2 BIM

Report
Gradbena informatika
Vloga informacijskega modela objekta
(BIM) v gradbenem projektu
Danijel Rebolj, 2010
Problem interoperabilnosti
Rešitev: povezava programov s
podatkovnimi vmesniki
Problem standardiziran
podatkovnih vmesnikov:
Rešitev:
model kot
NV = NP
* (NP-1)vir podatkov
skupni
integriran
Koncept BIM
Koncept BIM
Koncept BIM
Vsi programi uporabljajo isto semantiko
in sintakso za strukturiran opis podatkov
 standardi za izmenjavo podatkov so
ključni za interoperabilnost programov
Skupni sistem za upravljanje podatkovne
baze zagotavlja integriteto podatkov
 procesni model je bistven za
zagotavljanje nadzora toka podatkov
Koncept BIM
BIM je digitalna predstavitev fizičnih in
funkcionalnih karakteristik objekta
BIM je zasnovan na odprtih standardih
za interoperabilnost
Interoperabilnost je dinamična
izmenjava informacij med različnimi
aplikacijami in platformami
Koncept BIM: ohranitev inf.
BIM v gradbenem projektu
Enoten, integriran in konsistenten vir
informacij za različne aplikacije
Spremlja celoten življenjski cikel, od
zasnove do porušitve
Ohranja verzije in zgodovino sprememb
Dostopen preko standardnih
programskih vmesnikov
BIM v gradbenem projektu
Razvoj BIM tehnologij
Grafične podatkovne strukture v
tekstovnih ali binarnih datotekah:
 CGM (2D Computer Graphics Metafile,
1977)
 DWG, DXF (Autodesk 1982) 
 PLN (ArchiCAD)
za uporabo so potrebni posebni
programski vmesniki
Razvoj BIM tehnologij
Standardi za opise geometrijskih
modelov
Praviloma tekstovne opisne datoteke
 IGES (Initial Graphics Exchange
Specification, 1980); nevtralni DXF
 VRML (Virtual Reality Markup Language)
geometrija + animacija, zvoki, osvetlitev...
.wrl (world), .wrz, .vrml; (ISO, 1994) 
Razvoj BIM tehnologij: VRML
#VRML V2.0 utf8
# Rdeč stožec
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 0
}
}
geometry Cone {
bottomRadius 0.75
height 1.6
}
}
Razvoj BIM tehnologij
Standardi in tehnologije za modeliranje
na osnovi semantičnih strukturnih shem
– metamodelov:
 X3D (naslednik VRML)
 IFC
 aecXML
Razvoj BIM tehnologij
 Primer XML sheme (.xsd):
<xsd:element name=“Tocka"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="X" type="xsd:double"/>
<xsd:element name="Y" type="xsd:double"/>
<xsd:element name=“Z" type="xsd:double"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
Razvoj BIM tehnologij
 Primer XML datoteke (.xml):
<Tocka>
<X>0.0</X>
<Y>1.5</Y>
<Z>3.2</Z>
</Tocka>
<Tocka>
<X>2.0</X>
<Y>1.5</Y>
<Z>3.2</Z>
</Tocka>
BIM standardi in tehnologije
Izdelava shem
 STEP /
EXPRESS
(ISO 10303)
 XML
(ISO 8879)
BIM standardi in tehnologije
Idelava modelov z uporabo shem:
 IFC
gradbeni objekti
 CIS2
jeklene gradnje
 LandXML
infrastruktura
BIM standardi in tehnologije
IFC (Industry Foundation Classes) 
 V okviru IAI (Industry Alliance for
Interoperability, 1995-)
 najpomembnejši standard za opisovanje
informacijskih modelov zgradb
 obstajata dve shemi:
v obliki STEP/EXPRESS (IFC2x3, 2006)
kot XML shema (ifcXML2x3, 2007)
BIM standardi in tehnologije
 Objektni model za izmenjavo
geometrijskih, konstrukcijskih in
organizacijskih podatkov zgradb
 Osnovni razredi objektov so elementi
