Anlatım Bozuklukları Test Soruları Ve Cevapları

Report
Anlatım Bozuklukları
1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
gereksiz bir sözcük kullanılmıştır?
A)Okulun bahçe duvarı yeniden
yapılacakmış.
B)Giderken ders notlarını da yanında
götürdü.
C)Onarımdan sonra evimiz eski güzelliğine
kavuşmuştu.
D)Hasta , ağrıları dinince mışıl mışıl uyudu.
1.Cevap: B şıkkı
2)”Buzlu yollarda araçların kaza yapma
şansı artar ” cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Gereksiz sözcük kullanılması
B)Özne-yüklem uyumsuzluğu
C)Öznenin iyelik eki alması
D)Yanlış sözcük kullanılması
2.Cevap:D şıkkı
1)Şehrin göz alabildiğine bir güzelliği
vardı.
2)Aramızda bir göz aşinalığı var.
3)Konulara şöyle bir göz atıp geçtik.
4)Ova göz alıcı yemyeşildi.
3)Anlatım bozukluğunu gidermek için
hangi cümlelerdeki deyimlerin yerleri
değiştirilmelidir?
A)1-2 B)2-3 C)1-4 D)3-4
3.Cevap:C şıkkı
4)Çok yetenekli bir çocuk ama bir o
kadar da gayretli.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bağlaç uyumsuzluğu
B)Çelişen sözcükler kullanılması
C)Yanlış tümleç kullanılması
D)Özne-yüklem uyumsuzluğu
4.Cevap:A şıkkı
1. Ayakta yolculuk yapmak
yürümekten zordur.
2 . Çocuğun karnı acıkmış ve
uykusuzdu.
3 . Bu sinekleri öldürmekle bitmez.
4.Trafo arızalanınca elektrikler kesildi.
5)Yukarıdaki cümlelerin
hangilerinde anlatım bozukluğu
vardır?
A)1-2 B)2-3 C)Yalnız 3 D)1-4
5.Cevap:B şıkkı
6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A)Onunla görüşmek istedik hatta
bulamadık.
B)Annemle hem yürüdük hem
konuştuk.
C)Babam gelmedi ama telefon etti.
D)Yemekten sonra hemen yattık, çünkü
çok yorgunduk.
6.Cevap:A şıkkı
7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kişi
zamirinin kullanılmaması belirsizliğe yol
açmıştır?
A)Gelmesi gerektiğini niçin düşünmediniz?
B)On yıllık ehliyeti olduğunu bilmiyorduk.
C)Dost canlısı biri olduğunu söylediler.
D)Bir müddet beklemeleri gerekiyormuş.
7.Cevap:C şıkkı
8)Ali:Başarılı bir sporcu olduğumu söylüyorlar.
Ahmet:Bu sporu herkese tavsiye ederim.
Mert:Çok çalışarak bu başarıya ulaştık.
Sinan:Çok suda kalınca ellerim buruştu.
Bu kişilerden hangisi konuşmasında anlatım
bozukluğu yapmıştır?
A)Ali
C)Mert
B)Ahmet
D)Sinan
8.Cevap:D şıkkı
9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A) Anne baba sevgisi asla azalmaz, her türlü
bencillikten uzaktır.
B) Bilgisayar virüsleri, programların çökmesini
sağlıyor.
C) Ataların bize miras bıraktığı en güzel şey
Türkçedir.
D) Çevreyi koruma konusunda gerekli
duyarlılığı göstermek, tüm insanlığın görevidir.
9.Cevap:B şıkkı
10)Hangi cümledeki altı çizili
kelimeye gerek yoktur?
A)Pınar da çiçekleri çok seviyormuş.
B)Ev işlerinde anneme sadece ben
yardım ettim.
C)Bu toplantıda da yine bu konu
görüşüldü.
D)Okulumuzun eski müdürünü
kütüphanede görmüştük.
