İletişimin Temel Becerileri Kendimizi Doğru İfade Edebilme

Report
İLETİŞİM
UFUK FİDANLI
Eğitim Öğretim Planlamacısı
İletişimin Temel Becerileri
Dinleme
Dinleme iletişimin en temel
alanlarından biridir.
Empatik iletişimin
gerçekleşmesinde dinleme en
önemli unsurdur.
Karşımızdaki kişiyi işitmek yeterli
olmaz.
Onun söylediklerini
anlamak,düşünmek,etkin bir
dinleyici olmak gerekir.
Gerçek dinleme söylenenleri
dikkatimizi tam vermemiz ve
onları anlamamız anlamına gelir.
İletişimin Temel Becerileri
Dinleme Türleri
Görünüşte dinleme; aslında
dinlememek sadece dinliyormuş
gibi yapmaktır.
Seçerek dinleme; bir anlamda
algıda seçicilikle ilgilidir. Bir
annenin bir oda dolusu çocuğun
sesi varken, kendi çocuğunun
ağlayışını ayırt etmesi gibi.
Saplantılı dinleme: Bu tür
dinleyiciler siz ne derseniz deyin
kendi duymak istediğini
duyar,bu tür dinleyicilerle belli
bir noktaya yada ortak paydaya
gelmek çok zordur.
İletişimin Temel Becerileri
Dinleme Türleri
Savunucu dinleme: Bu tür
dinleyiciler yapılan her tür
konuşmayı kendilerine yönelik
bir saldırı gibi algılarlar ve
sürekli savunma
durumundadırlar.
Tuzak kurucu dinleme: Bu
dinleyiciler sinsice bir çaba
içindedirler. Daha önceden
yapılmış planları
vardır,konuşmacıyı usta
sorularla tuzağa çekerler.
İletişimin Temel Becerileri
Dinleme Türleri
Yüzeysel dinleme: Yüzeysel
dinleyici konuşmanın
ayrıntılarına dikkat
etmez,genel konu ve içerik
hakkında bilgi sahibi olmak
onun için yeterlidir.
Edilgen dinleme: Dinleyici
söylenen her şeyi dinler ama
tamamen pasiftir,konuşmaya
herhangi bir katkı
sunmaz,eleştiri
getirmez,sadece dinler.
İletişimin Temel Becerileri
Dinleme Türleri
Etkin dinleme: Etkin dinleme
görünen mesajın arkasındaki
gerçek mesajın ortaya
çıkmasını etkin dinleme de
konuşmacı kendisinin ve
söylediklerinin önemsendiğini
hisseder,böylece kendini daha
iyi ifade eder,aldığı geri iletiler
olaya daha objektif bakmasını
sağlar,sevgi ve saygı ortamı
oluşturur, kabul edilmek
konuşmacıda özgüven
oluşturur.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Tanıma
Kendini tanıma, kişinin kendisi
hakkındaki bazı bilgilerin
farkında olması demektir.
Kendini tanıma becerisi
gelişmemiş olanlar, başkalarının
onlar için hazırladığı dünyayı
yaşayarak, “kendisi” olma
şanslarını kaybederler.
Bir insanın hedeflerini
belirleyebilmesi, sağlıklı
seçimler yapabilmesi, olaylar
karşısında nasıl tepkiler vermesi
gerektiğini bilmesi, kısaca
“kendisi” olması; büyük oranda
kişinin kendini tanımasıyla
mümkündür.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Tanıma
Kendini tanıma, öncelikle insanın
iç dünyasıyla, başka bir deyişle
kendisiyle iletişime geçmesidir.
Kendimizi tanımak için:
Kişiliğimiz
Zaaflarımız
Güçlü Yönlerimiz
Tepkilerimiz
Niyetimiz
Empati yeteneğimiz
Beklentilerimiz
Duygularımızı ifade biçimimiz
Kendimizle iletişimimiz
v.b. özelliklerimizi bilmemiz
gerekir.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade Edebilme
Konuşma insanlar için günlük
gereksinimdir.Konuşmanın etkili
olmasında birçok faktör vardır.