zgradbe (stene, stebri, odprtine...) in
procesov
 IFC shema je na voljo kot ISO PAS
(Publicly Available Specification) 16739 do
leta 2011
IFC razvoj
IFC 2x3
BIM primer: model (ArchiCAD)
BIM primer: IFC export
BIM primer: .ifc (EXPRESS)
 primer opisa OKNA (STEP ISO-10303-21)
#1903= IFCWINDOW('27N4KUXs18F9VkQErXob22',#13,'Okno 001',$,$,#441,#1898,$,1200.,900.);
#1922= IFCRELFILLSELEMENT('2JS1X$vl91aPLNobvI8Btf',#13,$,$,#408,#1903);
#1923=
IFCWINDOWLININGPROPERTIES('2ZVDY$lgT5shxtV4YQVe0Z',#13,$,$,50.,50.,$,$,$
,$,$,$,$);
#1927=
IFCWINDOWPANELPROPERTIES('21BKgrJPfFrxt1vbYiIKlo',#13,$,$,.NOTDEFINED.,.
MIDDLE.,50.,50.,$);
#1931= IFCWINDOWSTYLE('1J5hj89tPF2A2n95IrboF5',#13,'W Bottom Hung
10',$,$,(#1923,#1927),$,$,.NOTDEFINED.,.SINGLE_PANEL.,.F.,.F.);
#1938= IFCRELDEFINESBYTYPE('0$zK9_wRfBxPs1pfvXXygA',#13,'W Bottom Hung
10',$,(#1903),#1931);
#1940=
IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('Zid_Zunaj',$,(#1892,#311,#344),$);
BIM primer: .ifcxml (XML)
 primer opisa OKNA (ifcXML, ISO-10303-28)
<IfcWindow id="i3458">
<GlobalId>27N4KUXs18F9VkQErXob22</GlobalId>
<OwnerHistory>
<IfcOwnerHistory xsi:nil="true" ref="i1568"/>
</OwnerHistory>
<Name>Okno - 001</Name>
<ObjectPlacement>
<IfcLocalPlacement xsi:nil="true" ref="i1996"/>
</ObjectPlacement>
<Representation>
<IfcProductDefinitionShape xsi:nil="true" ref="i3453"/>
</Representation>
<OverallHeight>1200.</OverallHeight>
<OverallWidth>900.</OverallWidth>
</IfcWindow>
BIM primer: .ifc  Revit
BIM primer: .ifc  SketchUp
BIM primer: .ifc  SketchUp
BIM primer: .ifc  SketchUp
BIM primer: .ifc  Ecotect
BIM primer: .ifc  Ecotect
BIM primer: .ifc  axisvm
BIM primer: .ifc  Tekla
BIM primer: .ifc  DDS viewer
BIM trendi
Uporaba tudi v kasnejših fazah:
avtomatizirana izdelava montažnih
elementov (CIP)
spremljanje in nadzor gradnje
avtomatizirana gradnja
vzdrževanje objektov (FM – facility
management)
BIM trendi: sodelovanje
BIM trendi: sodelovanje
BIM trendi: primer Singapur
BIM trendi: primer Danska
BIM: vplivi
BIM razvoj: projekt InPro
Prispevki KGPI na področju BIM
1988
1993
1998
2000
2001
2005
–
–
–
–
–
–
Podatkovna baza objekta
Model cestnega telesa MCT
Produktni model ceste PMC
Virtualni produktni model
LandXML / 3D objekti
Avtomatsko spremljanje gradnje
 2005 – 4D.ACT
 2007 – 4D.AMT
Podatkovna baza objekta
eden prvih integriranih
modelov objekta (1988)
podatki iz skupne baze
dostopni preko DML
aplikacije:
 grafični modelirnik
 ELAST (stat. in din. an.)
 TAO (toplotna analiza)
Model cestnega telesa MCT
Vzdolžni potek elementov
MCT
integrirani vir
podatkov
3D os
Obod ceste
Produktni model ceste PMC
Produktni model ceste PMC
Produktni model ceste PMC
LandXML / 3D objekti
Virtualni produktni model
Avtomatsko spremljanje gradnje
4D model
povezuje 3D model
s terminskim planom aktivnosti gradnje
za povezovanje obstajajo različna
orodja




Common Point Platform 2008
Constructor 2008 (Vico software)
4D.ACT / Trimo 4D (CGI FG)
Project Constructor (Synchro & Google)
4D model
4D.ACT
4D.ART
Avtomatsko spremljanje gradnje
Vprašanja za diskusijo
Kje so ozka grla v pretoku informacij o
zgradbi?
Zakaj se BIM tehnologija tako dolgo in
počasi uveljavlja v praksi?

similar documents