10.Cevap:C şıkkı
11) ‘’Kendi dar ve küçük dünyasında
ilk defa olarak uzaklaşmanın korkusu
ve paniği içindeydi adam. ‘’
cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden
hangisi gereksiz kullanılmıştır?
A) olarak
C)adam
B) dar ve
D)kendi
11.Cevap:A şıkkı
12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A)Bu bölgede gelincik çiçeklerine çok
rastlanır.
B)Tarlalarda ekinler boy boy oldu artık.
C)Alın terinin olmadığı yerde emek
yoktur.
D)Ayrılık ne geçmişte ne gelecekte
kimseye faydası olmayacaktır.
12.Cevap:D şıkkı
13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A)Televizyonun sesini kıs ya da kapat
B)Bazı insanlar, neden televizyonun sesini
çok açar?
C)Televizyon izlemeyi seviyoruz;ama kitap
okumaya zaman ayırmıyoruz.
D)Bilgisayarların ve televizyonların kitap
okuma oranını düşürdüğü bir gerçektir.
13.Cevap:A şıkkı
14) ‘’İki saattir televizyonla oynuyor ,
kurcalıyor. ‘’ cümlesindeki anlatım
bozukluğunun nedeni nedir?
A)Özne eksikliği
B)Nesne eksikliği
C)Ek eksikliği
D)Dolaylı tümleç eksikliği
14.Cevap:B şıkkı
15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A)Tahsin Efendi’yi ilk defa yine bir kış gecesi
gördüm.
B)Tahsin, Erzurum’un hali vakti yerinde bir
ailesinin çocuğuymuş.
C)İstanbul’da hukuk tahsilini yapmış; hatta bir
işe girmiş.
D)Balkan Harbi’nde gönüllü olmuş, Trakya’da
yaralanmış, iyileştikten sonra tekrar orduya
gitmiş.
15.Cevap:B şıkkı
16) (1)35 milyonluk ülkenim büyük bir
çoğunluğunu İspanyol ve İtalyan kökenliler
oluşturuyor. (2) İspanyolca ile birlikte
ülkede, bir de altı bölgenin her birinde etnik
yerli dilleri konuşuluyor. (4) Ülkede farklı
inanç grupları birlikte yaşıyor.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu vardır?
A)1
B)2
C)3
D)4
16.Cevap:B şıkkı
17) (1) Sanırım bu sanatçımızı bir kalıba sokup
tarif etmek çok zor olsa gerek. (2) Çünkü o çok
renkli ve kendine özgü bir yapıya sahip. (3) Her
şeyden önce kendisi hakkında çok konuşmaktan
kaçınan birisi Sertap. (4) Daha çok müziği ve
geleceğe yönelik projelerinden bahsedilmesini
istiyor o.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?
A)1 B)2 C)3
D)4
17.Cevap:A şıkkı
18) ‘’ Mavi tüylü güzel kuşu görmek ve yem
vermek için her gün Haliç’e gidiyordu.’’
cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl
giderilebilir?
A)Cümlenin başına ‘’o‘’ sözcüğü getirilerek.
B) ‘’kuşu‘’ sözcüğündeki iyelik eki atılarak.
C) ‘’yem‘’ sözcüğünden önce ‘’ ona ‘’
getirilerek.
D)Yüklemden önce ‘’o‘’ getirilerek.
18.Cevap:C şıkkı
19)Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A)Bu ülke için ne kadar şehitler verildi.
B)Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım.
C)Ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine
çıkaracağız.
D)Sanat bir ülkenin gelişmesinde çok
önemlidir.
19.Cevap:A şıkkı
20)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
anlatım bozukluğu yoktur?
A) Çok çalışmamın nedeni sınavı
kazanmak istememdendir.
B) O kadar hastaydı ki yataktan, başını
kaldıramıyordu.
C)Televizyon izleyip seyretmek insanı
olumsuz etkiler.
D) Genç, ihtiyar, yaşlı herkes bu haberi
bekliyordu.
20.Cevap:A şıkkı
21)Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?
A) Bir zamanlar burası çok güzeldi.
B)Köyde yaşamanın faydası çoktur.