Bunlar; ses tonu,sözcüklerin
seçimi, vurgu, içerik , simgesel dil
ve mizahın kullanımı, hız,
telaffuz, ses perdesi, hedefe
yönelik konuşma, üslup-tarz,
anlamlılık, zihinsel etkinlik ve
kalıplardır.
Bunların birkaçına sırayla
bakalım:
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade Edebilme
Ses tonu; Konuşmanın temelinde
doğal olarak ses bulunur. Çünkü
vericiden alıcıya mesajı
ulaştıracak olan
sestir.Konuşmada sesin yüksek
veya alçak
oluşu,tonlama,vurgulama,akıcılık
,işitilebilirlik,tınlama,gibi
farklılıklar mesajın
anlaşılmasında olumlu veya
olumsuz rol oynar.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade Edebilme
Sözcüklerin seçimi:
Sözcükler,insanın içinde doğduğu
kültürün (aile kültürü,sokak
kültürü vb.) sahip olduğu dilin
tekrar tekrar duyulmasıyla
öğrenilir. İki insanın iletişim
kurmaları için aynı sözcük
kalıplarına sahip olmaları gerekir.
Etkili sözlü iletişimde kullanılan
sözcüklerin anlamlarının açık
olmasına dikkat edilmelidir.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade Edebilme
Vurgu: Konuşurken veya sesli
okurken bazı sözcüklerin veya
sözcüklerdeki bazı hecelerin
daha baskılı ve şiddetli olmasına
vurgu denir. Örneğin,yer
adlarında vurgu genellikle ilk
hecelerde bulunur. Vurgu
sayesinde mesaj belirginleşir.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade Edebilme
Konuşmanın içeriği: Etkili sözel
iletişim için,daima açık sözcükler
kullanılmalıdır. Fazla teknik veya
farklı cümleler kullanılmamalıdır.
Dinleyicinin yaş,eğitim,kültür
seviyesine mutlaka dikkat edilmeli
ve uygun konuşma içeriği
hazırlanmalıdır.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade Edebilme
Simgesel dilin kullanılması:
Mecaz,teşbih(benzetme),abartm
a,alay ve buna benzer simgeler
konuşmaya renk katar ve anlamı
kuvvetlendirir.Mecaz,bir sözcüğü
gerçek anlamı dışında
kullanmaktır.Kültürle yakından
ilişkilidir.Örneğin,Türk kültüründe
kızılan bir insana “domuz”
demek bir başka kültürde aynı
değerlendirmeyi vurgulamaz.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade
Edebilme
Konuşmada mizahın
kullanılması: Konuşmadaki
espriler dinleyenlerin
dikkatlerini toplayabilir ve
konuşmaya renk katar. Ama
zorla yapılmış,dinleyenlere
uymayan veya onların
anlamadığı bir mizah
konuşmanın tüm etkisini
yok edebilir.
İletişimin Temel Becerileri
Kendimizi Doğru İfade
Edebilme
Konuşmanın hızı: Konuşmada
farklı hız kullanılarak
dinleyenlerin dikkatlerini
sürdürmeleri sağlanabilir.
Etkili bir konuşmada,konuşma
hızının dakikada 140-150
kelimeyi geçmemesi gerekir.
Bundan daha hızlı
konuşmada, insanlar
söyleneni anlamak yerine
konuşmacının ne kadar hızlı
konuştuğuna yoğunlaşırlar.
İletişimin Temel Becerileri
Etkili bir konuşma için:
Dinleyiciyi tanımak ve ona göre
konuşmak.
Plan yapmak.
Mesajın açık, net ve anlaşılır
olması.
Türkçeyi doğru kullanmak.
Karşıdakiyle alay etmemek.
Argo konuşmamak, abartmamak.
Yalan söylememek
Abartılı olmamak kaydı ile jest ve
mimik kullanmak.
“Tatlı dil yılanı bile deliğinde
çıkarır”
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Bazen bir hareket bin söze
bedeldir. Bir kişiyle iletişim
kurduğumuzda söylediklerimiz
ne kadar önemli ise
hareketlerimizle o kişide
bıraktığımız intiba da o kadar
önemlidir. El kol hareketleri
mimikler dokunma vücut
pozisyonu gibi. İş yaşamında
başarılı olmak isteyen kişi
iletişim kurduğu kişilerin sadece
söylediklerini değil yüzü eli kolu
ve bedeniyle yaptıklarını da
duymalıdır.
