onlar da
düşünürler mutlaka.



Bu metinler bir kabile reisinin modern dünyayı
algılama biçiminden alınmıştır.
Gördüğünüz gibi Algı dünyasının farklılığı
paradigmalarında farklılığını sağlamakta.
İletişim, bu durumun farkında olarak mümkün
olduğunca algıda değişim yaptığımızda yani kendi
rutinimizin dışına çıktığımızda daha
kolaylaşacaktır.Çünkü bir değil birçok bakış
açısına sahip olmak insanları daha iyi tanımamıza
ve daha sağlıklı diyaloglar kurmamıza
yarayacaktır.
TEŞEKKÜRLER!...

similar documents