Fysiologie in de kliniek rol van klinisch verloskundige

Report
Fysiologie in de kliniek
de rol van klinisch verloskundige
Studiedag Klinisch verloskundigen KNOV
28 maart 2014
Corine Verhoeven
Introductie
•
•
•
•
Klinisch verloskundige MMC Veldhoven
Master Verloskunde AMC-UvA
Promotie 16 mei 2013
Senior onderzoeker
Midwifery Science
EMGO+, VUmc
Medicalisering
• Stijging aantal inleidingen
• Aantal sectio’s neemt toe
• Vaker pijnbestrijding tijdens de baring
• Effecten op moeder en kind??
• Mogelijke bijwerkingen
Promotie
• Management of term and
postterm pregnancy
Doel van proefschrift
Het beantwoorden van de volgende vragen
•
Kan een keizersnede na inleiden van de baring voorspeld
worden?
•
Is een inwendige druklijn om de weeën te registreren
effectief om het aantal keizersneden na een ingeleide of
bijgestimuleerde bevalling te verbeteren?
•
Kan het mislukken van een vacuümextractie
voorspeld worden?
Succesvol inleiden van de baring
• Validatie voorspelmodellen
• Stand van het hoofd voorafgaand aan
de inleiding
Succesvol inleiden van de baring
• Systematische review Bishop score
• Systematische review cervixlengte
• Conclusie: kans op sectio na inleiden
niet te voorspellen
Druklijnenstudie
• Gerandomiseerd onderzoek
• Inwendige druklijn vs uitwendige
registratie
• 1456 vrouwen
Druklijnenstudie
• Geen verschil in aantal sectio’s en
kunstverlossingen
• Niet routinematig toepassen
Conclusie
• Uitkomst van inleiding niet goed te voorspellen
• Besluit om in te leiden baseren op klinische
factoren en op voorkeur van de zwangere zelf
• Medische technieken moeten geëvalueerd
worden
• Zorg om toename in interventies
MMC
• In 2012: 1725 à terme partus
– Spontane start
– Inleiding
– (geplande sectio
54%
37%
9%)
• Epidurale analgesie
• Modus partus
45%
– Spontaan
– Vacuümextractie
– Sectio
• 153 primaire sectio
• 135 secundaire sectio
1298 (75,2%)
139 (8,1%)
288 (16,7%)
(8,9%)
(7,8%)
MMC
• Leeftijd moeder
• Pariteit
– 53% nulliparae
– 47% multiparae
leeftijd
n
%
<20
10
0%
20-30
985
47%
30-36
859
41%
>36
233
11%
Variatie in sectio%
• Het percentage secundaire sectio’s bij laagrisico
vrouwen varieert van 7% tot 30%
Ref: Westert et al., 2010
Reden sectio
• Niet vorderende baring
• Electieve repeat sectio
• Stuitligging
• Verdenking foetale nood
Impact op sectio %
• Beleid rondom en tijdens baring
–
–
–
–
–
–
Inleiden van de baring (en wijze van..)
Wijze van begeleiding tijdens de baring
Diagnose en beleid niet vorderende baring
Toepassing epiduraal/pijnstilling tijdens de baring
Toepassen vaginale kunstverlossing
Etc.
Inleiden van de baring
• Wordt geassocieerd met stijging kans op sectio
• Recente gerandomiseerde vergelijkingen laten
dit niet zien
– HYPITAT trial
– DIGITAT trial
• Vergelijk inleiden met afwachtend beleid, niet
met spontane start baring
– Uitkomsten variëren voor pariteit, leeftijd, foetale
conditie
Diagnose niet vorderen
• Friedman (1955)
• Zhang (2010)
Ref: Friedman, E. A. (1955). “Primigravid labor; a graphicostatistical analysis.” Obstet Gynecol 6(6): 567-589.
Zhang, J. et al and the Consortium on Safe Labor (2010). “Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal
outcomes.” Obstet Gynecol 116(6): 1281-1287.
Rol klinisch verloskundige
• Begeleiden >70% van alle vaginale baringen
• Goede verloskundige zorg
– Gezonde moeder
– Gezond kind
• Kennis inzetten!
• Participeren in visie ziekenhuis
Rol klinisch verloskundige
• Betrokken zijn bij opstellen richtlijnen,
werkafspraken enz...
• Opleiden (co-)assistenten
• Participeren in onderzoek
• Zoek je eerstelijns collega op
• Ondersteun elkaar
Klinisch verloskundige
• Bewaken van de fysiologie???
• Ondersteunen van de fysiologie

similar documents