C)İyi bir okulda okumanı istiyoruz.
D)Kültür, hayatımızda önemli yeri
vardır.
21.Cevap:D şıkkı
22) ‘’ Patatesler çok suda piştiği için dağılmış. ‘’
cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl
giderilir?
A) ‘’çok‘’ sözcüğü cümlenin başına getirilerek.
B) ‘’çok‘’ sözcüğünü ‘’suda‘’ sözcüğünden sonra
getirilerek.
C) ‘’ piştiği için‘’ yerine ‘’piştiğinden‘’
getirilerek.
D) ‘’piştiği‘’ sözcüğü yerine ‘’kaynadığı‘’
getirilerek.
22.Cevap:B şıkkı
23) ‘’Torunlarını çok ama çok seviyor; ---.‘’
cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanırsa, anlatım bozukluğu ortaya
çıkar?
A) birçok hediye alıyordu
B) hafta sonları gezdiriyordu
C) iyi yetiştirmeye çalışıyordu
D) hep görmek istiyordu
23.Cevap:A şıkkı
24) ‘’Tarihi eselere önem verelim, koruyalım. ‘’
cümlesindeki anlatım bozukluğu
aşağıdakilerin hangisiyle giderilir?
A) ‘’önem‘’ kelimesinin yerine ‘’düşer‘’ kelimesi
getirilerek.
B) ‘’koruyalım‘’ kelimesinin yerine
‘’korumalıyız‘’ kelimesi getirilerek.
C) Virgülden sonra ‘’onları‘’ kelimesi eklenerek.
D) ‘’ eserlere‘’ kelimesi ‘’ eserleri‘’ haline
getirilerek.
24.Cevap:C şıkkı
25) ‘’ Edebiyatı ruhsal ve zihinsel
iletişimde etkin bir işleve sahip onu
çok güçlü bir olgu olarak
görüyorum. ‘’
cümlesinde aşağıdaki
kelimelerden hangisi
gereksizdir?
A) zihinsel B) etkin
C) onu
D) olarak
25.Cevap:C şıkkı
26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
virgülün kullanılmaması anlam
belirsizliğine yol açmıştır?
A) Yunan şairi Necip Fazıl’dan da
etkilenmiş.
B) Çocuklar okulun bahçesinde
oynuyorlardı.
C) Geçen hafta arkadaşlarla müzeye gittik.
D) Yazar yeni kitabını bu ay piyasaya
çıkaracakmış.
26.Cevap:A şıkkı
27)Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili
sözcüklerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Benim görüşüme, sınıftaki bütün
öğrenciler katılmıştı.
B) Eski mahalledeki ahşap evler birbirine çok
yakındı.
C) Gerçekleri bizden gizlediği her halinden
belirliydi.
D) Kardeşim, yeni okuluna kısa sürede ısındı.
27.Cevap: C şıkkı
28) Eminim aileniz de sizi çok özlüyor
olmalı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte
kullanılması
B) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Gereksiz sözcük kullanılması
28.Cevap:A şıkkı
29)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’çok‘’
sözcüğü çıkarılırsa cümlenin anlamı ve
anlatımı bozulmaz?
A)Salonun arkasında oturmak istedim;ama
bunu bile bana çok gördüler.
B)Kardeşimin sınavı kazanmasına en çok
annem sevinmişti.
C)Bu kadar iş, onun gibi çalışkan biri için
doğrusu pek çok fazla değil.
D)Bu elbise ona çok ama çok yakışmış.
29.Cevap:C şıkkı
30) Sağlık sigortası olanlara hem devlet hem de
özel hastaneler bakacakmış.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle
özdeş bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sınav kaygısı, öğrencilerin başarısız olmasını
sağlıyor.
B) Demokrasilerde halk yöneticilerini kendisi
seçer.
C) Bu sınavla resmi ve özel kolejlere öğrenci
alınacak.
D)Bahar gelince bütün çiçekler açarlar.
30.Cevap:C şıkkı

similar documents