Presentatie nieuwe zorgaanbieders 2013

Report
Agis en Achmea Zorgkantoren
Voorlichtingsbijeenkomst
voor nieuwe zorgaanbieders 2013
Januari 2013
Programma







13.30 uur
13.35 uur
13.50 uur
14.20 uur
14.35 uur
14.45 uur
15.20 uur
Welkom
AWBZ Keten
Zorgtoewijzing en Voorschrift ZTW
Pauze
Helpdesk AZR
Zorginkoop
Rondvraag en afsluiting
AWBZ Keten en meer
Sander Bloemheuvel
Relatiebeheerder AWBZ
AZR informatiestromen en Ketenpartners
10
32
10
Aanmeldfunctionaliteit CIZ
496
1145
AZR informatiestromen en Ketenpartners
Azera
Agis en Achmea Zorgkantoren
Communicatiestromen
Zorginkoop
Locatie Amersfoort
(Agis)
Locatie Zwolle
(Achmea)
Zorgtoewijzing en
HelpdeskAZR
Zorgtoewijzing en
HelpdeskAZR incl.
AW319
Achmea: www.achmeazorgkantoor.nl
Agis: www.agiszorgkantoren.nl
U vindt hier informatie over o.a:
1. Zorginkoop
2. Voorschrift/afsprakenoverzicht
3. Foutcodetool AZR en AW319
4. Rekenmodule en vertaaltabel
5. Nieuwe zorgaanbieders
www.zorgregistratie.nl
www.zorgregistratie.nl
Zorgtoewijzing
Regina van der Meij
Casebehandelaar Zorgtoewijzing
Zorgtoewijzing
Wat kan ZTW voor u betekenen?
• Beantwoording van vragen over de toewijzing van een
indicatie
• Vragen over de leveringsstatussen van de toegewezen
zorg
• Toewijzen van functies die door een vorige aanbieder al
zijn beëindigd
• Vragen over de combinatie van zorg in natura en PGB
• Adviseren bij moeilijke casuïstiek
• Toelichting op wet- en regelgeving rond de AWBZ en
zorgtoewijzing in het bijzonder
Zorgtoewijzing
Wat doet ZTW nog meer?
• Bemiddelen voor de cliënten zonder voorkeur
• Organiseren van operationele ketenoverleggen
Zorgtoewijzing
Wat doet ZTW niet?
• Beantwoording van financiële vragen
• De looptijd van indicatiebesluiten aanpassen
• Toewijzingen muteren nadat het indicatiebesluit is
toegewezen aan een voorkeursaanbieder
• Een verkeerde MUT-datum corrigeren naar een
eerdere datum
• Een verkeerde leveringsstatus corrigeren
Zorgtoewijzing
Wat kunt u, als aanbieder, zelf doen?
• Raadpleeg voor gecontracteerd zorgaanbod de
AWBZ-zorggids via www.agiszorgkantoren.nl en
www.achmeazorgkantoor.nl
• Indicatiebesluiten digitaal doorsturen naar een andere
aanbieder
• Mutatieformat Zorgtoewijzing invullen als aanvraag
via AZR technisch niet mogelijk is
• Zorgen voor een juiste leveringsstatus bij toegewezen
zorg
Voorschrift Zorgtoewijzing en
Afsprakenoverzicht
http://www.agiszorgkantoren.nl/Ik_lever_zorg/Bureau_Zorgtoewijzing
http://www.achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorgtoewijzing
Voorschrift ZTW
1. Dossierhouderschap
• Wat is dossierhouderschap?
• Wat wordt er van de dossierhouder verwacht?
2. Soorten toewijzingen
• Reguliere zorgtoewijzing
• Transferzorg toewijzing
• Overbruggingszorg toewijzing
• Alternatieve zorg toewijzing
• Administratieve toewijzing
Voorschrift ZTW
3. Leveringsstatussen
• Actief wachtend
• Wenswachtend
• Slapend wachtend
• In zorg
• Einde zorgvraag
4. Spoedzorg
• Wat is spoedzorg?
• Wat zijn de spelregels?
• Spoedzorg aanvragen bij het CIZ, www.ciz.nl
Bereikbaarheid Zorgtoewijzing
Locatie Amersfoort (Agis)
– Regio Apeldoorn-Zutphen:
– Regio Amsterdam:
