Cinsel Taciz

Report
CİNSEL TACİZ
ODTÜ
REKTÖRLÜK SUNUMU
9 MAYIS 2014
Tanım
• Bireyin istemediği halde cinsel şakalara,
tekliflere, cinsel içerikli görsel, sözel ya
da fiziksel hareketlere maruz kalmasıdır.
Hangi Yollarla Gerçekleşir?
CİNSEL TACİZ;
•
sözle (cinsel içerikli laf atma),
• yazıyla (mektupla),
• cep telefonundan mesaj atarak,
• mail vasıtasıyla,
• işaret veya vücut parçalarının kullanılması yoluyla (cinsel çağrışımlı
hareketlerde bulunma)
• cinsel içerikli beyanlar yaparak veya cinsel ilişki teklifinde bulunarak
gerçekleştirilebilir.
Cinsel Taciz Biçimleri
Cinsel içerikli tehditler:
Açık ya da örtük bir şekilde kişinin işiyle veya
eğitimiyle ilgili tehdit veya şantaj yoluyla, kişiye
yönelik istenmeyen cinsel davranışlarda
bulunmak ya da kişiyi cinsel davranışlarda
bulunmaya mecbur bırakmak.
Cinsel Taciz Biçimleri
Kişilerin cinsiyetine yönelik taciz
Herhangi bir cinsel eylem içermek amaçlı
olmayan, ama kişilerin cinsiyetine
yöneltilen, genellikle düşmanca olan, sözlü,
fiziksel veya simgesel olabilen tutumlar.
Cinsel Taciz Biçimleri
Düşmanca ortam tacizi:
Bir bireyin iş veya akademik başarısına
zarar vermeyi hedefleyen her türlü sözlü
ya da fiziksel cinsel içerikli davranış.
Cinsel Taciz Biçimleri
İstenmeyen cinsel ilgi veya yakınlık:
Kişiye yöneltilen ama kişi tarafından
karşılık görmeyen ve istenmeyen uygunsuz
cinsel davranışların tümüdür.
Bu davranışlar cinsel içerikli söylemler gibi
sözel veya fiziksel davranışları içerebilir.
Cinsel Taciz - Cinsel Saldırı Farkı
• Temel kriter tacizi gerçekleştiren kişinin mağdurun
bedenine herhangi bir koşulda temas etmemesidir.
• Mağdurun bedenine herhangi bir temas söz konusu
olduğunda, hareket cinsel tacizden öte “cinsel saldırı”
olarak nitelenmektedir.
•
Anayasa Mahkemesi’nin 25.02.2010 tarihli kararına göre de “Cinsel taciz
suçunun, cinsel saldırı ve cinsel istismar boyutuna ulaşmayan, cinsel amaçlı
rahatsız etme fiilleri olduğu anlaşılmaktadır” (Esas Sayısı : 2008/55 Karar
Sayısı : 2010/41 Karar Günü : 25.2.2010)
Yasal Çerçeve
•
•
•
•
Türk Ceza Kanunu: Md.94
İş Kanunu: Md.25
Borçlar Kanunu: Md. 417
YÖK Yönetici, Öğretim Elemanları ve
Memurları Disiplin Yönetmeliği
• YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL
TACİZLE MÜCADELE İÇİN
YAPILAN FAALİYETLER
Ankara Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi kuruldu.
• Bu birimce bir politika metni hazırlandı.
• Her fakülteden bir temsilcinin olduğu 37 kişilik bir CTS meclisi
oluşturuldu. Her temsilci, kendi fakültesinden ve fakültedeki
bilgilendirmeden sorumlu.
• Cinsel taciz desteği hakkında üniversitede senede iki kez bilgilendirme
toplantısı yapılıyor.
• Üniversitedeki idari kadro ve memurlara da cinsel taciz ile ilgili
bilgilendirme yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi




Cinsel taciz klavuzu hazırland.ı
Cinsel tacizi önleme komisyonu kuruldu.
Eylem planı yapıldı.
Cinsel saldırıya karşı eğitimlere santral memurlarından
başlandı ve yurtlardaki gözetmenlerde devam edilmesi
planlandı.
 Daha çok farkındalık yaratmak ve eğitimlerin devamı
için ‘Forum Tiyatrosu’ modeli (interaktif model)
kullanıldı.
• Öğrenciler için cinsel taciz, cinsel saldırı, ilişkide taciz
ve tecavüzü örneklerle tanımlayan bir broşür hazırlandı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
 Cinsel Tacize Karşı Etik İlke Belgesi
hazırlandı, senatoca kabul edildi.
• Cinsel tacize karşı Etik Kurul Yönergesi
hazırlandı, senatoca kabul edildi.
Sabancı Üniversitesi
• Cinsel taciz yönergesi hazırlandı
• Farkındalık çalışmaları için öğrenci
oryantasyon dönemleri kullanıldı
• Veli ve öğrencilere panel yapıldı.
• Broşür hazırlandı.
Mersin Üniversitesi
 Mobbing ve cinsel taciz ile ilgili iki ayrı
çalışma grubu kuruldu
• Farkındalık eğitimi yapıldı.

similar documents