Sürat Testi

Report
TÜFAD İZMİR ŞUBESİ
EĞİTİM SEMİNERİ - 3
“FUTBOLDA PERFORMANS TESTLERİ”
Dr. Aykut Eren CANÜZMEZ
28 Nisan 2014 Pazartesi
FUTBOLDA TESTLER
Dr.Aykut Eren
CANÜZMEZ
Uygulanacak Testler
Loughborough Pas Testi
Çabukluk ve dripling testi
Sürat testi
Süratte devamlılık testi
Durarak uzun atlama testi
Dik sıçrama testi
Shuttle-Run dayanıklılık testi
Loughborough Pas Testi
Test açık ya da
kapalı bir alanda
yapılabilir.
Test için 2 gözlemci
gerekmektedir
İlk gözlemci testin
başlangıç komutunu
verip süreyi başlatan
ve pasları inceleyen
(hedef hatası, koniye
dokunma vb.);
ikinci gözlemci pasın
hedef komutunu
veren kişidir.
Loughborough Pas Testi
Test, 4 renkli hedeften oluşan, 16 paslık bir
testtir.
Her bir hedef için komut sırasıyla 4 pas
isabeti gerekmektedir.
Test alanı, merkez alan ve pas alanı olmak
üzere iki kareden oluşmaktadır.
Test zamana karşı yapılan ve her hatanın
süreye eklendiği bir düzenden oluşmaktadır.
Loughborough Pas Testi
 Test 12x9.5m alanın sınır
çizgisine yerleştirilen 4 adet
kasa ile gerçekleşirilir.
Yerleştirmeden önce
kasaların tam orta
noktalarına dört renk olacak
şekilde (yeşil¸mavi, kırmızı
ve beyaz) kart (60x30cm)
yapıştırılır.
 Buna ek olarak aleminyum
levhada (10.x15cm) dik
olarak hedefin tam ortasına
yerleştirilir.
 Test karenin ortasında
duran katılımcının topa
dokunması ile başlar aynı
esnada araştırmacı
elindeki kronometreyi
çalıştırır.
Loughborough Pas Testi
 Katılımcı iç karenin dışına çıkıp pasını
yapar ikinci araştırmacı bir sonraki hedefi
bir önceki pas tamamlandıktan sonra
söyler.
 Güvenilirlik açısından hedef söylemeyi
her seferinde aynı araştırmacı yapar.
 Dört denemenin ardından araştırmacı
rastgele hedef söylemeye başlar.
 Her denemede bu hedeflerin sekiz tanesi
uzun (yeşil-mavi) sekiz tanesi kısa
(beyaz-kırmızı) pas şeklinde
gerçekleştirilir.
Loughborough Pas Testi
 Katılımcı teste başlamadan
önce sadece pas alanında pas
alış verişini yapabileceği
söylenir.
 Pas yapıp tekrar topu aynı
bölgede aldıktan sonra içerdeki
karenin içine girmek zorundadır,
diğer pası bu alana girip daha
sonra pas alanına girerek pas
atmayı gerçekleştirir.
Loughborough Pas Testi
Katılımcılara en iyi zaman söylenir ve en az
hata ile mümkün olduğu kadar kısa zamanda
testi tamamlamaları konusuda bilgilendirilir.
İkinci araştırmacı saati son pas hedef bölgeye
ulaştığı anda durdurur. İkinci araştırmacı
ayrıca ceza puanlarını kaydeder
Loughborough Pas Testi
Test hata süreleri;
5 saniye hedef sehpasına isabet etmeyen ya da yanlış hedefe
atılan pas,
3 saniye hedef merkezini tutmayan pas,
3 saniye topa elle müdahale,
2 saniye pas alanı dışından hedefe pas atmak,
2 saniye konilerden her birine dokunulursa,
1 saniye test süresinin (43 saniye) her aşılan saniyesi için
eklenir,
*1 saniye her hedefi bulan pas için toplam
süreden çıkarılır.