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Göz teması: İki kişinin aynı anda birbirlerinin gözlerinin içine
bakmasıdır. Bir kişiyle konuşurken dikkat edilecek en önemli
noktalardan biri, nereye baktığınızdır. Doğrudan
konuştuğunuz kişiye bakmak, karşınızdaki kişiye
samimiyetinizi iletmenize yardımcı olur ve mesajınızın etkisini
artırır. Konuşurken göz temasından kaçınılması, boş boş ve
sabit bir noktaya bakma, ellerle ağzın örtülmeye çalışılması
kişinin büyük ihtimalle yalan söylediğinin göstergesidir.
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Mimik (Yüz Hareketleri): Bir
duygu veya düşüncenin kaş, göz,
ağız, yüz hareketleriyle
anlatılması.
"Yüzü ekşidi, kaşları çatıldı,
dudaklarını büzdü, gözleri
hayretle açıldı!" gibi ifadeler bize
o kişinin duygu durumu hakkında
bilgi verir,mesaj iletir. Nerede ise
bütün duygu durumlarını sadece
yüz mimikleri ile ifade etmek
mümkündür? Yüz kaslarının
anlatım amaçlı kullanımı
mimikleri oluşturur.
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Baş hareketleri: Başın öne eğik
oluşu dış dünya ile ilgilenmeme
ve içe dönme durumunu, başın
belli bir kişiye yönelik olması
onunla ilgilendiğimizi gösterir.
Baş örneğin yukarıya doğru biraz
fazla kalkıksa bir duruma karşı
çıkış,meydan okuma veya
üstünlük duygusuna sahip olma
gibi yorumlanabilir.
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Jestler: Bir jestten söz
edebilmemiz için yapılan
hareketin görülmesi ve
yaşadığımız duygu ve düşünceyle
ilgili bir bilginin
karşımızdaki kişiye iletilmesi
lazımdır.
Yüz kaslarının anlatım amaçlı
kullanılması mimikleri; baş, el,
kol, ayak, bacak,ve bedenin
kullanımı da jestleri oluşturur.
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Beden duruşu:
Oturma
Ellerin pozisyonu
Bacakların durumu
Ayakta durma
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Yakınlık:
1 -Mahrem Bölge (15 ila 45 cm. arasında)
Kişiler bu bölgeyi kendi mallarıymışçasına korur.
2 -Kişisel Bölge ( 46 cm ila 1.22 m arasında)
sosyal etkinliklerde ve arkadaş toplantılarında başkalarıyla
aramızdaki mesafedir.
3 -Sosyal Bölge (1.22 ila 3.6 metre arasında)
çok iyi tanımadığımız kimselerle aramızdaki mesafedir.
4 -Ortak Bölge (3.6 metrenin üzerinde )
Kalabalık bir gruba hitap ettiğimizde durmayı tercih
ettiğimiz rahat mesafe budur.
İletişimin Püf Noktaları
Beden dili:
Dış görünüş:
Giysiler, kişiler arası iletişimde
özellikle mesajların algılanması
ve hedeflerin ikna edilmesi ve
hedef kitle üzerinde olumlu bir
imaj yaratılmasında önem
taşımaktadır.
Ortama göre seçilmiş güzel ve
intizamlı kıyafet kaynağın
kendisine duyduğu güvenin ve
hedef kitleyi oluşturan
bireylere karşı duyduğu
saygının göstergesidir.
İletişimin Püf Noktaları
Empati:
KENDİMİZİ KARŞIMIZDAKİNİN YERİNE KOYABİLME SANATI
Empati tanımı üç temel öğeden oluşmaktadır.
1) Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine
koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.
2) Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız
gereklidir.
3) Empati tanımındaki son öğe ise,empati kuran kişinin
zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye
iletilmesi davranışıdır.
İLETİŞİMİN EN ÖNEMLİ BOYUTU
İNSANLARI ANLAMANIN EN DOĞRU YOLU
ÖRNEK SORULAR
ÖRNEK SORULAR
ÖRNEK SORULAR
ÖRNEK SORULAR
Teşekkürler…

similar documents