PowerPoint-presentasjon - Nordstrand Idrettsforening

Report
NORDSTRAND
IDRETTSFORENING
TEAM 2002
Spillermøte 31. 1. 2013
TRENING | KONKURRANSE | LEK | SAMHOLD
Fair Play for spillere, trenere og ledere
Rollemodell - jeg følger spillets regler, og vil være en
rollemodell i Nordstrand I.F.
Engasjement - jeg gjør mitt beste
Samhold - på mitt lag tar vi vare på hverandre
Positiv - jeg oppfører meg positivt
Entusiasme - jeg bidrar til et godt miljø
Klubben - jeg vil representere Nordstrand I.F. på en god måte
Tillit - på mitt lag kan vi stole på hverandre og vi stiller opp for
hverandre
Nøkkelord!
• Vise respekt og ha toleranse for hverandre
• Alle er like verdifulle
• Ta avstand fra rasisme og alle former for mobbing
• Skape fellesskap og inkluderende miljø på og utenfor banen
• Alltid respekter dommerens avgjørelser
• Respekt for reglene i fotball
• Respekt for med- og motspillere
Sportslig & administrativt team 2002
• Thor Einar Andersen –
sportslig ansvarlig
• Bjørn Pedersen
• Werner Kling
• Carl Harald Krystad
• Ronny Nagell-Eriksen
• Terje Kaasa
• Johan Teigland
• Eirik Bergesen
• Bjørn Øyrås
• Are Tallaksen
• Ragnar Aarlien
• Morten Harsem –
administrativ ansvarlig
• Robert Eriksen
• Knut Harald Resen-Fellie
• Kenneth Simonsen
• Morten Aune Johannessen
Sportslige planer 2013
• 3 treninger per uke
• Mandag på Munkerud skole, torsdag og lørdag på Niffen
• Innendørs og utendørs 5 ’er cuper
• Utendørs treningskamper, cuper og seriespill - 7’er
• Treningsleir Fjerritslev på Jylland i første del av påsken?
•
•
•
•
•
6 lag i 2002 serien (7’er), 1 ekstra lag i 2001 serien(7’er) (TEA)
Overnattingscup i Arvika i 13.-16. juni – 59 påmeldte!!
Norway cup – juli/august
Nordstrand Bendit Cup i oktober
Kompetanseheving blant trenerne. UEFA C kurs
Til spillere og foreldre
Før trening og kamp:
• Sørg for at sønnen din har sovet, spist og drukket
tilstrekkelig før trening og kamper
• Ha fotballsko og treningstøy tilpasset forholdene
• Ha med egen ball størrelse 4
• Pump opp ballen på forhånd!
• Ha med drikkeflaske med vann
• Møt presis!, dvs. helst 5 min før treningen begynner
NIF 1 (Werner Kling & Terje Kaasa – trenere)
Edward Kling
Filip Kaasa
David Kværner- Andersen
Edvard Dingsør
Daniel Karlsen Sæther
Andreas Grymyr Simonsen
Noah Martinius Skarpholt
Brage Eriksen Bondevik
Alexander Stubberud Evensen
Ole Sæther
William Ørjestad
(Konrad Hagen Skarheim, kommer tilbake fra Paris i juli)
NIF 2 (Bjørn Pedersen og Are Tallaksen)
Herman Harsem
Kasper Schierning
Vegard Tallaksen
Sander Frilund Pedersen
Ole Kristian Resen-Fellie
Marcus Bordonado Riise
Jonas G. Johannesson
Fabian Ufs
Jakob Foss Mehus
Georgius Flatval
Henrik Brunvatne Olafsen
Benjamin Rojas Jacobsen
NIF 3 (Johan Teigland & ?)
Didrik Bømark Syvertsen
Jonatan Sogn
Kristoffer Frigstad
Marcus Valvik Christiansen
Malte Wildfang
Ludvik Teigland
Martin Østbye Bolstad
Morten Egeland
Jackson Aye
Ebbe Hinrichsen
Sigve Skåre Mehren
NIF 4 (Eirik Bergesen & Ragnar Aarlien)
Albert Bergesen Kalsnes
Anders Eltoft
August Gøbel
Edvin Gulsvik
Marius Elvestad
William Aarlien
Ludvik Johan Larsen
Robin Lauring Johansen
David Hansen Øverland
Ludvik Kvile Nordstoga
Fredrik Langbraaten
(Emil Stang Rydin kommer tilbake fra USA i juli)
NIF 5 ( Bjørn Ø & ?)
Axel Steive
Oliver Bøifot
Rafael Opsahl Cristofoli
Sindre Øyrås
Mikael Løvø
Herman Green Dahle
Kristian Møller
Ola Klokkerud Mohagen
Sondre Bergstrøm Eriksen
Joakim Holt
Felix Bonnevie Høyer
NIF 6 (Harald Krystad & Ronny Nagell-Eriksen
Kasper Nagell-Eriksen
Aleksander Krystad
Brage Bergan
Viktor Tveit Brattberg
Hugo Samuelsson
Herman Reinemo
Max Hammer Mikaelsen
Axel Dalholt Ivan
Jonathan Lundstedt
Zebastian Kornstad Hansen
Victor Kristiansen Skullerud
Til foreldrene
• Følg med på hjemmesiden til Nordstrand IF og Team 2002,
der ligger oppdatert informasjon om trening, kamper etc.
– Nordstrand IF: www.nordstrand-if.no
– Team 2002: www.nordstrand-if.no/sider/tekst.asp?side=215
• Svar på mail fra lagleder og meld fra seinest 2dg før kamp
dersom sønnen din kan/kan ikke møte til kamp eller cup
• Sørg for at sønnen din møter presis til trening og kamper!
• Manglende respons på mail som kaller inn sønnen din til
kamper, vil medføre mindre spilletid
• Manglende treningsoppmøte som ikke er meldt til trenerne
vil medføre mindre spilletid

similar documents