PAS TESTİ ÖLÇÜM GEREKLİLİKLERİ
 Tekniğin belirlenmeye
Araştırmacılar
çalışılmasında kullanılan şut
uygulamaya
testleri sadece teknik ölçümler için
yapılmaktadır.
başladıkları bu
 Araştırmacılar hem fizyolojik
testlerin içerisinde
gerekliliklerin yer aldığı hemde
top kontrolü, pas,
statik pas ya da şutun yer aldığı
dribling, kafa
ölçümlerin, futbolun oyun
karakterstiğine daha uygun
vuruşu ve şut gibi
olduğunu düşünerek pas beceri
kompanentleri
testleri uygulamaya
değerlendirmeyi
başlamışlardır.
amaçlamışlardır.
PAS TESTİ ÖLÇÜM GEREKLİLİKLERİ
Pas becerisi test ölçümleri, oyuncunun futbol
becerisini çok yönlü olarak belirlemeyi
amaçlanarak düşünülmüş testler olarak
değerlendirilmiştir.
Yapılan (Loughborough pas testi) bu testte pas
yapma becerisi, dribling, top kontrolü, maç
içerisindeki gibi karar verme,vücuduna hakim
olma, koordinasyon ve hareketlilik
gibi öğeleri kapsamaktadir.
Çabukluk testi (İlinois testi)
Eni 5 m, boyu 10
m ve orta
bölümünde 3.3 m
aralıklarla düz bir
hat üzerine
dizilmiş üç
koniden oluşan
test parkuru
kurulur.
Test, her 10 m’de
bir 180 º dönüşler
içeren 40 m’si
düz, 20 m’si
koniler arasında
slalom
koşusundan
oluşmaktadır.
Çabukluk testi (İlinois testi)
Test öncesinde
sporculara
parkurun tanıtımı
ve gerekli
açıklamalar
yapıldıktan sonra
düşük tempoda
3-4 deneme
yapmalarına izin
verilir..
Bundan sonra
sporculara kendi
belirledikleri düşük
tempoda 5-6 dk
ısınma ve germe
egzersizleri yaptırılır
Çabukluk testi (İlinois testi)
Sporcular test
parkurunun sağ
tarafındaki
başlangıç
çizgisinden, ayak
ucu huninin dış
tarafında olacak
şekilde ve aynı
hizadayken çıkış
yaparlar.
Parkuru bitirme
zamanı saniye
cinsinden kayıt
edilir.
Tam dinlenme ile
test 2 kez
tekrarlanır, 2.
tekrar sol taraftan
başlanılarak
yapılır.
Dripling testi
Çabukluk testinin top ile
yapılmasıdır. Huninin
dibinden dönülmesine
dikkat edilmelidir.
Sağ ve soldan
başlanarak 2 deneme
yapılır.
Hatalı yapılırsa yada top
futbolcunun
kontrolünden çıkarsa
teste baştan başlanabilir.
Sürat Testi
Futbola uygun olarak
10m, 20m, 30m, lik mesefelerin ölçülmesidir.
Start verirken sporcunun ayağının çıkış çizgisinde
olması ve harekete başladığında kronometreye
basılması önemlidir. Sporcu bitiş çizgisini geçtiğinde
kronemetre durdurulur. 2 kronometre kullanımı ve
ortalamalarının alınması daha doğru sonuç verir.
Süratte Devamlılık Testi
Sprint yeteneği futbolda maçın sonucuna etki eden
faktörlerdendir.
Futbolda sürat;
Çabuk biçimde durumu görebilme, algılama, analiz
etme ve uygun hareketi yapma yeteneğine,
Kas fibril dağılımı, antrenman durumuna bağlı
olarak enerji üretim kapasitesine
Kasların sprintten önceki yorgunluğuna, bağlıdır.
Sürat Testi Değerlendirme
7 sprint süresinin en iyisi 6,73
Ortalama zaman:7,18 sprint yeteneği.
Düşme varsa 3 teki gibi bir önce ve sonrası toplanıp 2 ye bölünerek
değer bulunur. 6,88+7,14/2:7.01
Sürat Testi Değerlendirme
Yorgunluk zamanı:
En yavaş ve en hızlı zamanlar arasındaki fark.
Bu örnekte 7,65-6,73: 0,92 dir.
Aradaki fark ne kadar az ise kondisyon düzeyi
o kadar iyidir.
Durarak Uzun Atlama Testi
Parmak uçları çizgide
olacak şekilde, kollar
serbest sıçrama
gerçekleştirilir. Düştüğü
yerdeki topuğunun geldiği
nokta ile başlangıç çizgisi
arasındaki mesafe ölçülür.
