Gitte Grønfeld Wille, Kulturchef Region Skåne

Report
”Hvad skal museerne egentlig
kunne i fremtiden?”
Gitte Grønfeld Wille
Kulturchef Region Skåne
Disposition:
•
•
•
•
•
Intro til Region Skånes kulturpolitik
Kulturarv i Skåne – fakta
Region Skånes handlingsplan for kulturarv
Regeringen og den kulturarv
Fremtidens museer – udfordringer…
Gitte Grønfeld Wille
• Fra 1994 – 2001 embedsmand og kulturproducent i Aarhus
Kommune (Aarhus Festuge)
• Fra 2001 – 2006 kulturkoordinator/kulturproducent i
Bornholms Amt/kommune
• 2007 – 2012 chefkonsulent i Region Själland
• 2011 – 2012 senior advisor i Öresundskomiteen
• 2012 – forvaltningschef/kulturchef i Region Skåne
• Udd.: dramaturg från Aarhus Universitet, masters degree i
Oplevelsesledelse fra Roskilde Universitet, HD i organisation.
Kultur Skåne
• Region Skånes kulturforvaltning, arbejder på opdrag af
Kulturnämnden (24 politikere)
• Budget på 484,3 milj kr (hvoraf 185 milj kr fra staten)
• 35 ansatte plus 2 studentmedarb
• ”Kulturpåsen” fra 1999 – 2010 (statslig decentraliseret
kulturpolitik)
• ”Kultursamverkansmodellen” fra 2011
• En kulturplan som politisk styredokument (2013 – 2015)
Region Skånes kulturpolitiske vision
• Region Skånes kulturpolitik skal bidrage till et dynamisk, åbent
og demokratisk samfund, präget af humanistiske värdier med
en interesse for gårdagens, dagens og morgendagens
mangfoldighed af udtryk
• Kulturen skal väre en vigtig og naturlig del af samfundets
udvikling og menneskers hverdag.
En bäredygtig kulturpolitik
Social väkst
Kulturel väkst
Ökonomisk väkst
Kulturarv i Skåne 2014 -fakta
• Region Skåne finansierer 11 institioner og
4 kulturarvsforbund (67 mio kr)
• 3 store museer med regionalt ansvar
(Malmö museer, Kulturen i Lund,
Regionmuseet i Kristianstad
• 469 ansatte/310 årsvärk på
kulturarvsområdet i
• 1,8 mio besög i 2013.
Kulturarv - handlingsplan
Region Skåne vill:
• att kulturarvsaktörerna ska ge •
barn och unga bättre
möjligheter att förstå det
samhälle och den värld vi lever
i
• att kulturarvsaktörerna ska
•
vara tillgängliga för fler
• att de regionala
kulturarvsförbunden och –
institutionerna ska stödja
kommunala kulturarvsaktörer
att museer och
kulturarvsföreningar ska samverka
närmare i samhällsplanerande
funktioner för att verka för en god
livsmiljö
att Region Skånes styrgrupp för
destinationsutveckling ska
tydliggöra och stärka
samarbetsmöjligheterna för
kulturarvssektorn med turism,
kulturella näringar,
upplevelseindustrin och
miljösektorn
Den svenske regering
”Kulturarven er en del af vores samtid og
fremtid. Regeringens ambition er at skabe
forudsätninger for et levende kulturarv, som
bidrager til större samhörighed mellem
mennesker, mellem mennsker og miljö”
(kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, dec 2014)
”Føl dig hjemme på fremtidens
museum…”( Riksförbundet Sveriges museer,
vision 2025)
Aktuelle og fremtidige indsatsområder:
-
Kulturarv og kulturel mangfoldighed
Kulturarv og social inklusion/integration
Kulturarv og digitalisering
Kulturarv og sundhed
Kulturarv og läring/pädagogik
Tidens udfordringer?…
• museernes samtids- samfundsrelevans?
• museernes samfundssind?
• Museernes (svage) politiske forankring
(udenfor) kulturpolitikken?
Tak!
[email protected]

similar documents