– Regio 't Gooi (inclusief Almere):
– Regio Utrecht:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2020 458 (optie 1 voor zorgtoewijzing)
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Locatie Zwolle (Achmea)
– Regio Drenthe, Zwolle en Flevoland
– Regio Rotterdam
– Regio Kennemerland, Zaanstreek/Waterland
– GZ en GGZ
Telefoonnummer Zorgtoewijzing: 0900 2352 989
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pauze
Helpdesk AZR
Suzanne de Wit
Medewerker Helpdesk AZR
HelpdeskAZR
Wat doet de HelpdeskAZR en wat kunnen zij voor u
betekenen?
• Beantwoorden van technische vragen rondom AZR
• Proactief en reactief bieden van ondersteuning
• Aanpreekpunt m.b.t. rapportages
• Uitval berichtenverkeer
• Beantwoorden van vragen rondom AW319 (alleen op
locatie Zwolle)
• Testwerkzaamheden
• CAK-berichtenverwerking
Rapportages
•
•
•
•
•
•
Cliënten in Zorg
Wachtende cliënten
Bewonerslijst
Afgesloten ZTW met MAZ zonder MUT
Aflopende indicaties
AW33 zonder AW34 retour
Let op: de bestanden worden maandelijks in een
beveiligde ZIP verstuurd. Neem contact op met de
HelpdeskAZR voor het wachtwoord.
Centrale rol AZR-coördinator
•
•
•
•
•
Communicatie en coördinatie binnen uw organisatie
Instrueren van uw collega’s
AZR vraagbaak binnen uw organisatie
Contactpersoon richting HelpdeskAZR
Ontvanger van de rapportages
Bereikbaarheid HelpdeskAZR
Locatie Amersfoort (Agis)
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0900 2020 458 (optie 2 voor technische vragen)
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Locatie Zwolle (Achmea)
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0900 2974 636 (voor zowel technische vragen als AW319)
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
Zorginkoop AWBZ
Hans Warringa
Business Analist
Zorginkoop: Onderwerpen
•
•
•
•
•
Aanleveren productiecijfers
AW319
Bevoorschotting
Planning 2013/2014
Overige aandachtspunten
Zorginkoop: Aanleveren productiecijfers
• Productieformat Zorginkoop (Excelformat)
Totaal per prestatie, per kavel
Termijnen: 12 of 13
Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon.
• CAK (Centraal Administratie Kantoor)
www.hetcak.nl
CAK Zakelijk
Zorginkoop: AW319
• VECOZO certificaat
• Software: b.v via The Beagle Armada of E-novation
• Landelijke site: www.declarerenawbzzorg.nl voor het
declaratieprotocol AWBZ 2013
• www.agiszorgkantoren.nl en www.achmeazorgkantoor.nl
voor het aanvullende declaratieprotocol AWBZ 2013
• AW320 retourbericht
• Vragen? Neem contact op met HelpdeskAZR (locatie
Zwolle)
Zorginkoop: Bevoorschotting
• Afrekenen o.b.v. prijsmodel
(tot het moment dat contracteerruimte wordt
overschreden of na de herschikking 2013)
• Vanaf 1 april 2013 productieformat vs AW319
Zorginkoop: Planning 2013/2014
• Januari 2013: Start zorglevering 2013
• Juni/juli: Zorginkoop 2014 (Informatie op onze website
vanaf april 2013)
• September/Oktober 2013: Herschikking 2013
(definitieve afspraak)
• Februari 2014: Nacalculatie 2013
Zorginkoop: Overige aandachtspunten
Informeren zorgkantoor bij speciale situaties
• Wijziging bestuurslid
• Liquiditeitsproblematiek
Vragen?

similar documents