3 denemeden en iyisi alınır.
Dikey Sıçrama Testi
Ölçüm yapılacak duvara
sporcu yaklaşır ve kolunu
kaldırarak orta parmağının
olduğu en uc nokta tespit
edilir.
Orta parmağına tebeşir sürülür. Adım almadan
kollar serbest bir şekilde sıçramasına izin verilir
ve sıçradığı en üst seviyeyi işaretlemesi istenir.
Başlangıç ve en üst noktalar arasındaki mesafe
ölçülür. 3 deneme yaptırılır.
Shuttle-Run Testi
Kardiorespiratör (kalp-solunum) kondisyon
verimliliğini ve aerobik dayanıklılığı gösteren
bir testtir.
Sporcuların MaxVO2 (maksimal aerobik
güç) değerlerini tahmin etmek amacıylada
kullanılır.
Shuttle-Run Testi
 Sporcu 20 metrelik mesafeyi gidiş dönüş olarak koşar.
 Test yavaş bir koşu hızında (8 km/s) başlar ve sporcu
başlangıç için verilen sinyal sonrası koşmaya başlar. 2.
sinyal sesine kadar çizgiye ulaşmak zorundadır.
 Tekrar sinyal sesini duyduğunda ise başlangıç çizgisine
koşar. Sporcu sinyal seslerine göre bu teste devam eder.
Koşu hızı giderek artar süre ise giderek azalır. Sporcu iki
defa sinyal sesinden önce istenilen alana varamadığında
veya kendi arzusuyla koşmayı bıraktığında test sonlanır.
Shuttle-Run Testi
Gerekli Malzeme ve Uygulama
- 20 metre uzunluğunda (salon, saha,
pist) bir parkur başlangıç ve bitiş
çizgilerinin 1’er metre içinde
işaretlenmiş alan.
20 metrelik mesafenin ve 1’er
metrelik alanın net görülebilmesi
için bantla veya konilerle
belirlenmiş olması gerekir.
Shuttle-Run Testi Değerlendirme
Mekik
Seviye
Vo2Max Mekik
seviye
Vo2Max Mekik
4
4
4
4
2
4
6
9
26,80
27,60
28,30
29,50
10
10
10
10
10
2
4
6
8
11
47,40
48,00
47,80
49,30
50,20
5
5
5
5
2
4
6
9
30,20
31,00
31,80
32,90
11
11
11
11
11
11
2
4
6
8
10
12
50,80
51,40
51,90
52,50
53,01
53,70
6
6
6
6
6
2
4
6
8
10
33,60
34,30
35,00
35,70
36,40
12
12
12
12
12
12
2
4
6
8
10
12
54,30
54,80
55,40
56,00
56,50
57,10
7
7
7
7
2
4
6
8
31,70
37,80
38,50
39,20
13
13
13
2
4
6
8
57,60
58,20
58,70
59,30
7
10
39,90
13
13
13
10
13
59,80
60,60
8
8
8
8
8
2
4
6
8
11
40,50
41,50
41,80
42,40
43,30
14
14
14
14
14
14
2
4
6
8
10
13
61,10
61,70
62,20
67,70
63,20
64,00
9
9
9
9
9
2
4
6
8
11
43,90
44,50
45,20
45,80
46,80
15
15
15
15
15
15
2
4
6
8
10
13
64,60
65,10
65,60
66,20
66,70
67,50
Seviye
Vo2Max
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
2
4
6
8
10
12
14
2
4
6
8
10
12
14
2
4
6
8
10
12
15
2
4
6
8
68,00
65,50
69,00
69,50
69,90
70,50
70,90
71,40
71,90
72,40
72,90
73,40
73,90
74,40
74,80
75,30
75,80
76,20
76,70
77,20
77,90
78,30
78,80
79,20
79,70
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
10
12
15
2
4
6
8
10
12
14
16
2
4
6
8
10
12
14
80,20
80,60
81,30
81,80
82,20
82,60
83,00
83,50
83,90
84,30
84,80
85,20
85,60
86,10
86,50
86,90
87,40
87,80
21
16
88,20

similar documents