Om Specialcenter Sigrid Undset

Report
Om Specialcenter Sigrid Undset
Fra amt til kommune i 2007
Fra specialskole til specialcenter
4 afdelinger:
•Børnespecialskole
•CSU med undervisning af voksne
•Specialfritidshjemmet Tulla
•Aflastningsinstitution Strandbo
Eva Helms, speciallærer, Pædagogisk IT-vejleder
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
Ekstra felter i elevkartotek
Information om OBS-elev
Elektronisk elevjournal
Elektroniske elevplaner
Faneblad med elevfravær
Planlagt personalefravær
Link på skoleporten
Ekstra felter i elevkartotek
Hvorfor: Behov for at gøre oplysningskort for eleverne elektroniske så de
er tilgængelige for personale på forskellige matrikler – og så forældre ikke
behøver at give de samme oplysninger flere steder.
Hvordan: Tænke i telegramstil ved brug af eksisterende felter – og
udnytte muligheden for 5 ekstra felter
OBS om elev
Hvorfor: Orientering om elever, der reagerer anderledes og ofte mere
voldsomt end de plejer – og at have billede på eleven.
Hvordan: Dokument under ’Nyheder fra kontoret’ med billede kopieret fra
elevdatabase og kort tekst, der beskriver situationen. - Dokumentet
opdateres af de pædagogiske afdelingsledere.
OBS om elev / eksempel
2-3-11
Albert har store problemer med at styre sit
temperament.
Han er uforudsigelig i sin adfærd - hold derfor afstand,
da han kan finde på at slå.
Albert har epilepsi.
Han har haft flere voldsomme krampeanfald på det
seneste. Hvis han kramper i et frikvarter, så
hjælp gårdvagten fra 5B. Personalet i 5B ved præcis
hvad der skal gøres men tilbyd din hjælp.
TAK!
Elektronisk elevjournal
Hvorfor: Lette adgang til journaler nu hvor vi er flere personaler, der skal
have adgang til oplysningerne – er i flere huse – og på flere matrikler.
Hvordan: Samlemappe, som alle har adgang til. – Faneblade for de enkelte
elever.
Denne model er valgt fordi man kan sende dokumenter til et faneblad.
Det kan være rapporter indenfor huset såsom talepædagoger og
ergoterapeuter men det kan også være udefra kommende rapporter og
udtalelser.
Elektroniske elevplaner
Hvorfor: Ønske om fælles papir fra centerets afdelinger: skole, fritidshjem og
aflastningsinstitution.
’Det hele barn’
Hvordan: En elektronisk elevplan på baggrund af tidligere udviklingsarbejde
med en plan på papir – foreløbig med ændring hvert år.
Skriverettighed til klasseteam og – efter behov – til fritidshjemsgruppe,
talepædagog, ergoterapeut og aflastningsinstitution.
Faneblad med elevfravær
Hvorfor: Kende fravær i de enkelte klasser til brug for vikardækning i
børneskole og fritidshjem – og til brug for aflysning af skolekørsel.
Hvordan: Personale i klasserne skriver fravær ind, når klasserne er mødt
om morgenen. – Fravær kan skrives ind ’på forhånd’.
Faneblad på forsiden af personaleintra med dagbog, hvor der er skabelon
med de enkelte klasser.
Faneblad med elevfravær fortsat
De gule felter viser, hvor der er noter i
dagbogen – Der er altså kendt fravær 4 dage i
ugen efter dette skærmdump er lavet
Når man skal skrive elevfravær (redigere eller tilføje note) kommer
skabelonen automatisk frem – OBS: kun 1 kan skrive ad gangen!!
Planlagt personalefravær mm
Hvorfor: Der er flere om at dele ansvaret for
vikardækning – og derfor behov for vidensdeling
omkring planlagt personalefravær og andre
hændelser.
Hvordan: Dagbog opbygget på samme måde som
dagbog til elevfravær men kun synlig for dem, der
skal bruge den.
Og – den findes under samarbejde/dagbøger
Link på skoleporten
Hvorfor: Give forslag til gode sider for børn til brug i skolen og hjemme
og lette oversigt / adgangen til undervisningstjenester vi abonnerer på.
Hvordan: Punkt i menu med link til leg og lær og undervisningssider.
Link åbner i nyt vindue, så eleverne kommer tilbage til skolens side.
De enkelte link er med billeder – www.specialcentersigridundset.dk

similar documents